Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY HDK ZA OKRES MAJ 2013 - KWIECIEŃ 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY HDK ZA OKRES MAJ 2013 - KWIECIEŃ 2014."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY HDK ZA OKRES MAJ 2013 - KWIECIEŃ 2014

2 Pomorska Okręgowa Rada Honorowego krwiodawstwa odbyła zaplanowane 3 posiedzenia prezydium rady.

3 Zadanie jakim jest promocja honorowego krwiodawstwa było realizowane w ramach Programu Współpracy Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, zgodnie ze złożoną przez ZG PCK ofertą i podpisanymi umowami, Zadanie jakim jest promocja honorowego krwiodawstwa było realizowane w ramach Programu Współpracy Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, zgodnie ze złożoną przez ZG PCK ofertą i podpisanymi umowami, Oprócz w/w umów w 2013r na promocję honorowego krwiodawstwa w 5 Oddziałach Rejonowych PCK realizowane były umowy podpisane z burmistrzami i starostami, w roku bieżącym jest tych umów 9. Oprócz w/w umów w 2013r na promocję honorowego krwiodawstwa w 5 Oddziałach Rejonowych PCK realizowane były umowy podpisane z burmistrzami i starostami, w roku bieżącym jest tych umów 9.

4 Celem programów jest zabezpieczenie w krew służby zdrowia, Celem programów jest zabezpieczenie w krew służby zdrowia, OR PCK, Kluby HDK i Rejonowe Rady HDK realizowały poszczególne programy, OR PCK, Kluby HDK i Rejonowe Rady HDK realizowały poszczególne programy, W okresie sprawozdawczym krwiodawcy oddali 36 225.760 ml krwi, W okresie sprawozdawczym krwiodawcy oddali 36 225.760 ml krwi, Powołano 3 nowe Kluby HDK, Powołano 3 nowe Kluby HDK, Podczas całego roku odbywają się wyjazdowe i zbiorowe akcje poboru krwi: w zakładach pracy, szkołach, w kościołach pod sklepami, na placach itp. Podczas całego roku odbywają się wyjazdowe i zbiorowe akcje poboru krwi: w zakładach pracy, szkołach, w kościołach pod sklepami, na placach itp.

5 W m-cu czerwcu 2013 zakończyła się X Edycja turnieju ph „Młoda Krew Ratuje Życie” pod patronatem wojewody pomorskiego, w którym wzięły udział 24 szkoły ponadgimnazjalne i 2 uczelnie wyższe. Młodzież oddała ponad 1530 litrów krwi, o 72 litry więcej niż w roku ubiegłym. Kluby HDK przy Akademii Marynarki Wojennej i Politechnice Gdańskiej zdobyły II miejsce na szczeblu krajowym w w/w edycji. W m-cu czerwcu 2013 zakończyła się X Edycja turnieju ph „Młoda Krew Ratuje Życie” pod patronatem wojewody pomorskiego, w którym wzięły udział 24 szkoły ponadgimnazjalne i 2 uczelnie wyższe. Młodzież oddała ponad 1530 litrów krwi, o 72 litry więcej niż w roku ubiegłym. Kluby HDK przy Akademii Marynarki Wojennej i Politechnice Gdańskiej zdobyły II miejsce na szczeblu krajowym w w/w edycji.

6 W OR PCK w Kartuzach zorganizowany był turniej ph:,,Ty też możesz uratować komuś życie”, w której młodzież oddała 529,650 ml krwi.

7 Kolejnym programem jest oddawanie krwi przez strażaków ph „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. W 2013 roku strażacy oddali 426.673 ml krwi, najwięcej od początku trwania tego programu w naszym okręgu, w kategorii najaktywniejszego strażaka na szczeblu krajowym zajął III miejsce Prezes Klubu HDK przy KM PSP w Gdyni – p. Paweł Gil. Kolejnym programem jest oddawanie krwi przez strażaków ph „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. W 2013 roku strażacy oddali 426.673 ml krwi, najwięcej od początku trwania tego programu w naszym okręgu, w kategorii najaktywniejszego strażaka na szczeblu krajowym zajął III miejsce Prezes Klubu HDK przy KM PSP w Gdyni – p. Paweł Gil.

8 Następną formą oddawania krwi są akcje oddawania krwi pod sklepami Intermarche, które obsługują krwiodawcy, członkowie PCK z naszych OR PCK, prowadząc konkursy, pokazy pierwszej pomocy itp. Pozyskuje się nowych dawców i pobiera kilkadziesiąt litrów krwi, Następną formą oddawania krwi są akcje oddawania krwi pod sklepami Intermarche, które obsługują krwiodawcy, członkowie PCK z naszych OR PCK, prowadząc konkursy, pokazy pierwszej pomocy itp. Pozyskuje się nowych dawców i pobiera kilkadziesiąt litrów krwi, Promocja odbywa się poprzez prowadzone pogadanki i prelekcje w szkołach, przeprowadzane są konkursy plastyczne i tematyczne. Promocja odbywa się poprzez prowadzone pogadanki i prelekcje w szkołach, przeprowadzane są konkursy plastyczne i tematyczne.

9 Pomorski Oddział Okręgowy PCK nadał krwiodawcom: 1230 odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III, II, I stopnia. 1230 odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III, II, I stopnia. Krwiodawcy za swoja działalność otrzymali następujące odznaczenia: Krzyże zasługi - 9 osób, Krzyże zasługi - 9 osób, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu - 9 osób, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu - 9 osób, Odznaka honorowa PCK – 20 osób, Odznaka honorowa PCK – 20 osób, Zasłużony Krwiodawca Pomorza - 10 osób, Zasłużony Krwiodawca Pomorza - 10 osób, Zasłużony Darczyńca Pomorza - 1 osoba, Zasłużony Darczyńca Pomorza - 1 osoba, Medal 55 –lecia Honorowego Krwiodawstwa – 216 osób. Medal 55 –lecia Honorowego Krwiodawstwa – 216 osób.

10 W okresie sprawozdawczym odbywały się zbiorowe akcje poboru krwi, festyny, zawody sportowe, zloty, imprezy integracyjne.

11 W m-cu listopadzie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa odbywały się w Oddziałach Rejonowych PCK, Klubach HDK, uroczyste spotkania, na których krwiodawcy za oddana krew i działalność otrzymują odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania, W m-cu listopadzie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa odbywały się w Oddziałach Rejonowych PCK, Klubach HDK, uroczyste spotkania, na których krwiodawcy za oddana krew i działalność otrzymują odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania, W m-cu grudniu odbyła się okręgowa uroczystość z okazji 55-lecia honorowego krwiodawstwa z udziałem władz województwa na którym zostały wręczone odznaczenia, medale i podziękowania. W m-cu grudniu odbyła się okręgowa uroczystość z okazji 55-lecia honorowego krwiodawstwa z udziałem władz województwa na którym zostały wręczone odznaczenia, medale i podziękowania.

12 Zakładane cele przez POR HDK- PCK zostały zrealizowane.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY HDK ZA OKRES MAJ 2013 - KWIECIEŃ 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google