Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 Gronowo, 28.10.2014 r. Województwo Kujawsko- Pomorskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 Gronowo, 28.10.2014 r. Województwo Kujawsko- Pomorskie."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 Gronowo, 28.10.2014 r. Województwo Kujawsko- Pomorskie

2 Finansowanie kształcenia zawodowego w perspektywie finansowania 2007-2013 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Konkurs nr RPOWKP 121/V/5.2.2/2014 w ramach poddziałania 5.2.2 został skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi

3 Do dofinansowania zostało wybranych: 59 projektów 158.982.089,74 PLN 135.134.776,25 PLN 59 projektów w łącznej kwocie dofinansowania: 158.982.089,74 PLN w tym z EFRR w wysokości: 135.134.776,25 PLN

4 FORMY WSPARCIA Objęcie patronatu nad klasą o wybranym profilu kształcenia; Doposażenie i dotowanie klasy patronackiej; Finansowanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów klasy patronackiej; Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów; Organizacja staży dla uczniów oraz nauczycieli;

5 FORMY WSPARCIA Organizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych; Specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacji honorowanym przez pracodawców; Gwarantowanie zatrudnienia najzdolniejszym uczniom; Utworzenie stanowisk egzaminacyjnych u przedsiębiorcy w celu możliwości przeprowadzenia egzaminu zawodowego

6

7 BYDGOSZCZ Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Zespół Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Bydgoszczy Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy Technikum Elektryczno-EnergetyczneTORUŃ Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu

8 WŁOCŁAWEK Zespół Szkół Technicznych we Włocławku Zespół Szkół Elektrycznych we WłocławkuGRUDZIĄDZ Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych w GrudziądzuBRODNICA Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy Aleksandrów ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

9 INOWROCŁAW Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w InowrocławiuCHEŁMNO Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie SOLEC KUJAWSKI Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim KOWALEWO POMORSKIE Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie PomorskimBRODNICA Zespół Szkół Zawodowych w BrodnicySTRZELNO Zespół Szkół w Strzelnie

10 STARY BRZEŚĆ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Stary BrześćMALACHIN Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Augustyna Szpręgi w MalachinieWĄBRZEŹNO Zespół Szkół Zawodowych w WąbrzeźnieGNIEWKOWO Szkoła Zawodowa w GniewkowieTUCHOLA Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w TucholiLIPNO Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

11 GOLUB-DOBRZYŃ Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-DobrzyniuRYPIN Zespół Szkół nr 2 w RypinieŚWIECIE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ŚwieciuGRUBNO Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego GrubnoCHODECZ Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu

12 Objęcie patronatu klasy – technik budownictwa Doposażenie klasy patronackiej w sprzęt i materiały - 2000 zł rocznie; Organizacja wizyt studyjnych dla 10-15 uczniów w min. 2 przedsiębiorstwach współpracujących ze spółką na okres min. 3 dni; Organizacja praktyk zawodowych dla min. 10 uczniów; Organizacja stażu dla min. 1 ucznia oraz min. 1 nauczyciela – min. 150 godzin; Stypendium dla 2 uczniów klasy patronackiej – 1000 zł na semestr; Stworzenie min. 2 stanowisk egzaminacyjnych w przedsiębiorstwie; Kursy dla uczniów szkoły: kurs obsługi wózka widłowego, kurs w zakresie spawania; Zagwarantowanie pracy na min. 2 lata 2 najzdolniejszym uczniom klasy patronackiej; WIKSBUD SP. Z O.O. oraz Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

13 Objęcie patronatem klasy – technik teleinformatyk; Doposażenie klasy patronackiej; Ufundowanie 3 najlepszym uczniom kursu specjalistycznego kończącego się dokumentem honorowanym; Stypendia dla 3 najlepszych uczniów – nie więcej niż 250 zł miesięcznie; Nagrody rzeczowe dla najlepszego ucznia w szkole w wysokości do 500 zł; Organizacja w okresie wakacyjnym praktyk i staży dla 5 uczniów; Organizacja 1 wizyty studyjnej w semestrze; Organizacje 1 wyjazdu w roku do szkoły wyższej/politechniki na wykłady/ćwiczenia; DETAL-MET SP. Z O.O. oraz Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku

14 Objęcie patronatem klas – technik mechatronik, technik informatyk, technik ochrony środowiska; Fundowanie stypendiów 3 uczniom klasy patronackiej – kolejno 400 zł, 300 zł, 200 zł miesięcznie; Fundowanie 2 najlepszym uczniom w roku kalendarzowym nagród rzeczowych o wartości 300 zł; Organizacja 4-tygodniowych praktyk dla 6 uczniów; Organizacja w czasie przerwy wakacyjnej staży dla uczniów – czas trwania: 1-2 miesięcy; Realizacja specjalistycznych wykładów eksperckich; Organizacja warsztatów terenowych 2 razy do roku; Doposażenie stanowisk laboratoryjno-warsztatowych oraz partycypowanie w kosztach adaptacji pomieszczeń na pracownie zawodowe; Organizacja 1 raz w roku specjalistycznych kursów kończących się świadectwem kwalifikacji honorowanym przez pracodawców dla 2 najlepszych uczniów; Stworzenie stanowiska egzaminacyjnego w przedsiębiorstwie; MSU S.A. oraz Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 Gronowo, 28.10.2014 r. Województwo Kujawsko- Pomorskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google