Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

2 Cel główny Projektu Podwyższenie kompetencji dydaktyczno- wychowawczych nauczycieli oraz kompetencji w zakresie zarządzania oświatą kierowników szkół i pracowników administracji publicznej zarządzającej oświatą, w organach prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

3 Serdecznie zapraszamy na Planowane formy wsparcia w 2015 roku
Kursy doskonalące Kursy instruktorskie Wyjazdy studyjne

4 Kurs doskonalący „Lider zespołów przedmiotowych” II EDYCJA
Grupa docelowa: Nauczyciele, przewodniczący zespołów przedmiotowych - liderzy Liczba uczestników: edycja to około 100 osób (4 grupy po 25 osób) Liczba godzin wsparcia: 20 godzin wykładów dla całej edycji, 60 godzin ćwiczeń w grupach około 25-osobowych Miejsce i okres realizacji: Toruń, koniec stycznia – koniec marca Miejsce zostanie wskazane uczestnikom. Podmiot odpowiedzialny: Lider (KPCEN w Toruniu) zlecił zadanie podmiotowi zewnętrznemu – Firmie AMIKUS

5 Cel główny „Lidera ….. Tematyka
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli/liderów do profesjonalnej analizy wyników zewnętrznych oraz planowania i wdrażania trafnych i skutecznych działań doskonalących proces nauczania i wychowania. Tematyka Blok I : Analiza i interpretacja egzaminów zewnętrznych. Blok II : Podstawa programowa. Blok III: Umiejętności wychowawcze i dydaktyczne. Blok IV: Zarządzanie zespołem. Blok V: Organizacja pracy lidera i zespołu. Zapisy: do 25 stycznia na:

6 Szkolenie z zakresu wykorzystania tablic interaktywnych
Grupa docelowa: Nauczyciele wszystkich typów szkół w szczególności uczestniczących w projektach wyposażenia szkół w tablice interaktywne w ramach RPO WK-P Liczba Uczestników: 441 osób (63 grupy po ok. 7 osób) Liczba godzin wsparcia: 20 godzin zajęć stacjonarnych w grupach oraz 20 godzin zajęć w formie e-learningu Miejsce i łączny okres realizacji: styczeń – czerwiec 2015, każde szkolenie zaplanowane na terenie innej gminy Podmiot odpowiedzialny: Lider (KPCEN w Toruniu)

7 Kurs instruktora pływania
Grupa docelowa: Nauczyciele szkół podstawowych z uwzględnieniem nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego z miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców Liczba Uczestników: 120 osób – rekrutacja uzupełniająca Liczba godzin wsparcia: 1 semestr, 100 godzin wykładów dla całej edycji łącznie, 80 godzin ćwiczeń w grupach około 24-osobowych Miejsce i łączny okres realizacji: Toruń, Bydgoszcz lub Włocławek, od II półrocza 2014 do I półrocza 2015 Podmiot odpowiedzialny: Lider (KPCEN w Toruniu) zleca zadanie podmiotowi zewnętrznemu

8 Kurs instruktora unihokeja
Grupa docelowa: Nauczyciele szkół i placówek z uwzględnieniem nauczycieli wychowania fizycznego Liczba Uczestników: 30 osób – rekrutacja uzupełniająca Liczba godzin wsparcia: 1 semestr, 100 godzin wykładów dla całej edycji łącznie, 80 godzin ćwiczeń dla całej edycji łącznie Miejsce i łączny okres realizacji: Toruń, Bydgoszcz lub Włocławek, od II półrocza 2014 do I półrocza 2015 Podmiot odpowiedzialny: Lider (KPCEN w Toruniu) zleca zadanie podmiotowi zewnętrznemu

9 Kurs instruktora piłki nożnej
Grupa docelowa: nauczyciele szkół i placówek z uwzględnieniem nauczycieli wychowania fizycznego szkół przy których znajdują się tzw. orliki Liczba Uczestników: 100 osób – rekrutacja uzupełniająca Liczba godzin wsparcia: 1 semestr, 100 godzin wykładów dla całej edycji łącznie, 80 godzin ćwiczeń w grupach około 25-osobowych Miejsce i łączny okres realizacji: Toruń, Bydgoszcz lub Włocławek, od II półrocza 2014 do I półrocza 2015 Podmiot odpowiedzialny: Lider (KPCEN w Toruniu) zleca zadanie podmiotowi zewnętrznemu

10 Wyjazdy studyjne Grupa docelowa: Nauczyciele szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli przedmiotów zawodowych w podziale na branże (np. gastronomiczna, hotelarska, mechaniki samochodowej) oraz nauczycieli języków obcych i wychowania fizycznego Liczba Uczestników: 164 osoby (4 wyjazdy po ok. 41 osób) Liczba godzin wsparcia: wyjazdy zagraniczne, trwające około 7 dni Miejsce: Niemcy - Francja (gastronomia i hotelarstwo), Austria - Szwajcaria (języki obce), Wielka Brytania (wychowanie fizyczne), Finlandia (nauczanie na poziomie gimnazjalnym) Podmiot odpowiedzialny: Lider (KPCEN w Toruniu) zleca zadanie podmiotowi zewnętrznemu

11 Strona internetowa Projektu

12 Dziękuję za uwagę Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać mogą Państwo na : stronie internetowej Projektu pod adresem oraz pod numerem telefonu Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych ul. Henryka Sienkiewicza 36 Toruń


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google