Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia prawne część I Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część I BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia prawne część I Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część I BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."— Zapis prezentacji:

1 zagadnienia prawne część I Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część I BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Lekcja 1 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 Wady oświadczenia woli 1.1Wstęp Moduł 1 Zdolność do czynności prawnych Spółek Przedsiębiorstw państwowych Zdolność prawna Oświadczenie woli Osoba prawna Czynność prawna Prawo reprezentacji

4 1.2Zdolność prawna Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia i traci ją z chwilą śmierci. Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków

5 1.2Zdolność prawna Dziecko poczęte, a jeszcze nienarodzone możne zostać wskazane w testamencie jako spadkobierca. Takie dziecko, mimo tego, że jeszcze się nie narodziło posiada również zdolność prawną. „Ten, który ma się narodzić otrzymuje warunkową zdolność prawną pod warunkiem, że narodzi się żywy”. Mam zdolność prawną!

6 Testament

7 1.2.1Zastanów się Czy czterolatek może być właścicielem budynku? Zobacz odpowiedź

8 1.2.1 Zastanów się Odpowiedź Tak, bo z chwilą urodzenia nabywa zdolność prawną, więc mógł na przykład odziedziczyć ten budynek w spadku. Odrębną kwestią jest to, że nie będzie mógł, do ukończenia 18 roku życia, samodzielnie rozporządzać budynkiem. Czy czterolatek może być właścicielem budynku?

9 Czynność prawna to każde działanie osoby skierowane na powstanie, zmianę lub zniesienie konkretnego stosunku prawnego (np. spisanie testamentu, zawarcie umowy) Skutki czynności prawnej wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. 1.5Czynność prawna Zobacz szczególy Dowiedziałeś się już co to jest zdolność prawna. Teraz opowiem Ci o czynności prawnej.

10 1.5Czynność prawna Zobacz szczególy nabycie prawa zaciągnięcie zobowiązania Czynność prawna to każde działanie osoby skierowane na powstanie, zmianę lub zniesienie konkretnego stosunku prawnego (np. spisanie testamentu, zawarcie umowy) Skutki czynności prawnej wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. Skutki te mogą polegać bądź to na nabyciu prawa, bądź też zaciągnięciu zobowiązania.

11 Czynność prawna Skutek prawny ??? Zapalamy światło Bierzemy prysznic Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet 1.5.1Codzienne czynności prawne

12 Czynność prawna Skutek prawny Będzie trzeba zapłacić rachunek za światło ??? Zapalamy światło Bierzemy prysznic Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet 1.5.1Codzienne czynności prawne

13 ??? Będzie trzeba zapłacić rachunek za wodę ??? Zapalamy światło Bierzemy prysznic Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet Czynność prawna Skutek prawny 1.5.1Codzienne czynności prawne

14 ??? Zawieramy umowę przewozu Zapalamy światło Bierzemy prysznic Wsiadamy do tramwaju i kasujemy bilet Czynność prawna Skutek prawny 1.5.1Codzienne czynności prawne

15 1.5.3 Składniki czynności prawnej podmioty przedmiot Kupuję! oświadczenie woli But’ik

16 1.3Zdolność do czynności prawnych Zdolność do podejmowania decyzji Zdolność do czynności prawnych Możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań

17 1.3.5Ubezwłasnowolnienie Przyczyny do ubezwłasnowolnienia częściowego są identyczne jak w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego, jednakże stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc dla prowadzenia jej spraw. Ubezwłasnowolnienie całkowite Ubezwłasnowolnienie częściowe Ubezwłasnowolnić całkowicie można osobę, która ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

18 1.3.2 Zdolność do czynności prawnych pełną zdolność do czynności prawnych ograniczona zdolność do czynności prawnych brak zdolności do czynności prawnych

19 1.3.3 Pełna zdolność do czynności prawnych Można samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Wyjątek: 16 letnia kobieta, która wychodzi za mąż nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Osiąga się ją z chwilą uzyskania pełnoletniości.

20 1.3.4 Zastanów się Szesnastoletnia kobieta zawarła związek małżeński i tym samym nabyła pełną zdolność do czynności prawnych. Po ukończeniu przez nią 17 roku życia, na skutek niezgodności charakterów, nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, który skutkował prawomocnym wyrokiem sądu o rozwodzie. Zobacz odpowiedź Czy na skutek tego zdarzenia utraci pełną zdolność do czynności prawnych?

21 1.3.4 Zastanów się Szesnastoletnia kobieta zawarła związek małżeński i tym samym nabyła pełną zdolność do czynności prawnych. Po ukończeniu przez nią 17 roku życia, na skutek niezgodności charakterów, nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, który skutkował prawomocnym wyrokiem sądu o rozwodzie. Odpowiedź Nie, dalej będzie posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. Czy na skutek tego zdarzenia utraci pełną zdolność do czynności prawnych?

22 1.3.2 Zdolność do czynności prawnych pełną zdolność do czynności prawnych ograniczona zdolność do czynności prawnych

23 13 < < 18 1.3.6Ograniczona zdolność do czynności prawnych ubezwłasnowolniona częściowo

24 Bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządza swoim zarobkiem Zawiera umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. 1.3.6Ograniczona zdolność do czynności prawnych Jeżeli osoba małoletnia zaciąga jakiekolwiek zobowiązania, to wykonywane przez nią czynności prawne są ważne o ile udzieli na nie zgodę jej przedstawiciel ustawowy.

25 1.3.7Zastanów się Ojciec podarowuje córce skuter z zaznaczeniem, że jest jej wyłączną własnością i może z niego korzystać bez żadnych ograniczeń. Po jakimś czasie zauważa, że skuter gdzieś zniknął. Okazuje się, że córka bez jego wiedzy sprzedała pojazd mimo, że nie ma jeszcze 18 lat. Tłumaczy, że skoro ojciec dał jej skuter to było to mienie powierzone do użytku i mogła nim swobodnie rozporządzać. Zobacz odpowiedź Czy jest to zgodne z prawem?

26 1.3.7Zastanów się Odpowiedź Tak, jeżeli bowiem przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, to osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą.

27 1.3.2 Zdolność do czynności prawnych ograniczona zdolność do czynności prawnych brak zdolności do czynności prawnych

28 1.3.8Brak zdolności do czynności prawnych Przykro mi, ale bez zgody przedstawiciela ustawowego nie może Pan kupić tego domu. Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które: – nie ukończyły 13 lat lub – są ubezwłasnowolnione całkowicie Czynność prawna dokonana przez osobę, nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, jest NIEWAŻNA! W jej imieniu czynności prawnych dokonuje przedstawiciel ustawowy, to jest rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd.

29 1.3.9Zastanów się Rodzic wysyła dwunastoletnie dziecko do kiosku po gazetę. Dziecko kupuje gazetę za 3 zł (tj. jej faktyczną cenę) i przynosi ją do domu. Czy ta transakcja jest ważna? Zobacz odpowiedź

30 1.3.9 Zastanów się Odpowiedź Tak, bowiem małoletni mogą dokonywać drobnych czynności życia codziennego. Ważne jest aby dziecko rzeczywiście dostało gazetę i zapłaciło za nią faktyczną cenę (a nie np. 100 złotych). Rodzic wysyła dwunastoletnie dziecko do kiosku po gazetę. Dziecko kupuje gazetę za 3 zł (tj. jej faktyczną cenę) i przynosi ją do domu. Czy ta transakcja jest ważna? W polskim prawie nie występuje definicja „drobnych czynności życia codziennego” więc w każdym przypadku trzeba to oceniać według zasad logiki i zdrowego rozsądku.

31 1.3.10 Zastanów się Czy osoba niepełnoletnia może być ubezpieczającym, czyli stroną umowy ubezpieczenia? TAK

32 1.3.10 Zastanów się Tak, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego dziecka.

33 1.3.1Zastanów się Zastanów się i wybierz prawidłową odpowiedź: Od kiedy czynność prawna dokonana przez osobę bez zdolności do czynności prawnych jest nieważna? dokonanie czynności prawnej wykrycia przez urzędnika a) od samego początku dokonania tej czynności? b) od momentu wykrycia przez urzędnika?

34 Przedsiębiorstwo państwowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółdzielnia Stowarzyszenie Partia polityczna 1.4Osoba prawna Jednostki organizacyjne Osoba prawna Skarb Państwa Fundacja

35

36 1.4.3Zastanów się Gdzie możesz sprawdzić kto i w jaki sposób może reprezentować spółki akcyjne lub spółki z o.o.? Zobacz odpowiedź

37 1.4.3 Zastanów się Co zrobić jeżeli w odpisie z KRS nie ma informacji na temat sposobu reprezentacji spółki? Odpowiedź Informacja taka znajduje się w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zobacz odpowiedź

38 1.4.3 Zastanów się Odpowiedź Jeżeli w KRS nie ma takiej informacji, w to miejsce wchodzą regulacje Kodeksu Spółek Handlowych.

39

40 Dyrektor przedsiębiorstwa Pełnomocnicy przedsiębiorstwa państwowego Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pełnomocnictwo 1.4.5Prawo reprezentacji przedsiębiorstw państwowych

41 rozporządzanie Prawem o wartości > 5 tyś PLN zobowiązania przedsiębiorstwa o wartości > 5 tyś PLN Reprezentanci przedsiębiorstwa państwowego przedsiębiorstwo państwowe 1.4.5Prawo reprezentacji przedsiębiorstw państwowych

42

43 1.6.1Zastanów się Zastanów się co to jest oświadczenie wiedzy i czym różni się od oświadczenia woli Zobacz odpowiedź ? oświadczenie wiedzyoświadczenie woli

44 1.6.1 Zastanów się oświadczenie woli oświadczenie wiedzy Oświadczenie woli wywołuje jakiś skutek prawny, np. podpisanie umowy kupna samochodu Oświadczenie wiedzy nie wywołuje żadnych skutków prawnych, np. podanie informacji: „Boli mnie brzuch” Odpowiedź

45

46 1.6.3 Zastanów się TAKNIE Czy była to groźba karalna? Henryk B. został oskarżony o pobicie. Policja w ramach śledztwa przesłuchała jego sąsiadkę. Kobieta zeznała, że oskarżony niejednokrotnie już łamał prawo. Podejrzany mężczyzna dowiedziawszy się o tych zeznaniach zagroził sąsiadce, że jeżeli nie zmieni swojego oświadczenia to ją „poobija”. Zaniepokojona kobieta zawiadomiła policję o groźbie.

47 1.6.3 Zastanów się Odpowiedź W tym przypadku tak bowiem istniało realne ryzyko pobicia.

48 Odpowiedź Nie jest to prawidłowa odpowiedź. W tym przypadku była to groźba karalna, bowiem istniało realne ryzyko pobicia 1.6.3 Zastanów się

49 Podsumowanie - zdolność prawna - czynności prawne - zdolność do czynności prawnych - prawo reprezentacji - oświadczenie woli Podsumowanie


Pobierz ppt "Zagadnienia prawne część I Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część I BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google