Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia szkoły. Psychologia dla nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia szkoły. Psychologia dla nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia szkoły. Psychologia dla nauczycieli
Tomasz Ochinowski, doc. dr WZ UW, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania psycholog zainteresowany historią organizacyjną; trener umiejętności społecznych; doradca (Centralny Zarząd Służby Więziennej dawniej także „Szpital Mazowiecki. Sp. z. o.o.” ) Beata Sapiejewska – Dąbrowska, pedagog społeczny, niezależna badaczka związana z WNP UKSW; koordynatorka praktyk pedagogicznych studentów IH UW

2 nasi główni nauczyciele psychologii szkoły (ci mniejsi, ale jeszcze nie najmniejsi) 

3 Nie tylko „całowanie przez szybkę”
35 % zaliczenia przedmiotu : praktyka pedagogiczna, (30 godz.) , dwa semestry i jej auto- analiza z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej. Minimum połowę praktyki (15 godzin) trzeba odbyć w I semestrze !!! „przepustka” do praktyki: sprawdzian (zdany u opiekunki praktyk) z publikacji: Dziecko od początku, tom. 3, wyd. „Charaktery” (trzecie dzieciństwo) Dziecko od początku, tom. 4, wyd. „Charaktery” (okres dorastania) Zaliczenie przedmiotu można uzyskać po zaliczeniu minimum połowy praktyki, która dopuszcza do egzaminu

4 Praktyka pedagogiczna
Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11 oraz wybrane gimnazjum współprowadzenie kół historycznych zabawy „historyczne” w świetlicy współpraca z nauczycielami historii i języka polskiego Białołęcki Uniwersytet Dzieci zabawy „historyczne” podczas przerw Udział w warsztatach przygotowujących ww. aktywności

5 Dalsze warunki zaliczenia przedmiotu
35 % zaliczenia: czytanie lektur i aktywne ujawnianie tego podczas zajęć (metodą “warsztatu przyszłości” propagowaną w Polsce przez dr. Tadeusza Kowalewskiego z PWSZIiP w Łomży) 30 % zaliczenia: egzamin końcowy (ustny) z treści zajęć i lektur Uwaga: jest możliwość odbycia stażu z zakresu zarządzania projektami edukacyjnymi

6 Lektury (nie da rady… …ale niedużo)
Lektura ciągła (będzie przedmiotem egzaminu końcowego) Krzemionka, D. (red.),(2013). Bliżej siebie. Rozmowy z mistrzami o życiu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i możliwości zmiany siebie. Warszawa: Charaktery. Lektury do opracowania metodą „warsztatów przyszłości” na poszczególne zajęcia (też będą przedmiotem egzaminu końcowego) podane są przy tematach zajęć Uwaga: ze względu na przewidziany udział gości w realizacji niektórych tematów oraz wycieczki kolejność tematów może ulegać zmianie !!!! Proszę o czujność !!!!

7 Co to będzie ? Wprowadzenie: cel i zasady zajęć Spojrzenie na klasę z perspektywy psychospołecznych mechanizmów grupowych 3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka sprzyjająca rozwojowi…. i co na to szkoła ? 4. Szkoła w świetle psychologii organizacji Hüther, G. i Hauser, G. (2014). Wszystkie dzieci są zdolne, tłum. Lipiński, A. Słupsk: Wyd. Dobra Literatura, rozdz. Na początek Brosche, H. (2014). Przyszłość świetlana szkolnego tumana, tłum. Niedźwiedzka, B., rozdz. Co szkoła stawia sobie za cel, a co naprawdę przekazuje

8 Co to będzie ? 5. – 6. Psychologiczne i biologiczne podstawy uczenia się Hüther, G. i Hauser, G. (2014). Wszystkie dzieci… dz. cyt., rozdz. 2. To coś więcej niż cud: zdolności, z którymi dziećmi przychodzą na świat Brosche, H. (2014). Przyszłość… dz. cyt., rozdz. Jakie cechy dziecka szkoła piętnuje, chociaż w życiu nie są one takie złe; Co szkoła nagradza, chociaż w życiu nie jest to przydatne Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka: Uczenie i nauczanie przyjazne mózgowi. Toruń: Wyd. Nauk UMK, rozdz. 1. Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, p. 1-6. 7. Szkoła jako organizacja edukacyjna w świecie Internetu Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka…dz. cyt., rozdz. III Cyfrowi tubylcy i cyfrowi emigranci Rozwój poznawczy i rozwój talentów ucznia. Szanse i zadania szkoły Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka…dz. cyt., rozdz. I. Neurobilogiczne podstawy …, p. 6- 9 Hüther, G. i Hauser, G. (2014). Wszystkie dzieci… dz. cyt., rozdz. 3. Odpowiednia pomoc dla wszystkich zamiast niewłaściwego wspierania uczniów zdolnych Carr, A. (2009). Psychologia pozytywna, tłum. Królicki, Z. A. Poznań: Zysk i S-ka., rozdz. Zdolności, twórczość i mądrość

9 Co to będzie ? 9. Rozwój emocjonalny i społeczny. Szanse i zadania szkoły Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka…dz. cyt., rozdz. III. Fascynujące neurony lustrzane Carr, A. (2009). Psychologia…dz. cyt., rozdz. 2. Optymalne doświadczenie, rozdz. 4. Inteligencja emocjonalna 10. Szkoła w świetle psychologii organizacji totalnej (wizyta porównawcza w jednostce penitencjarnej) 11. Wymiary szkolnego stresu. Brosche, H. (2014). Przyszłość… dz. cyt., Gdy szkoła stresuje Hüther, G. i Hauser, G. (2014). Wszystkie dzieci… dz. cyt., rozdz. 4. Zmarnowane talenty Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka…dz. cyt., rozdz. IV. Szkoła przyjazna mózgowi, czyli poszukiwanie alternatywy dla edukacji transmisyjnej, p Problemy szkolne (zajęcia z udziałem psychologa szkolnego) Brosche, H. (2014). Przyszłość… dz. cyt., Problemy szkolne i ich przyczyny; Złe strony bycia dobrym uczniem i dobre strony bycia złym uczniem: Jak rodzice mogą radzić sobie z trudnościami dziecka w szkole

10 Co to będzie ? Neurodydaktyka i psychologia pozytywna w optymalizowaniu funkcjonowania szkoły Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka…dz. cyt., rozdz. IV. Szkoła przyjazna mózgowi, czyli poszukiwanie alternatywy dla edukacji transmisyjnej, p. 3-8 Hüther, G. i Hauser, G. (2014). Wszystkie dzieci… dz. cyt., rozdz. 5. Spełnione życie: czego naprawdę potrzeba dzieciom Seligman, M. E. P. (2011). Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, tłum. Szymczyk, P. Poznań: Media Rodzina, rozdz. 1. Dobrostan: co to takiego ?; rozdz. 5. Pozytywna edukacja: jak uczyc młodych ludzi dobrostanu ? Reznitskaya, A. i Sternberg, R. J. (2007). Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”. W: Linely, P. A. i Joseph, S. (red.). Psychologia pozytywna w praktyce, tłum. Jaworska-Surma, A.. Warszawa: PWN, s


Pobierz ppt "Psychologia szkoły. Psychologia dla nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google