Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Świerczewski kl. III B. Zadaniem rezerwatu jest ochrona lasów bukowych i mieszanych, które porastają zbocza, pocięte malowniczymi, mały parowami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Świerczewski kl. III B. Zadaniem rezerwatu jest ochrona lasów bukowych i mieszanych, które porastają zbocza, pocięte malowniczymi, mały parowami."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Świerczewski kl. III B

2

3

4 Zadaniem rezerwatu jest ochrona lasów bukowych i mieszanych, które porastają zbocza, pocięte malowniczymi, mały parowami Wzgórza Wandy. Najstarsze buki są pokaźnych rozmiarów i są starsze niż miasto Katowice. W licznym drzewostanie rezerwatu, obok pomnikowych buków, występują równie potężne dęby: bezszypułkowy i szypułkowy. Oprócz nich rosną także brzozy, sosny zwyczajne, oraz posadzone przez leśników sosny wejmutki. Jednak dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest kwaśna buczyna niżowa, a u podnóża drzew, gdzie przez ulistnione sklepienie lasu dociera światło, rosną krzewy:  kruszyna, dziki bez czarny, bez koralowy. W runie najczęściej występuje :  śmiałek pogięty,  paproć – narecznica krótkoostna,  borówka czarna,  konwalijka dwulistna Zadaniem rezerwatu jest ochrona lasów bukowych i mieszanych, które porastają zbocza, pocięte malowniczymi, mały parowami Wzgórza Wandy. Najstarsze buki są pokaźnych rozmiarów i są starsze niż miasto Katowice. W licznym drzewostanie rezerwatu, obok pomnikowych buków, występują równie potężne dęby: bezszypułkowy i szypułkowy. Oprócz nich rosną także brzozy, sosny zwyczajne, oraz posadzone przez leśników sosny wejmutki. Jednak dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest kwaśna buczyna niżowa, a u podnóża drzew, gdzie przez ulistnione sklepienie lasu dociera światło, rosną krzewy:  kruszyna, dziki bez czarny, bez koralowy. W runie najczęściej występuje :  śmiałek pogięty,  paproć – narecznica krótkoostna,  borówka czarna,  konwalijka dwulistna

5

6 Często można tutaj znaleźć konwalię majową (posiada intensywnie pachnące, drobne kwiaty), kruszczyka szerokolistnego, kalinę koralową (bardzo dekoracyjny krzew, o każdej porze roku). Rzadziej występują: kopytnik pospolity, marzanka wonna, gatunki objęte ochroną częściową. Reasumując w rezerwacie znajduje się dwieście dziesięć gatunków roślin naczyniowych, czterdzieści dwa gatunki mchów, sześć gatunków wątrobowców, trzy gatunki roślin epifitycznych (epifity inaczej porośla to rośliny samożywne rosnące na drzewach). Lisy, kuny leśne, dziki, sarny to zwierzęta, które występują w rezerwacie oraz jego okolicach. Zachodzą tu czasem nawet daniele. Obecność w rezerwacie dużych ssaków wiąże się z położeniem w obrębie większego kompleksu leśnego i z możliwością przemieszczania się zwierząt. Warto również zwrócić uwagę na mniejsze ssaki, żyje tu kilku przedstawicieli gryzoni: * nornica ruda, * mysz leśna, * wiewiórka. Do zwierzątek owadożernych znajdujących się w lesie zalicza się ryjówkę aksamitną, zębiełka karliczka, jeże wschodnie oraz krety. Rodzinę łasicowatych reprezentuje łaska. Warto dodać, że żyją tutaj nietoperze, które można zaobserwować wieczorem lub podczas pogodnych nocy.

7

8 Rezerwat położony jest w granicach miasta Katowice, w dzielnicy Ochojec i zajmuje 25,87 ha powierzchni leśnej (kompleks tzw. Lasów Murckowskich) oraz 2,14 ha powierzchni nieleśnej. Obszar rezerwatu rozciąga sie na obszarze Wyżyny Katowickiej, w zachodniej części Płaskowyżu Katowickiego, w obrębie Rowu Kłodnicy i doliny rzeki Ślepiotki. Teren rezerwatu położony jest na wysokości 286-300 m n.p.m. a jego podłoże geologiczne budują górnokarbońskie iłołupki, łupki, piaskowce oraz płytko zalegające węgle warstw orzeskich. Na utworach tych zalega cienka pokrywa osadów czwartorzędowych, złożona z plejstoceńskich piasków i glin wodnolodowcowych i morenowych oraz holoceńskich nanosów aluwialnych w dolinie Ślepiotki. Rezerwat położony jest w granicach miasta Katowice, w dzielnicy Ochojec i zajmuje 25,87 ha powierzchni leśnej (kompleks tzw. Lasów Murckowskich) oraz 2,14 ha powierzchni nieleśnej. Obszar rezerwatu rozciąga sie na obszarze Wyżyny Katowickiej, w zachodniej części Płaskowyżu Katowickiego, w obrębie Rowu Kłodnicy i doliny rzeki Ślepiotki. Teren rezerwatu położony jest na wysokości 286-300 m n.p.m. a jego podłoże geologiczne budują górnokarbońskie iłołupki, łupki, piaskowce oraz płytko zalegające węgle warstw orzeskich. Na utworach tych zalega cienka pokrywa osadów czwartorzędowych, złożona z plejstoceńskich piasków i glin wodnolodowcowych i morenowych oraz holoceńskich nanosów aluwialnych w dolinie Ślepiotki. Równie godnym uwagi co rezerwat Murckowski jest powstały w 1982 roku i znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie Rezerwat przyrody Ochojec. To częściowy rezerwat florystyczny utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu ochrony stanowiska liczydła górskiego - rzadkiej rośliny górskiej. Równie godnym uwagi co rezerwat Murckowski jest powstały w 1982 roku i znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie Rezerwat przyrody Ochojec. To częściowy rezerwat florystyczny utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu ochrony stanowiska liczydła górskiego - rzadkiej rośliny górskiej.

9 Rezerwat jest jednym z nielicznych w Polsce stanowisk liczydła górskiego położonych poza górami, głównie ze względu na tę roślinę obszar rezerwatu został objęty ochroną. Jest to najliczniejsze poza obszarami górskimi nagromadzenie tego gatunku w Europie. Ponadto na terenie rezerwatu występują również inne gatunki roślin chronionych, takie jak kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, ciemiężyca zielona i ponad 200 gatunków innych roślin naczyniowych. Świat zwierzęcy reprezentują m.in. dziki, sarny daniele oraz wiele gatunków ptaków, w tym jastrzębie, kruki i bażanty. Rezerwat jest jednym z nielicznych w Polsce stanowisk liczydła górskiego położonych poza górami, głównie ze względu na tę roślinę obszar rezerwatu został objęty ochroną. Jest to najliczniejsze poza obszarami górskimi nagromadzenie tego gatunku w Europie. Ponadto na terenie rezerwatu występują również inne gatunki roślin chronionych, takie jak kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, ciemiężyca zielona i ponad 200 gatunków innych roślin naczyniowych. Świat zwierzęcy reprezentują m.in. dziki, sarny daniele oraz wiele gatunków ptaków, w tym jastrzębie, kruki i bażanty. Rezerwat przyrody Ochojec

10 teksty źródłowe : http://www.2007.przyroda.katowice.pl/przyroda_ozywiona.html http://www.2007.przyroda.katowice.pl/rezerwat_las_murckowski.html hthttp://www.parki.org.pl/inne-pozostale/rezerwat-las-murckowski http://www.2007.przyroda.katowice.pl/przyroda_nieozywiona.html Zdjęcia i ilustracje prywatne Mimo położenia w granicach administracyjnych stolicy województwa śląskiego rezerwat „Ochojec „ stanowi obszar cenny ze względów przyrodniczych. Mimo położenia w granicach administracyjnych stolicy województwa śląskiego rezerwat „Ochojec „ stanowi obszar cenny ze względów przyrodniczych. Rezerwaty przyrody „Ochojec” i „Las Murckowski” są w naszym sąsiedztwie i warte są naszych odwiedzin i naszej ochrony. Rezerwaty przyrody „Ochojec” i „Las Murckowski” są w naszym sąsiedztwie i warte są naszych odwiedzin i naszej ochrony.


Pobierz ppt "Piotr Świerczewski kl. III B. Zadaniem rezerwatu jest ochrona lasów bukowych i mieszanych, które porastają zbocza, pocięte malowniczymi, mały parowami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google