Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja?"— Zapis prezentacji:

1

2 Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja?

3 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych kolegów i koleżanek

4 Od kiedy świętujemy 3 maja?
3 Maja obchodzimy Święto, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji w 1791 r. Dzień ten został uznany za święto już 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości rocznica Konstytucji 3 maja  została uznana za święto w 1919 roku

5 Czasy PRL-u Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania. Po 1 maja, który był i jest nadal Świętem Pracy obywatele musieli zdejmować flagi, tak, aby 3 maja nie było ich widać. W tamtych czasach obchody tego święta to msze za ojczyznę, a potem demonstracje i starcia z milicją…

6

7

8

9

10

11

12

13 Obrady Okrągłego Stołu 1989

14 Święto przywrócono! Święto przywrócono ponownie w 1990 r.
Pierwsze uroczyste obchody święta odbyły się w Warszawie na Placu Zamkowym w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego Począwszy od 2007 roku, 3 maja jest również świętem narodowym Litwy

15 Teraz świętujemy trzy dni!
Po 1 maja-Święcie Pracy,2 maja – obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej Tego samego dnia obchodzony jest  Dzień Polonii i Polaków za Granicą

16

17

18 Konstytucja Współcześnie termin „konstytucja” odnosi się do ustawy zasadniczej, czyli najważniejszego aktu prawnego określającego ustrój polityczny państwa, uprawnienia władz oraz obowiązki i prawa obywateli Takiego znaczenia słowo to nabrało dopiero w XVIII wieku Wcześniej mianem konstytucja określano w Rzeczpospolitej zwykłe ustawy sejmowe Pierwszą ustawę zasadniczą spisano w stanie Wirginia w Ameryce Północnej w 1776 r.

19 Pierwsza w Europie Konstytucja polska jest oficjalnie uznawana za pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską

20 Pierwsze konstytucje amerykańska z 1787 francuska z 3 września 1791 polska z 3 maja 1791

21 Czy na pewno druga na świecie?
Wiele prac naukowych za pierwszą, nowoczesną konstytucję na świecie, uznaje ustawę zasadniczą Republiki Korsykańskiej uchwaloną w 1755 r. Korsykańska republika przetrwała 14 lat do podbicia jej w 1769 r. przez Francuzów.  Jako pierwsza wprowadzała równouprawnienie płci w czynnym prawie wyborczym.

22 Po I rozbiorze w 1772 Po I rozbiorze Rzeczpospolita znalazła się pod kontrolą Rosji, która uniemożliwiała przeprowadzenie jakichkolwiek reform

23 Okoliczności uchwalenia konstytucji 3 maja
Po dramacie rozbioru w oświeconych warstwach narodu, wśród znacznej części szlachty i mieszczaństwa, w pełni dojrzało przeświadczenie, że ratunkiem dla suwerenności Państwa Polskiego może być tylko jego zasadnicza reforma. Dzieło to zapoczątkowały uchwały Sejmu Wielkiego obradującego w latach i przyjęta przez Sejm Konstytucja.

24 Sejm Czteroletni

25 Zamek królewski w Warszawie

26 Sala senatorska na Zamku Królewskim-miejsce uchwalenia konstytucji

27 Autorzy Konstytucji 3 maja
Król Stanisław August Poniatowski Hugon Kołłątaj Ignacy Potocki

28 Współtwórcy konstytucji
Stanisław Małachowski Stanisław Staszic Julian Ursyn Niemcewicz

29 Oryginalny manuskrypt konstytucji

30 Z Preambuły….. W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski …. … dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic /…../ niniejszą konstytucję uchwalamy….

31 Medal wybity z okazji uchwalenia konstytucji

32 Założenia konstytucji
*zmieniała ustrój na monarchię konstytucyjną *głosiła zasadę suwerenności narodu. *wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. *naprawiała polskie ustawodawstwo, znosząc zgubne liberum veto i wprowadzając do sejmu zasadę decydowania większością głosów.

33 Założenia konstytucji c.d.
*znosiła wolną elekcję, wprowadzając zasadę dziedziczenia tronu. *wprowadziła zakaz konfederacji, które często organizowane były przeciw królowi *ograniczała rolę magnatów *ograniczyła znacząco demokrację szlachecką  odbierając prawo głosu szlachcie nie posiadającej ziemi

34 Nie wszyscy równi! Konstytucja polska, w przeciwieństwie do amerykańskiej, nie wprowadzała wolności i równości praw obywateli *pełnię praw politycznych posiadała tylko szlachta posiadająca majątek *mieszczanie otrzymali ograniczone prawa, a *chłopi wzięci pod opiekę prawa i państwa, ale niewiele to znaczyło, gdyż nadal utrzymano poddaństwo i pańszczyznę

35 Krok na drodze do demokracji
Krok na drodze do demokracji! Konstytucja została przyjęta z entuzjazmem przez obóz patriotyczny i dworski

36 Ogłoszenie Konstytucji 3 Maja

37 Widok sejmu w czasie uchwalania Konstytucji Kazimierz Wojniakowski

38 Uchwalanie Ustawy Rządowej Gustaw Taubert  Sławie Króla i Narodu z Rewolucji z dnia 3 Maja 1791 roku

39 Konstytucja 3 maja 1791 Jan Matejko

40 Byli patrioci i nie tylko…..
Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski niesiony na ramionach przez posłów do katedry św. Jana. W prawej dłoni trzyma tekst konstytucji Poseł Jan Suchorzewski sprzeciwiał się uchwaleniu konstytucji-groził zabiciem swojego syna w razie jej zaprzysiężenia

41 Co było później? Plan realizacji konstytucji zahamowany został przez obóz hetmański który w Targowicy zawiązał konfederację w 1792 roku i zwrócił się o pomoc do Rosji . W akcie konfederacji zniesiono Konstytucję 3 Maja za rozsiewanie „zarazków idei demokracji” Król pod naciskiem carycy przystąpił do Targowiczan.

42 Targowica symbolem zdrady
Stanisław Szczęsny Potocki-inicjator spisku targowickiego Wieszanie targowiczan

43 Wojna polsko-rosyjska 1792 w obronie konstytucji

44 II rozbiór Polski w 1793 r. dokonany przez Rosję i Prusy

45 Jak długo obowiązywała konstytucja?
Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień.  Sejm grodzieński w 1793 r. uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

46 Zamek w Grodnie Tu odbył się słynny ostatni Sejm który zatwierdził II rozbiór i unieważnił dokonania Sejmu Wielkiego

47 Powstanie kościuszkowskie 1794 i III rozbiór Polski

48 Polska znika z map Europy na 123 lata

49 Dlaczego nie udało się? Nie udało się ocalić Polski, ponieważ
• wpływ zaborców uniemożliwił wprowadzenie konstytucji w życie uległość Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Rosji zahamowała tendencje zmiany ustroju brak zgody oligarchii magnackiej na reformy społeczeństwo niedojrzałe do wspólnych działań, których celem by było wzmocnienie kraju

50 Dlaczego więc pamiętamy?
[fragment wypowiedzi prof. Normana Daviesa] „ Dlaczego …. pamiętamy, szanujemy i celebrujemy taką konstytucję, która w swoim czasie miał absolutnie minimalny, nikły wpływ na publiczne życie tego kraju? … Po pierwsze, Konstytucja 3 Maja byłą pierwsza w długiej kolejce różnych późniejszych konstytucji. Po drugie, ona była swoja, wydana przez Polaków i Litwinów dla korzyści obojga narodów. Po trzecie, wcieliła ona w siebie nadzieje wielu pokoleń, które do niedawna musiały żyć albo pod obcą okupacją albo pod niesuwerennym reżimem …”

51 Takimi są ludzie jakimi czynią ich prawa

52 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wykonali uczniowie klasy 2 A Michał Michalski
Dominik Jeleśniański Marcin Żyrek Agnieszka Kupczak Natalia Eisler Hubert Duc Mateusz Szapert Aleksandra Śliwa Agnieszka Żurek


Pobierz ppt "Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google