Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI SEJMIKU SZCZECIN, 31 STYCZNIA 2011 ROKU

2 SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Kwoty wynikające z projektu na 2011 na 12.11.2010 r. Zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu Województwa z dnia 31.12.10 Zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu Województwa z dnia 14.01.11 Zmiany wynikające z wniosków komisji Sejmiku z dnia 21.01.11 Kwoty po uwzględnieniu zmian (kol. 3+4+5+6) 1234567 1.DOCHODY758 131 451 17 717 48716 477 0700 792 326 008 z tego: 1A - bieżące444 161 6381 004 5440445 166 182 1B - majątkowe313 969 81316 712 94316 477 0700347 159 826 2.WYDATKI954 178 917 55 022 530-7 018 9645 100 000 1 007 282 483 z tego: 2A - bieżące437 724 3023 353 439105 000441 182 741 2B - majątkowe516 454 61551 669 091-7 018 9644 995 000566 099 742 3. NADWYŻKAOPERACYJNA (POZ. 1A - POZ. 2A) 6 437 336 -2 348 8950-105 000 3 983 441 4.DEFICYT-196 047 466 -37 305 04323 496 034-5 100 000 -214 956 475 5.Przychody - kredyt bankowy 202 476 389-42 694 957-23 496 0345 100 000141 543 475 6. Przychody – szacunkowa nadwyżka środków na pokrycie deficytu 080 000 00000 7. Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych 6 428 923158 077006 587 000 1

3 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2010 r. Projekt planu na 2011 rok % wzrostu do PW 2010 r. (3:2) Struktura planu na 2011 r. (kol. 3) 12345 DOCHODY OGÓŁEM, z tego:740.263.783792.326.008107,0100,0 - bieżące466.075.451445.166.18295,556,2 - majątkowe274.208.332347.159.826126,643,8 WYDATKI OGÓŁEM, z tego:792.829.0531.007.282.483127,0100,0 - bieżące405.534.708441.182.741108,843,8 - majątkowe387.294.345566.099.742146,256,2 z tego: 1) na realizację zadań własnych, z tego: 707.601.559934.866.483132,192,8 - bieżące349.478.837392.147.741112,238,9 - majątkowe358.122.722542.718.742151,653,9 2) na realizację zadań zleconych, z tego: 85.227.49472.416.00085,07,2 - bieżące56.055.87149.035.00087,54,9 - majątkowe29.171.62323.381.00080,12,3 DEFICYT-52.565.270-214.956.475xx 2

4 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PLANOWANE NA 2011 ROK 43,8% 56,2% Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 3

5 STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2011 ROK 4

6 DYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2007-2011 5

7 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2011 ROK z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych Lp.Zadania Projekt na 2011 rok Udział % w wydatkach majątkowych 1234 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 566 099 742 100% Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZDW w Koszalinie, z tego: 339 494 34360,0% 1. Zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ 274 444 98048,5% 2. Wydatki na modernizację dróg i mostów wojewódzkich37 961 0086,7% 3. Inwestycje drogowe przewidziane do realizacji w ramach INTERREG IVA 27 088 3554,8% Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZMiUW w Szczecinie, z tego: 54 375 5209,6% 4. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury rolnej i leśnej w ramach PROW 22 501 0004,0% 5. Zadania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach PO IiŚ 28 758 5205,1% 6. Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych, regulacje rzek oraz zakupy inwestycyjne 3 116 0000,5% 6

8 wyszczególnienie głównych zadań inwestycyjnych - c.d. L p. Zadania Projekt na 2011 rok Udział % w wydatkach majątkowych 1234 Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez m.in. UMWZ, w tym: 172 229 87930,4% 7. Dotacje celowe na budowę i modernizację placówek ochrony zdrowia 33 705 1715,9% 8. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (RPO)24 486 0004,3% 9. Dotacje inwestycyjne dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO (wraz z rezerwą) 19 458 0003,4% 10. Prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego w wojewódzkich placówkach ochrony zdrowia 14 979 0002,6% 11. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi 14 743 0002,6% 12. Dotacje celowe na budowę i modernizację obiektów kultury11 928 7482,1% 13. Budowa i modernizacja budynków oświatowo- wychowawczych 10 837 0531,9% 14. Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin 10 012 1991,8% 15. E-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim 8 420 0001,5% 7

9 Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane w 2011 roku na zadania współfinansowane funduszami UE OGÓŁEM PROGRAMY (uwzględnione w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036) 441 234 863 Udział w wydatkach na programy100% Udział w wydatkach ogółem43,8% Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 312 270 98070,8%31,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 33 290 7947,5%3,3% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 26 814 5006,1%2,7% IW INTERREG IV A 27 151 3556,2%2,7% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – zadania zlecone 28 758 5206,5%2,8% PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – zadania zlecone 10 100 7802,3%1,0% PO Pomoc Techniczna 2 015 2540,5%0,2% Program dla Europy Środkowej 555 700 0,1% 0,0% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 276 9800,1%0,0% 8

10 WYBRANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK W UJĘCIU RZECZOWYM 9

11 NAKŁADY FINANSOWE W ROKU 2011 NA ZADANIA INFRASTRUKTURALNE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (RPO, FUNDUSZ KOLEJOWY I REZERWA CELOWA BP) WYDATKI OGÓŁEM W ROKU 2011 - 311.178.980 ZŁ DROGI WOJEWÓDZKIE: -WYDATKI OGÓŁEM: 274.449.980 ZŁ W TYM - ŚRODKI WOJEWÓDZTWA I INNYCH JST: 107.456.537 ZŁ - ŚRODKI UNIJNE RPO: 166.988.443 ZŁ KOLEJ: - WYDATKI OGÓŁEM: 44.809.470 ZŁ W TYM - ŚRODKI WOJEWÓDZTWA: 8.080.380 ZŁ - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: 36.729.000 ZŁ 10

12 1. Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica 2. Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 3. Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 4. Przebudowa drogi nr 156 na odc. Mostkowo – Barlinek 5. Przebudowa drogi nr 177 na odc. Sośnica – Mirosławiec 6. Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań 7. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 8. Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 9. Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162 10. Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwięcino 11. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 12. Przebudowa drogi nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz 13. Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski 14. Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173 15. Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko 16. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 17. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 18. Przebudowa drogi nr 114 na odc. Trzebież – Police 19. Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo - Golczewo 20. Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy - Sławno 21. Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia - Chojna 22. Przebudowa drogi nr 142 na odc. Krzywnica – Lisowo 23. Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno - Trzebiatów 24. Przebudowa drogi nr 167 na odc. Koszalin - droga nr 168 25. Przebudowa drogi nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo 26. Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce 27. Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 28. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 29. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 30. Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 31. Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 INWESTYCJE DLA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE W RAMACH RPOWZ 11

13 EFEKTY RZECZOWE DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWYWANYCH DRÓG OGÓŁEM: 245,5 km DŁUGOŚĆ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2011: 56,5 km 12

14 NAKŁADY FINANSOWE WYDATKI OGÓŁEM: 491.966.008 ZŁ W TYM ŚRODKI WOJEWÓDZTWA: 196.037.093 ŚRODKI UNIJNE RPO: 295.928.915 Zakup nowoczesnego taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych na liniach niezelektryfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim 13

15 Zakup nowoczesnego taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych na liniach niezelektryfikowanych w Województwie Zachodniopomorskim W roku 2011 wydatkowane będą środki na zakup 3 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych serii SA136 w łącznej kwocie 44 809 470 PLN w tym: Środki RPO – 24 486 000 PLN Środki własne województwa - 8 080 470 PLN Środki krajowe* - 12 243 000 PLN *Fundusz Kolejowy i Rezerwa Celowa Budżetu Państwa 14

16 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Zadania z zakresu inwestycji wodno-melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej a)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów – wartość inwestycji to kwota 27 630 448 zł, w tym w 2011 roku przeprowadzone zostaną prace za kwotę 12 036 266 zł. Planowany termin zakończenia projektu – grudzień 2013, zostanie przyspieszony, a roboty budowlano-montażowe zakończą się w 2012 roku - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko w tym miast: Kołobrzegu, Karlina i Białogardu – wartość inwestycji to kwota 29 728 738 zł, w tym roku przeprowadzone zostaną prace za kwotę 16 722 254 zł. Planowany termin zakończenia projektu – grudzień 2013, zostanie przyspieszony, a roboty budowlano-montażowe zakończą się w 2012r. b)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – środki przyznane ZZMiUW w wysokości 22 501 tys. PLN zostaną przeznaczone na realizację i przygotowanie 39 inwestycji poprawiających warunki gospodarowania wodą na terenach rolniczych i ochrony przeciwpowodziowej. Dodatkowo, dużemu zaawansowaniu realizacji przez ZZMiUW inwestycji z tego programu, ZZMiUW oczekuje zwiększenia w połowie br. przyznanej kwoty do wartości 30 mln PLN (Całkowita wartość środków PROW na lata 2007-2013 dla Województwa Zachodniopomorskiego (ZZMiUW) to kwota 130 mln PLN wraz z niekwalifikowalnym kosztem VAT) c)Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - jako jedyny tego typu beneficjent w Polsce, ZZMiUW pozyskał, na podstawie podpisanej z ARiMR umowy, środki finansowe na budowę 6 przepławek dla ryb zlokalizowanych na rzece Mołstowej, Parsęcie i Wieprzy. Wartość projektu to kwota: 9 331 780 PLN d)Program dla Odry 2006 – ZZMiUW, w tym roku rozpocznie realizację inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”. Wartość robót budowlano montażowych zaplanowanych w br. to kwota 11 mln PLN ( 10 mln PLN – Program dla Odry 2006, 1 mln PLN – dotacja WFOŚiGW w Szczecinie). e)Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w br. ZZMiUW zakończy rozpoczęte w 2010 roku zadania zabezpieczenia powodziowego terenów miejscowości Krajnik Dolny i Zatoń Dolna za kwotę 3 024 963 PLN. 15

17 Wydatki Wydziału Zdrowia na rok 2011 Łączna kwota środków z budżetu Województwa na dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia wynosi: 38 619 171 zł. 16

18 Na kwotę 38 619 171 zł składają się wydatki na: 1.Dotacje celowe dla placówek na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego – 14 979 000 zł, 2.Dotacje celowe na projekty realizowane przez szpitale w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 – 21 180 171 zł, 3.Rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – 2 460 000 zł *. * łączne nakłady 12 525 000 zł, w tym z budżetu województwa 2 460 000 zł. 17

19 Dotacje celowe dla placówek na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego W ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przewidziano kwotę: 14 979 000 zł. 18

20 Dotacje celowe na projekty realizowane przez szpitale w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Na rok 2011 na powyższy cel przewidziane jest: 21 180 171 zł, na 4 jednostki: –Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, –Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, –Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, –Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. 19

21 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: 3 829 540 zł. 20

22 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: 2 757 929 zł. 21

23 Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: 9 232 949 zł. 22

24 Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Kwota dotacji dla tej jednostki na rok 2011 wynosi: 5 359 753 zł. 23

25 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem 12 525 000 zł. 12 525 000 zł. W tym: 8 065 000 zł -Budżet Państwa, 2 000 000 zł -pomoc finansowa Miasto Szczecin, 2 460 000 zł -budżet Województwa. 24

26 Wydział Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Biuro ds. Kultury Budżet instytucji kultury na 2011 rok: 48 544 445 zł Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie - dotacja podmiotowa – 10 300 000 zł Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - dotacja podmiotowa – 6 104 976 zł - dotacja podmiotowa i celowa Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film – 248 056 zł Opera na Zamku w Szczecinie - dotacja podmiotowa – 8 227 586 zł - dotacje celowe: 1) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie – 1 806 740 zł 2) Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie – 5 000 000 zł 3) Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego – 341 918 zł 25

27 Projekt Centrum Dialogu „Przełomy” – autor: KWK „Promes” Muzeum Narodowe w Szczecinie - dotacja podmiotowa – 6 501 910 zł - dotacje celowe: 1) Zadanie pn. Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu „Przełomy” – 1 734 227,00 zł 2) Zadanie pn. Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie (Muzeum Morskie na Łasztowni) – 2 500 000 zł 3) Zadanie pn. ”Remont wieży gmachu Muzeum na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznej sal wystawowych” – 545 863 zł 26

28 Teatr Polski: - dotacja podmiotowa: 4 017 515 zł Ośrodek Teatralny Kana: - dotacja podmiotowa: 308 858 zł Biuro Dokumentacji Zabytków: - dotacja podmiotowa: 756 796 zł Zakup usług remontowych dla instytucji kultury: 150 000 zł 27

29 Biuro ds. Edukacji Budżet wojewódzkich jednostek oświatowych zaplanowany na 2011 rok wynosi 41 299 699 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu - 2 344 065 zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie – 15 222 960 zł, w tym: – 7 579 441 zł – wydatki bieżące na działalność szkoły oraz zadanie: „Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego- wykonanie infrastruktury” – 7 643 519 zł – wydatki na zadanie „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF), całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: 12 573 126 zł, z tego 256 114 zł (2009 r.), 3 490 843 zł (2010 r.), 7 643 519 zł (2011 r.), 1 182 650 zł (2016 r.) Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie – 1 222 298 zł, Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu – 2 137 740 zł, 28

30 Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie – 3 839 536 zł, w tym: – 2 888 849 zł - wydatki bieżące na działalność placówki, – 950 687 zł - wydatki na zadanie: „Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1” całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: 4 070 000 zł – 641 380 zł (2009 r.), 2 477 933 zł (2010 r.), 950 687 zł (2011r.) Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 8 238 276 zł, w tym: – 6 813 746 zł - wydatki bieżące na działalność placówki, – 1 224 530 zł – wydatki na zadanie: „Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22”, całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: 1 300 000 zł – 75 470 zł (2010 r.), 1 224 530 zł (2011 r.) – 200 000 zł - wydatki na zadanie: „Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J.Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji”, całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: 500 000 zł – 200 000 zł (2011 r.), 300 000 zł (2012 r.) 29

31 I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze – 1 254 750 zł, w tym: - 1 102 433 zł - wydatki bieżące na działalność szkoły, - 152 317 zł – wydatki na zadanie: „Termomodernizacja i modernizacja siedziby I LO w Białym Borze”, całkowite nakłady inwestycyjne tego zadania to: 1 239 868 zł, z tego: 56 120 zł (2008 r.), 478 305 zł (2009 r.), 553 126 zł (2010 r.), 152 317 zł (2011 r.) Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu – 2 530 799 zł Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 4 509 275 zł 30

32 Biuro ds. Sportu Program „Moje Boisko – Orlik 2012” W latach 2008 – 2010 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczono środki w wysokości 51 261 000 złotych, dzięki którym wybudowano 154 kompleksy boisk sportowych W roku 2011 Województwo Zachodniopomorskie planuje zabezpieczyć w budżecie kwotę 4 995 000 zł na budowę kolejnych 15 „Orlików” W związku z powyższym do końca 2011 roku w naszym regionie powstanie 169 boisk, na które Województwo Zachodniopomorskie przeznaczy łączną kwotę w wysokości 56 256 000 złotych 31

33 Uroczyste otwarcie „Orlika” w Kołobrzegu „Orlik” w Dobrowie/gmina Tychowo 32

34 33

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM AUTOPOPRAWEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WNIOSKÓW KOMISJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google