Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reakcje organizmu na wysiłek fizyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reakcje organizmu na wysiłek fizyczny"— Zapis prezentacji:

1 Reakcje organizmu na wysiłek fizyczny

2 Zmiany adaptacyjne do wysiłku
Zakres i rodzaj zmian zależą od czasu wykonywania wysiłku jego intensywności, rodzaju skurczów mięśni i wielkości zaangażowanych grup mięśniowych Obserwowane zmiany przystosowawcze dotyczą wielu układów ale szczególnie układu krążenia i oddychania, mięśniowego, hormonalnego oraz nerwowego.

3 Klasyfikacja wysiłków – rodzaj wykonanej pracy
Dynamiczne (przeważający udział skurczy izotonicznych, np. chód, bieg jazda na rowerze) Statyczne (dominuje aktywność mięśni dłużej utrzymujących skurcze izometryczne np. utrzymanie ciężaru)

4 Klasyfikacja wysiłków – czas trwania
Krótkotrwałe (do 10 sekund, przeważają procesy beztlenowe) Średniej długości (około 2 min, procesy tlenowe 50% i beztlenowe 50%) Długotrwałe (przeważają procesy tlenowe)

5 Klasyfikacja wysiłków – wielkość zaangażowanych grup mięśniowych
Lokalne (mniej niż 30% całej masy mięśni, np.praca wykonana za pomocą kończyn górnych) Ogólne (ponad 30% masy mięśni, np. praca wykonana za pomocą obu kończyn dolnych)

6 Klasyfikacja wysiłków – intensywność obciążenia bezwzględne
Wyrażone jako ilość energii wydatkowanej w jednostce czasu: Waty [W] Kilogramometry [kGm]

7 Klasyfikacja wysiłków – intensywność obciążenia względne
Wyrażony proporcją między zapotrzebowaniem na tlen podczas wykonywanej pracy a maksymalnym pochłanianiem tlenu przez organizm: Submaksymalne Vo2 < Vo2max Maksymalne Vo2 = Vo2max Supramaksymalne Vo2 > Vo2max

8 Klasyfikacja wysiłków – rodzaj źródeł energetycznych
Tlenowe (aerobowe) wysiłki długotrwałe o obciążeniu mniejszym od maksymalnego, energia do pracy pochodzi głównie z procesów tlenowych. Beztlenowe (anaerobowe) wysiłki krótkotrwałe, mogą być intensywne, energia do pracy pochodzi z procesów beztlenowych

9 Rodzaj i procent wykorzystania energii w zależności od czasu trwania wysiłku

10 Zależność czasu trwania wysiłku od jego intensywności

11 Zmiany w funkcjonowaniu organizmu podczas jednorazowego wysiłku
W momencie rozpoczęcia wysiłku obserwuje się wzrost podstawowych parametrów charakteryzujących układ krążenia i oddychania. Wzrost jest wprost proporcjonalny do obciążenia i w granicach wysiłków submaksymalnych ma charakter liniowy.

12 Adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego
Istotą adaptacji jest utrzymanie dużych wartości przepływu krwi przez pracujące mięśnie. Może być on uzyskany przez: rozkurcz mięśni gładkich naczyń wzrost średniego ciśnienia tętniczego Wzrost objętości wyrzutowej serca Wzrost częstości skurczów serca

13 Zmiany wskaźników krążeniowych podczas wysiłków o narastającej intensywności

14 Wzrost pojemności minutowej serca
Wzrost CO jest proporcjonalny do intensywności pracy. Wielkość redystrybucji pojemności minutowej serca do pracujących mięśni będzie tym większa im mniejszy będzie opór naczyniowy w łożysku naczyniowym oraz im większa będzie pojemność minutowa serca

15 Zmiany dystrybucji pojemności minutowej w zależności od intensywności wysiłku
Przepływ krwi ml/min spoczynek Wysiłek lekki Wysiłek ciężki Wysiłek max CO 5800 9500 17500 25000 Trzewny 1400 1100 600 300 Nerkowy 900 250 Mózgowy 750 Wieńcowy 350 1000 Mięśniowy 1200 4500 12500 22500 Skórny 500 1500 1900

16 Mechanizmy adaptacyjne układu krążenia do wysiłku
Pobudzenie układu współczulnego i zahamowanie aktywności przywspółczulnej serca Zwiększenie powrotu żylnego na skutek działania pompy oddechowej i mięśniowej Zmniejszenie oporu w łożysku naczyniowym pracujących mięśni na skutek działania czynników lokalnych

17 Czynniki decydujące o wielkości powrotu żylnego
Średnie ciśnienie wypełnienia układu krążenia Ciśnienie w prawym przedsionku Opór powrotu żylnego Pompa mięśniowa

18 Przekrwienie czynnościowe mięśni
Wzrost podaży tlenu bez zmian przepływu krwi możliwy jest dzięki: Wzrostowi temperatury i obniżeniu pH co powoduje przesuniecie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w prawo Prowadzi to do spadku powinowactwa hemoglobiny do tlenu

19 Układ krążenia - podsumowanie
Głównymi funkcjami układu krążenia w trakcie wysiłku są: Transport tlenu do pracujących mięśni, Transport ciepła z narządów o wysokiej przemianie materii.

20 Morfologiczna adaptacja do powtarzanego wysiłku
Przerost mięśnia sercowego (serce sportowca), bradykardia spoczynkowa, wzrost objętości wyrzutowej Wzrost gęstości naczyń mikrokrążenia (nie farmakologiczna metoda leczeni nadciśnienia tętniczego to aktywność fizyczna)

21 Reakcja układu oddechowego na wysiłek fizyczny
Wzrost wentylacji minutowej (hiperwentylacji wysiłkowej) Wzrost pojemności dyfuzyjnej płuc

22 Cele adaptacji układu oddechowego do wysiłku fizycznego

23 Wielkość wentylacji płuc w zależności od intensywności wysiłku

24 Odpowiedz oddechowa na wysiłek fizyczny

25 Wentylacja w wysiłku wielkość wentylacji wzrasta wprost proporcjonalnie do intensywności wysiłku przy stałej intensywności wentylacja stabilizuje się na równym poziomie wzrost wentylacji odbywa się początkowo poprzez wzrost objętości oddechowej a następnie w wyniku wzrostu intensywności wysiłku poprzez przyspieszenie rytmu oddechowego

26 Parametr trenujący Nie trenujący Wentylacja minutowa 200L 150L
Parametry oddechowe w wysiłku maksymalnym u osób wytrenowanych i nie trenujących Parametr trenujący Nie trenujący Wentylacja minutowa 200L 150L Objętość oddechowa 3500 ml 3000ml Rytm oddechowy 60/min

27 Zmiany adaptacyjne zachodzące we krwi w czasie wysiłku dotyczą:
Elementów morfotycznych Zmian pH Poziomu kwasu mlekowego Poziomu glukozy Poziomu kwasów tłuszczowych Poziomu hormonów ( np.kortyzolu, adrenaliny, aldosteronu)

28 Wysiłek dynamiczny o dużej intensywności i krótkim czasie trwania
Aktywowane są jednostki motoryczne szybkokurczliwe Energia głównie z procesów beztlenowych Parametry fizjologiczne układu krążenia (HR, SV, CO i BP) oraz oddychania (Ve) niższe niż w pracy maksymalnej Występuje zjawisko zmęczenia

29 Wysiłek dynamiczny o umiarkowanej intensywności - długotrwały
Wywołuje zmiany czynności układu krążenia i oddychania warunkujące wystąpienie stanu równowagi fizjologicznej Charakter zmian umożliwia kontynuowanie pracy przez dłuższy okres czasu. Z chwila rozpoczęcia pracy dochodzi do wzmożenia czynności krążenia i oddychania aż do uzyskania stanu równowagi

30 Stan równowagi fizjologicznej

31 Stan równowagi fizjologicznej
Do organizmu dostarczane jest tyle tlenu ile wynosi zapotrzebowanie Zanim organizm osiągnie stan równowagi fizjologicznej zaciąga deficyt tlenowy Po zakończeniu wysiłku obserwowany jest nadmiar pobierania tlenu ponad pobór spoczynkowy. Jest to dług tlenowy

32 Krzywe obrazujące pobór tlenu, wentylację i częstość skurczów serca w czasie stanu równowagi czynnościowej

33 Zależność między pochłanianiem tlenu a intensywnością wysiłku

34 Wysiłek statyczny Charakteryzuje się przewagą skurczy izometrycznych
Obserwowane HR i BP przyjmują wyższe wartości niż w odpowiadających obciążeniom wysiłkach dynamicznych Typowym objawem po pracy statycznej jest zwiększona wentylacja i pobór tlenu od rejestrowanego w czasie pracy

35 Porównanie reakcji układu krążenia na wysiłek dynamiczny i statyczny

36 Zależność między częstością skurczów serca a maksymalnym poborem tlenu

37 Mechanizm ochronnego oddziaływania wysiłku fizycznego na centralny układ nerwowy

38 Wpływ treningu fizycznego na sprawność ruchową

39 Mechanizm wpływu treningu fizycznego na siłę skurczu mięśnia

40 Wpływ jednorazowego wysiłku fizycznego na elementy morfotyczne krwi

41 Wpływ wysiłku fizycznego na poziom lipoprotein

42 Otyłość a aktywność fizyczna

43 Wpływ wysiłku fizycznego na podstawowe funkcje nerek


Pobierz ppt "Reakcje organizmu na wysiłek fizyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google