Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 37

2 Wstęp Według przepisów koszty uzyskania przychodu wraz z przychodem, stanowią główną część dochodu. Zatem podatnik może jednorazowo pomniejszyć przychód o poniesione z tytułu prowadzonej działalności koszty lub wysokość kosztów rozłożyć w czasie za pomocą odpisów amortyzacyjnych, wtedy pomniejszają one przychód dopiero w momencie dokonania odpisu. Aby prawidłowo rozliczyć koszty należy odpowiednio zakwalifikować nabywane składniki majątku do: środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Środki trwałe Środki trwałe stanowią środki nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby prowadzonej działalności: budowle, budynki i lokale stanowiące odrębną własność, maszyny, urządzenia oraz środki transportu, inne przedmioty, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności nie krótszym niż rok. UWAGA: Środki trwałe mogą zostać również oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Kiedy możliwa jest amortyzacja ŚT? Aby możliwe było dokonanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków przez składnik majątku: wartość przekracza 3 500zł, stanowi własność dokonującego amortyzacji, został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, jest kompletny i zdatny do użytku, jest użytkowany dłużej niż rok oraz wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 WYJĄTKI Wyjątek stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji, które nie stanowią własności podatnika: przyjęte do użytkowania inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, przedmioty oddane podatnikowi w leasing finansowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Czego nie można zamortyzować? W ustawie określono również jednoznacznie grupę środków trwałych, których nie można zamortyzować: grunty, dzieła sztuki oraz eksponaty muzealne, budynki, lokale, budowle oraz urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne służące prowadzonej działalności, o ile podatnik nie podjął decyzji o ich amortyzowaniu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne również mogą podlegać amortyzacji, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie warunków o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Do takich wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy: spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, wiedza know- how. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Kiedy możliwa jest amortyzacja WNIP? Analogicznie jak w przypadku środków trwałych, amortyzacja wartości niematerialne i prawne jest możliwa wtedy, kiedy są one wykorzystywane na potrzeby firmy lub też oddane do użytkowania w drodze najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Mimo spełnienia powyższych warunków amortyzacji nie podlega: prawo wieczystego użytkowania gruntów, składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Amortyzacja środków trwałych - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google