Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NURD – TRZEŹWOŚĆ KIERUJĄCYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NURD – TRZEŹWOŚĆ KIERUJĄCYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 NURD – TRZEŹWOŚĆ KIERUJĄCYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu
BEZPIECZEŃSTWO NURD – TRZEŹWOŚĆ KIERUJĄCYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu

2 Z porównania wskaźników statystycznych wynika, że największe ryzyko śmierci w całym transporcie występuje w ruchu drogowym. Natomiast jednym z podstawowych wskaźników określających poziom zagrożenia na drogach jest ilość powstających wypadków drogowych i ginących na drogach osób. Wśród zagadnień mających największy wpływ na poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym województwie, głównymi problemami są niechronieni uczestnicy dróg oraz alkohol u kierujących. Istniejące zagrożenie zmusza Policję do podejmowania różnorodnych działań w celu ograniczenia ilości zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stąd też w marcu 2013r Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu opracował i wdrożył do realizacji „Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego woj. Opolskiego”. Program jest wewnętrznym programem resortowym i służy do realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. W ramach programu została opracowana również multimedialna mapa zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym, która znajduje się na stronach internetowych KWP w Opolu.

3

4 Ogólna liczba zdarzeń drogowych w latach 2011 - 2013

5 Trzeźwość kierujących w latach 2011 - 2013

6 Badania stanu trzeźwości przeprowadzone
przez Policjantów Ruchu Drogowego w latach

7 Ofiary wypadków wśród pieszych użytkowników dróg w latach 2011- 2013

8 OFIARY WYPADKÓW WŚRÓD POZOSTAŁYCH NURD
(ROWERZYŚCI, MOTOROWERZYŚCI I MOTOCYKLIŚCI) W LATACH

9 Piesi jako sprawcy wypadków drogowych w latach 2011- 2013

10 W większości piesi giną z winy innych użytkowników dróg.
Wśród przyczyn wypadków należy wymienić: nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu; nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych; niedostosowanie prędkości; nieprawidłowe cofanie; nieprawidłowe omijanie; nieprawidłowe wyprzedzanie. Ofiarami są najczęściej osoby powyżej 60 roku życia. ! Wiele ofiar mogłoby do dziś cieszyć się zdrowiem, gdyby kierowało się zasadą ograniczonego zaufania.

11 „Z wiekiem przychodzą ostrożność i rozwaga”.
Ale też przychodzą: osłabienie wzroku i słuchu, choroby i liczne dolegliwości w tym sercowe, powodujące omdlenia czy chwilową utratę świadomości, spowolnienie refleksu, kłopoty ruchowe i niepełnosprawność.

12 przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach,
Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi najczęściej na: przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, chodnikach i drogach dla pieszych, poboczach, przystankach komunikacji publicznej.

13 Nie można liczyć, że każdy kierowca nas zauważy, dostosuje prędkość, zatrzyma się przed skrzyżowaniem. Poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego to jeszcze za mało, potrzebna jest także ostrożność, uwaga i umiejętność przewidywania. Przed przejściem dla pieszych należy się na chwilę zatrzymać i rozejrzeć. Z kierowcą nadjeżdżającego pojazdu najlepiej nawiązać kontakt wzrokowy, wtedy możemy mieć pewność, że nas zauważył. Zbierane od wielu lat dane statystyczne wykazują, że najbardziej niebezpieczną dla pieszych porą dnia jest wieczór, natomiast porą roku - jesień.

14 Przykłady działań prowadzonych przez Policję w celu poprawy bezpieczeństwa NURD:

15 Mobilna kamera Straży Miejskiej w Opolu wykorzystywana do działań
związanych z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, np.: Czerwone światła na skrzyżowaniach, Bezpieczna droga do szkoły, Rejestracja zachowań wszystkich uczestników ruchu w obrębie skrzyżowań.

16 Będziesz widoczny - ocalisz życie
ROWERZYŚCI

17 ODBLASKI MOGĄ OCALIĆ NAM ŻYCIE !

18 ROWERZYŚCI

19 PIESI

20 Proponowane przez Policję bezpieczne przejście zostało wybudowane w Opolu na ul. Sosnkowskiego.

21 Głównym założeniem było zapewnienie bezpieczeństwa NURD podczas przekraczania ulicy o kilku pasach ruchu, ale …

22 Samo przejście w godzinach wieczorowo – nocnych, w okresach jesienno zimowych stało się przejściem niebezpiecznym, gdyż nie ma ono dodatkowego oświetlenia, a oświetlenie latarni ulicznych nie wystarcza aby oświetlić przejście musi być ono doświetlone . Przykładem prawidłowego oświetlenia przejścia dla pieszych jest …

23 … Przejście przy ul. Częstochowskiej, gdzie oświetlenie gwarantuje bezpieczeństwo pieszym. Zastosowanie innej barwy światła oświetlającego przejście niż w oświetleniu latarni ulicznych daje widoczną poświatę, a pieszych na przejściu widać.

24 Kolejnym elementem budzącym wątpliwości związane z bezpieczeństwem NURD jest wybudowanie w ramach tego samego projektu na ulicy Sosnkowskiego przejazdu dla rowerzystów, oddalonego od wspomnianego przejścia dla pieszych o ok.100m. W tym wypadku rowerzyści przejeżdżać mogą przez cztery pasy ruchu, a w osi jezdni wyjeżdżają zza płotu rozdzielającego jezdnie, co stanowi zagrożenie dla nich samych oraz kierowców. Z przejazdu dla rowerzystów zaczęli też korzystać piesi.

25 Sam przejazd dla rowerzystów powinien być usytuowany, albo przy wybudowanym przejściu dla pieszych (byłby dalej elementem istniejącego ciągu pieszo – rowerowego), lub najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie przejazdu dla rowerów do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną o następne 100 metrów. Byłby to przejazd całkowicie bezpieczny, a na dzień dzisiejszy zostało wybudowane kolejne kolizyjne i niebezpieczne miejsce w Opolu, które może generować wypadki drogowe w sezonach rowerowych.

26 Kolejne przejście dla pieszych, które nie jest w żaden sposób oświetlone, Opole ul. Sobieskiego, przy cmentarzu. Zaznaczyć należy, że jest to również ciąg pieszo - rowerowy.

27 Opole ulica Rataja, skrzyżowanie z ulicą Oleską.

28 Innymi niebezpieczeństwami, które stanowią poważny problem są np
Innymi niebezpieczeństwami, które stanowią poważny problem są np. zaniedbane oraz słabo widoczne dla kierowców krawężniki azyli dla pieszych. Przykładem może być samo centrum Opola ul. Ozimska.

29 Dziękuję za uwagę 29


Pobierz ppt "NURD – TRZEŹWOŚĆ KIERUJĄCYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google