Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAJKA” ” JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ” Krystyna Michalak 13.02.2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAJKA” ” JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ” Krystyna Michalak 13.02.2015r."— Zapis prezentacji:

1 EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAJKA” ” JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ” Krystyna Michalak 13.02.2015r.

2 WSTĘP: Reprezentuję Niepubliczne przedszkole „BAJKA” w Jeleniej Górze. Mając na uwadze poprawę jakości doskonalenia nauczycieli oraz potrzebę ciągłego doskonalenia przystąpiliśmy do projektu „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych.”Nasza chęć przystąpienia do projektu wynikała z niżej określonych potrzeb: chęć ugruntowania swojej wiedzy i kompetencji, pozyskanie nowych narzędzi pracy oraz instruktażu do ich zastosowania, wypracowanie metod skutecznej komunikacji z ogniwami współuczestniczącymi w procesie opiekuńczo-wychowawczo - dydaktycznym, od strony praktycznej poznanie skutecznych metod wspomagających proces edukacji, umocnienie swojej asertywności w kontaktach z rodzicami i ogniwami współpracującymi, zapobieganie rutynie i wypaleniu zawodowemu, „reanimowanie” swojej aktywności zawodowej, podniesienie jakości pracy naszej placówki.

3 CZEGO OCZEKIWALIŚMY ? miłej atmosfery, wysokiego poziomu wykładowców, praktycznego podejścia do zagadnień podlegających szkoleniu, praktycznych materiałów szkoleniowych, wiedzy przydatnej w praktyce, rozbudzenia w nas poczucia tego,że jeszcze wiele możemy zrobić.

4 SORE Przystępując do wspominanego projektu przydzielono nam Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji ( w naszym przypadku jest to Pani mgr Halina Kot). ZALETY : Organizator szkoleń z zewnątrz,zawsze gotowy do pomocy, Inspirator wspierający placówkę i dyrektora, Służy pomocą na każdym etapie realizacji projektu, Przyjeżdża zawsze na życzenie placówki,

5 DZIAŁANIA WYKONANE NA TERENIE PLACÓWKI Z UDZIAŁEM SORE Wspólne zdiagnozowanie potrzeb placówki, Sformułowanie celów wynikających z diagnozy oraz określenie obszaru wspomagania wypracowane wspólnie z Radą Pedagogiczną, Wspólne opracowanie rocznego planu wspomagania przedszkola dostosowanego do potrzeb placówki,opartego o na pogłębionej diagnozie, Organizowanie spotkań z ekspertami z zewnątrz, Częste kontakty i wsparcie placówki w okresie wdrażania nowo nabytych umiejętności, Analiza przydatności szkoleń z nauczycielami i z dyrektorem, Czuwanie nad realizacją rocznego planu szkoleń Bycie w placówce tak często jak tego potrzebujemy i sobie życzymy.

6 SZKOLENIA NA TERENIE PLACÓWKI ZALETY: Eksperci z dużym doświadczeniem wprowadzali do szkoleń dużo energii, Tworzyli świetna atmosferę (pomimo zmęczenia nauczycieli wielogodzinną pracą wynikającą ze specyfiki pracy w przedszkolach niepublicznych) umożliwiającą nauczycielom aktywne uczestnictwo. Spotkania warsztatowe,praktyczne,tak jak sobie tego życzyliśmy,nawet odnoszące się do konkretnych sytuacji symulowanych przez nauczycieli, Możliwość indywidualnego poradnictwa i konsultacji wg potrzeb nauczycieli, Dostarczenie przydatnych w codziennej pracy materiałów, opracowanych praktycznie,popartych teorią,wykonanych estetycznie. Profesjonalizm. WADY: Na początku o pierwszym spotkaniu późno zostaliśmy zawiadomieni o terminie spotkania i bez cateringu,ale ten jeden błąd nie miał wpływu na dalsze szkolenia.

7 ZMIANY PO SZKOLENIACH: Nauczyciele starają się identyfikować swoją osobowość Wzrosła aktywność w zakresie refleksji nad potrzebą i kierunkiem rozwoju osobistego, Nauczyciele częściej poddają weryfikacji swoje kompetencje,poszukują słabych i mocnych stron, Stosują metody i formy pracy zdobyte na szkoleniach,dzielą się informacjami o ich skuteczności, potrafią pisać indywidualne programy dla dzieci ze specyficznymi potrzebami, Odstępują od rutynowych zachowań,coraz częściej korzystają z forów internetowych w poszukiwaniu nowych rozwiązań, Zwiększyła się skuteczność w zakresie pozyskiwania trudnych rodziców do współpracy. Nauczyciele z większą swobodą dobierają metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków, Komunikacja ze wszystkimi ogniwami współpracującymi ma inny wymiar, Nauczyciele korzystają z sugestii najnowszej literatury,

8 Materiały,które otrzymały są wykorzystywane,przydatne i praktyczne. Wzrosło zainteresowanie w zakresie wykorzystania technologii informatycznej do komunikowania się z rodzicami. Dyrekcja zadowolona ponieważ - ze zmotywowanym zespołem wydajniej się pracuje, chętnie korzystamy z pomocy tym bardziej,że jest ona bezpłatna. Z uwagi na nasz wydłużony czas pracy (6.00 – 19.00 ) jest to forma szkoleń na miejscu,w placówce i wygodna dla zespołu zwłaszcza,że dotyczy tylko naszej placówki.

9 Podsumowanie Określ swoje wymagania – zarówno technologiczne, jak i osobiste Ustal realne oczekiwania – dopiero praktyka czyni mistrza Skup się na wyznaczonym celu – programy mentoringu

10 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONIEC Autor: Krystyna Michalak


Pobierz ppt "EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAJKA” ” JELENIOGÓRSKI SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ” Krystyna Michalak 13.02.2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google