Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Świerczewski kl. III B

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Świerczewski kl. III B"— Zapis prezentacji:

1 Piotr Świerczewski kl. III B
Lasy w mojej okolicy Piotr Świerczewski kl. III B

2 Rezerwat przyrody Ochojec
Katowice to główne miasto Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i można by sądzić , że w jego pobliżu trudno szukać większego skupiska drzew niż miejski park czy skwer. Jednak i w okolicy tak dużego miasta mogą istnieć nie tylko lasy ale i rezerwaty przyrody – Las Murckowski oraz Rezerwat przyrody Ochojec

3 Rezerwat przyrody Las Murckowski mieści się w południowo-wschodniej części Wyżyny Katowickiej, na terenie dzielnicy Katowice -Murcki. Rezerwat przyrody mający na celu ochronę pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej został utworzony na powierzchni 7,04 ha mocą zarządzenia ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1953 roku , i powiększony w 1989 roku celem zachowania fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji przemysłowej. Rezerwat zajmuje obecnie powierzchnię 102,56 ha. Starszą część rezerwatu stanowi fragment graniczący z kopalnią "Murcki"  i drogą. Pozostała powiększona część rezerwatu rozciąga się dalej na wschód, na zboczach Wzgórza Wandy. Jest to obszar należący do Płaskowyżu Murckowskiego, zdominowanego przez wzniesienia porozcinane dolinami potoków. Teren jest urozmaicony, pofałdowany, występują tu znaczne różnice wysokości. W podłożu przeważają łupki i piaskowce karbońskie, przykryte w niższych partiach piaskami i glinami pochodzenia plejstoceńskiego. W piaszczystej zwietrzelinie skał karbońskich wykształciły się głównie gleby bielicowe właściwe słabo zbielicowane i brunatne bielicowane. Obszar rezerwatu odwadniany jest przez liczne, niewielkie potoki i cieki wodne, cześć z nich zasila rzekę Mleczną. Na terenie rezerwatu znajdują się źródliska potoku Przyrwa.

4 Zadaniem rezerwatu jest ochrona lasów bukowych i mieszanych, które porastają zbocza, pocięte malowniczymi, mały parowami Wzgórza Wandy. Najstarsze buki są pokaźnych rozmiarów i są starsze niż miasto Katowice. W licznym drzewostanie rezerwatu, obok pomnikowych buków, występują równie potężne dęby: bezszypułkowy i szypułkowy. Oprócz nich rosną także brzozy, sosny zwyczajne, oraz posadzone przez leśników sosny wejmutki. Jednak dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest kwaśna buczyna niżowa , a u podnóża drzew, gdzie przez ulistnione sklepienie lasu dociera światło, rosną krzewy: kruszyna, dziki bez czarny , bez koralowy. W runie najczęściej występuje : śmiałek pogięty, paproć – narecznica krótkoostna, borówka czarna, konwalijka dwulistna

5 Rośliny chronione częściowej ochronie podlegają:
kopytnik pospolity, marzanka wonna, konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, kalina koralowa całkowitej ochronie podlegają:  bluszcz pospolity, barwinek pospolity, kruszczyk szerokolistny. przylaszczka pospolita storczyk - kruszczyk szerokolistny; Na terenie rezerwatu chronionych jest dziesięć gatunków roślin naczyniowych, ( m in. bez koralowy, kokoryczka okółkowa, lepiężnik biały, rzeżusznik Hallera, starzec jajowaty oraz trzcinnik owłosiony ) oraz trzy gatunki mchów oraz dwa gatunki grzybów (flagowiec olbrzymi – podlegający ochronie ścisłej, oraz pochwiak jedwabisty i zębniczek północny - oba znajdują się na  Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce.

6 Często można tutaj znaleźć konwalię majową (posiada intensywnie pachnące, drobne kwiaty), kruszczyka szerokolistnego, kalinę koralową (bardzo dekoracyjny krzew, o każdej porze roku). Rzadziej występują: kopytnik pospolity, marzanka wonna, gatunki objęte ochroną częściową. Reasumując w rezerwacie znajduje się dwieście dziesięć gatunków roślin naczyniowych, czterdzieści dwa gatunki mchów, sześć gatunków wątrobowców, trzy gatunki roślin epifitycznych (epifity inaczej porośla to rośliny samożywne rosnące na drzewach).  Lisy, kuny leśne, dziki , sarny to zwierzęta, które występują w rezerwacie oraz jego okolicach. Zachodzą tu czasem nawet daniele. Obecność w rezerwacie dużych ssaków wiąże się z położeniem w obrębie większego kompleksu leśnego i z możliwością przemieszczania się zwierząt. Warto również zwrócić uwagę na mniejsze ssaki, żyje tu kilku przedstawicieli gryzoni: * nornica ruda, * mysz leśna, * wiewiórka. Do zwierzątek owadożernych znajdujących się w lesie zalicza się ryjówkę aksamitną, zębiełka karliczka, jeże wschodnie oraz krety. Rodzinę łasicowatych reprezentuje łaska. Warto dodać, że żyją tutaj nietoperze, które można zaobserwować wieczorem lub podczas pogodnych nocy.

7 Jak w każdym lesie, liczną grupą zwierząt są tutaj ptaki. Tworzą ją :
* dzięcioł duży, * dzięcioł czarny, * dzięcioł zielony, * świergotek drzewny, * kos, * drozd śpiewak, * świstunka, * muchołówka szara i żałobna * kowalik oraz grubodziób Rzadziej występują tu: dzięcioł zielonosiwy oraz pleszka. -Można tutaj również spotkać płazy i gady, lecz brak odpowiednich siedlisk sprawia, że niewiele jest ich na terenie rezerwatu. Występują tutaj żaby trawne, ropuchy szare, a na obrzeżach lasu i na terenie szkółek leśnych także jaszczurki zwinki. Ślimaki, pierścienice, wije i owady reprezentują grupę bezkręgowców. Wśród owadów, szczególną uwagę zwracają chrząszcze, a zwłaszcza przedstawiciele będącej pod ochroną rodziny biegaczowatych - biegacz skórzasty i biegacz fioletowy. Stosunkowo często występuje tu nadrzewek, który reprezentuje rodzinę pasikoniowatych.

8 Rezerwat Ochojec Równie godnym uwagi co rezerwat
Murckowski jest powstały w 1982 roku i znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie Rezerwat przyrody Ochojec . To częściowy rezerwat florystyczny utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu ochrony stanowiska  liczydła górskiego - rzadkiej rośliny górskiej. Rezerwat położony jest w granicach miasta Katowice, w dzielnicy Ochojec i zajmuje 25,87 ha powierzchni leśnej (kompleks tzw. Lasów Murckowskich) oraz 2,14 ha powierzchni nieleśnej. Obszar rezerwatu rozciąga sie na obszarze  Wyżyny Katowickiej, w zachodniej części Płaskowyżu Katowickiego, w obrębie  Rowu Kłodnicy i doliny rzeki Ślepiotki. Teren rezerwatu położony jest na wysokości m n.p.m. a jego podłoże geologiczne budują górnokarbońskie  iłołupki, łupki, piaskowce oraz płytko zalegające węgle warstw orzeskich. Na utworach tych zalega cienka pokrywa osadów czwartorzędowych, złożona z plejstoceńskich piasków i glin wodnolodowcowych i morenowych oraz holoceńskich nanosów aluwialnych w dolinie Ślepiotki.

9 Rezerwat jest jednym z nielicznych w Polsce stanowisk liczydła górskiego położonych poza górami, głównie ze względu na tę roślinę obszar rezerwatu został objęty ochroną. Jest to najliczniejsze poza obszarami górskimi nagromadzenie tego gatunku w Europie . Ponadto na terenie rezerwatu występują również  inne gatunki roślin chronionych, takie jak  kalina koralowa, konwalia majowa , kruszyna pospolita, ciemiężyca zielona i ponad 200 gatunków innych roślin naczyniowych. Świat zwierzęcy reprezentują m.in. dziki, sarny  daniele oraz wiele gatunków ptaków, w tym jastrzębie, kruki i bażanty. Rezerwat przyrody Ochojec

10 Zapraszamy do odwiedzin
Mimo położenia w granicach administracyjnych stolicy województwa śląskiego rezerwat „Ochojec „ stanowi obszar cenny ze względów przyrodniczych. Rezerwaty przyrody „Ochojec” i „Las Murckowski” są w naszym sąsiedztwie i warte są naszych odwiedzin i naszej ochrony. Zapraszamy do odwiedzin teksty źródłowe : hthttp://www.parki.org.pl/inne-pozostale/rezerwat-las-murckowski Zdjęcia i ilustracje prywatne


Pobierz ppt "Piotr Świerczewski kl. III B"

Podobne prezentacje


Reklamy Google