Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing usług agroturystycznych. Zadania działalności marketingowej w agroturystyce można określić następująco [Wiatrak 2001]: Zadania działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing usług agroturystycznych. Zadania działalności marketingowej w agroturystyce można określić następująco [Wiatrak 2001]: Zadania działalności."— Zapis prezentacji:

1 Marketing usług agroturystycznych

2 Zadania działalności marketingowej w agroturystyce można określić następująco [Wiatrak 2001]: Zadania działalności marketingowej w agroturystyce można określić następująco [Wiatrak 2001]:  Zdefiniowanie produktu, który zapewnia satysfakcję turyście  Zidentyfikowanie rynku  Określenie konkurencji  Określenie kanałów komunikacji i komunikowania się z klientem  Dystrybucja  Wybór formy (techniki) sprzedaży  Kontrola i badanie rynku  Modyfikacja produktu

3 Strategie rynkowe usług agroturystycznych  koncepcja produkcyjna  koncepcja produktowa  koncepcja promocyjno-dystrybucyjna  koncepcja marketingowa

4 Podstawowe elementy strategii marketingowej w agroturystyce produktprodukt cenacena dystrybucjadystrybucja promocjapromocja Wszystkie te elementy noszą nazwę „marketingu 4 P” lub „marketingu mix”.

5 Produkt agroturystyczny tworzą:  dobra materialne  dobra naturalne  dobra wolne  usługi niematerialne

6 Produkt agroturystyczny posiada: –rdzeń produktu –produkt rzeczywisty –produkt poszerzony

7

8 Cykl życiowy produktu agroturystycznego: 1.wprowadzenie 2.wzrost 3.Dojrzałość 4.spadek

9 Cykl życia produktu

10 Rodzaje cen usług agroturystycznych: Z produktem agroturystycznym bardzo ściśle związana jest cena. Możemy wyróżnić trzy rodzaje cen:  ceny kosztowe, które możemy uznać jako minimalne ceny zbytu,  ceny rynkowe, które kwaterodawca chciałby osiągnąć, a potencjalny turysta nie zawsze akceptuje,  rzeczywiste ceny rynkowe, stanowiące wypośrodkowanie pomiędzy ceną kosztową a ceną rynkową.

11 Kryteria różnicowania cen: sezon jakość usługi częstotliwość korzystania z usługi rodzaj turystów czas usługi miejsce usługi formy i terminy płatności

12 Metody ustalania cen:  metoda oparta o koszty  metoda oparta o popyt  metoda oparta o konkurencję / metoda porównawcza /

13 Nie należy zbyt często zmieniać cen, ponieważ traci się prestiż i zaufanie turystów. Badania marketingowe wykazują, że przy za wysokiej cenie usługi spada sprzedaż, jak również przy zbyt niskiej cenie również spada sprzedaż. W sytuacji kiedy spada sprzedaż zamiast obniżać cenę lepiej jest podnieść jakość świadczonej usługi i pomyśleć o rozszerzeniu zakresu usługi.

14 Podstawowe kanały dystrybucji usług agroturystycznych:  kanał bezpośredni  kanał pośredni  kanał mieszany

15 Przykładowe kanały dystrybucji w agroturystyce to: - rolnicy, - biura podróży, - agencje turystyczne, - stowarzyszenia agroturystyczne, - organizacje turystyczne, - system elektronicznej rezerwacji.

16 Zalety kanału bezpośredniego: - szybki przepływ informacji, - możliwość szybkiego reagowania na zmiany popytu, - pełna kontrola nad przepływem produktu i ustalaniem marż, - przejmowanie marży handlowej, - możliwość ustalania niskich, konkurencyjnych cen [Trębacz1997].

17 Funkcje promocji w turystyce wiejskiej: Promocja spełnia trzy istotne funkcje: -informacyjną -pobudzającą -konkurencyjną

18 Podstawowe zadania promocji:  przedstawienie korzyści wynikających z wypoczynku w naszym gospodarstwie  wyróżnienie naszej oferty na tle innych konkurencyjnych ofert  budowanie wizerunku firmy i dążenie do stworzenia marki  poinformowanie maksymalnie dużej ilości potencjalnych klientów o rozpoczęciu działalności i naszej ofercie turystycznej.

19 Najbardziej rozpowszechnione środki (narzędzia) promocji wykorzystywane w agroturystyce to: -reklama produktu, -wydawnictwa -prezentacje -upowszechnianie wizerunku -sprzedaż osobista -internet

20 Podstawowe metody reklamy usług agroturystycznych to:  reklama prasowa  reklama radiowa i telewizyjna  listy reklamowe

21 Podstawowe zasady reklamy:  zasada ciągłości  zasada kolejności powtórzeń  zasada równoczesnej różnorodności  zasada koncentracji  zasada kontrastowości

22 Wydawnictwa reklamowe w promocji agroturystyki:  ulotka – podkreśla charakter usługi, korzyści płynące z formy wypoczynku, w sposób krótki informuje o przygotowanej i posiadanej ofercie  folder – zawiera główne składniki oferty, pokazuje ogólny wizerunek gospodarstwa, informuje o sposobie i możliwości zakupu usługi  prospekt – przedstawia wizerunek gospodarstwa, pokazuje świadczone usługi, informuje o korzyściach płynących z wypoczynku  katalog – przedstawia całą paletę gospodarstw agroturystycznych, zawiera oferowane usługi  plakat – wzmacniający środek reklamowy

23 Planowanie materiałów promocyjnych Jaki chcemy stworzyć wizerunek naszego produktu? Jak najskuteczniej dotrzeć z ofertą do odbiorcy? Kiedy chcemy rozpocząć promocję? Kto to zrobi?

24 Główne elementy materiału reklamowego:  nagłówek  tekst główny  stopkę redakcyjną

25 W pracy nad tekstem należy mieć kilka zasad na uwadze:  podkreślić zalety swojego produktu  zaznaczyć ciekawe atrakcje turystyczne  wymyślić hasło reklamowe  używać określeń: pierwszy, najlepszy, największy, słynny  można używać zabawnych gier słownych itp.  używać w tekście zaimków osobowych  tekst należy pisać w czasie teraźniejszym  nie należy nadużywać cudzysłowów, nawiasów, średników, myślników i skrótów

26 Przystępując do projektowania należy kierować się pewnymi zasadami:  nagłówek  logo  długość wersów  rozmiar czcionki  odstępy  dopasować styl do odbiorcy  format i kolor  ilustracje


Pobierz ppt "Marketing usług agroturystycznych. Zadania działalności marketingowej w agroturystyce można określić następująco [Wiatrak 2001]: Zadania działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google