Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak."— Zapis prezentacji:

1 Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak

2 P LAN PREZENTACJI 1. Cel pracy i motywacja 2. Wady BGP stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 3. Rodzaje ataków wykorzystujących wady BGP 4. Wymagania na zabezpieczenie protokołu BGP 5. Metody zabezpieczenia protokołu BGP 6. Podsumowanie 7. Bibliografia

3 C EL PRACY I MOTYWACJA  Cel:  Przedstawienie zagrożeń  Rozbudowa bazy wiedzy o problemach zabezpieczeń protokołu BGP  Przedstawienie dobrych praktyk, jak można poradzić sobie z zagrożeniami  Przedstawienie kompleksowych propozycji rozwiązań problemu bezpieczeństwa BGP  Przeprowadzenie testowego laboratorium dot. bezpieczeństwa BGP z udziałem studentów na stworzonej platformie laboratoryjnej

4  Motywacja:  Rosnące wymagania odnośnie osiągalności w sieci Internet  Słabości BGP mają wpływ na globalny routing  Wady bezpieczeństwa BGP są powszechnie znane Spammers / Crackers  Podatność na błędy konfiguracji (human factor)  Stosowane metody przegrywają próbę czasu C EL PRACY I MOTYWACJA

5 W ADY BGP MOGĄCE POWODOWAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  Brak pewności czy uczestnicy dialogu BGP rozgłaszają prefixy, których są właścicielami  Przesyłanie wiadomości BGP (TCP/IP), jak każda transmisja w publicznej sieci, może być obiektem ataku  Ingerencja w rozgłoszenia ścieżek i ich atrybuty mająca na celu obalenie polityk routingowych ISP

6 R OZGŁASZANIE NIEWŁAŚCIWYCH PREFIXÓW  Router może być skonfigurowany tak by rozgłaszać jakikolwiek prefix  Jeśli choć jeden router sąsiadujący (pod względem sesji BGP) nie odrzuci nieprawidłowych rozgłoszeń, dostępność prefixu przez wrogi AS może się łatwo propagować  Rozgłaszanie nieużytych przestrzeni adresowych (Bogon IP/Dark IP/Private IP) lub przynależnych do innych AS – Prefix Hijacking  ‘Longest prefix match’ rule  Najczęstsze przypadki to błędy ludzi!

7 R OZGŁASZANIE NIEWŁAŚCIWYCH ŚCIEŻEK  Router może być skonfigurowany tak by wysyłać nieprawidłowe rozgłoszenia  Zmodyfikowane atrybuty  korzystniejsze / gorsze – za ich pomocą można umiejętnie skierować ruch na ścieżkę oczekiwaną przez stronę atakującą. Fakt – path prepending – metoda ‘pogarszania’ parametrów ścieżki jest stosowana w codzienności.

8 A NNOUNCEMENT TAMPERING Path: 1, 2 Path: 1, 3, 100 AS 100 manipulując atrybutem AS_PATH może: - osiągnąć równą długość AS_PATH dla ścieżki przechodzącej przez niego (usunięcie AS 3) - osiągnąć krótsze AS_PATH jeśli usunie również AS 1 (fakt – route aggregation zastosowany na AS 100 mógłby wywołać taki właśnie efekt (brak złych intencji – znaczne zmiany w routingu))

9 P RZESYŁANIE WIADOMOŚCI BGP Kanał komunikacji może stać się celem ataków  Poufność – brak obowiązku szyfrowania pakietów BGP – pozyskiwanie danych o ISP  Integralność (‘Man in the middle’) – brak obowiązku autoryzacji, brak hashowania:  wstrzykiwanie nieprawidłowych danych wpływanie na decyzję wyboru ścieżki dążenie do DoS routera  selektywne kasowanie wiadomości odnawianie sesji BGP jest ‘kosztowne’ częste zmiany rozgłaszanych ścieżek powodują do kompromitacji ich źródła

10 P RZESYŁANIE WIADOMOŚCI BGP  Integralność - ciąg dalszy:  modyfikowanie wiadomości niespójna informacja routingowa (najlepsza ścieżka wyliczana lokalnie) wpływanie na routing, możliwość tworzenia pętli, doprowadzanie do niekorzystnego wyboru ścieżek  atak powtórzeniowy potencjalnie opiera się stosowaniu haseł wpływanie na routing doprowadzanie do route flapping poprzez powtarzanie wycofań ścieżek Man-in-the-middle może decydować o rozpływie ruchu!

11 P RZESYŁANIE WIADOMOŚCI BGP  Denial of Service (komunikacji BGP!)  wysyłanie TCP RST resetowanie połączenia – routery są zmuszone ustanowić od nowa sesję BGP (wiąże się to zawsze z wysłaniem wszystkich rozgłoszeń)  wysyłanie TCP SYN (flooding) niedokończone three-way-handshake zablokują możliwość nawiązania rzeczywistej sesji BGP  dążenie do osiągnięcie utworzenia BGP Wedgie trwałe, nieprawidłowe stany sesji BGP wymagające ręcznej ingerencji administratorów [rfc4264]

12  Denial of Service  Błędy w konfiguracji routera, luki w protokole/konfiguracji, ataki na router, przeciążanie łączy  Podsłuch  Wprowadzenie nieprawidłowych informacji w celu zmiany routingu danych użytkowych  Prefix hijacking  Rozgłaszanie nieprawidłowych prefixów (spammers) ominięcie serwerów Real-time Blackhole List utrudnienie wykrycia pochodzenia spamu R ODZAJE ATAKÓW PRZY UŻYCIU BGP

13 P RZYPADKI AWARII  Kwiecień 1997: AS 7007 ogłasza bezpośrednią ścieżkę do każdego prefixu w Internecie  Grudzień 1999: Adresy serwerów AT&T rozgłoszone przez innego ISP  Grudzień 2004: TTnet rozgłasza ponad 100k ścieżek  Wrzesień 2005: AT&T, XO, Bell South przekierowane do Boliwii  Styczeń 2006: Wiele sieci przekierowanych do operatora z Nowego Jorku Źródło: BGP Security, RIPE 52 Meeting, www.ripe.net/meetings

14 P RZYPADKI AWARII  Grudzień 2004:  09:19 AS9121 (TTnet) rozgłasza ponad 100.000 ścieżek,  09:19 AS6762 (Telecom Italia) przyjmuje rozgłoszenie (brak ograniczenia na max prefix) Rozgłoszenia z AS6762 zapychają do max prefix wszystkich sąsiadów  09:20 Błędne rozgłoszenia AS9121 przykrywają rozgłoszenia prawowitych właścicieli  09:36 Największa wartość nieprawidłowych rozgłoszeń. ‘neighbor maximum-prefix’ - niewystarczające. Źródło: The Anatomy of a Leak: AS9121, www.renesys.com

15 P ODSŁUCH - RODZAJE

16 P REFIX H IJACKING 150.150.0.0/16 Router z AS 1 rozgłasza prefix 150.150.0.0/16

17 P REFIX H IJACKING 150.150.0.0/16 Router z AS 5 rozgłasza konkurencyjną ścieżkę dla tego prefixu. Ścieżka jest ‘lepsza’ w kategorii długości AS_PATH dla AS 4 i jednakowa dla AS 3

18 P REFIX H IJACKING ? 150.150.0.0/16 Router z AS 5 rozgłasza konkurencyjną ścieżkę dla prefixu o dłuższej masce adresu. Ścieżka jest ‘lepsza’ w kategorii ‘szczegółowość’ prefixu dla AS 2 włącznie

19 W YMAGANIA NA ZABEZPIECZENIE BGP  Zachowanie dotychczasowej skalowalności  Umiar w dodatkowym obciążeniu wydajnościowym routerów  Wsteczna kompatybilność  Ograniczone zaufanie między uczestnikami  Niechęć do dystrybucji informacji przez operatorów

20 D OBRE PRAKTYKI - FILTROWANIE  Filtrowanie prefiksów z fałszywej przestrzeni adresowej (Bogon/Dark IP/Private IP Prefixes)  Filtrowanie rozgłoszeń zawierających prywatne ASN oraz długie AS_PATH  Filtrowanie małych podsieci (wstrzykiwanie statycznego routingu)  Nakładanie limitu na liczbę prefiksów, które może rozgłosić sąsiad  Filtrowanie przez ISP rozgłoszeń klientów (pod kątem ścieżek od innego dostawcy, ścieżek do sieci nieposiadanych przez klienta)  Nadpisywanie wartości atrybutów, które nie są używane (MED=0, filtrowanie ścieżek z nieznanymi COMMUNITY)

21 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER ’ AMI BGP  filtry ruchu (Access Control Lists) Sekwencyjna lista instrukcji zezwoleń (permit) lub zakazów (deny), które są stosowane w odniesieniu do adresów lub protokołów wyższych warstw  Uwierzytelnianie MD5  Wewnątrz TCP (dodatkowy nagłówek)  Weryfikacja, że dane urządzenie wysłało pakiet  Ustalenie i ręczna konfiguracja hasła

22 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER ’ AMI BGP Rys.1 Uwierzytelnienie MD5

23 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER ’ AMI BGP  BGP over IPSec (popularna metoda)  Definiuje metody szyfrowania i uwierzytelniania nagłówków i zawartości pakietów  Ochrona integralności i zabezpieczenie przed podsłuchem oraz podszywaniem się  Użycie IKE do zarządzania kluczami  TTL security mechanizm  TCP (używane przez BGP do transportu) umożliwia użycie każdego host’a w sieci do ataku  Ograniczenie z góry wartości TTL  Tylko routery z określonego zasięgu mogą wysyłać informacje

24 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER ’ AMI BGP Rys.2 TTL security mechanizm

25 T EST R EVERSE P ATH F ORWARD  Zabezpieczenie przed podszywaniem się host’ów pod używany w sieci adres IP (np. do ataku DoS)  Sprawdzanie adresu źródłowego przy użyciu lokalnej informacji routingowej „czy pakiet z danym adresem źródłowym przyszedł na interfejs, przez który wiedzie ścieżka do tej sieci źródłowej”  Problem z przypadku wielu ścieżek (dual-homed)

26 T EST R EVERSE P ATH F ORWARD Rys. 3 Reverse path forward

27 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP- SO BGP  Pozwala na:  walidacje pochodzenia informacji routingowej  ustalanie polityk odnośnie prefiksów przez sieć źródłową  walidacje istnienia co najmniej jeden ścieżki od źródła  Wykorzystuje :  bazę danych prawidłowych systemów autonomicznych i ich kluczy  bazę prefiksów powiązanych z systemem autonomicznym (źródłowym)  skierowany graf opisujący wszystkie znane prawidłowe ścieżki

28  Definiuje PKI do uwierzytelniania i autoryzacji organizacji, zarządza trzema rodzajami certyfikatów:  Entity cert – przypisanie klucza publicznego każdemu routerowi soBGP  Policy cert – opisuje połączenie do systemu autonomicznego (lokalna topologia) i polityki odnośnie prefiksów, które rozgłasza  Auth cert – zbiór systemów autonomicznych, które mają prawo, żeby rozgłaszać dane prefiksy Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP- SO BGP

29  Lokalne topologie są wykorzystywane do stworzenia bazy z topologią globalną (statyczny graf sieci – problem z odświeżaniem)  Routery soBGP używają bazy z topologią sieci do walidacji otrzymanych ścieżek  Certyfikaty przenoszone są w nowym atrybucie SECURITY  Do sprawdzania certyfikatów oraz topologii wykorzystany jest mechanizm out-of-band

30 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP – S-BGP  Wykorzystuje podpis cyfrowego i powiązane z nim certyfikaty (infrastruktura klucza publicznego)  PKI przechowuje informacje o posiadanych prefiksach przez dane AS’y (IANA)  PKI wiąże AS’y z organizacjami a organizacje z routerami w ich sieci przez wydanie certyfikatów  Wszystkie informacje przekazane w ramach wiadomości BGP (posiadane prefiksy, ASN, wektor ścieżki) są podpisywane przez urządzenie, od którego pochodzą

31  Świadectwa – podpisane wyrażenia użyte do zapewnienia autentyczności posiadania prefiksów i rozgłaszanych ścieżek  Świadectwa adresów – Potwierdza posiadanie danych prefiksów, podpisywane i rozpowszechniane out-of-band  Świadectwo tras – przenoszone w ramach S-BGP w nowym atrybucie zmodyfikowanej wiadomości UPDATE, świadectwo jest podpisywane przez każdy AS przy przekazaniu wiadomości (zagnieżdżenie) weryfikacja czy AS’y były przemierzane w danej kolejności czy żadne AS’y nie zostały dodane lub usunięte z rozgłoszenia Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP – S-BGP

32 Rys. 4 Rozgłaszanie ścieżki (wiadomość UPDATE) przez S-BGP Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP - S-BGP

33 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP – IRV  Rozwiązanie niezależne od protokołu routingowego  Każdy AS posiada serwer IRV  Serwer weryfikuje poprawność otrzymanych informacji routingowych poprzez sekwencję zapytań do innych serwerów IRV na ścieżce  Każdy serwer IRV zarządza informacjami tylko ze swojego macierzystego ASa

34 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP – IRV Rys. 5 Zapytanie IRV sprawdzające poprawność otrzymanych informacji routingowych

35 AS-SET

36  Zysk dla bezpieczeństwa: Dzięki AS-SET możemy nie tracić informacji o wszystkich AS na ścieżce (bez AS-SET blacklist mają ograniczoną wykrywalność niechcianych ścieżek)  Strata na skalowalności: Gdy używamy AS-SET zmiana choć jednego prefixu należącego do zagregowanej ścieżki powoduje konieczność przesłania kolejnego UPDATE

37 D ZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google