Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS-Excel – formuły i funkcje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS-Excel – formuły i funkcje"— Zapis prezentacji:

1 MS-Excel – formuły i funkcje
PROGRAM: Formuły w Excelu Operatory i funkcje wbudowane Podstawowe rodzaje funkcji wbudowanych Zagnieżdżanie funkcji Pozostałe rodzaje funkcji wbudowanych Odwołania do różnych arkuszy i skoroszytów Zastosowania wybranych funkcji

2 MS-Excel – formuły i funkcje
Typy danych: wartości stałe (tekst, liczba, data/godzina) formuły (wartość wyznaczana na podstawie danych z innych komórek) Formuła zawsze zaczyna się od znaku "=" Formuły tworzymy za pomocą operatorów lub funkcji wbudowanych (standardowych).

3 MS-Excel – formuły i funkcje
Operatory stosowane w formułach Arytmetyczne: + dodawanie - odejmowanie * mnożenie / dzielenie ^ potęgowanie

4 MS-Excel – formuły i funkcje
Operatory stosowane w formułach Logiczne: = równy > większy < mniejszy <= mniejszy lub równy >= większy lub równy <> nierówny

5 MS-Excel – formuły i funkcje
Definiowanie prostych formuł i ich powielanie: wpisanie adresu do formuły wskazanie komórek myszką

6 MS-Excel – formuły i funkcje
Zasady korzystania z funkcji wbudowanych : Ogólna postać funkcji: = nazwa(arg1;arg2;arg3) Argumentami funkcji mogą być adresy pojedynczych komórek lub większe obszary danych. Adresy mogą być podawane w postaci względnej lub bezwzględnej Można też używać nazw przypisanych do obszarów danych (adresacja bezwzględna)

7 MS-Excel – formuły i funkcje
Wywołanie funkcji w MS-Excel 2000

8 MS-Excel – formuły i funkcje
Wywołanie funkcji w MS-Excel 2003

9 MS-Excel – formuły i funkcje
Wywołanie funkcji w MS-Excel krok 2

10 MS-Excel – formuły i funkcje
Wywołanie funkcji w MS-Excel - krok 3 (argumenty funkcji)

11 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje wbudowane - suma

12 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje wbudowane - suma

13 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje wbudowane – wartość średnia (Excel 2000)

14 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje wbudowane – wartość średnia (Excel 2003)

15 MS-Excel – formuły i funkcje
Przyciski w MS-Excel 2000 i 2003

16 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje wbudowane – funkcja JEŻELI(): … i zastąpienie funkcji JEŻELI() funkcją MIN():

17 MS-Excel – formuły i funkcje
Zagnieżdżanie funkcji (2xfunkcja jeżeli)

18 MS-Excel – formuły i funkcje
Odwołanie funkcji do innych arkuszy w obrębie skoroszytu Odwołanie funkcji do arkuszy innego skoroszytu

19 MS-Excel – formuły i funkcje
Jednoczesne odwołanie funkcji do arkuszy bieżącego i innego skoroszytu

20 MS-Excel – formuły i funkcje
Dostępne rodzaje funkcji wbudowanych: Funkcje tekstowe Funkcje daty i czasu Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje statystyczne Funkcje finansowe Funkcje wyszukiwania danych Funkcje baz danych Funkcje Informacyjne

21 MS-Excel – formuły i funkcje
DŁ() długość tekstu LITERY.WIELKIE() tekst wielkimi literami LITERY.MAŁE() tekst małymi literami Z.WIELKIEJ.LITERY() każdy wyraz wielką literą LEWY(tekst;...) liczba znaków od początku PRAWY(tekst;...) liczba znaków od końca FRAGMENT.TEKSTU(tekst;licz_pocz;licz_znak) USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() ZŁĄCZ.TEKSTY() Podstawowe funkcje tekstowe:

22 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje tekstowe – f. ZŁĄCZ.TEKSTY() :

23 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje tekstowe – f. ZŁĄCZ.TEKSTY() :

24 MS-Excel – formuły i funkcje
Podstawowe funkcje daty i czasu: Data to (w MS-Windows) liczba od 1900 do 9999 (godzina to jej część ułamkowa). Funkcje bezargumentowe: DZIŚ(), TERAZ(), Funkcje jednoargumentowe: ROK(A1), MIESIĄC(A1), DZIEŃ(A1), GODZINA(A1), MINUTA(A1), SEKUNDA(A1) DZIEŃ.TYG(A1;1) liczony od niedzieli (typ 1), DZIEŃ.TYG(A1;2) liczony od poniedziałku (typ 2) DATA(rr;mm;dd) data

25 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje daty i czasu - f. DATA() :

26 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje daty i czasu - f. DATA() :

27 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje tekstowe – f. DZIŚ() :

28 MS-Excel – formuły i funkcje
Podstawowe funkcje logiczne: JEŻELI(warunek;co gdy prawda;co gdy fałsz) LUB() Warunek logiczny OR (tzn. „LUB”) ORAZ() Warunek logiczny AND (tzn. „I”)

29 MS-Excel – formuły i funkcje
Przydatne funkcje matematyczne: SUMA(), ILOCZYN() LICZBA.CAŁK() MOD(adres;dzielnik) – reszta z dzielenia ZAOKR(adres;miejsce) – gdy miejsce jest ujemne to zaokrąglenie do pełnych dziesiątek/setek/tysięcy… RZYMSKIE() - konwersja na zapis rzymski (jako tekst) SUMA.JEŻELI(...;...;...)

30 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowa funkcja matematyczna:

31 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowa funkcja matematyczna:

32 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowa funkcja matematyczna:

33 MS-Excel – formuły i funkcje
Podstawowe funkcje statystyczne: MIN() MAX() ŚREDNIA() LICZ.JEŻELI(...;...) LICZ.PUSTE(zakres) ILE.LICZB() ILE.NIEPUSTYCH()

34 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowa funkcja statystyczna:

35 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowa funkcja statystyczna:

36 MS-Excel – formuły i funkcje
Niektóre funkcje finansowe: FV() przyszła wartość inwestycji PMT() wysokość stałej okresowej spłaty pożyczki (przy stałym oprocentowaniu) PV() bieżąca wartość inwestycji RATE() wysokość stopy procentowej, aby lokata początkowa (oraz rata) osiągnęły określoną wartość końcową

37 MS-Excel – formuły i funkcje
Funkcje wyszukiwania danych: LICZBA.KOLUMN() ILE.WIERSZY() WYSZUKAJ.POZIOMO() WYSZUKAJ.PIONOWO() INDEKS()

38 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowa funkcja baz danych: Ogólna postać funkcji baz danych: BD.NAZWA(baza;pole;kryteria) NAZWA nazwa jednej z funkcji statystycznych (np. SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.REKORDÓW) przykład: BD.SUMA() Suma liczb w polach rekordów spełniających warunek podany w kryteriach

39 MS-Excel – formuły i funkcje
Przykładowe funkcje informacyjne: CZY.BŁĄD(zakres) PRAWDA gdy błąd chociaż w jednej komórce obszaru (np. #ARG!, #DZIEL/0!) CZY.LICZBA(zakres) FAŁSZ gdy chociaż w jednej komórce obszaru nie ma liczby

40 MS-Excel – formuły i funkcje
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MS-Excel – formuły i funkcje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google