Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? Projekt: Jan Tomasz Borkowski; Jakub Kowalik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? Projekt: Jan Tomasz Borkowski; Jakub Kowalik."— Zapis prezentacji:

1 Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? Projekt: Jan Tomasz Borkowski; Jakub Kowalik

2 CEL DEBATY wypracowanie pomysłów na to, co i jak możemy zrobić, żeby młodzież w szkole/miejscowości chętniej chodziła na wybory i angażowała się w życie społeczne?

3 DLACZEGO TEN TEMAT? Frekwencja wyborcza w grupie 18-25 lat jest najniższa w kraju i należy do najniższych w Europie; Najmłodsza część elektoratu głosuje na ok. 20% niższym poziomie niż starsi dorośli (54,1% wyborców w wieku 18-25 wobec 73,1% w wieku 56-65 w 2011 roku); Jedynie 14% Polaków w wieku 18-24 lata deklaruje duże lub bardzo duże zainteresowanie polityką; Z ostatniego badania CBOS wynika, że do urn wybiera się zaledwie 36 proc. ankietowanych (o 10 proc. mniej niż w 2004 r.). Jeszcze mniej głosowanie interesuje najmłodszych wyborców - według Eurobarometru pewny udział w wyborach deklaruje zaledwie co piąty młody Polak.

4 TO PROBLEM NIE TYLKO W POLSCE W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowało tylko 29% Europejczyków poniżej 25. roku życia wobec 43% średniej dla całego elektoratu!

5

6 NIEPOKOJĄCE DANE To niepokojące dane, ponieważ to właśnie młodzież może wiele zmienić i to od jej aktywności wyborczej i społecznej będzie zależał przyszły kształt polskiego społeczeństwa – czy będzie ono bierne i nieaktywne, czy stanie się prawdziwym społeczeństwem obywatelskim? Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych (nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą, która występuje zazwyczaj w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości obywateli) Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczności oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.

7 DLACZEGO MŁODZI NIE CHCĄ BRAĆ UDZIAŁU W WYBORACH?  Dlaczego młodzi nie głosują?  Czy młodzi interesują się polityką?  Czy ufają politykom?  Czy politycy zwracają się do młodych?  Czy mówią o problemach młodych i czy kierują swój program do młodych?  Czy młodzież chętnie angażuje się w politykę?

8 SONDAŻ W NASZEJ SZKOLE

9 PRZYCZYNY NISKIEGO ZAINTERESOWANIA WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  Dlaczego Polacy najrzadziej głosują właśnie w wyborach do europarlamentu (jedynie 25% w ostatnich wyborach, co stanowi jeden z najgorszych wyników w UE)?  Co mogłoby zmienić tę sytuację?  Czy skłoniłoby Polaków do udziału w tych wyborach?  Czy potrzebujemy zachęty, motywacji czy może informacji?  Czy warto brać udział w tych wyborach?  Czy nasz głos może coś zmienić, a jeśli tak to co?  Co może się stać z Unią Europejską, jeśli Europejczycy dalej nie będą głosować?

10 CO DAJE NAM AKTYWNY UDZIAŁ W WYBORACH I ŻYCIU SPOŁECZNYM?  Co zyskują osoby interesujące się polityką i aktywnie działające w swoich społecznościach?  Jaki może to mieć wpływ na dorosłe życie – w wymiarze osobistym i z punktu widzenia całej społeczności lokalnej?  Jak wyglądałoby życie, gdyby nasze społeczeństwo było aktywne a ludzie częściej się angażowali?

11 JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA/WŁĄCZENIA SIĘ JEŚLI NIE MAM JESZCZE PRAWA DO GŁOSOWANIA?  Jakie prawa obywatelskie przysługują młodym ludziom do 18. roku życia?  Jak młody człowiek może wpływać na rządzących?  Czy jako obywatel nieposiadający prawa głosowania może kontrolować i oceniać jakość pracy swoich reprezentantów?  Czy ma prawo do wyrażania głośno swojego zdania?  Czy ma prawo do pisania listów, petycji, składania zapytań do rządzących?  Czy może zgłaszać swoje potrzeby i oczekiwania wobec kandydatów?

12 POMYSŁY NA ROZWIĄZANIA  Co mogłoby zachęcić młodych ludzi do udziału w wyborach?  Czy potrzebują więcej informacji czy edukacji?  Co myślicie o pomyśle obniżenia wieku uzyskania praw wyborczych do 16. roku życia?  Co mogłoby zachęcić, żeby bardziej interesować się polityką?

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Projekt: Jan Tomasz Borkowski; Jakub Kowalik Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?


Pobierz ppt "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? Projekt: Jan Tomasz Borkowski; Jakub Kowalik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google