Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski."— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski

2 Magnetyzm Ewa Grudzień Adam Stępień

3 Historia Istnienie oddziaływań magnetycznych znane było już w starożytności. Magnetyt Fe3O4 przyciąga kawałki żelaza magicznagaleria.pl imperiumromanum.edu.pl

4 Oddziaływania magnetyczne
Dwa bieguny jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. N S S N N S N S

5 Oddziaływania magnetyczne
Dwa bieguny jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. S N S N N S S N

6 Igła magnetyczna Do badania oddziaływań magnetycznych wygodnie jest posługiwać się igłą magnetyczną. Igła w polu magnetycznym ustawia się stycznie do linii pola, biegunem północnym pokazując zwrot linii. merikon.pl N S linia pola

7 Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego i podkowiastego.
Magnesy trwałe Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego i podkowiastego. Rozumiem-fizyke.yum.pl

8 Wektor indukcji magnetycznej B
Ilościowo pole magnetyczne opisuje wektor indukcji magnetycznej B. Tam, gdzie gęstość linii pola duża – wektor B ma dużą wartość tam, gdzie mała gęstość linii pola - mała wartość wektora indukcji magnetycznej B B B Rozumiem-fizyke.yum.pl

9 Przewodnik prostoliniowy
Linie pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika z prądem. Zwrot linii pola magnetycznego wyznaczamy za pomocą reguły prawej dłoni (reguła śruby prawoskrętnej). sciaga.onet.pl

10 Wektor indukcji magnetycznej B
Wartość wektora indukcji magnetycznej B w punkcie leżącym w odległości r od przewodnika prostoliniowego wyznaczamy ze wzoru: B – wektor indukcji magnetycznej [T - tesla] I – natężenie prądu w przewodniku [A] r – najmniejsza odległość od przewodnika [m] 0 - przenikalność magnetyczna próżni [N/A2]

11 Przewodnik kołowy Linie pola magnetycznego wokół przewodnika kołowego z prądem. Przewodnik kołowy z prądem jest magnesem. Położenie biegunów magnetycznych wyznaczamy graficznie. portalwiedzy.onet.pl S

12 Wektor indukcji magnetycznej B
Wartość wektora indukcji magnetycznej B w środku przewodnika kołowego o promieniu r wyznaczamy ze wzoru: B – wektor indukcji magnetycznej [T - tesla] I – natężenie prądu w przewodniku [A] r – promień przewodnika [m] 0 - przenikalność magnetyczna próżni [N/A2]

13 Zwojnica (solenoid) Linie pola magnetycznego wewnątrz zwojnicy, przez którą płynie prąd. Pole magnetyczne wewnątrz zwojnicy jest polem jednorodnym. Kierunek i zwrot wektora indukcji magnetycznej B wewnątrz zwojnicy jest zgodny z kierunkiem i zwrotem linii pola. sciaga.onet.pl

14 Wektor indukcji magnetycznej B
Wartość wektora indukcji magnetycznej B w dowolnym punkcie wewnątrz zwojnicy o długości l i N zwojach wyznaczamy ze wzoru: B – wektor indukcji magnetycznej [T - tesla] I – natężenie prądu w zwojnicy [A] N – liczba zwojów l – długość zwojnicy [m] 0 – przenikalność magnetyczna próżni [N/A2]

15 Jednostki W układzie jednostek CGS (już nieobowiązującym) jednostką indukcji magnetycznej B jest Gaus (Gs). W układzie SI (obecnie obowiązującym) jednostką indukcji magnetycznej B jest Tesla (T). 1T = Gs = 104 Gs

16


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google