Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta edukacyjna dla młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta edukacyjna dla młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Oferta edukacyjna dla młodzieży
Zespół Szkół w Gorzycach Oferta edukacyjna dla młodzieży

2 Liceum Ogólnokształcące
3 letni okres nauki Profilowane klasy Egzamin maturalny po 3 klasie Tylko przedmioty ogólnokształcące Absolwenci nie mają zawodu Konieczna dalsza nauka w celu zdobycia zawodu (studia wyższe lub np. kursy zawodowe

3 Liceum Ogólnokształcące
Profil mundurowy i ogólny Posiadamy wyposażone pracownie przedmiotowe oraz kompleks boisk ORLIK i lodowisko BIAŁY ORLIK. Realizujemy rozszerzony program nauczania matematyki, języków obcych (w szczególności z języka angielskiego) oraz informatyki.

4 Liceum Ogólnokształcące
Uczniowie profilu mundurowego uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii oraz w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną takich jak pływanie, strzelanie, narciarstwo i sporty obronne.

5 Liceum Ogólnokształcące
Szereg zajęć prowadzą pracownicy Policji, Żandarmerii Wojskowej i Straży Pożarnej. Wiedza i umiejętności nabyte podczas edukacji pomogą absolwentom podjąć naukę w szkołach: Pożarniczych, Policyjnych, Straży Granicznej Wojskowych.

6 Zajęcia na Białym Orliku

7 Technikum 4 letni okres nauki Klasy profilowane zawodowo
Egzamin maturalny po 4 klasie Egzamin zawodowy w klasach drugiej, trzeciej i czwartej (lub trzeciej i czwartej) Przedmioty zawodowe i ogólnokształcące Absolwenci mają zawód- są gotowi do pracy

8 Technikum Ekonomiczne
Technik ekonomista/handlowiec: Planuje i prowadzi działalność firmy oblicza podatki, płace, sporządza sprawozdania i analizy prowadzi rachunkowość obsługuje kasę fiskalną obsługuje programy księgowe prowadzi ewidencję operacji gospodarczych

9 Technikum Ekonomiczne
Specjalizacje: Rachunkowość i finanse Bankowość, Organizacja działalności usługowej i handlowej.

10 Technikum Ekonomiczne

11 Dlaczego warto być Technikiem Ekonomistą w Zespole Szkół w Gorzycach?
Bardzo dobra baza dydaktyczna Zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas płatnych staży w trakcie nauki Propozycje pracy – stażu dla najlepszych po ukończeniu szkoły Dodatkowe certyfikaty po ukończeniu bezpłatnych kursów z obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej Dodatkowe kwalifikacje z obsługi programów komputerowych

12 Technikum Ekonomiczne
Wynik egzaminu zawodowego w 2014r. 91,7% wynik ZS Gorzyce 83,3% woj. podkarpackie 76,49% Polska

13 Technikum Mechaniczne

14 Technikum Mechaniczne
Technik mechanik: Montuje i obsługuje maszyny i urządzenia Obsługuje i programuje obrabiarki skrawające w tym sterowane numerycznie CNC Naprawia elementy maszyn i urządzeń Organizuje i nadzoruje procesy produkcji i remontów maszyn i urządzeń.

15 Technikum Mechaniczne
Uczniowie poznają programy komputerowe wspomagające: projektowanie CAD wytwarzanie CAM sterowanie obrabiarek CNC

16 Technikum Mechaniczne
Szkoła organizuje dla uczniów: Kurs spawacza z wykorzystaniem nowoczesnych technik łączenia metali Kurs odlewnika i modelarza odlewniczego Kurs badań nieniszczących inne Dzięki nim uczniowie kończąc szkołę posiadać będą dodatkowe kwalifikacje

17 Technikum Mechaniczne
Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn cyfrowych są poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Będąc technikiem mechanikiem pracę znajdziesz jako operator maszyn i urządzeń w przemyśle, w budownictwie, komunikacji, transporcie, rolnictwie, usługach oraz w innych dziedzinach gospodarki. Możesz założyć własną firmę produkcyjno usługową.

18 Technikum Mechaniczne

19 Technikum Mechaniczne

20 Technikum Mechaniczne

21 Technikum Mechaniczne
Wynik egzaminu zawodowego w 2014r. 100,0% wynik ZS Gorzyce 71,2% woj. podkarpackie 77,63% Polska

22 Technikum Informatyczne

23 Technikum Informatyczne
Technik informatyk: Montuje i naprawia komputery Projektuje i administruje sieciami komputerowymi. Tworzy i zarządza bazami danych. Tworzy i zarządza stronami internetowymi. Konfiguruje urządzenia sieciowe.

24 Technikum Informatyczne
Uczniowie, po zaliczeniu specjalnych egzaminów otrzymują certyfikaty: CISCO IT Essentials CISCO CCNA Exploration.

25 Technikum Informatyczne
Uczniowie posiadają do dyspozycji sprzęt do montażu i demontażu stacji roboczych. Do nauki przedmiotów zawodowych wykorzystują specjalistyczne oprogra- mowanie. Jako informatyk (teleinformatyk) pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach informatycznych, urzędach lub możesz założyć własną firmę informatyczną.

26 Technikum Informatyczne

27 Technikum Informatyczne

28 Technikum Informatyczne
Wynik egzaminu zawodowego w 2014r. 79,2% wynik ZS Gorzyce 59,8% woj. podkarpackie 74,32% Polska

29 Technikum Teleinformatyczne
Technik teleinformatyk Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Konfiguruje urządzenia sieciowe, montuje i eksploatuje sieci rozległe i systemy transmisyjne. Uruchamia i utrzymuje abonenckie terminale i urządzenia.

30 Technikum Odlewnicze

31 Technikum Odlewnicze Technik odlewnik:
Użytkuje maszyny i urządzenia do topienia metali i wykonania odlewów, Przygotowuje masy formierskie i rdzeniowe. Organizuje i nadzoruje proces odlewniczy. Prowadzi dokumentację technologiczną i konstrukcyjną procesów odlewniczych.

32 Technikum Odlewnicze W trakcie organizacji jest pracownia badań nieniszczących oraz pracownia odlewnicza z nowoczesnymi maszynami odlewniczymi oraz robotem przemysłowym.

33 Technikum Odlewnicze

34 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

35 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 letni okres nauki Przedmioty zawodowe teoretyczne Zajęcia praktyczne na stanowiskach pracy Egzamin zawodowy po 3 klasie Absolwenci mają zawód- są gotowi do pracy Absolwenci mają doświadczenie zawodowe

36 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Absolwent w poszukiwanym zawodzie nie szuka pracy- to praca jego szuka!

37 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ZSZ w Gorzycach kształci w zawodach: Operator obrabiarek skrawających CNC Mechanik – monter maszyn i urządzeń Operator maszyn i urządzeń odlewniczych Ślusarz Sprzedawca

38 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Operator obrabiarek skrawających może pracować w firmach: Wykorzystujących obróbkę skrawaniem, Zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych Zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, Zakładach produkujących silniki spalinowe i napędy hydrauliczne Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

39 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

40 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

41 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Montuje i obsługuje maszyny i urządzenia. Określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń; Wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń; Wykonuje konserwację maszyn i urządzeń; Instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku; Dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;

42 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

43 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

44 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Ślusarz: Wykonuje elementy maszyn i urządzeń metodą ręczną i maszynową oraz naprawia je. Dokonuje konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

45 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Na ślusarza czeka praca w zakładach usługowych, naprawczych, przemysłowych i artystycznych, branży metalowej Może prowadzić własną firmę np. wykonując metalowe elementy ogrodzeń.

46 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

47 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych: Użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania odlewów, do topienia metali, do przygotowania wsadu. Użytkuje piece odlewnicze. Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego w odlewniach lub modelarniach.

48 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Sprzedawca: przyjmuje dostawy oraz przygotowuje towary do sprzedaży; kontroluje jakość i ilość towarów, przyjmuje gotówkę i obsługuje terminale kart płatniczych obsługuje programy magazynowe, kasy fiskalne i wagi elektroniczne stosowane na stanowiskach pracy; sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów; Odbywa praktykę w zakładzie pracy

49 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

50 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa wielozawodowa- co to takiego? W szkole tylko przedmioty ogólnokształcące Kilka dni w tygodniu praktyka zawodowa w firmie W trakcie nauki umowa o pracę z wynagrodzeniem Zaliczony staż pracy- 3 lata (tzw. wysługa)

51 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Mechanik pojazdów samochodowych Stolarz Cukiernik Kucharz Fryzjer Sprzedawca Piekarz ………………… lub inny interesujący Cię zawód

52 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wynik egzaminu zawodowego w 2014r.
90,2% wynik ZS Gorzyce 83,2% woj. podkarpackie 79,6% Polska

53 Zespół Szkół w Gorzycach realizuje następujące projekty Unijne
Podkarpacie stawia na zawodowców – Uczniowie biorą udział na zajęciach zdobywając dodatkowe umiejętności w zakresie swojego zawodu i języków obcych. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Rozszerzenie Projektu RCTNTW o pracownie odlewniczą pomiarową i badań nieniszczących

54 Zespół Szkół w Gorzycach realizuje następujące projekty Unijne
Comenius – I projekt wymiana młodzieży Turcja – Słowenia-Francja-Bułgaria-Szwecja-Portugalia-Hiszpania– Polska Comenius – II projekt wymiana młodzieży Turcja – Czechy – Słowacja - Polska

55 Ogólnopolski Ranking Zawodowy Techników 2013 Perspektywy
Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Wynik 1 Tech. Poligraficzne w ZSP im. Marsz.J.Piłsudskiego Warszawa 100 2 Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. Lublin 98,6 3 Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP Bydgoszcz 89,97 4 Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M Nowy Sącz 88,2 5 Technikum w ZS Gorzyce 87,98 6 Technikum im. ks. M jra Stanisława Domańskiego Sienno 87,12 7 Technikum Elektryczne w ZS Lubawa 84,61 8 Technikum nr 5 w Z SLiT im. Juliusza Słowackiego Jarosław 81,13 9 Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 2 Tarnobrzeg 80,28 10 Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych 79,79 11 Technikum nr 2 w Powiatowym ZS nr 2 im. KEN Kościerzyna 79,28 12 Technikum w ZSP im. Jana Pawła II Radzyń Podlaski 79,05

56 Ogólnopolski Ranking Techników 2014
9 miejsce Technikum w Zespole Szkół w Gorzycach 15 miejsce Technikum nr 1 w Nowej Dębie 20 miejsce Technikum w Stalowej Woli 28 miejsce ZSP nr 3 w Tarnobrzegu 29 miejsce ZS nr 2 w Nowej Dębie 31 miejsce technikum ZS im St. Staszica w Tarnobrzegu 42 miejsce Technikum ZSP nr 2 im T. Kościuszki w Stalowej Woli

57 Ogólnopolski Ranking Techników 2015
1 miejsce- Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół w Gorzycach

58

59

60 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Oferta edukacyjna dla młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google