Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przedmiot i metody analizy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przedmiot i metody analizy"— Zapis prezentacji:

1 przedmiot i metody analizy
EKONOMIA przedmiot i metody analizy

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
HISTORIA EKONOMII */ Arystoteles – „oikos”: gospodarstwo domowe „nomos”: prawo */ 1776 r. – Adam Smith: „ O bogactwie narodów” dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
EKONOMIA - definicje */ Bada, jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów, jak rozwiązują problem alokacji ograniczonych zasobów */ Zajmuje się problemem, w jaki sposób społeczeństwo rozdziela rzadkie zasoby, posiadające różnorodne zastosowania, w celu produkowania dóbr oraz w jaki sposób dzieli wytworzone dobra między członków społeczeństwa dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
ZASOBY i ich podział naturalne – dobra dane przez naturę ludzkie – ludzie wraz z ich umiejętnościami i doświadczeniami kapitałowe – kapitał rzeczowy i finansowy technologia –wiedza, jak zasoby mogą być łączone w sposób produkcyjny dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
ZASOBY i ich podział rzeczowe /w tym: naturalne/ ludzkie finansowe dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 RZADKOŚĆ /ograniczoność/
to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego , co chcemy przez cały czas determinuje konieczność dokonywania wyborów powoduje, iż pojawiają się dylematy: - co wytwarzać i w jakich ilościach? - jak wytwarzać? - jak dzielić wytworzone dobra i usługi? dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
POTRZEBY są nieograniczone do ich zaspokojenia niezbędna jest produkcja: - dóbr konsumpcyjnych - dóbr produkcyjnych /inwestycyjnych/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 RACJONALNE GOSPODAROWANIE
Maksymalizacja efektu Minimalizacja nakładów dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
MODELE EKONOMICZNE uproszczone odwzorowanie rzeczywistości zasada „ceteris paribus” analiza graficzna dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
EKONOMIA pozytywna – odpowiada na pytanie: jak jest? opisuje świat takim, jakim on jest; nie zawiera sądów wartościujących normatywna – odpowiada na pytanie: jak być powinno? opisuje jakim być powinien świat; zawiera sądy wartościujące dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
EKONOMIA MAKROEKONOMIA - bada problemy ograniczoności zasobów w skali całej gospodarki MIKROEKONOMIA - bada problemy ograniczoności zasobów na poziomie podmiotów gospodarczych, tzn. gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 Krzywa możliwości produkcyjnych
to przykład ograniczeń i wyborów w skali gospodarki narodowej jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone, gdy wszystkie zasoby są efektywnie wykorzystane uproszczona prezentacja gospodarki wytwarzającej, przy pełnym wykorzystaniu zasobów, dwa rodzaje dóbr, np.. konsumpcyjne i inwestycyjne, prywatne i publiczne, dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 Krzywa możliwości produkcyjnych (1)
Dobro y Zał.: x = to: y = ymax ymax y = to: x = xmax A yA B yB yC C xC xA xB xmax Dobro x dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 Krzywa możliwości produkcyjnych (2)
Dobro y A ymax E B D A, B i C – kombinacje efektywne i osiągalne C D – kombinacja nieefektywna E – kombinacja nieosiągalna Dobro x xmax dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 Krzywa możliwości produkcyjnych (3)
Dobra inwestycyjne A IA A’ B C CA Dobra konsumpcyjne dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 Krzywa możliwości produkcyjnych (4)
Dobra inwestycyjne A B C’ IC C Dobra konsumpcyjne CC dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 Krzywa możliwości produkcyjnych (5)
Dobra inwestycyjne /I/ Imax Imax I1 = I1I2 = I2I3 1 0C1 > C1C2 > C2C3 I1 I2 2 I3 3 Dobra konsumpcyjne /C/ C1 C2 C3 Cmax dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 Krzywa możliwości produkcyjnych
1 2 3 I1 I2 C1 C2 Imax Imax I1 = I1I2 = I2I3 0C1 >C1C2 > C2C3 */ dlaczego? - zasoby gospodarcze nie są w pełni przestawialne - zasoby wycofywane z produkcji dóbr inwestycyjnych będą z różną efektywnością wykorzystywane przy produkcji dóbr konsumpcyjnych I3 Cmax C3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 Linia ograniczeń budżetowych
Jest przykładem graficznej prezentacji ograniczenia, z którym musi się liczyć gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe, dysponując dochodem Y, chce kupić dobro x i dobro y Założenia: dochód – Y, cena dobra x – p(x) cena dobra y – p(y) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 Linia ograniczeń budżetowych
Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max ymax = Y/p(y) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max xmax = Y/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max Y/p(y) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max x Y/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 Linia ograniczeń budżetowych
Y/p(y) 1 y1 2 y2 3 y3 x x1 x2 x3 Y/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 Linia ograniczeń budżetowych
Jest zbiorem kombinacji dóbr, które konsument może kupić w pełni rozdysponowując swoje dochody dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 Linia jednakowego kosztu - izokoszta
Jest przykładem graficznej prezentacji ograniczenia, z którym musi się liczyć przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo, dysponując ograniczonym kapitałem finansowym, nabywa elementy kapitału rzeczowego i zatrudnia ludzi Założenia: kapitał finansowy – YF cena kapitału ludzkiego – p(L) cena kapitału rzeczowego – p(K) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Linia jednakowego kosztu - izokoszta
Jeżeli producent zrezygnuje z kupna kapitału rzeczowego K – całe środki finansowe wyda na zaangażowanie kapitału ludzkiego i zatrudni max liczbę pracowników: L max Lmax = YF/p(L) Jeżeli producent zrezygnuje z zatrudnienia pracowników L – całe środki finansowe wyda na zakup elementów kapitału rzeczowego K i kupi ich max ilość: K max Kmax = Y/p(K) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 Linia jednakowego kosztu - izokoszta
YF/p(K) L YF/p(L) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

30 Linia jednakowego kosztu - izokoszta
YF/p(K) 1 K1 2 K2 3 K3 L L1 L2 L3 YF/p(L) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

31 Linia jednakowego kosztu - izokoszta
Jest zbiorem kombinacji czynników wytwórczych, które przedsiębiorstwo może zaangażować, wykorzystując w pełni posiadany kapitał finansowy dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

32 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "przedmiot i metody analizy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google