Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wojna jest ojcem wszystkich grzechów.” Heraklit z Efezu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wojna jest ojcem wszystkich grzechów.” Heraklit z Efezu"— Zapis prezentacji:

1 „Wojna jest ojcem wszystkich grzechów.” Heraklit z Efezu
WOJNY I TERRORYZM „Wojna jest ojcem wszystkich grzechów.” Heraklit z Efezu

2 WIEK WOJEN Wiek XX był często nazywany wiekiem wojen. Zarówno I, jak i II wojna światowa wstrząsnęły światem i przyniosły miliony ofiar.

3 Wraz z upadkiem systemu komunistycznego w Europie w 1989 roku i rozpadem Związku Radzieckiego wydawało się, że zniknęło główne źródło konfliktów, którym była wrogość między państwami o różnych systemach politycznych. Przekonanie o zbliżaniu się epoki światowego pokoju zostało jednak rozwiane na początku XXI wiek, kiedy to w różnych częściach świata doszło do okrutnych zamachów terrorystycznych oraz wybuchu nowych międzynarodowych konfliktów zbrojnych.

4 PRZYCZYNY WSPÓŁCZESNYCH KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I ROZWOJU TERRORU
Ambicje imperialne(dążenie do rozszerzenia swoich granic) Dążenie narodów do suwerenności i utworzenia własnego państwa(Baskowie, Kurdowie) Niesprawiedliwy podział światowego bogactwa(konflikty o surowce, wodę pitną) Nowe ideologie i fanatyzm religijny.

5 FANATYZM- postawa polegająca na ślepej wierze w słuszność przyjętych przez siebie poglądów i nietolerancji wobec wyznawców innych poglądów.

6 Kurdowie - walka o niezawisłość
Kurdowie, których jest ok.25 mln., walczą o niepodległość w Turcji, Iranie i Iraku. Obszary zamieszkałe przez Kurdów Kurdowie w strojach tradycyjnych

7 Wojna w Iraku Wojna w Iraku to jeden z największych dotychczasowych konfliktów XXI wieku. Przyczyną jej rozpoczęcia była chęć obalenia dyktatora Saddama Husajna. Saddam Husajn

8 Palestyna Kiedy w 1948r. na terytorium Palestyny utworzono żydowskie państwo Izrael, Arabowie nie uznali nowego państwa, co doprowadziło do wybuchu kilku wojen arabsko- izraelskich. Zakończyły się one klęską Arabów, a miliony Palestyńczyków zmuszonych zostało do opuszczenia ojczyzny. Palestyńczycy zaczęli stosować w walce o niepodległość metody terrorystyczne. Konflikt nadal trwa.

9 Sudan(Darfur) Za cichym pozwoleniem władz miejscowi Arabowie, bandy rebeliantów i pospolici przestępcy zaczęli mordować czarną ludność zamieszkującą prowincję. W konflikcie zginęło już ponad 300tys. ludzi, a 2 mln uchodźców wegetuje na terenie sąsiedniego Czadu.

10 Afganistan Wojna trwa od 1979r., kiedy armia radziecka wkroczyła tam w celu wsparcia przychylnego sobie rządu. Kiedy Rosjanie ponieśli klęskę militarną i opuścili kraj, wtedy Afganistan pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Wygrali ją talibowie( ugrupowanie muzułmańskie). Łamali oni prawa człowieka i wspierali światowy terroryzm. Amerykanom udało się obalić rządy talibów. Ci jednak nie pogodzili się z klęską i rozpoczęli trwającą do dziś walkę.

11 Tybet Tybet został siłą włączony do komunistycznych Chin. Tybetańczycy wzniecili powstanie, które zostało krwawo stłumione. Do emigracji zmuszono tysiące Tybetańczyków, w tym ich duchowego przywódcę- Dalajlamę XIV. Władze chińskie praktycznie zlikwidowały autonomię regionu, tępią tożsamość narodową Tybetańczyków. Dążą do tego, by stali się mniejszością we własnym kraju.

12 Terroryzm Atakujących często cechuje desperacja. Ich działania charakteryzują się pogardą dla życia ludzkiego. Ich celem jest wywołanie lęku. Ataki przybierają formę zamachów bombowych, porwań, zabójstw. Terroryści dążą do nadania swoim działaniom jak największego rozgłosu medialnego.

13 WSPÓŁCZESNY TERRORYZM
TERRORYZM- metoda walki, polegająca na stosowaniu przemocy wobec jednostek lub grup osób, w celu wymuszenia na władzach określonego państwa lub społeczeństwa działań korzystnych dla terrorystów.

14 Zamach w Sarajewie Zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga 28 czerwca 1914 roku jest uznawany za bezpośrednią przyczynę wybuchu pierwszej wojny światowej. Gawriło Princip (zamachowiec) w chwili aresztowania po zamachu

15 Do końca lat 80. ubiegłego wieku terroryści starali się atakować tylko swoich bezpośrednich wrogów. Jednak pod koniec XX wieku charakter terroryzmu uległ zasadniczej zmianie. Celem ataków stała się ludność cywilna, a terroryzm się umiędzynarodowił. Momentem przełomowym był zamach przeprowadzony 11 września 2001 roku.

16

17 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, Islamscy terroryści, w samobójczych atakach, uderzyli porwanymi samolotami w budynki będące symbolami tego państwa: WORLD TRADE CENTER-nowojorskie wieżowce mieszczące wiele instytucji, oraz siedzibę ministerstwa obrony USA- PENTAGON koło Waszyngtonu. Atak nie był skierowany przeciw konkretnym osobom, lecz państwu, jednak w jego wyniku zginęło około 3000 przypadkowych osób. Zamachowcy ogłosili rozpoczęcie wojny z „niewiernymi”, których działania rzekomo spowodowały nieszczęścia ludności arabskiej, a w szczególności Palestyńczyków.

18 Pentagon po zamachu

19 Szczątki WTC po zamachu

20 Zamach na World Trade Center zmienił oblicze świata
Zamach na World Trade Center zmienił oblicze świata. Okazało się, że terror może dotknąć każdego człowieka, bez względu na narodowość czy wyznanie. Walka z terrorem doprowadziła do nowych wojen i ograniczenia swobód obywatelskich.

21 ZAMACHY SKIEROWANE PRZECIW LUDNOŚCI CYWILNEJ
Bali, 2002r. Seria zamachów terrorystycznych, zginęło około 200 turystów.

22 Madryt, 2004r. Seria ataków terrorystycznych na pociągi w Madrycie. Terroryści podkładali bomby na stacjach kolejowych. Zginęło 191 osób.

23 Londyn, 2005r. Trzy eksplozje w metrze i jedna eksplozja
w miejskim autobusie. Zginęły 52 osoby.

24 Szczególnie wstrząsający był atak w rosyjskim mieście Biesłan w 2004r
Szczególnie wstrząsający był atak w rosyjskim mieście Biesłan w 2004r. Terroryści, rzekomo walcząc o niepodległość Czeczeni, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zajęli szkołę i wzięli ponad 1000 zakładników, głównie dzieci. Zginęło ponad 300 osób, w tym ponad 150 dzieci. Czy wiesz, że…?

25 UCHODŹCY I IMIGRANCI

26 i osiedliła się w danym kraju.
UCHODŹCA IMIGRANT To osoba, która jest zmuszona opuścić ojczyznę z powodu prześladowań ze względu na rasę, religię, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne lub narodowe. To osoba (cudzoziemiec), która opuściła swoją ojczyznę, najczęściej ze względów ekonomicznych, i osiedliła się w danym kraju.

27 Szacuje się, że ok. 200 mln ludzi na świecie ma status uchodźcy
Szacuje się, że ok. 200 mln ludzi na świecie ma status uchodźcy. Od 50 lat do swojej ojczyzny nie mogą powrócić miliony Palestyńczyków. Podobnego losu doświadczają Tybetańczycy, którzy uciekli przed chińskimi prześladowaniami do Indii. Problem uchodźców dotknął także Europę.

28 ONZ uchwaliła specjalną konwencję, w której zapisano podstawowe prawa uchodźców. Do tej pory ratyfikowało ją ponad 150 państw. Zabrania ona odsyłania uchodźców do kraju, w którym są prześladowani, zobowiązuje do zapewnienia im warunków do życia oraz gwarantuje im podstawowe prawa człowieka.

29 Wraz z postępującym podziałem świata na bogatą Północ i biedne Południe problem imigrantów narasta. Bieda zmusza miliony ludzi do opuszczenia swoich krajów, poszukiwania pracy za granicą.

30 Płoty i zasieki na południowej granicy Stanów Zjednoczonych mające powstrzymać imigrantów z Meksyku.

31 W Europie przybysze z innych krajów podejmują nisko płatne prace, często nie chcą lub nie mogą się asymilować. ASYMILACJA – przystosowanie się do życia w obcej grupie, przyjęcie jej kultury.

32 WYSOKI KOMISARZ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW UCHODŹCÓW
Specjalna instytucja powołana przez ONZ, której zadaniem jest organizowanie pomocy uchodźcom na całym świecie.

33 Aleksandra Semla Klasa IIIa


Pobierz ppt "„Wojna jest ojcem wszystkich grzechów.” Heraklit z Efezu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google