Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odprawa podsumowująca roczną pracę ustrzyckiej Policji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odprawa podsumowująca roczną pracę ustrzyckiej Policji"— Zapis prezentacji:

1 Odprawa podsumowująca roczną pracę ustrzyckiej Policji
Ustrzyki Dolne, 30 stycznia 2014 r.

2 Przestrzeń działania komendy
Obszar ,52 km2 Ludność

3 Stan etatowy i stan zatrudnienia, wakat
Dane na dzień r. Dane na dzień r. 69 – Stan etatowy – – Stan zatrudnienia – 64 9 (13%) – Wakat – 5 (7,2%) 63 – Komenda powiatowa – 63 6 – Rewiry dzielnicowych – 6 6 – Korpus Służby Cywilnej – 6 12 – Pracownicy cywilni – 12

4 Stan dyscypliny Wpłynęło 8 skarg, w tym 15 zarzutów,
Bezzasadne 6 skarg, Nie rozstrzygnięte 2 skargi, Wszczęto 4 postępowania dyscyplinarne, Zawieszono 4 postępowania,

5 Postępowania wszczęte w powiecie

6 Przestępczość stwierdzona w powiecie

7 Wykrywalność przestępstw w powiecie

8 Wybrane 7 kategorii przestępstw kryminalnych w powiecie

9 Przestępczość w gminach
Przestępstwa w powiecie – 438 Przestępstwa w województwie – 35450 Udział w przestępczości wojewódzkiej – 1,23% Przestępstwa – 377 Udział w przestępczości – 86% Przestępstwa – 34 Udział w przestępczości – 7,8% Przestępstwa – 27 Udział w przestępczości – 6,2 %

10 Efektywność w zakresie realizacji zadań kryminalnych
Podejrzani o popełnienie ogółem przestępstw – 239, w tym: - nieletni – 6, w tym czyny karalne 17 - dorośli – 233, w tym zastosowano areszt tymczasowy 1. Poszukiwane osoby 70, w tym: - listem gończym 46 - do ustalenia miejsca pobytu 24 Skuteczność zatrzymań osób poszukiwanych listem gończym wyniosła 0,98%, przy mierniku 0,99%. Ujęto na gorącym uczynku przestępstwa lub bezpośrednim pościgu 70 sprawców, w tym 51 za prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, 12 o przestępstwa kryminalne.

11 Przestępczość drogowa a pijani kierujący w powiecie

12 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zabici, ranni

13 Skuteczna walka z nietrzeźwymi kierującymi
2012 r. | 2013 r. | Policjanci skierowani do służby RD | 56,8% normy (o 264 służb więcej): miernik wyznaczony ,41% ,41% miernik osiągnięty ,40% ,80% Liczba kontroli stanu trzeźwości Ujawnieni kierujący po alkoholu (P+W) Wypadki spowodowane przez kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu Zabici w wypadkach spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu Trudności z osiągnięciem miernika 6 miernik oddziaływania na pieszych sprawców wypadków drogowych nie udało się osiągnąć.

14 Zagrożenie wykroczeniami w powiecie

15 Represjonowanie sprawców wykroczeń w powiecie

16 Mierniki służby prewencyjnej
Policjanci skierowani do służby patrolowej 110,8% normy (o 485 służb więcej): miernik wyznaczony 4656 miernik osiągnięty 5141 Czas reakcji na zdarzenia: wszystkie interwencje 3106 interwencje własne 795 interwencje bez udziału sił i środków 80 interwencje podlegające raportowaniu 2231 teren miejski: ilość interwencji 1257, czas reakcji 4 min. 6 sek. teren wiejski: ilość interwencji 974, czas reakcji 12 min. 7 sek.

17 Służba prewencyjna Wylegitymowano osób 28031
Przeprowadzono interwencji 5435, w tym: miejsce publiczne 5009 domowe 407 Doprowadzono osób 629 Osadzono w PdOZ osób zatrzymanych 144 Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 1079 Zatrzymano praw jazdy 53 Sporządzono Niebieskich Kart 28 Sporządzono informacji o demoralizacji nieletnich 44

18 Programy prewencyjne Stop Patologiom - Razem Bezpieczniej,
w tym zadania: Stop 18, Alkohol - Ograniczona Dostępność, Handel ludźmi 2. Ostrożnie Pies, Ograniczyć Wandalizm, Bezpieczny Senior

19 Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi
Starostwo Powiatowe Urząd Miejski Ustrzyki Dolne Urząd Gminy w Lutowiskach Urząd Gminy w Czarnej Straż Graniczna Straż Pożarna Służba Celna Straż Leśna Sanepid Szkoły PCK

20 Upowszechnienie debat społecznych
I Debata społeczna 26 kwietnia 2013 r. Hasło: „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” Adresaci: dorośli mieszkańcy powiatu Liczba uczestników: 50 II Debata społeczna 15 listopada 2013 r. Hasło „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” Adresaci: dzieci i młodzież szkolna Liczba uczestników: 250

21 Fundusz Wsparcia Policji
Darowizny finansowe i rzeczowe od samorządu na łączną kwotę 5490 zł Starostwo Powiatowe 500 zł Urząd Miasta Ustrzyki Dolne 500 zł Urząd Gminy Lutowiska 2000 zł Urząd Wojewódzki 2490 zł

22 Remonty i inwestycje W 2013 r. ze środków budżetowych odmalowano ściany i zamontowano nowe oświetlenie w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych. Odmalowano ściany w kilku pokojach biurowych. Odnowiono posadzkę w jednym pokoju . Na wiosnę 2014 r. planowane jest rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych budynku komendy finansowane z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin zakończenia inwestycji listopad br. Wartość prac ok zł

23 Przykłady dobrej służby
Zatrzymanie 27-letniego mieszkańca Ustrzyk Dolnych, za którym wydany był Europejski Nakaz Aresztowania. Zatrzymany był poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości za popełnione oszustwa, fałszowanie pieniędzy i gwałt. Zatrzymanie pięciu mężczyzn w wieku od 17 do 32 lat sprawców szeregu włamań i kradzieży na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego, odzyskano mienie, a podczas przeszukania ujawniono dodatkowo amunicję i narkotyki. Zatrzymanie dwóch nieletnich i 31-letniego mężczyznę sprawców włamań do domku letniskowego i przyczep na terenie gminy Czarna, część mienia odzyskano. Zatrzymanie trzech wandali, którzy zerwali i ukradli kamerę przemysłową, zniszczyli elewację klatki schodowej i drzwi oraz elewacje baru w Ustrzykach Dolnych. Zatrzymanie dwóch mężczyzn, 19-latka z Ustrzyk Dolnych i 22-latka z Łodzi podejrzanych o posiadanie narkotyków, łodzianinowi udowodniono również szereg włamań i kradzieży. Zatrzymanie dwóch mieszkańców gminy Lesko, nieletniego oraz jego 24-letniego kolegę, którzy na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego kradli rowery z klatek schodowych i piwnic, wiele rowerów odzyskano. Ujawnienie nielegalnej uprawy konopi indyjskich znajdującej się w pomieszczeniach mieszkalnych 36-letniego mieszkańca gminy Lutowiska. Policjanci zabezpieczyli roślin w różnym stanie wzrostu oraz ok. 900 gramów ściętych,

24 Policjanci ratowali życie
przebywający na urlopie sierż. szt. Artur Plezia, przejeżdżając leśną drogą zauważył leżącego na śniegu 69-letniego mieszkańca gminy Lutowiska. Mężczyzna był przytomny, ale znajdował się w stanie silnego osłabienia i wychłodzenia. Policjant udzielił mu pierwszej pomocy, następnie swoim samochodem przewiózł go do miejscowości Czarna, gdzie mogli dotrzeć powiadomieni wcześniej ratownicy medyczni dyżurny asp. szt. Janusz Łabaj odebrał telefon od mieszkańca podustrzyckiej miejscowości, który informował, że zamierza odebrać sobie życie. Policjant natychmiast podjął działania kierując na miejsce patrol prewencji. Sam przez cały czas przeciągał rozmowę z 44-letnim mężczyzną. Przybyli na miejsce policjanci OP-I zobaczyli stojącego na podwórku mężczyznę z linką na szyi, której drugi koniec umocowany był na trzepaku. Funkcjonariusze nie dopuścili do tego, żeby mężczyzna coś sobie zrobił i wezwali pogotowie dyżurny asp. Mariusz Bujnowski przez telefon pomógł uratować życie 27-letniego mężczyzny instruując domowników, co należy robić i jak udzielać mu pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

25 Główne kierunki pracy w 2014 r.
Priorytet I Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję policji na zdarzenie. Priorytet II Działania policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. Priorytet III Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i skarbu państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą. Priorytet IV Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań. Priorytet V Usprawnienie pracy policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych. Priorytet VI Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

26 Priorytety lokalne na 2014 r.
1. Zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałania oraz ustalanie i zatrzymywanie: - sprawców niszczenia mienia, w tym tzw. pseudograffiti, - osób spożywających alkohol w miejscu publicznym i zakłócających porządek w tych miejscach, 2. Zminimalizowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. 3. Przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom w rodzinach. 3. Doskonalenie skuteczności poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania. 4. Kontynuacja debat społecznych jako formy dialogu na linii Policja - społeczeństwo.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Odprawa podsumowująca roczną pracę ustrzyckiej Policji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google