Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI SEJMIKU SZCZECIN, 31 STYCZNIA 2011 ROKU

2 SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Kwoty wynikające z projektu na 2011 na r. Zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu Województwa z dnia Zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu Województwa z dnia Zmiany wynikające z wniosków komisji Sejmiku z dnia Kwoty po uwzględnieniu zmian (kol ) DOCHODY z tego: 1A - bieżące B - majątkowe WYDATKI z tego: 2A - bieżące B - majątkowe NADWYŻKAOPERACYJNA (POZ. 1A - POZ. 2A) DEFICYT Przychody - kredyt bankowy Przychody – szacunkowa nadwyżka środków na pokrycie deficytu Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych

3 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2010 r. Projekt planu na 2011 rok % wzrostu do PW 2010 r. (3:2) Struktura planu na 2011 r. (kol. 3) DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,0100,0 - bieżące ,556,2 - majątkowe ,643,8 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,0100,0 - bieżące ,843,8 - majątkowe ,256,2 z tego: 1) na realizację zadań własnych, z tego: ,192,8 - bieżące ,238,9 - majątkowe ,653,9 2) na realizację zadań zleconych, z tego: ,07,2 - bieżące ,54,9 - majątkowe ,12,3 DEFICYT xx 2

4 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PLANOWANE NA 2011 ROK 43,8% 56,2% Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 3

5 STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2011 ROK 4

6 DYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH

7 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2011 ROK z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych Lp.Zadania Projekt na 2011 rok Udział % w wydatkach majątkowych 1234 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: % Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZDW w Koszalinie, z tego: ,0% 1. Zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ ,5% 2. Wydatki na modernizację dróg i mostów wojewódzkich ,7% 3. Inwestycje drogowe przewidziane do realizacji w ramach INTERREG IVA ,8% Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZMiUW w Szczecinie, z tego: ,6% 4. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury rolnej i leśnej w ramach PROW ,0% 5. Zadania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach PO IiŚ ,1% 6. Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych, regulacje rzek oraz zakupy inwestycyjne ,5% 6

8 wyszczególnienie głównych zadań inwestycyjnych - c.d. L p. Zadania Projekt na 2011 rok Udział % w wydatkach majątkowych 1234 Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez m.in. UMWZ, w tym: ,4% 7. Dotacje celowe na budowę i modernizację placówek ochrony zdrowia ,9% 8. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (RPO) ,3% 9. Dotacje inwestycyjne dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO (wraz z rezerwą) ,4% 10. Prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego w wojewódzkich placówkach ochrony zdrowia ,6% 11. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi ,6% 12. Dotacje celowe na budowę i modernizację obiektów kultury ,1% 13. Budowa i modernizacja budynków oświatowo- wychowawczych ,9% 14. Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin ,8% 15. E-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim ,5% 7

9 Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane w 2011 roku na zadania współfinansowane funduszami UE OGÓŁEM PROGRAMY (uwzględnione w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata ) Udział w wydatkach na programy100% Udział w wydatkach ogółem43,8% Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego ,8%31,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,5%3,3% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,1%2,7% IW INTERREG IV A ,2%2,7% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – zadania zlecone ,5%2,8% PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – zadania zlecone ,3%1,0% PO Pomoc Techniczna ,5%0,2% Program dla Europy Środkowej ,1% 0,0% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ,1%0,0% 8

10 WYBRANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK W UJĘCIU RZECZOWYM 9

11 NAKŁADY FINANSOWE W ROKU 2011 NA ZADANIA INFRASTRUKTURALNE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (RPO, FUNDUSZ KOLEJOWY I REZERWA CELOWA BP) WYDATKI OGÓŁEM W ROKU ZŁ DROGI WOJEWÓDZKIE: -WYDATKI OGÓŁEM: ZŁ W TYM - ŚRODKI WOJEWÓDZTWA I INNYCH JST: ZŁ - ŚRODKI UNIJNE RPO: ZŁ KOLEJ: - WYDATKI OGÓŁEM: ZŁ W TYM - ŚRODKI WOJEWÓDZTWA: ZŁ - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: ZŁ 10

12 1. Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica 2. Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr Przebudowa drogi nr 156 na odc. Mostkowo – Barlinek 5. Przebudowa drogi nr 177 na odc. Sośnica – Mirosławiec 6. Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań 7. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwięcino 11. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr Przebudowa drogi nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz 13. Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski 14. Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko 16. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr Przebudowa drogi nr 114 na odc. Trzebież – Police 19. Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo - Golczewo 20. Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy - Sławno 21. Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia - Chojna 22. Przebudowa drogi nr 142 na odc. Krzywnica – Lisowo 23. Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno - Trzebiatów 24. Przebudowa drogi nr 167 na odc. Koszalin - droga nr Przebudowa drogi nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo 26. Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce 27. Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 INWESTYCJE DLA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE W RAMACH RPOWZ 11

13 EFEKTY RZECZOWE DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWYWANYCH DRÓG OGÓŁEM: 245,5 km DŁUGOŚĆ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2011: 56,5 km 12

14 NAKŁADY FINANSOWE WYDATKI OGÓŁEM: ZŁ W TYM ŚRODKI WOJEWÓDZTWA: ŚRODKI UNIJNE RPO: Zakup nowoczesnego taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych na liniach niezelektryfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim 13

15 Zakup nowoczesnego taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych na liniach niezelektryfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim W roku 2011 wydatkowane będą środki na zakup 3 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych serii SA136 w łącznej kwocie PLN w tym: Środki RPO – PLN Środki własne województwa PLN Środki krajowe* PLN *Fundusz Kolejowy i Rezerwa Celowa Budżetu Państwa 14

16 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Zadania z zakresu inwestycji wodno-melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej a)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów – wartość inwestycji to kwota zł, w tym w 2011 roku przeprowadzone zostaną prace za kwotę zł. Planowany termin zakończenia projektu – grudzień 2013, zostanie przyspieszony, a roboty budowlano-montażowe zakończą się w 2012 roku - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko w tym miast: Kołobrzegu, Karlina i Białogardu – wartość inwestycji to kwota zł, w tym roku przeprowadzone zostaną prace za kwotę zł. Planowany termin zakończenia projektu – grudzień 2013, zostanie przyspieszony, a roboty budowlano-montażowe zakończą się w 2012r. b)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki przyznane ZZMiUW w wysokości tys. PLN zostaną przeznaczone na realizację i przygotowanie 39 inwestycji poprawiających warunki gospodarowania wodą na terenach rolniczych i ochrony przeciwpowodziowej. Dodatkowo, dużemu zaawansowaniu realizacji przez ZZMiUW inwestycji z tego programu, ZZMiUW oczekuje zwiększenia w połowie br. przyznanej kwoty do wartości 30 mln PLN (Całkowita wartość środków PROW na lata dla Województwa Zachodniopomorskiego (ZZMiUW) to kwota 130 mln PLN wraz z niekwalifikowalnym kosztem VAT) c)Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich jako jedyny tego typu beneficjent w Polsce, ZZMiUW pozyskał, na podstawie podpisanej z ARiMR umowy, środki finansowe na budowę 6 przepławek dla ryb zlokalizowanych na rzece Mołstowej, Parsęcie i Wieprzy. Wartość projektu to kwota: PLN d)Program dla Odry 2006 – ZZMiUW, w tym roku rozpocznie realizację inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”. Wartość robót budowlano montażowych zaplanowanych w br. to kwota 11 mln PLN ( 10 mln PLN – Program dla Odry 2006, 1 mln PLN – dotacja WFOŚiGW w Szczecinie). e)Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w br. ZZMiUW zakończy rozpoczęte w 2010 roku zadania zabezpieczenia powodziowego terenów miejscowości Krajnik Dolny i Zatoń Dolna za kwotę PLN. 15

17 Wydatki Wydziału Zdrowia na rok 2011 Łączna kwota środków z budżetu Województwa na dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia wynosi: zł. 16

18 Na kwotę zł składają się wydatki na: 1.Dotacje celowe dla placówek na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego – zł, 2.Dotacje celowe na projekty realizowane przez szpitale w ramach RPO WZ na lata – zł, 3.Rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – zł *. * łączne nakłady zł, w tym z budżetu województwa zł. 17

19 Dotacje celowe dla placówek na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego W ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przewidziano kwotę: zł. 18

20 Dotacje celowe na projekty realizowane przez szpitale w ramach RPO WZ na lata Na rok 2011 na powyższy cel przewidziane jest: zł, na 4 jednostki: –Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, –Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, –Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, –Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. 19

21 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: zł. 20

22 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: zł. 21

23 Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: zł. 22

24 Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: zł. 23

25 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem zł zł. W tym: zł -Budżet Państwa, zł -pomoc finansowa Miasto Szczecin, zł -budżet Województwa. 24

26 Wydział Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Biuro ds. Kultury Budżet instytucji kultury na 2011 rok: zł Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie - dotacja podmiotowa – zł Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - dotacja podmiotowa – zł - dotacja podmiotowa i celowa Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film – zł Opera na Zamku w Szczecinie - dotacja podmiotowa – zł - dotacje celowe: 1) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie – zł 2) Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie – zł 3) Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego – zł 25

27 Projekt Centrum Dialogu „Przełomy” – autor: KWK „Promes” Muzeum Narodowe w Szczecinie - dotacja podmiotowa – zł - dotacje celowe: 1) Zadanie pn. Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu „Przełomy” – ,00 zł 2) Zadanie pn. Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie (Muzeum Morskie na Łasztowni) – zł 3) Zadanie pn. ”Remont wieży gmachu Muzeum na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznej sal wystawowych” – zł 26

28 Teatr Polski: - dotacja podmiotowa: zł Ośrodek Teatralny Kana: - dotacja podmiotowa: zł Biuro Dokumentacji Zabytków: - dotacja podmiotowa: zł Zakup usług remontowych dla instytucji kultury: zł 27

29 Biuro ds. Edukacji Budżet wojewódzkich jednostek oświatowych zaplanowany na 2011 rok wynosi zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie – zł, w tym: – zł – wydatki bieżące na działalność szkoły oraz zadanie: „Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego- wykonanie infrastruktury” – zł – wydatki na zadanie „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF), całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: zł, z tego zł (2009 r.), zł (2010 r.), zł (2011 r.), zł (2016 r.) Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie – zł, Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu – zł, 28

30 Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie – zł, w tym: – zł - wydatki bieżące na działalność placówki, – zł - wydatki na zadanie: „Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1” całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: zł – zł (2009 r.), zł (2010 r.), zł (2011r.) Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – zł, w tym: – zł - wydatki bieżące na działalność placówki, – zł – wydatki na zadanie: „Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22”, całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: zł – zł (2010 r.), zł (2011 r.) – zł - wydatki na zadanie: „Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J.Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji”, całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: zł – zł (2011 r.), zł (2012 r.) 29

31 I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze – zł, w tym: zł - wydatki bieżące na działalność szkoły, zł – wydatki na zadanie: „Termomodernizacja i modernizacja siedziby I LO w Białym Borze”, całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: zł, z tego: zł (2008 r.), zł (2009 r.), zł (2010 r.), zł (2011 r.) Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu – zł Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – zł 30

32 Biuro ds. Sportu Program „Moje Boisko – Orlik 2012” W latach 2008 – 2010 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczono środki w wysokości złotych, dzięki którym wybudowano 154 kompleksy boisk sportowych W roku 2011 Województwo Zachodniopomorskie planuje zabezpieczyć w budżecie kwotę zł na budowę kolejnych 15 „Orlików” W związku z powyższym do końca 2011 roku w naszym regionie powstanie 169 boisk, na które Województwo Zachodniopomorskie przeznaczy łączną kwotę w wysokości złotych 31

33 Uroczyste otwarcie „Orlika” w Kołobrzegu „Orlik” w Dobrowie/gmina Tychowo 32

34 33

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google