Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA przedmiot i metody analizy. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 HISTORIA EKONOMII */ Arystoteles – „oikos”: gospodarstwo domowe „nomos”:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA przedmiot i metody analizy. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 HISTORIA EKONOMII */ Arystoteles – „oikos”: gospodarstwo domowe „nomos”:"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA przedmiot i metody analizy

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 HISTORIA EKONOMII */ Arystoteles – „oikos”: gospodarstwo domowe „nomos”: prawo */ 1776 r. – Adam Smith: „ O bogactwie narodów”

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 EKONOMIA - definicje */ Bada, jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów, jak rozwiązują problem alokacji ograniczonych zasobów */ Zajmuje się problemem, w jaki sposób społeczeństwo rozdziela rzadkie zasoby, posiadające różnorodne zastosowania, w celu produkowania dóbr oraz w jaki sposób dzieli wytworzone dobra między członków społeczeństwa

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 ZASOBY i ich podział naturalne – dobra dane przez naturę ludzkie – ludzie wraz z ich umiejętnościami i doświadczeniami kapitałowe – kapitał rzeczowy i finansowy technologia –wiedza, jak zasoby mogą być łączone w sposób produkcyjny

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 ZASOBY i ich podział rzeczowe /w tym: naturalne/ ludzkie finansowe

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 RZADKOŚĆ /ograniczoność/ to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego, co chcemy przez cały czas determinuje konieczność dokonywania wyborów powoduje, iż pojawiają się dylematy: - co wytwarzać i w jakich ilościach? - jak wytwarzać? - jak dzielić wytworzone dobra i usługi?

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 POTRZEBY są nieograniczone do ich zaspokojenia niezbędna jest produkcja: - dóbr konsumpcyjnych - dóbr produkcyjnych /inwestycyjnych/

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 RACJONALNE GOSPODAROWANIE Maksymalizacja efektu Minimalizacja nakładów

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 MODELE EKONOMICZNE uproszczone odwzorowanie rzeczywistości zasada „ceteris paribus” analiza graficzna

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 EKONOMIA pozytywna – odpowiada na pytanie: jak jest? opisuje świat takim, jakim on jest; nie zawiera sądów wartościujących normatywna – odpowiada na pytanie: jak być powinno? opisuje jakim być powinien świat; zawiera sądy wartościujące

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 EKONOMIA MAKROEKONOMIA - bada problemy ograniczoności zasobów w skali całej gospodarki MIKROEKONOMIA - bada problemy ograniczoności zasobów na poziomie podmiotów gospodarczych, tzn. gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 Krzywa możliwości produkcyjnych to przykład ograniczeń i wyborów w skali gospodarki narodowej jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone, gdy wszystkie zasoby są efektywnie wykorzystane uproszczona prezentacja gospodarki wytwarzającej, przy pełnym wykorzystaniu zasobów, dwa rodzaje dóbr, np.. konsumpcyjne i inwestycyjne, prywatne i publiczne,

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 Krzywa możliwości produkcyjnych (1) 0 Dobro x Dobro y y max x max A B C yAyA xAxA yByB yCyC xBxB xCxC Zał.: x = 0 to: y = y max y = 0 to: x = x max

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15 Krzywa możliwości produkcyjnych (2) 0 Dobro x Dobro y A B C D E D – kombinacja nieefektywna E – kombinacja nieosiągalna A, B i C – kombinacje efektywne i osiągalne y max x max

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 Krzywa możliwości produkcyjnych (3) 0 Dobra konsumpcyjne Dobra inwestycyjne A B C IAIA CACA A’

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 Krzywa możliwości produkcyjnych (4) 0 Dobra konsumpcyjne Dobra inwestycyjne A B C C ICIC C’

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 Krzywa możliwości produkcyjnych (5) 0 Dobra konsumpcyjne /C/ Dobra inwestycyjne /I/ I max 1 2 3 I1I1 I2I2 I3I3 C1C1 C2C2 C3C3 C max I max I 1 = I 1 I 2 = I 2 I 3 0C 1 > C 1 C 2 > C 2 C 3

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 Krzywa możliwości produkcyjnych I max I 1 = I 1 I 2 = I 2 I 3 0C 1 >C 1 C 2 > C 2 C 3 */ dlaczego? - zasoby gospodarcze nie są w pełni przestawialne - zasoby wycofywane z produkcji dóbr inwestycyjnych będą z różną efektywnością wykorzystywane przy produkcji dóbr konsumpcyjnych 0 1 2 3 I1I1 I2I2 C1C1 C2C2 C max I3I3 C3C3 I max

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 Linia ograniczeń budżetowych Jest przykładem graficznej prezentacji ograniczenia, z którym musi się liczyć gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe, dysponując dochodem Y, chce kupić dobro x i dobro y Założenia: dochód – Y, cena dobra x – p(x) cena dobra y – p(y)

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 Linia ograniczeń budżetowych Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max y max = Y/p(y) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max x max = Y/p(x)

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23 0 x y Y/p(y) Y/p(x) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 Linia ograniczeń budżetowych 0 x y Y/p(x) Y/p(y) 1 2 3 y1y1 x1x1 y2y2 x2x2 y3y3 x3x3

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25 Linia ograniczeń budżetowych Jest zbiorem kombinacji dóbr, które konsument może kupić w pełni rozdysponowując swoje dochody

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 27 Linia jednakowego kosztu - izokoszta Jest przykładem graficznej prezentacji ograniczenia, z którym musi się liczyć przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo, dysponując ograniczonym kapitałem finansowym, nabywa elementy kapitału rzeczowego i zatrudnia ludzi Założenia: kapitał finansowy – YF cena kapitału ludzkiego – p(L) cena kapitału rzeczowego – p(K)

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 28 Jeżeli producent zrezygnuje z kupna kapitału rzeczowego K – całe środki finansowe wyda na zaangażowanie kapitału ludzkiego i zatrudni max liczbę pracowników: L max Lmax = YF/p(L) Jeżeli producent zrezygnuje z zatrudnienia pracowników L – całe środki finansowe wyda na zakup elementów kapitału rzeczowego K i kupi ich max ilość: K max Kmax = Y/p(K) Linia jednakowego kosztu - izokoszta

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 29 Linia jednakowego kosztu - izokoszta 0 L K YF/p(L) YF/p(K)

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 30 Linia jednakowego kosztu - izokoszta 0 L K YF/p(L) YF/p(K) 1 2 3 K1K1 L1L1 L2L2 K3K3 L3L3 K2K2

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 31 Linia jednakowego kosztu - izokoszta Jest zbiorem kombinacji czynników wytwórczych, które przedsiębiorstwo może zaangażować, wykorzystując w pełni posiadany kapitał finansowy

32 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 32


Pobierz ppt "EKONOMIA przedmiot i metody analizy. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 HISTORIA EKONOMII */ Arystoteles – „oikos”: gospodarstwo domowe „nomos”:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google