Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.
Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część I BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych
Lekcja 1 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 Przedsiębiorstw państwowych Zdolność do czynności prawnych
1.1 Wstęp Spółek Wady oświadczenia woli Przedsiębiorstw państwowych Zdolność prawna Prawo reprezentacji Zdolność do czynności prawnych Oświadczenie woli Czynność prawna Osoba prawna Moduł 1 W tej lekcji dowiesz się co to jest zdolność prawna, czynność prawna i zdolność do czynności prawnych. Przedstawię Ci pojęcie osoby prawnej i zagadnienia dotyczące prawa do reprezentacji spółek, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych. Opowiem Ci również co to jest, w jaki sposób funkcjonuje, a także jakie ma wady oświadczenie woli.

4 Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków
Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia i traci ją z chwilą śmierci. Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia i traci ją z chwilą śmierci. Zdolność prawną mają więc nie tylko ludzie dorośli, ale również dzieci, które mogą mieć pewne prawa i obowiązki, np. mogą mieć majątek odziedziczony po rodzicach. Fakt urodzenia zostaje stwierdzony urzędowo poprzez sporządzanie aktu urodzenia przez urząd stanu cywilnego. Fakt śmierci jest natomiast stwierdzany poprzez sporządzenie przez ten urząd aktu zgonu.

5 1.2 Zdolność prawna Dziecko poczęte, a jeszcze nienarodzone możne zostać wskazane w testamencie jako spadkobierca. Takie dziecko, mimo tego, że jeszcze się nie narodziło posiada również zdolność prawną. „Ten, który ma się narodzić otrzymuje warunkową zdolność prawną pod warunkiem, że narodzi się żywy”. Dziecko poczęte, a jeszcze nienarodzone (nasciturus – z łaciny. „mający nadejść”) możne zostać wskazane w testamencie jako spadkobierca. Takie dziecko, mimo tego, że jeszcze się nie narodziło posiada również zdolność prawną. „Ten, który ma się narodzić otrzymuje warunkową zdolność prawną pod warunkiem, że narodzi się żywy”. Mam zdolność prawną!

6 Testament Ojciec ma możliwość zapisania w testamencie swojego majątku synowi, pod warunkiem, że jest to już konkretne, poczęte dziecko. Natomiast, każdy kto ma w tym interes prawny może próbować wykazać, iż dziecko urodziło się martwe, a tym samym podważyć testament.

7 Czy czterolatek może być właścicielem budynku?
1.2.1 Zastanów się Czy czterolatek może być właścicielem budynku? Zobacz odpowiedź Zastanów się nad następującym zagadnieniem. Czy czterolatek może być właścicielem budynku?

8 Czy czterolatek może być właścicielem budynku?
Zastanów się Czy czterolatek może być właścicielem budynku? Odpowiedź Tak, bo z chwilą urodzenia nabywa zdolność prawną, więc mógł na przykład odziedziczyć ten budynek w spadku. Odrębną kwestią jest to, że nie będzie mógł, do ukończenia 18 roku życia, samodzielnie rozporządzać budynkiem. Odp. Tak, bo z chwilą urodzenia nabywa zdolność prawną, więc mógł na przykład odziedziczyć ten budynek w spadku. Odrębną kwestią jest to, że nie będzie mógł, do ukończenia 18 roku życia, samodzielnie rozporządzać budynkiem.

9 1.5 Czynność prawna Dowiedziałeś się już co to jest zdolność prawna. Teraz opowiem Ci o czynności prawnej. Czynność prawna to każde działanie osoby skierowane na powstanie, zmianę lub zniesienie konkretnego stosunku prawnego (np. spisanie testamentu, zawarcie umowy) Skutki czynności prawnej wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. Dowiedziałeś się już co to jest zdolność prawna. Teraz opowiem Ci o czynności prawnej. Czynność prawna to każde działanie osoby skierowane na powstanie, zmianę lub zniesienie konkretnego stosunku prawnego (np. spisanie testamentu, zawarcie umowy) Skutki czynności prawnej wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. Zobacz szczególy

10 1.5 Czynność prawna Czynność prawna to każde działanie osoby skierowane na powstanie, zmianę lub zniesienie konkretnego stosunku prawnego (np. spisanie testamentu, zawarcie umowy) Skutki czynności prawnej wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. Skutki te mogą polegać bądź to na nabyciu prawa, bądź też zaciągnięciu zobowiązania. Zobacz szczególy zaciągnięcie zobowiązania Skutki te mogą polegać bądź to na nabyciu prawa, bądź też zaciągnięciu zobowiązania. nabycie prawa

11 1.5.1 Codzienne czynności prawne
Czynność prawna Skutek prawny ??? Zapalamy światło Bierzemy prysznic Codziennie wykonujesz wiele czynności prawnych nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Spójrz na parę przykładów, które dla Ciebie przygotowałem. Czy wiesz jakie będą skutki prawne tych czynności? Aby zobaczyć odpowiedź kliknij na daną czynność. Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet

12 1.5.1 Codzienne czynności prawne
Czynność prawna Skutek prawny Będzie trzeba zapłacić rachunek za światło ??? Zapalamy światło Bierzemy prysznic Codziennie wykonujesz wiele czynności prawnych nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Spójrz na parę przykładów, które dla Ciebie przygotowałem. Czy wiesz jakie będą skutki prawne tych czynności? Aby zobaczyć odpowiedź kliknij na daną czynność. Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet

13 1.5.1 Codzienne czynności prawne
Czynność prawna Skutek prawny ??? Będzie trzeba zapłacić rachunek za wodę Zapalamy światło Bierzemy prysznic Codziennie wykonujesz wiele czynności prawnych nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Spójrz na parę przykładów, które dla Ciebie przygotowałem. Czy wiesz jakie będą skutki prawne tych czynności? Aby zobaczyć odpowiedź kliknij na daną czynność. Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet

14 1.5.1 Codzienne czynności prawne
Czynność prawna Skutek prawny ??? Zawieramy umowę przewozu Zapalamy światło Bierzemy prysznic Codziennie wykonujesz wiele czynności prawnych nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Spójrz na parę przykładów, które dla Ciebie przygotowałem. Czy wiesz jakie będą skutki prawne tych czynności? Aby zobaczyć odpowiedź kliknij na daną czynność. Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet

15 1.5.3 Składniki czynności prawnej
But’ik Kupuję! podmioty oświadczenie woli Na każdą czynność prawną składają się następujące elementy: – podmiot tj. osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna), która składając oświadczenie woli, wywołuje określone skutki prawne (np. zaciąga zobowiązania), – przedmiot (prawa i obowiązki, których dana czynność prawna dotyczy), – oświadczenie woli. przedmiot

16 1.3 Zdolność do czynności prawnych
Możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań Zdolność do podejmowania decyzji Od zdolności prawnej, którą mają wszyscy, odróżnić należy zdolność do czynności prawnych, której posiadanie uzależnione jest od wieku danej osoby lub od jej ewentualnego ubezwłasnowolnienia. Zdolność do czynności prawnych to możliwość nabywania praw, zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami przez własne działanie. Dziecko do 13 lat, chociaż ma zdolność prawną, nie może jednak samo zaciągać zobowiązań, nabywać praw ani rozporządzać nimi, nie ma bowiem zdolności do czynności prawnych. Tak więc zdolność do czynności prawnej to: - możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań. - zdolność do podejmowania decyzji. W zależności od tego ile człowiek ma lat zdolność do czynności prawych jest różna.

17 1.3.5 Ubezwłasnowolnienie Ubezwłasnowolnić całkowicie można osobę, która ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Ubezwłasnowolnienie całkowite Ubezwłasnowolnienie częściowe Przyczyny do ubezwłasnowolnienia częściowego są identyczne jak w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego, jednakże stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc dla prowadzenia jej spraw. Zanim opowiem ci o rodzajach zdolności do czynności prawnych powinieneś zrozumieć pojęcie ubezwłasnowolnienia. Ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie występuje w formie orzeczenia sądowego. Rozróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe. Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego ubezwłasnowolnić całkowicie można osobę, która ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Przyczyny do ubezwłasnowolnienia częściowego są identyczne jak w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego, jednakże stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc dla prowadzenia jej spraw.

18 1.3.2 Zdolność do czynności prawnych
pełną zdolność do czynności prawnych ograniczona zdolność do czynności prawnych brak zdolności do czynności prawnych Zdolność do czynności prawnych to zdolność do tego, aby za pomocą swoich działań nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kodeks cywilny wyróżnia: pełną zdolność do czynności prawnych 2) ograniczoną zdolność do czynności prawnych 3) brak zdolności do czynności prawnych Kliknij na odpowiednie pole, aby dowiedzieć się więcej o każdej z grup.

19 1.3.3 Pełna zdolność do czynności prawnych
Można samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osiąga się ją z chwilą uzyskania pełnoletniości. Wyjątek: 16 letnia kobieta, która wychodzi za mąż nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Pełna zdolność do czynności prawnych oznacza, że dana osoba może samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Pełną zdolność do czynności prawnych osiąga się z chwilą uzyskania pełnoletniości, a więc po ukończeniu 18 lat. Wyjątkiem jest 16 letnia kobieta, która nabywa pełną zdolność do czynności prawnych gdy wychodzi za mąż.

20 1.3.4 Zastanów się Zobacz odpowiedź
Szesnastoletnia kobieta zawarła związek małżeński i tym samym nabyła pełną zdolność do czynności prawnych. Po ukończeniu przez nią 17 roku życia, na skutek niezgodności charakterów, nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, który skutkował prawomocnym wyrokiem sądu o rozwodzie. Czy na skutek tego zdarzenia utraci pełną zdolność do czynności prawnych? Przeczytaj zadanie i zobacz prawidłową odpowiedź. Szesnastoletnia kobieta zawarła związek małżeński i tym samym nabyła pełną zdolność do czynności prawnych. Po ukończeniu przez nią 17 roku życia, na skutek niezgodności charakterów, nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, który skutkował prawomocnym wyrokiem sądu o rozwodzie. Czy na skutek tego zdarzenia utraci pełną zdolność do czynności prawnych? Zobacz odpowiedź

21 Zastanów się Szesnastoletnia kobieta zawarła związek małżeński i tym samym nabyła pełną zdolność do czynności prawnych. Po ukończeniu przez nią 17 roku życia, na skutek niezgodności charakterów, nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, który skutkował prawomocnym wyrokiem sądu o rozwodzie. Czy na skutek tego zdarzenia utraci pełną zdolność do czynności prawnych? Odp Nie, dalej będzie posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. Odpowiedź Nie, dalej będzie posiadała pełną zdolność do czynności prawnych.

22 1.3.2 Zdolność do czynności prawnych
pełną zdolność do czynności prawnych ograniczona zdolność do czynności prawnych Zdolność do czynności prawnych to zdolność do tego, aby za pomocą swoich działań nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kodeks cywilny wyróżnia: pełną zdolność do czynności prawnych 2) ograniczoną zdolność do czynności prawnych 3) brak zdolności do czynności prawnych Kliknij na odpowiednie pole aby dowiedzieć się więcej o każdej z grup.

23 1.3.6 Ograniczona zdolność do czynności prawnych
13 < < 18 Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby: – pomiędzy trzynastym a osiemnastym rokiem życia – ubezwłasnowolnione częściowo. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem (chyba, że z ważnych powodów inaczej postanowi sąd rodzinny i opiekuńczy), oraz zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. ubezwłasnowolniona częściowo

24 1.3.6 Ograniczona zdolność do czynności prawnych
Jeżeli osoba małoletnia zaciąga jakiekolwiek zobowiązania, to wykonywane przez nią czynności prawne są ważne o ile udzieli na nie zgodę jej przedstawiciel ustawowy. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby: – pomiędzy trzynastym a osiemnastym rokiem życia – ubezwłasnowolnione częściowo. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem (chyba, że z ważnych powodów inaczej postanowi sąd rodzinny i opiekuńczy), oraz zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Jeżeli osoba małoletnia (posiadająca ograniczone zdolności do czynności prawnych) zaciąga jakiekolwiek zobowiązania, to wykonywane przez nią czynności prawne są ważne o ile udzieli na nie zgodę jej przedstawiciel ustawowy. Bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządza swoim zarobkiem Zawiera umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

25 Czy jest to zgodne z prawem?
1.3.7 Zastanów się Zastanów się. Ojciec podarowuje córce skuter z zaznaczeniem, że jest jej wyłączną własnością i może z niego korzystać bez żadnych ograniczeń. Po jakimś czasie zauważa, że skuter gdzieś zniknął. Okazuje się, że córka bez jego wiedzy sprzedała pojazd mimo, że nie ma jeszcze 18 lat. Tłumaczy, że skoro ojciec dał jej skuter to było to mienie powierzone do użytku i mogła nim swobodnie rozporządzić. Czy jest to zgodne z prawem? Ojciec podarowuje córce skuter z zaznaczeniem, że jest jej wyłączną własnością i może z niego korzystać bez żadnych ograniczeń. Po jakimś czasie zauważa, że skuter gdzieś zniknął. Okazuje się, że córka bez jego wiedzy sprzedała pojazd mimo, że nie ma jeszcze 18 lat. Tłumaczy, że skoro ojciec dał jej skuter to było to mienie powierzone do użytku i mogła nim swobodnie rozporządzać. Czy jest to zgodne z prawem? Zobacz odpowiedź

26 1.3.7 Zastanów się Odpowiedź
Tak, jeżeli bowiem przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, to osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Odpowiedź Tak, jeżeli bowiem przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, to osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą.

27 1.3.2 Zdolność do czynności prawnych
ograniczona zdolność do czynności prawnych brak zdolności do czynności prawnych Zdolność do czynności prawnych to zdolność do tego, aby za pomocą swoich działań nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kodeks cywilny wyróżnia: pełną zdolność do czynności prawnych 2) ograniczoną zdolność do czynności prawnych 3) brak zdolności do czynności prawnych Kliknij na odpowiednie pole aby dowiedzieć się więcej o każdej z grup.

28 1.3.8 Brak zdolności do czynności prawnych
Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które: – nie ukończyły 13 lat lub – są ubezwłasnowolnione całkowicie Przykro mi, ale bez zgody przedstawiciela ustawowego nie może Pan kupić tego domu. Czynność prawna dokonana przez osobę, nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, jest NIEWAŻNA! W jej imieniu czynności prawnych dokonuje przedstawiciel ustawowy, to jest rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd. Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które: – nie ukończyły 13 lat lub – są ubezwłasnowolnione całkowicie Czynność prawna dokonana przez osobę, nie posiadającą zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. W jej imieniu czynności prawnych dokonuje przedstawiciel ustawowy to jest rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd. Jednakże, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania chyba, że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

29 1.3.9 Zastanów się Zobacz odpowiedź
Rodzic wysyła dwunastoletnie dziecko do kiosku po gazetę. Dziecko kupuje gazetę za 3 zł (tj. jej faktyczną cenę) i przynosi ją do domu. Czy ta transakcja jest ważna? Zastanów się. Rodzic wysyła dwunastoletnie dziecko do kiosku po gazetę. Dziecko kupuje gazetę za 3 zł (tj. jej faktyczną cenę) i przynosi ją do domu. Czy ta transakcja jest ważna? Zobacz odpowiedź

30 Zastanów się Rodzic wysyła dwunastoletnie dziecko do kiosku po gazetę. Dziecko kupuje gazetę za 3 zł (tj. jej faktyczną cenę) i przynosi ją do domu. Czy ta transakcja jest ważna? Odpowiedź Tak, bowiem małoletni mogą dokonywać drobnych czynności życia codziennego. Ważne jest aby dziecko rzeczywiście dostało gazetę i zapłaciło za nią faktyczną cenę (a nie np. 100 złotych). Odp. Tak, bowiem małoletni mogą dokonywać drobnych czynności życia codziennego. Ważne jest aby dziecko rzeczywiście dostało gazetę i zapłaciło za nią faktyczną cenę (a nie np. 100 złotych). W polskim prawie nie występuje definicja „drobnych czynności życia codziennego” więc w każdym przypadku trzeba to oceniać według zasad logiki i zdrowego rozsądku. W polskim prawie nie występuje definicja „drobnych czynności życia codziennego” więc w każdym przypadku trzeba to oceniać według zasad logiki i zdrowego rozsądku.

31 Zastanów się Czy osoba niepełnoletnia może być stroną umowy ubezpieczenia? Czy osoba niepełnoletnia może być ubezpieczającym, czyli stroną umowy ubezpieczenia? TAK

32 Zastanów się Odp Tak, pod warunkiem, że przedstawiciel ustawowy dziecka (rodzic) uzyska na taką czynność zgodę sądu opiekuńczego. Dlaczego? Tak, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego dziecka.

33 wykrycia przez urzędnika dokonanie czynności prawnej
1.3.1 Zastanów się Zastanów się i wybierz prawidłową odpowiedź: Od kiedy czynność prawna dokonana przez osobę bez zdolności do czynności prawnych jest nieważna? a) od samego początku dokonania tej czynności? b) od momentu wykrycia przez urzędnika? wykrycia przez urzędnika dokonanie czynności prawnej Wybierz prawidłową odpowiedź: (uczestnik ma możliwość wyboru a lub b) Od kiedy czynność prawna dokonana przez osobę bez zdolności do czynności prawnych jest nieważna? a) od samego początku dokonania tej czynności? (informacja zwrotna) Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. b) od momentu wykrycia przez urzędnika? (informacja zwrotna) Źle, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Czynność prawna dokonana przez osobę bez zdolności do czynności prawnych jest nieważna od samego początku dokonania tej czynności.

34 Jednostki organizacyjne
1.4 Osoba prawna Skarb Państwa Osoba prawna Jednostki organizacyjne Jako agent będziesz spotykał się nie tylko z osobami fizycznymi, ale również z firmami, czy spółkami, a więc osobami prawnymi. Ważne jest, abyś wiedział kto jest upoważniony do zawierania umowy ubezpieczenia w imieniu takiej firmy. Do osób prawnych zalicza się: Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie, partia polityczna). Pamiętaj, że jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba, że przepisy stanowią inaczej. Spółdzielnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fundacja Partia polityczna Przedsiębiorstwo państwowe Spółka akcyjna Stowarzyszenie

35 Reprezentacja spółek Poszczególne jednostki organizacyjne są reprezentowane w różny sposób. Zawarcie umowy przez nieupoważnione osoby może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Kliknij na poszczególne pola, aby dowiedzieć się więcej. Spółka cywilna: Jest reprezentowana przez wspólników. Jeśli nie sporządzono odmiennej umowy lub uchwały, to każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, w takich samych granicach jak prowadzi inne jej sprawy. Spółka jawna: Jest reprezentowana przez wspólników. Każdy ze wspólników może prowadzić sprawy spółki, prowadzenie spraw spółki może być powierzone kilku wspólnikom, przy czynnościach przekraczających zwykłe zarządzanie konieczna jest zgoda wszystkich wspólników także tych pozbawionych prawa reprezentowania spółki. Spółka partnerska: Jest reprezentowana przez partnerów. Każdy z partnerów spółki może prowadzić jej sprawy samodzielnie, chyba, że co innego stanowi umowa spółki, która może przekazać prowadzenie spraw zarządowi. Spółka komandytowa: Jest reprezentowana przez komplementariuszy. Komplementariusz może wyznaczyć pełnomocnika – komandytariusza, który odpowiada za spółkę jedynie do określonej kwoty. Spółka komandytowo-akcyjna: Spółkę reprezentują komplementariusze. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Jest reprezentowana przez zarząd spółki. Członek zarządu może prowadzić wszystkie sądowe i pozasądowe sprawy spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to sposób reprezentowania spółki reguluje umowa spółki. Jeżeli umowa ta nie zawiera żadnych wskazań w tym zakresie, to do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu i prokurenta. Do przyjmowania oświadczeń woli skierowanych do spółki wystarcza działanie jednego członka zarządu i prokurenta. Spółka akcyjna: Jest reprezentowana przez zarząd, który prowadzi czynności sądowe lub pozasądowe. Jeżeli statut nie zawiera żadnych wskazań co do reprezentacji, to do składania oświadczeń woli w imieniu spółki potrzebne jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu z prokurentem. Do przyjmowania oświadczeń woli skierowanych do spółki wystarcza działanie jednego członka zarządu i prokurenta.

36 1.4.3 Zastanów się Gdzie możesz sprawdzić kto i w jaki sposób może reprezentować spółki akcyjne lub spółki z o.o.? Zobacz odpowiedź Zastanów się: Gdzie możesz sprawdzić kto i w jaki sposób może reprezentować spółki akcyjne lub spółki z o.o.?

37 Zastanów się Odpowiedź Informacja taka znajduje się w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Co zrobić jeżeli w odpisie z KRS nie ma informacji na temat sposobu reprezentacji spółki? Odp Informacja taka znajduje się w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Co zrobić jeżeli w odpisie z KRS nie ma informacji na temat sposobu reprezentacji spółki? Zobacz odpowiedź

38 Zastanów się Odpowiedź Jeżeli w KRS nie ma takiej informacji, w to miejsce wchodzą regulacje Kodeksu Spółek Handlowych. Odp Jeżeli w KRS nie ma takiej informacji, w to miejsce wchodzą regulacje Kodeksu Spółek Handlowych.

39 1.4.5 Prawo reprezentowania przedsiębiorstw państwowych
Czynności prawne w imieniu przedsiębiorstwa państwowego samodzielnie wykonuje dyrektor. Zastępca dyrektora oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa działają w granicach umocowania, czyli w granicach nadanych im kompetencji do działania.

40 1.4.5 Prawo reprezentacji przedsiębiorstw państwowych
pełnomocnictwo Dyrektor przedsiębiorstwa Pełnomocnicy przedsiębiorstwa państwowego Pełnomocników przedsiębiorstwa państwowego ustanawia i odwołuje dyrektor przedsiębiorstwa. Aby pełnomocnictwo było ważne musi być udzielone w formie pisemnej. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa jest odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

41 1.4.5 Prawo reprezentacji przedsiębiorstw państwowych
rozporządzanie Prawem o wartości > 5 tyś PLN zobowiązania przedsiębiorstwa o wartości > 5 tyś PLN Jeżeli reprezentanci przedsiębiorstwa państwowego podejmują decyzje finansowe przekraczające pięć tysięcy złotych, to do skuteczności takiego oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób. Reprezentanci przedsiębiorstwa państwowego przedsiębiorstwo państwowe

42 1.6 Oświadczenie woli Oświadczenie woli to każde zachowanie się danej osoby, które wyraża jej wolę w sposób dostateczny i nie budzący wątpliwości. Jest ono skuteczne, gdy dotarło do adresata w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią. Od tej chwili wiąże i nie może być odwołane, chyba że za zgodą obu stron. Tak więc złożeniem oświadczenia woli będzie np. wejście do autobusu. Większość oświadczeń woli kierowana jest do określonego adresata. Jednak są też takie sytuacje, kiedy oświadczenie kieruje się do nieoznaczonej bliżej liczby podmiotów prawnych (np. wystawienie rzeczy na sprzedaż w witrynie sklepowej wraz z oznaczeniem ceny). Oświadczenie woli może być złożone na różne sposoby. Kliknij aby dowiedzieć się więcej. Forma Pisemna: Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli czyniąc na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis. Zamiast składającego oświadczenie może podpisać się również inna osoba, ale jej podpis będzie skuteczny o ile zostanie poświadczony przez notariusza lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. Forma aktu notarialnego: Jeżeli osoba nie mogąca lub nie umiejąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Sposób dorozumiany: Istnieje także trzeci sposób złożenia oświadczenia woli – sposób dorozumiany. Występuje pod określonymi warunkami. Taki sposób jest dopuszczalny, jeżeli gest jest zrozumiały dla obu stron i jest to typowe dla danej czynności np. podniesienie ręki podczas licytacji na aukcji albo przybicie przy kupnie konia. Ma to takie same skutki jakbyśmy zawarli umowę w formie pisemnej.

43 ? 1.6.1 Zastanów się oświadczenie wiedzy oświadczenie woli
Zastanów się co to jest oświadczenie wiedzy i czym różni się od oświadczenia woli ? oświadczenie wiedzy oświadczenie woli Zastanów się, co to jest oświadczenie wiedzy i czym różni się od oświadczenia woli? Zobacz odpowiedź

44 1.6.1 Zastanów się Odpowiedź oświadczenie wiedzy oświadczenie woli
Oświadczenie woli wywołuje jakiś skutek prawny, np. podpisanie umowy kupna samochodu oświadczenie wiedzy oświadczenie woli Oświadczenie wiedzy nie wywołuje żadnych skutków prawnych, np. podanie informacji: „Boli mnie brzuch” Odp. Oświadczenie woli wywołuje jakiś skutek prawny, np. podpisanie umowy kupna samochodu. Oświadczenie wiedzy nie wywołuje żadnych skutków prawnych, np. podanie informacji: „Boli mnie brzuch”.

45 Wady oświadczenia woli
Czasami nasze oświadczenie woli może być obarczone błędem, który spowoduje, że staje się ono nieważne. Wyróżniamy 5 wad oświadczenia woli: 1) brak świadomości lub swobody 2) pozorność 3) błąd 4)podstęp 4) groźba Kliknij na poszczególne pola, aby dowiedzieć się więcej. Brak świadomości lub swobody Jest to wada związana z pozostawaniem w stanie psychicznym, który całkowicie uniemożliwia świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Stan ten może być wywołany rozmaitymi przyczynami, z których najczęściej wymienia się chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub inne, nawet przemijające, zaburzenia psychiczne (np. wskutek nadużycia alkoholu lub innych używek, wysokiej gorączki, zaawansowanych zmian miażdżycowych itp.). Pozorność czynności prawnej Występuje, gdy strony składają sobie oświadczenia woli dla pozoru, czyli bez zamiaru wywołania skutków prawnych lub z zamiarem ukrycia innej czynności prawnej. Przykład: Chciałbym oddać mojemu bratu stary, niepotrzebny mi już rower. Niestety moja żona nie wyraża na to zgody. Stawia ultimatum, że możemy ten rower wyłącznie sprzedać. Umówiłem się więc z bratem, że kupi go dla pozoru. Żonie powiem, ze otrzymałem pieniądze, a rower faktycznie oddam za darmo. Umowa kupna, jest więc w tym wypadku oświadczeniem woli obarczonym błędem „zgoda dla pozoru”. Błąd Za błąd uważa się niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o treści czynności prawnej. Warunkiem jest aby błąd był faktycznie istotny (tj. uzasadniający przypuszczenie, że gdyby błąd nie wystąpił, to składający oświadczenie woli oceniałby sprawę rozsądnie i nie złożyłby oświadczenia tej treści). O wadliwości oświadczenia woli mówimy, gdy błąd był wywołany przez adresata oświadczenia woli (choćby nieumyślny), bądź też adresat wiedział o błędzie, albo adresat mógł się z łatwością o błędzie dowiedzieć. Czynności dotknięte błędem są ważne, ale można je "unieważnić" poprzez uchylenie się od skutków swojego oświadczenia woli. W tym celu należy skierować do drugiej strony czynności odpowiednie pismo w ciągu roku od momentu wykrycia błędu. W takim wypadku w wyniku złożenia oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków prawnych czynność prawna będzie traktowana jako nieważna od samego początku. Przykład Klient kupuje samochód w salonie w przekonaniu, że ma on pożądane przez niego parametry silnika. Sprzedawca nie wyprowadza go z błędu i sprzedaje mu auto. Za pół roku na przeglądzie technicznym klient dowiaduje się, że silnik ma inną pojemność niż przypuszczał. Od tego momentu ma rok na skierowanie do sprzedawcy oświadczenia o uchyleniu się od skutków zawartej umowy sprzedaży. Podstęp To wprowadzenie w błąd w celu uzyskania od kogoś oświadczenia woli. Wtedy nie jest istotne, czy wywołał go adresat oświadczenia woli czy osoba trzecia, jeżeli adresat o nim wiedział i nie zawiadomił składającego oświadczenie. Jeżeli błąd został wywołany podstępnie nie musi on dotyczyć ani treści czynności prawnej, ani być obiektywnie istotny. Czynności dotknięte błędem są ważne, ale można się od nich uchylić, poprzez skierowanie do drugiej strony czynności odpowiedniego pisma w ciągu roku od momentu wykrycia błędu. Przykład Klient, na wyraźne życzenie żony poszukuje samochodu w kolorze „Zieleń butelkowa”. W salonie sprzedawca celowo wprowadza go w błąd wskazując samochód w innym kolorze. Klient kupuje auto i dopiero po kilku dniach odkrywa, że nie jest to barwa, której oczekiwała jego zona. Od momentu odkrycia podstępu sprzedawcy ma rok, aby wysłać pisemne oświadczenie o uchyleniu się od oświadczenia woli, w tym przypadku kupna samochodu. Groźba To zmuszenie drugiej osoby do złożenia oświadczenia woli określonej treści. Groźba musi być poważna, tzn. że osoba zmuszana może realnie obawiać się grożącego jej lub osobie bliskiej niebezpieczeństwa osobistego lub majątkowego, przy czym to niebezpieczeństwo może być odsunięte w czasie (np. ktoś grozi kobiecie w ciąży, że zabije jej dziecko po urodzeniu). Groźba musi być też bezprawna, co oznacza, że zagrożono użyciem środka niezgodnego z prawem lub, co prawda zgodnego z prawem, ale kłócącego się z normami etycznymi przyjętymi w społeczeństwie (np. groźba ujawnienia kompromitujących faktów z życia prywatnego). Oświadczenie woli złożone pod wpływem groźby, podobnie jak przy błędzie, jest ważne, ale można się od niego uchylić na piśmie w ciągu roku od wykrycia lub ustania groźby.

46 Zastanów się Zastanów się nad następującą sytuacją. Henryk B. został oskarżony o pobicie. Policja w ramach śledztwa przesłuchała jego sąsiadkę. Kobieta zeznała, że oskarżony niejednokrotnie już łamał prawo. Podejrzany mężczyzna dowiedziawszy się o tych zeznaniach zagroził sąsiadce, że jeżeli nie zmieni swojego oświadczenia to ją „poobija”. Zaniepokojona kobieta zawiadomiła policję o groźbie. Czy była to groźba karalna? Henryk B. został oskarżony o pobicie. Policja w ramach śledztwa przesłuchała jego sąsiadkę. Kobieta zeznała, że oskarżony niejednokrotnie już łamał prawo. Podejrzany mężczyzna dowiedziawszy się o tych zeznaniach zagroził sąsiadce, że jeżeli nie zmieni swojego oświadczenia to ją „poobija”. Zaniepokojona kobieta zawiadomiła policję o groźbie. Czy była to groźba karalna? TAK NIE

47 1.6.3 Zastanów się Odpowiedź
Odp. W tym przypadku tak, bowiem istniało realne ryzyko pobicia. Odpowiedź W tym przypadku tak bowiem istniało realne ryzyko pobicia.

48 1.6.3 Zastanów się Odpowiedź
Nie jest to prawidłowa odpowiedź. W tym przypadku była to groźba karalna, bowiem istniało realne ryzyko pobicia. Odpowiedź Nie jest to prawidłowa odpowiedź. W tym przypadku była to groźba karalna, bowiem istniało realne ryzyko pobicia

49 Podsumowanie Podsumowanie - zdolność prawna czynności prawne
zdolność do czynności prawnych prawo reprezentacji oświadczenie woli Gratulacje Ukończyłeś pierwszą lekcję szkolenia „Wybrane zagadnienia prawne dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych”. Wiesz już co to jest zdolność prawna, czynność prawna oraz zdolność do czynności prawnych. Poznałeś także zagadnienia dotyczące prawa do reprezentacji spółek, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych, a także wiesz już, w jaki sposób funkcjonuje oświadczenie woli. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wrócić do tej lekcji. Zajrzyj również do skryptu z zagadnień prawnych, który znajdziesz w swojej teczce Agenta. Za chwilę rozwiążesz krótki test, który pozwoli Ci uporządkować pozyskaną wiedzę,. Przeczytaj uważnie pytanie, a następnie zaznacz jedną, poprawną odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany. Powodzenia!


Pobierz ppt "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google