Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„eSzkoła – Moja Wielkopolska” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„eSzkoła – Moja Wielkopolska” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie."— Zapis prezentacji:

1

2 „eSzkoła – Moja Wielkopolska” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Wartość projektu: 28,5 mln zł

3 Partnerzy projektu Lider Partnerzy

4 Cele Wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną. Cele szczegółowe: Wzrost zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu, zmiana podejścia do nauki w szkole.

5 Zasięg  35 wielkopolskich powiatów  70 gimnazjów  35 liceów

6 Obszary działań Praca metodą projektu Platforma edukacyjna Innowacyjne metody nauczania Społeczność ucząca się

7 Wielkopolski Grid Edukacyjny Czym jest grid? Połączenie szkół za pomocą jednej sieci informatycznej Docelowo - centrum wymiany myśli oraz doświadczeń między uczniami i nauczycielami

8 Wybrane formy wsparcia  zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi  warsztaty i seminaria dla nauczycieli  przyłączenie 105 szkół do wielkopolskiego gridu edukacyjnego

9 Wybrane formy wsparcia  platforma edukacyjna  laboratoria projektowe w 105 szkołach  gra edukacyjna „Globtroter – poznaj Wielkopolskę”  32 wykłady on-line

10 W liczbach 105 szkół 9450 uczniów 1050 nauczycieli 35 powiatów 3 lata pracy 60 godzin zajęć pozalekcyjnych 32 wykłady online

11 Metoda projektu  Współpraca  Samodzielność  Kreatywność  Twórcze myślenie

12 W praktyce W pierwszej edycji „eSzkoły” powstało 315 oryginalnych projektów uczniowskich. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana – od budowy motoroweru po uprawę chmielu w przyszkolnym ogródku

13 Globtroter: poznaj Wielkopolskę  związana z projektami uczniowskimi  nauka przez zabawę i rywalizację  interesująca grafika  pytania powiązane z Wielkopolską  wygrywają najbardziej aktywni

14 Zwycięzcy I edycji – sala astronomiczna Najciekawsze projekty co roku nagradzane są podczas uroczystej gali.

15 Gala finałowa

16 Finał gry edukacyjnej

17 Wykłady on-line  35 lokalizacji na terenie całej Wielkopolski  sprzęt konferencyjny przystosowany do realizacji emisji streamingowych  32 wykłady prowadzone przez profesorów i wybitnych naukowców  transmisja na żywo z sali wykładowej w Poznaniu do wszystkich sal konferencyjnych w województwie.

18 Więcej informacji www.eszkola-wielkopolska.pl oraz mamy już ponad 750 fanów!

19 Wielkopolski system monitorowania i prognozowania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Projekty innowacyjne w regionach Wartość projektu: 2,1 mln zł

20 Partnerzy projektu Lider Partnerzy

21 Cele Ograniczenie niedostosowania informacji o zapotrzebowaniu wielkopolskiego rynku pracy na kompetencje i umiejętności zawodowe w odniesieniu do programów kształcenia zawodowego w Wielkopolsce i potrzeb rynku pracy.

22 Innowacje w projekcie skrócenie czasu dostępu do informacji skrócenie czasu podejmowania decyzji w systemie szkolnictwa zawodowego połączenie funkcjonalności narzędzi wspomagających rekrutację i analitycznych podniesienie poziomu standaryzacji i rzetelności danych w prowadzonych badaniach określenie wspólnych (pokrywających się) potrzeb informacyjnych, co pozwoli na zmniejszenie skali zbierania danych zapewnienie wartości informacji w systemie badań nie tylko dla instytucji, ale także dla przedsiębiorców i uczniów monitorowanie luk kompetencji a nie tylko zawodów nadmiarowych i niedomiarowych postrzeganie kompetencji jako produktu (popyt pracodawców na kompetencje a nie tylko popyt uczniów i absolwentów na pracę) – kompetencje w ujęciu ekonomicznym docelowe przeniesienie wybranych rozwiązań z kraju partnera zagranicznego (Finlandia) na grunt regionu bezpłatny dostęp, co powinno być szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw

23 Użytkownicy i odbiorcy 1. Użytkownicy: podmioty działające w obszarze związanym z analizą regionalnego rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy (w szczególności Powiatowe Urzędy Pracy), szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia zawodowego dla dorosłych) 2.Odbiorcy: pracodawcy oraz nie będący dorosłymi uczniowie, kształcący się w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe

24 www.zawodowcy.org

25 Funkcjonowanie systemu

26 Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Wartość projektu: 45 mln zł

27 Partnerzy projektu Lider Partner

28 Cele Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. Cele szczegółowe: zwiększenie wykorzystania praktyk zawodowych w procesie kształcenia, rozwój systemu doradztwa zawodowego, poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego.

29 Grupy docelowe Ilość szkół objętych wsparcie 50 Ilość uczniów objętych wsparciem 9280 Ilość nauczycieli objętych wsparciem 175

30 Wybrane formy wsparcia  zajęcia z kształcenia modułowego oraz metody projektów  system doradztwa edukacyjno - zawodowego  system e-learning wraz z portalem tematycznym  praktyki i staże w przedsiębiorstwach oraz laboratoriach praktyk

31 Kształcenie modułowe Zajęcia w ramach kształcenia modułowego i metody projektów odbywają się w 35 wielkopolskich szkołach w 6 zawodach na poziomie technika: technik logistyk technik ekonomista technik organizacji reklamy technik informatyk technik mechatronik technik handlowiec W zajęciach uczestniczy 1836 uczniów.

32 Wielkopolski system doradztwa edukacyjno - zawodowego 1.Dalsze wdrożenie funkcji Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania. 2.Opracowanie modułu regionalnego doradztwa edukacyjnego. 3.Opracowanie modułu regionalnego doradztwa zawodowego. 4.Opracowanie modułu dla instytucji szkoleniowych. 5.Wdrożenie i rozbudowa sieci konsultacji z udziałem szkół i przedsiębiorstw.

33 System e-learning Każda z 35 szkół, w której realizowane będzie kształcenie modułowe otrzyma sprzęt elektroniczny oraz fachową obsługę techniczną niezbędna do przygotowania pracowni e-learningowej. Ponadto w ramach systemu e-learning zostanie uruchomiony portal tematyczny kierowany do uczniów i nauczycieli kształcących zawodowo.

34 Praktyki i staże 1.Praktykami i stażami zostanie objętych 8630 uczniów i uczennic. 2.Dwutygodniowe praktyki będą organizowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz zatwierdzonym planem pracy w szkole. Praktyki będą bezpłatne dla uczniów. 3.Miesięczne staże będą organizowane w okresach wakacyjnych i będą adresowane dla uczniów pełnoletnich. Staże będą płatne dla uczniów. Staż odbędą uczniowie, którzy w trakcie praktyki zostaną najwyżej ocenieni przez pracodawców.

35 Laboratoria praktyk 1.W projekcie przewidziano przygotowanie 2 laboratoriów (Poznań i Piła). 2.Tygodniową praktykę w laboratoriach odbędzie 6300 uczniów. 3.Laboratoria zostaną przystosowane do zawodów objętych kształceniem modułowym.

36


Pobierz ppt "„eSzkoła – Moja Wielkopolska” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google