Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja? 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja? 2."— Zapis prezentacji:

1

2 1

3 Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja? 2

4 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych kolegów i koleżanek 3

5 Od kiedy świętujemy 3 maja? 3 Maja obchodzimy Święto, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji w 1791 r. Dzień ten został uznany za święto już 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto w 1919 roku 4

6 Czasy PRL-u Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania. Po 1 maja, który był i jest nadal Świętem Pracy obywatele musieli zdejmować flagi, tak, aby 3 maja nie było ich widać. W tamtych czasach obchody tego święta to msze za ojczyznę, a potem demonstracje i starcia z milicją… 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 Obrady Okrągłego Stołu 1989 13

15 Święto przywrócono! Święto przywrócono ponownie w 1990 r. Pierwsze uroczyste obchody święta odbyły się w Warszawie na Placu Zamkowym w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego Począwszy od 2007 roku, 3 maja jest również świętem narodowym Litwy 14

16 Teraz świętujemy trzy dni! Po 1 maja-Święcie Pracy,2 maja – obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą 15

17 16

18 17

19 Współcześnie termin „konstytucja” odnosi się do ustawy zasadniczej, czyli najważniejszego aktu prawnego określającego ustrój polityczny państwa, uprawnienia władz oraz obowiązki i prawa obywateli Takiego znaczenia słowo to nabrało dopiero w XVIII wieku Wcześniej mianem konstytucja określano w Rzeczpospolitej zwykłe ustawy sejmowe Pierwszą ustawę zasadniczą spisano w stanie Wirginia w Ameryce Północnej w 1776 r. 18

20 Pierwsza w Europie Konstytucja polska jest oficjalnie uznawana za pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską 19

21 Pierwsze konstytucje amerykańska z 1787 francuska z 3 września 1791 polska z 3 maja 1791 20

22 Czy na pewno druga na świecie? Wiele prac naukowych za pierwszą, nowoczesną konstytucję na świecie, uznaje ustawę zasadniczą Republiki Korsykańskiej uchwaloną w 1755 r. Korsykańska republika przetrwała 14 lat do podbicia jej w 1769 r. przez Francuzów. Jako pierwsza wprowadzała równouprawnienie płci w czynnym prawie wyborczym. 21

23 Po I rozbiorze w 1772 Po I rozbiorze Rzeczpospolita znalazła się pod kontrolą Rosji, która uniemożliwiała przeprowadzenie jakichkolwiek reform 22

24 Okoliczności uchwalenia konstytucji 3 maja Po dramacie rozbioru w oświeconych warstwach narodu, wśród znacznej części szlachty i mieszczaństwa, w pełni dojrzało przeświadczenie, że ratunkiem dla suwerenności Państwa Polskiego może być tylko jego zasadnicza reforma. Dzieło to zapoczątkowały uchwały Sejmu Wielkiego obradującego w latach1788-1792 i przyjęta przez Sejm Konstytucja. 23

25 Sejm Czteroletni 24

26 Zamek królewski w Warszawie 25

27 Sala senatorska na Zamku Królewskim-miejsce uchwalenia konstytucji 26

28 Autorzy Konstytucji 3 maja Król Stanisław August Poniatowski Hugon Kołłątaj Ignacy Potocki 27

29 Współtwórcy konstytucji Stanisław Małachowski Stanisław Staszic Julian Ursyn Niemcewicz 28

30 Oryginalny manuskrypt konstytucji 29

31 Z Preambuły….. W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski …. … dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic /…../ niniejszą konstytucję uchwalamy…. 30

32 Medal wybity z okazji uchwalenia konstytucji 31

33 Założenia konstytucji *zmieniała ustrój na monarchię konstytucyjną *głosiła zasadę suwerenności narodu. *wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. *naprawiała polskie ustawodawstwo, znosząc zgubne liberum veto i wprowadzając do sejmu zasadę decydowania większością głosów. 32

34 Założenia konstytucji c.d. *znosiła wolną elekcję, wprowadzając zasadę dziedziczenia tronu. *wprowadziła zakaz konfederacji, które często organizowane były przeciw królowi *ograniczała rolę magnatów *ograniczyła znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu szlachcie nie posiadającej ziemi 33

35 Nie wszyscy równi! Konstytucja polska, w przeciwieństwie do amerykańskiej, nie wprowadzała wolności i równości praw obywateli *pełnię praw politycznych posiadała tylko szlachta posiadająca majątek *mieszczanie otrzymali ograniczone prawa, a *chłopi wzięci pod opiekę prawa i państwa, ale niewiele to znaczyło, gdyż nadal utrzymano poddaństwo i pańszczyznę 34

36 Krok na drodze do demokracji! Konstytucja została przyjęta z entuzjazmem przez obóz patriotyczny i dworski 35

37 Ogłoszenie Konstytucji 3 Maja 36

38 Widok sejmu w czasie uchwalania Konstytucji Kazimierz Wojniakowski 37

39 Uchwalanie Ustawy Rządowej Gustaw Taubert Sławie Króla i Narodu z Rewolucji z dnia 3 Maja 1791 roku 38

40 Konstytucja 3 maja 1791 Jan Matejko 39

41 Byli patrioci i nie tylko….. Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski niesiony na ramionach przez posłów do katedry św. Jana. W prawej dłoni trzyma tekst konstytucji Poseł Jan Suchorzewski sprzeciwiał się uchwaleniu konstytucji-groził zabiciem swojego syna w razie jej zaprzysiężenia 40

42 Co było później? Plan realizacji konstytucji zahamowany został przez obóz hetmański który w Targowicy zawiązał konfederację w 1792 roku i zwrócił się o pomoc do Rosji. W akcie konfederacji zniesiono Konstytucję 3 Maja za rozsiewanie „zarazków idei demokracji” Król pod naciskiem carycy przystąpił do Targowiczan. 41

43 Targowica symbolem zdrady Stanisław Szczęsny Potocki-inicjator spisku targowickiego Wieszanie targowiczan 42

44 Wojna polsko-rosyjska 1792 w obronie konstytucji 43

45 II rozbiór Polski w 1793 r. dokonany przez Rosję i Prusy 44

46 Jak długo obowiązywała konstytucja? Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński w 1793 r. uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne. 45

47 Zamek w Grodnie Tu odbył się słynny ostatni Sejm który zatwierdził II rozbiór i unieważnił dokonania Sejmu Wielkiego 46

48 Powstanie kościuszkowskie 1794 i III rozbiór Polski 47

49 Polska znika z map Europy na 123 lata 48

50 Dlaczego nie udało się? Nie udało się ocalić Polski, ponieważ wpływ zaborców uniemożliwił wprowadzenie konstytucji w życie uległość Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Rosji zahamowała tendencje zmiany ustroju brak zgody oligarchii magnackiej na reformy społeczeństwo niedojrzałe do wspólnych działań, których celem by było wzmocnienie kraju 49

51 Dlaczego więc pamiętamy? [fragment wypowiedzi prof. Normana Daviesa] „ Dlaczego …. pamiętamy, szanujemy i celebrujemy taką konstytucję, która w swoim czasie miał absolutnie minimalny, nikły wpływ na publiczne życie tego kraju? … Po pierwsze, Konstytucja 3 Maja byłą pierwsza w długiej kolejce różnych późniejszych konstytucji. Po drugie, ona była swoja, wydana przez Polaków i Litwinów dla korzyści obojga narodów. Po trzecie, wcieliła ona w siebie nadzieje wielu pokoleń, które do niedawna musiały żyć albo pod obcą okupacją albo pod niesuwerennym reżimem …” 50

52 Takimi są ludzie jakimi czynią ich prawa 51

53 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wykonali uczniowie klasy 2 A Michał Michalski Dominik Jeleśniański Marcin Żyrek Agnieszka Kupczak Natalia Eisler Hubert Duc Mateusz Szapert Aleksandra Śliwa Agnieszka Żurek 52


Pobierz ppt "1 Co uczniowie naszego gimnazjum wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja? 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google