Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej
Marek Banaszak na podstawie:

2 O Czym będzie mowa? MODUŁY: Czym jest OK? Cele lekcji, Nacobezu,
Informacja zwrotna, Współpraca z rodzicami, Rozwód oceny kształtującej z sumującą, Techniki zadawania pytań – pytania kluczowe

3 MODUŁ 1 CZYM JEST OK?

4

5 Elementy OK Co robi nauczyciel?
Określa cele lekcji i formułuje je w języku ucznia, Ustala z uczniami kryteria oceniania (nacobezu), Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej, Buduje atmosferę uczenia się, Formułuje pytania kluczowe, Stosuje efektywną informację zwrotną, Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

6 Etapy pracy nad celami 1) Cele w języku ucznia
Przed lekcją nauczyciel zastanawia się, jakie cele chce osiągnąć? Na lekcji nauczyciel podaje cele uczniom, uczniowie wiedzą czego będą się uczyć, Po lekcji uczniowie zastanawiają się, czego się nauczyli.

7 2) Ustalenie kryteriów oceny
NACoBeZu Na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu? Dowody i, fakty, które pokażą uczniowi i nauczycielowi w jakim stopniu cel został osiągnięty, Nauczyciel ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej.

8 3) Ocena sumująca i kształcąca
Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące stosuje również ocenę sumującą. Nie rezygnuje ze stopni!

9 4) Atmosfera uczenia się
Atmosfera sprzyjająca uczeniu się charakteryzuje się większym poczuciem własnej wartości, zaangażowaniem w proces uczenia się oraz samodzielnością, współpracą i świadomym uczeniem się.

10 5) Formułowanie pytań kluczowych
Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Pytania kluczowe silniej angażują w naukę.

11 6) Znajomość technik zadawania pytań
podział uczniów na pary, zadanie pytania i poproszenie o przedyskutowania odpowiedzi w parach, przestrzeganie podanego czasu, prośba o niepodnoszenie rąk, wybór pary i osoby do udzielenia odpowiedzi.

12 7) Stosowanie informacji zwrotnej
ELEMENTY: Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy, Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia, Wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, Wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

13 8) Ocena koleżeńska i samoocena

14 8) Ocena koleżeńska i samoocena
czyli uczniowie o OK-eju…

15

16

17

18

19

20

21 Nauczycielko/nauczycielu
bądź OK

22 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

23 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

24 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

25 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

26 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

27 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

28 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

29 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

30 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

31 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

32 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

33 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

34 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

35 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

36 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

37 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

38 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

39 Nauczycielko/nauczycielu bądź OK!

40 MODUŁ 2 CELE LEKCJI

41 Cel zajęć Chciałbym, abyście po tym module
potrafili formułować cele lekcji w języku ucznia

42 aa

43 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celów Liczba celów
Ograniczenia czasowe Idea celów i ich funkcja motywująca Jak sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte? Planowanie celów lekcji Narzekanie…

44 MODUŁ 2: Cele lekcji Odróżnianie celów od nacobezu

45 MODUŁ 2: Cele lekcji Odróżnianie celów od nacobezu
Cel to kierunek, w którym zmierzamy… …nacobezu to kryteria sukcesu, czyli dowody, po których poznamy, że cel osiągnęliśmy.

46 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu
Ćwiczenie Do podanego tematu dopisz cele lekcji w języku ucznia. Przedstaw cele na forum. Co się okazało? [lub co się często okazuje?]

47 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu
Ćwiczenie Do tego samego tematu określono różne cele. Dlatego nie można posługiwać się wyłącznie tematem…

48 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu
Szczegółowy Mierzalny Atrakcyjny Realistyczny Terminowy

49 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu w języku ucznia

50 MODUŁ 2: Cele lekcji Formułowanie celu w języku ucznia
Ćwiczenie Zapisz poniższe cele w języku ucznia: Uczeń nabywa umiejętność dodawania w zakresie 10. Uczeń rozumie aspekt kardynalny liczby 5. Uczeń wie jak mierzyć długość. Uczeń potrafi wyznaczyć z ciągu liczb liczby parzyste.

51 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów

52 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów
Jeśli celów jest zbyt wiele, nie ma możliwości ich zrealizowania… Taka sytuacja demotywuje!

53 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów
Najlepszym rozwiązaniem jest podawanie od 1 do 3 celów.

54 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów
Przy określaniu celów należy zastanowić się: Co i w jaki sposób chcemy osiągnąć? Ile nam to zajmie czasu?

55 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów
Ćwiczenie Do tematu wypisz wszystkie cele, które przychodzą Ci na myśl. Następnie zmniejsz ich liczbę. Odpowiedz sobie na pytania: Który z celów jest najistotniejszy? Któremu celowi podporządkowana będzie lekcja? Które cele tylko wspomogą cel główny? Które cele rzeczywiście zdążysz zrealizować?

56 MODUŁ 2: Cele lekcji Liczba celów
Less is more = mniej jest lepiej niż więcej Danusia Sterna

57 MODUŁ 2: Cele lekcji Ograniczenia czasowe

58 MODUŁ 2: Cele lekcji Ograniczenia czasowe
Podajemy tylko najważniejsze cele w zwięzłej formie, Zastanowić się nad technicznymi rozwiązaniami…

59 MODUŁ 2: Cele lekcji Idea celów i ich motywująca funkcja

60 MODUŁ 2: Cele lekcji Idea celów i ich motywująca funkcja
TRUDNOŚCI Cele rzadko dotyczą umiejętności, a prawie w ogóle postaw… Brak szerszego spojrzenia na cele…

61 MODUŁ 2: Cele lekcji Jak sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte?

62 MODUŁ 2: Cele lekcji Narzekanie
Ćwiczenie Proponuję, że jutro o 8:00 wsiadamy do autobusu i wyjeżdżamy. Proszę zapisać trzy pytania, które jako pierwsze nasuwają się Wam na myśl.

63 MODUŁ 2: Cele lekcji Narzekanie
Ćwiczenie To jest odpowiedź na rzekomo niepotrzebne podawanie celu lekcji…

64 Czy cel został zrealizowany?
MODUŁ 2 Czy cel został zrealizowany? Chciałbym, abyście po tym module potrafili formułować cele lekcji w języku ucznia

65 MODUŁ 3 NACOBEZU

66 Cel modułu Chciałbym, abyście po tym module
potrafili formułować NaCoBeZu

67 MODUŁ 4 INFORMACJA ZWROTNA

68 MODUŁ 5 INFORMACJA ZWROTNA

69 MODUŁ 6 INFORMACJA ZWROTNA

70 MODUŁ 7 INFORMACJA ZWROTNA


Pobierz ppt "Ocenianie kształtujące w edukacji matematycznej i przyrodniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google