Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch drgający i fale Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch drgający i fale Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego."— Zapis prezentacji:

1 Ruch drgający i fale Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

2 Uczeń: 6.1 opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach 6.2 posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała 6.3 opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu 6.4 posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami 6.5 opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych 6.6 wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku 6.7 posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki Doświadczenia 9.13 wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego 9.12 wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego

3 RUCH DRGAJĄCY Ruch drgający to taki ruch, w którym ciało porusza się tam i z powrotem po tym samym torze, położenia ciała drgającego powtarzają się okresowo. Karta pracy zad 1

4 WIELKOŚCI OPISUJĄCE RUCH DRGAJĄCY A – amplituda fali, czyli maksymalne wychylenie z położenia równowagi T – okres fali, czyli czas w którym cząsteczka ośrodka wykonuje pełne drganie f – częstotliwość, czyli ilość drgań w pewnym czasie Karta pracy zad 2

5 WAHADŁO MATEMATYCZNE Okres i częstotliwość drgań wahadła zależy od jego długości: -Dłuższe wahadło ma większy okres drgań, mniejszą częstotliwość -Krótsze wahadło ma mniejszy okres drgań, większą częstotliwość Karta pracy zad 3

6 Doświadczenie Wyznaczanie okresu drgań ciężarka na sprężynie Przyrządy : statyw, sprężyna, ciężarek, stoper Przebieg doświadczenia: 1.Zawieszamy sprężynę na statywie 2.Na drugim końcu zawieszamy ciężarek 3. Pociągamy ciężarek, przesuwając go w dół np. o około 1cm i puszczamy 4. Mierzymy stoperem czas np. 10 wahnięć 5. Obliczamy okres drgań

7 Doświadczenie Wyznaczanie okresu drgań wahadła matematycznego Przyrządy : nitka, linijka lub taśma miernicza, ciężarek, stoper Przebieg doświadczenia: 1.Odmierzamy nitkę o długości 1m, na końcu zawieszamy ciężarek 2.Wychylamy wahadło o niewielki kąt i puszczamy 3.Mierzymy stoperem czas np. 10 wahnięć 4.Obliczamy okres drgań

8 ZJAWISKO REZONANSU MECHANICZNEGO Każde ciało charakteryzuje się określoną częstotliwością drgań, zwaną częstotliwością drgań własnych. Jeżeli układ ciał drga z częstotliwością zbliżoną do częstotliwości drgań własnych innego ciała następuje zjawisko wzmocnienia drgań, czyli rezonans mechaniczny Karta pracy zad. 4

9 PRZEMIANY ENERGII W RUCHU DRGAJĄCYM a b c d e A=0 Ep =0 v= max Ek = max A= max Ep = max v=0 Ek =0 A= max Ep = max v=0 Ek =0 A=0 Ep =0 v= max Ek = max A= max Ep = max v=0 Ek =0 Karta pracy zad 5

10 Fala mechaniczna jest to rozchodzące się w ośrodku zaburzenie wywołane drganiem źródła. Ośrodkiem będziemy nazywać ciało materialne, np. powietrze, woda, szkło, mur itp FALA MECHANICZNA

11 RODZAJE FAL MECHANICZNYCH Fale mechaniczne dzielimy na fale poprzeczne i podłużne. Fala podłużna powstaje wtedy, gdy drgania źródła odbywają się w kierunku równoległym do kierunku rozprzestrzeniania się zaburzenia. Fala poprzeczna powstaje wtedy, gdy drgania źródła odbywają się w kierunku prostopadłym do kierunku rozprzestrzeniania się zaburzenia

12 f – częstotliwość, czyli ilość drgań w pewnym czasie A – amplituda fali, czyli maksymalne wychylenie z położenia równowagi T – okres fali, czyli czas w którym cząsteczka ośrodka wykonuje pełne drganie λ – długość fali, czyli odległość między dwoma punktami będącymi w tej samej fazie ruchu v – prędkość fali WIELKOŚCI OPISUJĄCE FALĘ MECHANICZNĄ Karta pracy zad 6,7

13 ZJAWISKA FALOWE Do zjawisk falowych zaliczamy: załamanie fali, fala zmienia swoją długość i kierunek dyfrakcję, czyli ugięcie, fala zmienia swój kształt Interferencję- nakładanie się fal pochodzących z różnych źródeł odbicie fali, fala odbija się od przeszkody Karta pracy zad 8

14 FALE DŹWIĘKOWE Źródłem dźwięku jest ciało drgające. Ze względu na częstotliwość dźwięki dzielimy na infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki. 16 Hz do 20 kHz Częstotliwość > 20 kHz Częstotliwość < 16Hz Karta pracy zad 9, 10

15 WIELKOŚCI OPISUJĄCE DŹWIĘK a/ Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości dźwięku: wysoki niski b/ Głośność dźwięku zależy od amplitudy dźwięku głośny cichy Dla dźwięków słyszalnych można wyróżnić wielkości, które można zmierzyć : Karta pracy zad 11

16 INSTRUMENTY MUZYCZNE przyrządy wytwarzające dźwięk, przeznaczone do wykonywania muzyki.  instrumenty strunowe - instrumenty muzyczne, w których źródłem dźwięku jest drgająca struna  instrumenty dęte - instrumenty muzyczne, w których dźwięk pobudzany jest zadęciem  instrumenty perkusyjne - instrumenty muzyczne, w których dźwięk pobudzany jest poprzez pośrednie lub bezpośrednie uderzanie instrumentu lub jego fragmentu


Pobierz ppt "Ruch drgający i fale Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google