Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Tadeusz Syryjczyk Gospodarka Polska Gospodarka Polska Wyzwania pierwszej dekady nowego stulecia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Tadeusz Syryjczyk Gospodarka Polska Gospodarka Polska Wyzwania pierwszej dekady nowego stulecia."— Zapis prezentacji:

1 1 Tadeusz Syryjczyk Gospodarka Polska Gospodarka Polska Wyzwania pierwszej dekady nowego stulecia

2 2 Polska z zachód – wczoraj i dziś

3 3 Ważne liczby II połowy XX wieku

4 4 Siła ekonomiczna państw – PKB mld $ (gus)

5 5 PKB $/osobę – istotny wskaźnik (gus)

6 6 Dorobek dziesięciolecia zZasadnicze powodzenie reform zWzrost produktu krajowego zRok 1990: 1547 $/os Rok 2000: 4078 $/os zMierzony siłą nabywczą: zRok 1991: 4466 $/os Rok 1999: 8763 $/os zObecnie jest to 39% średniej UE zDane GUS, RS 1999,2000.

7 7 PKB mierzony siłą nabywczą - $/os (gus)

8 8 Dynamika realnego PKB Na podstawie danych EBOiR, maj 2000

9 9 Ważne osiągnięcia zSzybki kres gospodarki niedoborów zNajszybsze pokonanie recesji po 1989 r zUniknięcie recesji po kryzysie w Rosji zPrzełamywanie bariery edukacyjnej. Dziś na I roku jest tylu studentów, ile było ich w ogóle kilkanaście lat temu.

10 10 PKB – Jakość życia 1990 rok 1999 rok PKB mierzony siłą nabywczą 4466$/os8763$/os Samochody osobowe na 1000 mieszkańców 138 27% rodzin ma samochód 240 50% rodzin ma samochód Studenci szkół wyższych na 10000 mieszkańców 102365 Wódka czysta (spirytus) na osobę na rok 3,8 l2,1 l Owoce – spożycie na osobę na rok 28,9 kg53,7 kg Średni czas dalszego trwania życia 30 letniego mężczyzny 39,1 lat40,6 lat

11 11 Struktura wytwarzania PKB

12 12 Problemy zOdroczona prywatyzacja trudnych działów zBiurokracja zNiewydolność sądów zTrudności w obrocie nieruchomościami zZa mało inwestycji zZa duże bezrobocie

13 13 Wydajność w przemyśle Analiza danych GUS przez Mc Kinsey Global Institute

14 14 Wydajność w gospodarce Dane McKinsey GI, za GUS i USCensus, Skala USA 1996 = 100

15 15 Wydajność i wzrost zW całej gospodarce 1992-1998 : zWydajność średnio +5% / rok zProdukcja średnio +6% / rok zZatrudnienie +1% /rok zRozwój usług, handlu, budownictwa mieszkaniowego. zKoniecznym warunkiem ograniczenia bezrobocia jest wzrost > 6%.

16 16 Tempo wzrostu – Polska w UE

17 17 zDla 98 krajów 1960-1985 – w statystyce nie widać konwergencji zDla OECD w tym samym czasie – oczywiście funkcjonuje zWyjaśnienie statystycznie istotne – postęp techniczny i organizacyjny nie przenosi się swobodnie zIstotny jest kapitał ludzki – edukacja, szkolenie i doświadczenie nabyte w pracy zBrak rozwoju kapitału ludzkiego = pułapka ubóstwa Czy pułapka ubóstwa ?

18 18 Konwergencja czy pułapka ubóstwa

19 19 Rola edukacji

20 20 Obraz dla Polski nie jest jednoznaczny zNajlepsza relacja do 1989 roku zWzrost wydajności, ale zProporcje wzrostu pogorszyły się zInwestycje ->

21 21 Regiony – różnice rosną ZA: Rzeczpospolita, 26-27 stycznia, B. Wyżnikiewicz

22 22 Przesłanki powodzenia Co trzeba kontynuować zPolityka pieniężna i budżetowa zPrywatyzacja zReforma emerytalna – nowe oszczędności zInwestycje i oszczędności oraz zInwestycje zagraniczne zWzrost wydajności pracy : 5% rocznie

23 23 Polityka gospodarcza zStabilność – ograniczenie inflacji, deficytu zObliczalność - redukcja regulacji, sprawność państwa, egzekucja prawa, koncesji itp. zElastyczny rynek pracy zPewność i łatwość obrotu – także nieruchomości zInfrastruktura lokalna – dostęp do mediów zUproszczenie podatków. Racjonalizacja podatków majątkowych – najtrudniejszy problem.

24 24 Zatrudnienie zZmniejszenie kosztów pracy zBiurokracja i kodeks pracy zWsparcie zatrudnienia absolwentów yZwiększenie środków i realizacja umów yZmiana zasad – wiek zatrudnionego

25 25 Rodzaje aktywności dające wzrost i zatrudnienie zEksport zMała i Średnia Przedsiębiorczość zBudownictwo zUsługi, handel

26 26 Mała i średnia przedsiębiorczość zKoniec rezerw prostych zZwiększenie skali działania – od małych do średnich. zPoprawa organizacji zTechnologie – działania ATT (?)


Pobierz ppt "1 Tadeusz Syryjczyk Gospodarka Polska Gospodarka Polska Wyzwania pierwszej dekady nowego stulecia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google