Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM: Formuły w Excelu Operatory i funkcje wbudowane Podstawowe rodzaje funkcji wbudowanych Zagnieżdżanie funkcji Pozostałe rodzaje funkcji wbudowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM: Formuły w Excelu Operatory i funkcje wbudowane Podstawowe rodzaje funkcji wbudowanych Zagnieżdżanie funkcji Pozostałe rodzaje funkcji wbudowanych."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM: Formuły w Excelu Operatory i funkcje wbudowane Podstawowe rodzaje funkcji wbudowanych Zagnieżdżanie funkcji Pozostałe rodzaje funkcji wbudowanych Odwołania do różnych arkuszy i skoroszytów Zastosowania wybranych funkcji MS-Excel – formuły i funkcje

2 Typy danych: wartości stałe (tekst, liczba, data/godzina ) formuły (wartość wyznaczana na podstawie danych z innych komórek) Formuła zawsze zaczyna się od znaku "=" Formuły tworzymy za pomocą operatorów lub funkcji wbudowanych (standardowych). MS-Excel – formuły i funkcje

3 Operatory stosowane w formułach Arytmetyczne: +dodawanie - odejmowanie *mnożenie / dzielenie ^potęgowanie MS-Excel – formuły i funkcje

4 Operatory stosowane w formułach Logiczne: =równy >większy = większy lub równy <>nierówny MS-Excel – formuły i funkcje

5 Definiowanie prostych formuł i ich powielanie: wpisanie adresu do formuły wskazanie komórek myszką

6 Zasady korzystania z funkcji wbudowanych : Ogólna p ostać funkcji:= nazwa(arg1;arg2;arg3) Argumentami funkcji mogą być adresy pojedynczych komórek lub większe obszary danych. Adresy mogą być podawane w postaci względnej lub bezwzględnej Można też używać nazw przypisanych do obszarów danych (adresacja bezwzględna) MS-Excel – formuły i funkcje

7 Wywołanie funkcji w MS-Excel 2000

8 MS-Excel – formuły i funkcje Wywołanie funkcji w MS-Excel 2003

9 MS-Excel – formuły i funkcje Wywołanie funkcji w MS-Excel 2003 - krok 2

10 MS-Excel – formuły i funkcje Wywołanie funkcji w MS-Excel - krok 3 (argumenty funkcji)

11 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje wbudowane - suma

12 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje wbudowane - suma

13 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje wbudowane – wartość średnia (Excel 2000)

14 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje wbudowane – wartość średnia (Excel 2003)

15 MS-Excel – formuły i funkcje Przyciski w MS-Excel 2000 i 2003

16 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje wbudowane – funkcja JEŻELI(): … i zastąpienie funkcji JEŻELI() funkcją MIN():

17 MS-Excel – formuły i funkcje Zagnieżdżanie funkcji (2xfunkcja jeżeli)

18 MS-Excel – formuły i funkcje Odwołanie funkcji do innych arkuszy w obrębie skoroszytu Odwołanie funkcji do arkuszy innego skoroszytu

19 MS-Excel – formuły i funkcje Jednoczesne odwołanie funkcji do arkuszy bieżącego i innego skoroszytu

20 MS-Excel – formuły i funkcje Dostępne rodzaje funkcji wbudowanych : Funkcje tekstowe Funkcje daty i czasu Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje statystyczne Funkcje finansowe Funkcje wyszukiwania danych Funkcje baz danych Funkcje Informacyjne

21 DŁ()długość tekstu LITERY.WIELKIE()tekst wielkimi literami LITERY.MAŁE()tekst małymi literami Z.WIELKIEJ.LITERY()każdy wyraz wielką literą LEWY(tekst;...)liczba znaków od początku PRAWY(tekst;...)liczba znaków od końca FRAGMENT.TEKSTU(tekst;licz_pocz;licz_znak) USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() ZŁĄCZ.TEKSTY() MS-Excel – formuły i funkcje Podstawowe funkcje tekstowe:

22 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje tekstowe – f. ZŁĄCZ.TEKSTY() :

23 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje tekstowe – f. ZŁĄCZ.TEKSTY() :

24 MS-Excel – formuły i funkcje Podstawowe funkcje daty i czasu: Data to (w MS-Windows) liczba od 1900 do 9999 (godzina to jej część ułamkowa). Funkcje bezargumentowe:DZIŚ(),TERAZ(), Funkcje jednoargumentowe: ROK(A1),MIESIĄC(A1),DZIEŃ(A1), GODZINA(A1),MINUTA(A1), SEKUNDA(A1) DZIEŃ.TYG(A1;1)liczony od niedzieli (typ 1), DZIEŃ.TYG(A1;2) liczony od poniedziałku (typ 2) DATA(rr;mm;dd)data

25 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje daty i czasu - f. DATA() :

26 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje daty i czasu - f. DATA() :

27 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje tekstowe – f. DZIŚ() :

28 MS-Excel – formuły i funkcje Podstawowe funkcje logiczne: JEŻELI(warunek;co gdy prawda;co gdy fałsz) LUB()Warunek logiczny OR (tzn. „LUB”) ORAZ()Warunek logiczny AND (tzn. „I”)

29 MS-Excel – formuły i funkcje Przydatne funkcje matematyczne: SUMA(), ILOCZYN() LICZBA.CAŁK() MOD(adres;dzielnik) – reszta z dzielenia ZAOKR(adres;miejsce) – gdy miejsce jest ujemne to zaokrąglenie do pełnych dziesiątek/setek/tysięcy… RZYMSKIE()- konwersja na zapis rzymski (jako tekst) SUMA.JEŻELI(...;...;...)

30 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowa funkcja matematyczna:

31 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowa funkcja matematyczna:

32 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowa funkcja matematyczna:

33 MS-Excel – formuły i funkcje Podstawowe funkcje statystyczne: MIN() MAX() ŚREDNIA() LICZ.JEŻELI(...;...) LICZ.PUSTE(zakres) ILE.LICZB() ILE.NIEPUSTYCH()

34 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowa funkcja statystyczna:

35 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowa funkcja statystyczna:

36 MS-Excel – formuły i funkcje Niektóre funkcje finansowe: FV()przyszła wartość inwestycji PMT()wysokość stałej okresowej spłaty pożyczki (przy stałym oprocentowaniu) PV()bieżąca wartość inwestycji RATE()wysokość stopy procentowej, aby lokata początkowa (oraz rata) osiągnęły określoną wartość końcową

37 MS-Excel – formuły i funkcje Funkcje wyszukiwania danych: LICZBA.KOLUMN() ILE.WIERSZY() WYSZUKAJ.POZIOMO() WYSZUKAJ.PIONOWO() INDEKS()

38 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowa funkcja baz danych: Ogólna postać funkcji baz danych: BD.NAZWA(baza;pole;kryteria) NAZWAnazwa jednej z funkcji statystycznych (np. SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.REKORDÓW) przykład: BD.SUMA()Suma liczb w polach rekordów spełniających warunek podany w kryteriach

39 MS-Excel – formuły i funkcje Przykładowe funkcje informacyjne: CZY.BŁĄD(zakres)PRAWDA gdy błąd chociaż w jednej komórce obszaru (np. #ARG!, #DZIEL/0!) CZY.LICZBA(zakres)FAŁSZ gdy chociaż w jednej komórce obszaru nie ma liczby

40 MS-Excel – formuły i funkcje Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM: Formuły w Excelu Operatory i funkcje wbudowane Podstawowe rodzaje funkcji wbudowanych Zagnieżdżanie funkcji Pozostałe rodzaje funkcji wbudowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google