Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Błękitnej Tarczy-nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników bibliotek naukowych Krzysztof SAŁACIŃSKI Zastępca Dyrektora Biura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Błękitnej Tarczy-nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników bibliotek naukowych Krzysztof SAŁACIŃSKI Zastępca Dyrektora Biura."— Zapis prezentacji:

1 Program Błękitnej Tarczy-nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników bibliotek naukowych Krzysztof SAŁACIŃSKI Zastępca Dyrektora Biura Spraw Obronnych Ministerstwo Kultury

2 Współczesne zagrożenia dóbr kultury Klęski żywiołowe Przestępczość Wojny Katastrofy Terroryzm Pożary

3 Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy – 1996 rok ICOMOS-Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOM-Międzynarodowa Rada Muzeów IFLA-Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich ICA-Międzynarodowa Rada Archiwów

4 Główne cele Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy Promowanie przygotowań na wypadek zagrożeń Szkolenie specjalistów na poziomie narodowym i regionalnym Pomoc w usuwaniu skutków katastrof,klęsk żywiołowych i wojen Uświadamianie potrzeby ochrony dziedzictwa kultury Prezentowanie na forum międzynarodowym problematyki bezpieczeństwa zbiorów Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i wolontariatem w ochronie dziedzictwa kultury Tworzenie sieci Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy

5 Komitet Błękitnej Tarczy w Polsce 1. Spotkanie z inicjatywy Biura Spraw Obronnych 8 marca 2002 r.w Ministerstwie Kultury z udziałem kierownictw czterech organizacji pozarządowych: -Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich -Stowarzyszenia Archiwistów Polskich -Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS -Polskiego Komitetu Narodowego ICOM 2.Spotkanie robocze 4 czerwca 2002 r. w Bibliotece Narodowej na zaproszenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 3.Planowane spotkania regionalne w Krakowie, Toruniu i Warszawie w miesiącu październiku br. 4.Ogólnopolskie spotkanie w Warszawie instytucji i organizacji zainteresowanych udziałem w Programie z udziałem przedstawicieli ogniw rządowych, samorządowych,wojska, policji, obrony cywilnej

6 Główne zadania Komitetu Błękitnej Tarczy Uruchomienie regionalnych punktów informacyjno- koordynacyjnych Błękitnej Tarczy Opracowanie bazy danych o zagrożeniach na potrzeby instytucji kultury Tworzenie sieci specjalistów, ekspertów i rzeczoznawców Organizowanie regionalnych szkoleń i wymiany doświadczeń Organizowanie ćwiczeń,seminariów, konferencji Realizacja programów dotyczących bezpieczeństwa zbiorów w instytucjach kultury

7 Propozycje zadań dla Bibliotek Naukowych Szkół Wyższych Współtworzenie punktów informacyjno-koordynacyjnych poprzez przekazywanie listy specjalistów- bibliotekarzy, którzy mogą być wykorzystani w razie zagrożeń Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników Bibliotek Naukowych zajmujących się ochroną zbiorów specjalnych w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach czy warsztatach Wymiana informacji między bibliotekami o procedurach postępowania w razie wystąpienia zagrożenia oraz zasadach ewakuacji ludzi i zbiorów Propagowanie (poprzez punkty informacyjno-koordynacyjne) dokonań Bibliotek Naukowych w dziedzinie ochrony zbiorów na wypadek zagrożeń, w tym informowanie o konferencjach, seminariach, warsztatach, szkoleniach, specjalistycznych wydawnictwach

8 Regionalne Punkty Informacyjno- Koordynacyjne Błękitnej Tarczy Kraków – osoba koordynująca Anna Michaś Archiwum Państwowe w Krakowie tel. 0-12 4303367, email: michaś@archiwum.krakow.pl, osoba prowadząca punkt kontaktowy mł kpt Tomasz Mucha-Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie tel.0126460254,fax 6460199, 6443333,email: tmucha@sapsp.pl Warszawa - osoba koordynująca dr Barbara Drewniewska-Idziak Biblioteka Narodowa, osoba prowadząca punkt kontaktowy Ewa Potrzebnicka Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej tel. 0-22 6082951, 6082315, fax.6082644, email:zkzb@bn.org.pl Toruń - osoba koordynujaca prof.dr hab. Alicja Strzelczyk-Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tel 0-56 6113829,fax 6113830,e-mail alstrze@art.uni.torun.pl, osoba prowadząca punkt kontaktowy Dorota Jutrzenka-Supryn tel 0-56 6113829,fax 6113830,email:supryn@wp.pl Koordynator programu Błękitnej Tarczy-Biuro Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury


Pobierz ppt "Program Błękitnej Tarczy-nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników bibliotek naukowych Krzysztof SAŁACIŃSKI Zastępca Dyrektora Biura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google