Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing usług agroturystycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing usług agroturystycznych"— Zapis prezentacji:

1 Marketing usług agroturystycznych

2 Zadania działalności marketingowej w agroturystyce można określić następująco [Wiatrak 2001]:
Zdefiniowanie produktu, który zapewnia satysfakcję turyście Zidentyfikowanie rynku Określenie konkurencji Określenie kanałów komunikacji i komunikowania się z klientem Dystrybucja Wybór formy (techniki) sprzedaży Kontrola i badanie rynku Modyfikacja produktu

3 Strategie rynkowe usług agroturystycznych
koncepcja produkcyjna koncepcja produktowa koncepcja promocyjno-dystrybucyjna koncepcja marketingowa

4 Podstawowe elementy strategii marketingowej w agroturystyce
• produkt • cena • dystrybucja • promocja Wszystkie te elementy noszą nazwę „marketingu 4 P” lub „marketingu mix”.

5 Produkt agroturystyczny tworzą:
dobra materialne dobra naturalne dobra wolne usługi niematerialne

6 Produkt agroturystyczny posiada:
rdzeń produktu produkt rzeczywisty produkt poszerzony

7

8 Cykl życiowy produktu agroturystycznego:
wprowadzenie wzrost Dojrzałość spadek

9 Cykl życia produktu

10 Rodzaje cen usług agroturystycznych:
Z produktem agroturystycznym bardzo ściśle związana jest cena. Możemy wyróżnić trzy rodzaje cen: ceny kosztowe, które możemy uznać jako minimalne ceny zbytu, ceny rynkowe, które kwaterodawca chciałby osiągnąć, a potencjalny turysta nie zawsze akceptuje, rzeczywiste ceny rynkowe, stanowiące wypośrodkowanie pomiędzy ceną kosztową a ceną rynkową.

11 częstotliwość korzystania z usługi rodzaj turystów czas usługi
Kryteria różnicowania cen: sezon jakość usługi częstotliwość korzystania z usługi rodzaj turystów czas usługi miejsce usługi formy i terminy płatności

12 Metody ustalania cen: metoda oparta o koszty metoda oparta o popyt
metoda oparta o konkurencję / metoda porównawcza /

13 Nie należy zbyt często zmieniać cen, ponieważ traci się prestiż i zaufanie turystów. Badania marketingowe wykazują, że przy za wysokiej cenie usługi spada sprzedaż, jak również przy zbyt niskiej cenie również spada sprzedaż. W sytuacji kiedy spada sprzedaż zamiast obniżać cenę lepiej jest podnieść jakość świadczonej usługi i pomyśleć o rozszerzeniu zakresu usługi.

14 Podstawowe kanały dystrybucji usług agroturystycznych:
kanał bezpośredni kanał pośredni kanał mieszany

15 Przykładowe kanały dystrybucji w agroturystyce to:
- rolnicy, - biura podróży, - agencje turystyczne, - stowarzyszenia agroturystyczne, - organizacje turystyczne, - system elektronicznej rezerwacji.

16 Zalety kanału bezpośredniego:
- szybki przepływ informacji, - możliwość szybkiego reagowania na zmiany popytu, - pełna kontrola nad przepływem produktu i ustalaniem marż, - przejmowanie marży handlowej, - możliwość ustalania niskich, konkurencyjnych cen [Trębacz1997].

17 Funkcje promocji w turystyce wiejskiej:
Promocja spełnia trzy istotne funkcje: informacyjną pobudzającą konkurencyjną

18 Podstawowe zadania promocji:
przedstawienie korzyści wynikających z wypoczynku w naszym gospodarstwie wyróżnienie naszej oferty na tle innych konkurencyjnych ofert budowanie wizerunku firmy i dążenie do stworzenia marki poinformowanie maksymalnie dużej ilości potencjalnych klientów o rozpoczęciu działalności i naszej ofercie turystycznej.

19 Najbardziej rozpowszechnione środki (narzędzia) promocji wykorzystywane w agroturystyce to:
reklama produktu, wydawnictwa prezentacje upowszechnianie wizerunku sprzedaż osobista internet

20 Podstawowe metody reklamy usług agroturystycznych to:
reklama prasowa reklama radiowa i telewizyjna listy reklamowe

21 Podstawowe zasady reklamy:
zasada ciągłości zasada kolejności powtórzeń zasada równoczesnej różnorodności zasada koncentracji zasada kontrastowości

22 Wydawnictwa reklamowe w promocji agroturystyki:
ulotka – podkreśla charakter usługi, korzyści płynące z formy wypoczynku, w sposób krótki informuje o przygotowanej i posiadanej ofercie folder – zawiera główne składniki oferty, pokazuje ogólny wizerunek gospodarstwa, informuje o sposobie i możliwości zakupu usługi prospekt – przedstawia wizerunek gospodarstwa, pokazuje świadczone usługi, informuje o korzyściach płynących z wypoczynku katalog – przedstawia całą paletę gospodarstw agroturystycznych, zawiera oferowane usługi plakat – wzmacniający środek reklamowy

23 Planowanie materiałów promocyjnych
Jaki chcemy stworzyć wizerunek naszego produktu? Jak najskuteczniej dotrzeć z ofertą do odbiorcy? Kiedy chcemy rozpocząć promocję? Kto to zrobi?

24 Główne elementy materiału reklamowego:
nagłówek tekst główny stopkę redakcyjną

25 podkreślić zalety swojego produktu
W pracy nad tekstem należy mieć kilka zasad na uwadze: podkreślić zalety swojego produktu zaznaczyć ciekawe atrakcje turystyczne wymyślić hasło reklamowe używać określeń: pierwszy, najlepszy, największy, słynny można używać zabawnych gier słownych itp. używać w tekście zaimków osobowych tekst należy pisać w czasie teraźniejszym nie należy nadużywać cudzysłowów, nawiasów, średników, myślników i skrótów

26 Przystępując do projektowania należy kierować się pewnymi zasadami:
nagłówek logo długość wersów rozmiar czcionki odstępy dopasować styl do odbiorcy format i kolor ilustracje


Pobierz ppt "Marketing usług agroturystycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google