Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Komeńskiego Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Dlaczego edukacja małych dzieci jest ważna Pawłosiów 01.12.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Komeńskiego Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Dlaczego edukacja małych dzieci jest ważna Pawłosiów 01.12.2009."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Komeńskiego Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Dlaczego edukacja małych dzieci jest ważna Pawłosiów 01.12.2009

2 Fundacja Komeńskiego Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Dążymy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia. Chcemy stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Fundacja Komeńskiego

3 Fundacja Komeńskiego - priorytety Zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji  Ośrodki Przedszkolne, Grupy Zabawowe, Centra Dziecka i Rodziny Podnoszenie jakości edukacji elementarnej w Polsce  Akademia Komeńskiego - Ośrodek Ustawicznej Edukacji Nauczycieli i Rodziców Uspołecznianie zarządzania edukacją  Lokalne Strategie Edukacji/ Wyrównywania szans edukacyjnych  Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD) Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia wczesnej edukacji dla równości szans i rozwoju kapitału ludzkiego  Konferencje, seminaria, publikacje

4 Dlaczego należy inwestować w rozwój i edukację małych dzieci I. Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój mózgu, umiejętności i zachowań człowieka.  Okresem krytycznym jest czas między urodzeniem a 5 – 6 rokiem życia, czyli przed rozpoczęciem formalnej nauki.  Wtedy właśnie najdynamiczniej rozwijają się umiejętności językowe, matematyczne, społeczno-emocjonalne, buduje się poczucie własnej wartości i ciekawość świata – fundamenty nieodzowne do osiągnięcia sukcesu w życiu. Fundacja Komeńskiego

5 Rozwój i edukacja małych dzieci Rethinking the Brain, Families and Work Institute, Rima Shore, 1997. From: Founders’ Network, slide 03-012 Po urodzeniu 6 lat 14 lat Gęstość synaps Fundacja Komeńskiego

6 Edukacja małych dzieci – moment krytyczny Widzenie 0 1237654 Wysoka Niska Lata życia Sposoby reagowania Język Kontrola emocji Tworzenie znaczeń Umiejętności społeczne Matematyka Słyszenie Graph developed by Council for Early Child Development (ref: Nash, 1997; Early Years Study, 1999; Shonkoff, 2000.) Lata przed-szkolneLata szkolne

7 Dlaczego należy inwestować w rozwój i edukacje małych dzieci II. Wspieranie edukacji małych dzieci to najlepsza inwestycja.  Stopa zwrotu z inwestowania w rozwój małych dzieci jest bardzo wysoka.  Jak dowodzi laureat ekonomicznej Nagrody Nobla James Hackmann, inwestowanie w rozwój i edukację dzieci do 6 roku życia, daje zwrot w wysokości co najmniej czterokrotnej.  Stopa zwrotu inwestycji maleje bardzo znacząco w miarę wzrastania dzieci. Inwestowanie w przygotowanie zawodowe jest już nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Fundacja Komeńskiego

8 przedszkole szkoła przygotowanie zawodowe Zwrot z każdego zainwesto wanego $ wiek Edukacja małych dzieci jako inwestycja Inwestycja w edukację przedszkolną zwraca się w przyszłości – lepiej wykształcone społeczeństwo to większe wpływy z podatków oraz mniejsze koszty pomocy społecznej.

9 Dlaczego należy inwestować w rozwój i edukację małych dzieci III. Dobre środowisko rozwojowo-edukacyjne dla małych dzieci umożliwia dobrą współpracę z rodzicami.  Wsparcie rodziców w wychowywaniu małych dzieci to najlepsza profilaktyka.  Dobre środowisko pozwala wcześnie wykrywać i eliminować deficyty i prowadzić – wspólnie z rodzicami - efektywne działania wspierające prawidłowy rozwój dzieci. Fundacja Komeńskiego

10 Dlaczego należy inwestować w rozwój i edukację małych dzieci IV. Wczesna profilaktyka zachowań agresywnych – szansą na dobrą edukację w przyszłości  Badania wykazują, że dzieci o wysokim poziomie agresji prezentowanej w wieku 5 lat wielokrotnie częściej nie kończą edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym (80% prawdopodobieństwa przerwania nauki ws 25% prawdopodobieństwa).  Jeżeli dzieci nigdy nie zachowywały się agresywnie to prawdopodobieństwo że skończą szkołę jest prawie 80% dużo bardziej zagrożone wypadnięciem z systemu edukacji są dzieci które bardzo często zachowują się agresywnie. Fundacja Komeńskiego

11 Edukacja małych dzieci - profilaktyka Tremblay 1999 Fundacja Komeńskiego

12 Dlaczego należy inwestować w rozwój i edukację małych dzieci V. Wczesne doświadczenia edukacyjne najefektywniej pomagają wyrównywać szanse życiowe dzieci.  Wczesne dzieciństwo jest pierwszym i zasadniczym etapem tworzenia się nierówności edukacyjnych ponieważ w tym okresie możliwości rozwojowe dzieci są największe i najsilniejszy jest wpływ środowiska, w którym są wychowywane.  Pozytywne zmiany relacji wychowawczych w rodzinach i wsparcie specjalistyczne dla dzieci poniżej 5 roku życia może przełamać schemat społecznego dziedziczenia biedy i problemów społecznych.  Dlatego dostęp do jakościowej edukacji jest szczególnie ważny dla dzieci wychowujących się w środowiskach zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie. Fundacja Komeńskiego

13 Jakość edukacji małych dzieci Wysoka jakość edukacji przekłada się na dobry start szkolny dziecka. Wysoka jakość edukacji to przede wszystkim:  dobra, relacja nauczyciela z dzieckiem  dobry program pracy z dziećmi  dobra współpraca nauczyciela z rodzicami Fundacja Komeńskiego

14 Unia Europejska – inwestowanie w małe dzieci Fundacja Komeńskiego  Państwowe subwencje na edukację małych dzieci prowadzoną przez różne podmioty (publiczne, pozarządowe, prywatne)  Obniżanie wieku obowiązku szkolnego/przedszkolnego  Tworzenie systemów podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych osób pracujących z małymi dziećmi  Wprowadzanie do ustawodawstwa oświatowego różnorodnych form wspierających rozwój dzieci.

15 Unia Europejska – inwestowanie w małe dzieci Zgodnie z postanowieniami Strategii Lizbońskiej państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dołożyć wszelkich starań aby do 2010 r.:  90% dzieci miało zapewnioną edukacje przedszkolną  33% dzieci poniżej 3 lat miało zapewniony dostęp do edukacji różnych form opieki i wychowania.

16 Różnorodne formy opieki i edukacji Anglia * Dla dzieci w wieku 0-5 lat  Grupy zabawowe  Dzienne placówki oświaty  Ośrodki dla dzieci  Ośrodki rodzinne  Przedszkola  Klasy zerowe przy szkołach podstawowych (od 3 lat)  Świetlice rekreacyjne  Świetlice rodzinne  Opiekunki do dzieci  Świetlicobusy  Wypożyczalne zabawek  I inne * Zgodnie z ustawą „The Children Act” Polska Dla dzieci w wieku 0-5 lat  Żłobki  Przedszkola *  Inne formy wychowania przedszkolnego* * Na podstawie Ustawy o systemie oświaty Francja * Dla dzieci w wieku 0-5 lat  Opiekunki pracujące we własnych domach  Opiekunki zajmujące się dziećmi w domu rodziców  Publiczne żłobki  Żłobki rodzinne  Ogniska dziecięce  École maternelle * powszechna edukacja dla dzieci 3-5 letnich (99% dzieci) * Na podstawie Ustawy o szkolnictwie z 1886 r. Fundacja Komeńskiego

17 Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (GUS) 2008 Fundacja Komeńskiego Małe dziecko w Polsce - statystyki

18 Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (GUS) 2008 Liczba dzieci w/w 3-5 lat 1064153 Miasto 611 644 Wieś 452 509 Liczba dzieci w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych 556552 Miasto 429 986 Wieś 126 250 Fundacja Komeńskiego

19 Małe dziecko w Polsce - statystyki Liczba dzieci w/w 0-3 lat 1534735 Miasto 891954 Wieś 642781 Liczba dzieci w żłobkach i oddziałach żłobkowych 30187 Miasto 30173 Wieś 14 Razem około 2% Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (GUS) 2008 Fundacja Komeńskiego

20 Wspieranie rozwoju i edukacji małych dzieci - kierunki zmian I. Podnoszenie jakości instytucji zajmujących się małymi dziećmi  wyższe kwalifikacje nauczycieli II. Dywersyfikacja form pracy z dziećmi  korzystanie z dobrych praktyk organizacji pozarządowych III. Uspołecznianie zarządzania edukacją  większy wpływ rodziców  długofalowe strategie edukacyjne wypracowywane w dialogu społecznym  uwzględnienie potrzeb i opinii najmłodszych obywateli Fundacja Komeńskiego

21 Projekt – „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” Podnoszenie jakości instytucji zajmującymi się małymi dziećmi – szkolenia dla nauczycieli, rodziców, pracowników urzędu gminy, zespoły nauczycielsko – rodzicielskie podejmujące działania na rzecz dzieci. Dywersyfikacja form opieki – nowa forma zajęć Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców, możliwość prowadzenia zajęć przez wyszkolonego Animatora (nauczyciele, rodzice, pracownicy świetlic i bibliotek). Uspołecznianie zarządzania edukacją – strategie wyrównywania szans edukacyjnych opracowywane z udziałem społeczności lokalnej, organizacja pozarządowa jako partner lokalnych instytucji edukacyjnych podejmujący działania na rzecz małych dzieci. Fundacja Komeńskiego

22 Sponsor Projektu Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Fundacja Komeńskiego

23 „ Bo jakie początki takie będzie wszystko” - Jan Amos Komeński www.frd.org.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Fundacja Komeńskiego Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Dlaczego edukacja małych dzieci jest ważna Pawłosiów 01.12.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google