Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej Marek Banaszak ----------------------------------

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej Marek Banaszak ----------------------------------"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej Marek Banaszak ---------------------------------- banaszak@dydaktyka.org marek.banaszak@amu.edu.pl na podstawie: www.ceo.org.pl

2 1)Czym jest OK? 2)Cele lekcji, 3)Nacobezu, 4)Informacja zwrotna, 5)Współpraca z rodzicami, 6)Rozwód oceny kształtującej z sumującą, 7)Techniki zadawania pytań – pytania kluczowe O Czym będzie mowa? MODUŁY :

3 MODUŁ 1 CZYM JEST OK?

4

5 Elementy OK Co robi nauczyciel? -Określa cele lekcji i formułuje je w języku ucznia, -Ustala z uczniami kryteria oceniania (nacobezu), -Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej, -Buduje atmosferę uczenia się, -Formułuje pytania kluczowe, -Stosuje efektywną informację zwrotną, -Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

6 1) Cele w języku ucznia Etapy pracy nad celami -Przed lekcją nauczyciel zastanawia się, jakie cele chce osiągnąć? -Na lekcji nauczyciel podaje cele uczniom, uczniowie wiedzą czego będą się uczyć, -Po lekcji uczniowie zastanawiają się, czego się nauczyli.

7 2) Ustalenie kryteriów oceny -Na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu? -Dowody i, fakty, które pokażą uczniowi i nauczycielowi w jakim stopniu cel został osiągnięty, -Nauczyciel ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej. NACoBeZu

8 3) Ocena sumująca i kształcąca Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące stosuje również ocenę sumującą. Nie rezygnuje ze stopni!

9 4) Atmosfera uczenia się Atmosfera sprzyjająca uczeniu się charakteryzuje się większym poczuciem własnej wartości, zaangażowaniem w proces uczenia się oraz samodzielnością, współpracą i świadomym uczeniem się.

10 5) Formułowanie pytań kluczowych Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Pytania kluczowe silniej angażują w naukę.

11 6) Znajomość technik zadawania pytań podział uczniów na pary, zadanie pytania i poproszenie o przedyskutowania odpowiedzi w parach, przestrzeganie podanego czasu, prośba o niepodnoszenie rąk, wybór pary i osoby do udzielenia odpowiedzi.

12 7) Stosowanie informacji zwrotnej ELEMENTY: -Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy, -Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia, -Wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, -Wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

13 8) Ocena koleżeńska i samoocena

14 czyli uczniowie o OK -eju…

15

16

17

18

19

20

21 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK

22 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 MODUŁ 2 CELE LEKCJI

41 MODUŁ 2 Cel zajęć Chciałbym, abyście po tym module potrafili formułować cele lekcji w języku ucznia

42 aa

43 MODUŁ 2: Cele lekcji 1)Formułowanie celów 1)Liczba celów 1)Ograniczenia czasowe 1)Idea celów i ich funkcja motywująca 1)Jak sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte? 1)Planowanie celów lekcji 1)Narzekanie…

44 MODUŁ 2: Cele lekcji Odróżnianie celów od nacobezu

45 Cel to kierunek, w którym zmierzamy… …nacobezu to kryteria sukcesu, czyli dowody, po których poznamy, że cel osiągnęliśmy.

46 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu Ćwiczenie Do podanego tematu dopisz cele lekcji w języku ucznia. Przedstaw cele na forum. Co się okazało? [lub co się często okazuje?]

47 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu Ćwiczenie Do tego samego tematu określono różne cele. Dlatego nie można posługiwać się wyłącznie tematem…

48 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu S zczegółowy M ierzalny A trakcyjny R ealistyczny T erminowy

49 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu w języku ucznia

50 Ćwiczenie Zapisz poniższe cele w języku ucznia: 1)Uczeń nabywa umiejętność dodawania w zakresie 10. 2)Uczeń rozumie aspekt kardynalny liczby 5. 3)Uczeń wie jak mierzyć długość. 4)Uczeń potrafi wyznaczyć z ciągu liczb liczby parzyste.

51 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów

52 Jeśli celów jest zbyt wiele, nie ma możliwości ich zrealizowania… Taka sytuacja demotywuje!

53 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów Najlepszym rozwiązaniem jest podawanie od 1 do 3 celów.

54 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów -Co i w jaki sposób chcemy osiągnąć? -Ile nam to zajmie czasu? Przy określaniu celów należy zastanowić się:

55 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów Ćwiczenie Do tematu wypisz wszystkie cele, które przychodzą Ci na myśl. Następnie zmniejsz ich liczbę. Odpowiedz sobie na pytania: -Który z celów jest najistotniejszy? -Któremu celowi podporządkowana będzie lekcja? -Które cele tylko wspomogą cel główny? -Które cele rzeczywiście zdążysz zrealizować?

56 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów Less is more = mniej jest lepiej niż więcej Danusia Sterna

57 MODUŁ 2: Cele lekcji Ograniczenia czasowe

58 -Podajemy tylko najważniejsze cele w zwięzłej formie, -Zastanowić się nad technicznymi rozwiązaniami …

59 MODUŁ 2: Cele lekcji Idea celów i ich motywująca funkcja

60 Cele rzadko dotyczą umiejętności, a prawie w ogóle postaw … Brak szerszego spojrzenia na cele… TRUDNOŚCI

61 MODUŁ 2: Cele lekcji Jak sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte?

62 MODUŁ 2: Cele lekcji Narzekanie Ćwiczenie Proponuję, że jutro o 8:00 wsiadamy do autobusu i wyjeżdżamy. Proszę zapisać trzy pytania, które jako pierwsze nasuwają się Wam na myśl.

63 MODUŁ 2: Cele lekcji Narzekanie Ćwiczenie To jest odpowiedź na rzekomo niepotrzebne podawanie celu lekcji…

64 MODUŁ 2 Czy cel został zrealizowany? Chciałbym, abyście po tym module potrafili formułować cele lekcji w języku ucznia

65 MODUŁ 3 NACOBEZU

66 MODUŁ 3 Cel modułu Chciałbym, abyście po tym module potrafili formułować NaCoBeZu

67 MODUŁ 4 INFORMACJA ZWROTNA

68 MODUŁ 5 INFORMACJA ZWROTNA

69 MODUŁ 6 INFORMACJA ZWROTNA

70 MODUŁ 7 INFORMACJA ZWROTNA


Pobierz ppt "Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej Marek Banaszak ----------------------------------"

Podobne prezentacje


Reklamy Google