Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo na rzecz Rozwoju Rodzic – Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego Pracować i wychowywać – innowacyjne modele pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo na rzecz Rozwoju Rodzic – Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego Pracować i wychowywać – innowacyjne modele pracy."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo na rzecz Rozwoju Rodzic – Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego Pracować i wychowywać – innowacyjne modele pracy dla osób na urlopach wychowawczych Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal

2 Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. IW EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej, której celem jest tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz zapewnienie, aby nikogo nie pozbawiono do nich dostępu. EQUAL jest Inicjatywą umożliwiającą poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów dyskryminacji na rynku pracy. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

3 Idea projektu: Wzrost możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez wypracowanie elastycznych form i zasad pracy na odległość osób przebywających na urlopie wychowawczym. Kluczowe tematy dla projektu:  wykorzystanie w Polsce elastycznych form zatrudnienia, organizacji i czasu pracy jako ważnego elementu sprzyjającego wzrostowi zatrudnienia,  stworzenie warunków dla wzrostu dzietności w młodym pokoleniu, startującym zawodowo na takim rynku pracy. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

4 Możemy wyodrębnić następujące kategorie korzyści- rezultatów stosowania EFZ:  MIĘKKIE rezultaty stosowania EFZ  TWARDE rezultaty stosowania EFZ  KORZYŚCI SPOŁECZNE Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

5 REZULTATY MIĘKKIE STOSOWANIA EFZ:  Zwiększenie wydajność pracowników (przeniesienie akcentu na wykonanie zadanie)  Zwiększenie pozytywnej motywacji pracowników (umożliwiając godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a więc pełny rozwój pracownika obserwujemy działanie reguły wzajemności)  Poprawa relacji interpersonalnych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem  Zwiększenie innowacyjności pracowników  Możliwość utrzymania wysoko wykwalifikowanego personelu Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

6 REZULTATY TWARDE STOSOWANIA EFZ:  Zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy  Niższy wskaźnik fluktuacji zatrudnienia wynikającej np. z przyczyn związanych z rodzicielstwem personelu (koszty rekrutacji i szkoleń)  Zmniejszenie ilości bezzasadnych zwolnień lekarskich  Elastyczny czas pracy umożliwi rozszerzenie obszaru dotarcia do klienta  Większy wachlarz możliwości efektywnego zarządzania personelem (job-sharing)  Zmniejszenie kosztów związanych z wdrożeniem rodziców powracających z urlopu wychowawczego  Poprawa sytuacji finansowej pracowników przebywających na urlopach wychowawczych Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

7 KORZYŚCI SPOŁECZNE:  Umożliwienie godzenia ról społecznych (rodzic i pracownik), szansa na rozwiązanie palących problemów społecznych:  Rażąco niski współczynnik dzietność w Polsce (liczba dzieci przypadających na jedną kobietę) w Polsce wynosi 1,23 tymczasem minimalny wymagany do odtworzenia populacji to 2,1 *  Kobiety co raz później decydują się na urodzenie dziecka dla kobiet z wykształceniem wyższym statystycznie jest to 27,2 r.ż.*  Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy  Wyrównywanie szans innych grup i obszarów zagrożonych na rynku pracy oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

8 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Wsparcie techniczne, w ramach którego zapewnimy:  komputer wraz z oprogramowaniem dla Państwa pracownika (rodzica na urlopie wychowawczym który będzie wykonywał powierzone mu przez Państwa zadania),  wypracowane przez ekspertów projektu gotowe rozwiązania (np. wzory umów z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym),  model wdrażania elastycznego systemu pracy, który w trakcie testowania będziemy modyfikować do specyficznych potrzeb Państwa firmy. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

9 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Wsparcie merytoryczne:  szkolenia dla pracownika w zakresie umiejętności organizacyjnych, technicznych oraz kompetencji osobowościowych wynikających z potrzeb nowej formy pracy,  doradztwo dla pracodawców w zakresie wdrożenia optymalnych dla firmy komponentów elastycznych form zatrudnienia. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

10 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Promocja Jednym z ważniejszych celów projektu jest jego promocja oraz upowszechnianie rezultatów we współpracy z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz partnerami krajowymi oraz zagranicznymi. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

11 Istnieje wymierny związek pomiędzy dążeniem do wzrostu konkurencyjności a wykorzystaniem elastycznego rynku pracy. Idąc tym tropem należy uznać, iż takie właśnie formy zatrudnienia będą wypierały klasyczny model zatrudnienia, a wdrożenie tych rozwiązań w firmie stanie się koniecznością, Projekt, do udziału w którym zachęcam, umożliwi Państwu zrobienie tego kroku we wspierającym otoczeniu. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

12 KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE ? Zapraszamy osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub, które rozpoczną taki urlop w najbliższym czasie i pozostaną na nim bez przerwy 12 miesięcy oraz pracodawców zatrudniających takie osoby w swoim przedsiębiorstwie. Charakter wykonywanej pracy powinien umożliwiać wykonywanie jej w formie telepracy, ponieważ nasi beneficjenci, pary pracownik-pracodawca, wezmą udział w procesie testowania wypracowanego modelu elastycznych form i zasad pracy na odległość. Rodzic – pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego

13 Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie, proszę o wypełnienie dołączonego do materiałów konferencyjnych formularza. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

14 Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie ul. Mennicza 1 50-057 Wrocław tel. 0-71/ 341-85-38, tel./fax: 0-71/ 372 -41-21 e-mail: equal@rodzic-pracownik.pl www.rodzic-pracownik.pl Specjaliści ds. rekrutacji: Robert Kondas – 071/341-85-38 Anna Żabińska – 0 668-679-476 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal


Pobierz ppt "Partnerstwo na rzecz Rozwoju Rodzic – Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego Pracować i wychowywać – innowacyjne modele pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google