Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji"— Zapis prezentacji:

1

2 Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji
Głusi w pracy Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

3 Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”
projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy. projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

4 Głusi w pracy Najczęstsze problemy oraz ich rozwiązania przy zatrudnianiu Głuchych Specyfika środowiska Komunikacja Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

5 1. Najczęstsze problemy…
Obawy ze strony pracodawców Obawy ze strony Głuchych Słaba znajomość języka polskiego wśród Głuchych Niewielki wybór zawodów (brak nowych zawodów) Niska świadomość słyszących nt. możliwości, korzyści i warunków zatrudniania Głuchych Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

6 … i możliwe rozwiązania
Zapoznanie się: ze specyfiką środowiska (Kulturą Głuchych) ze sposobami komunikacji z Głuchymi fakty i mity z możliwościami/ umiejętnościami Głuchego kandydata z dobrymi praktykami w zakresie zatrudniania Głuchych próbny dzień/okres w pracy Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

7 2. Specyfika środowiska Niepełnosprawność – czym jest?
Zróżnicowanie środowiska Głuchych Specyfika Głuchych pracowników Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

8 Niepełnosprawność na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą nie zdolność do pracy. [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn r.] Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

9 Niepełnosprawność jest wynikiem „interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami”. [Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ] Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

10 głuchy, Głuchy, głuchoniemy…?
termin medyczny – niedosłuch głębokiego stopnia (powyżej 90 dB) ograniczone możliwości słuchowe - nie jest on w stanie w sposób naturalny opanować języka mówionego Głuchy człowiek, który jest członkiem określonej mniejszości językowej Polski Język Migowy jest jego pierwszym językiem deklaracja przynależności do Kultury Głuchych, do jej wartości, przekonań i norm, nie zaś określenie stanu zdrowia Nie używamy zaś określenia głuchoniemy – jest dla Głuchych obraźliwe. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

11 Zróżnicowanie środowiska głuchych
Osoby niedosłyszące/ słabosłyszące Osoby głuche/ Głuche Posługujące się Polskim Językiem Migowym Posługujące się językiem polskim Hermetyczność środowiska Środowisko to jest bardzo zróżnicowane: są osoby określające się jako głuche lub Głuche (kulturowo), są osoby słabosłyszące oraz niesłyszące, ponadto niektórzy posługują się PJM (większość), ale nie wszyscy. Poziom znajomości języka polskiego w piśmie jest zróżnicowany – niektórzy bardzo dobrze posługują się gramatyką języka polskiego, inni na poziomie podstawowym. Cechą środowisk jest jego hermetyczność, nie każdy może do niego należeć (w sensie kulturowym). Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

12 Tożsamość kulturowa Głuchych
Własny język: Polski Język Migowy Sposób postrzegania świata System wartości Kultura Głuchych Osoby Głuche określają swoją tożsamość nie poprzez fakt, że nie słyszą, ale poprzez fakt posiadania i posługiwania się swoim własnym odrębnym i pełnowartościowym językiem – Polskim Językiem Migowym. Jest to naturalny język Głuchych. Świat postrzegają wzrokowo – zatem to, co widzą może mieć dla nich większe znaczenie, niż dla słyszących. System wartości – bardzo ważne są więzy rodzinne i przyjacielskie. To wszystko składa się na Kulturę Głuchych. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

13 Polski Język Migowy (PJM)  System Językowo-Migowy (SJM)
To bardzo ważne – Polski Język Migowy to naturalny język Głuchych. System Językowo – Migowy to język sztuczny, będący dosłownym przekładem z języka polskiego, jest niezrozumiały dla Głuchych. Chcą się porozumiewać z Głuchym należy uczuć się tylko i wyłącznie PJM-u. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

14 Głusi pracownicy Co może dziwić we współpracy z Głuchymi
przy rekrutacji przy pracy przy zwolnieniach Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

15 Rekrutacja Dokumenty aplikacyjne: Rozmowa:
CV może nie być zupełnie bezbłędne Przy nr telefonu pojawi się „[tylko SMS]” List motywacyjny napiszą nieliczne osoby Rozmowa: Częste i pierwsze pytanie o zarobki Chęć pracy tylko na 1 zmianę Ważna bliskość zakładu pracy i dojazd 7 godzin pracy Częste urlopy i zwolnienia Aplikacja: -tolerancja na błędy, zrozumienie dla komunikatu „SMS”; -niewymaganie LM jeśli nie jest to praca, w której podstawą jest biegły język polski Rozmowa – należy pamiętać, że wszystko można negocjować, tłumaczyć – wcale nie trzeba się na wszystko zgadzać. Głusi często wspominają o tych rzeczach na rozmowie, ale zawsze można im wytłumaczyć, dlaczego coś nie jest możliwe. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

16 Praca Zapytanie o zarobki „na czarno” (ze względu na renty)
Ważne: 7 godzin pracy, dodatkowy urlop, inne przywileje … Możliwe nieporozumienia Głusi „mocniej patrzą oczami” (ważne są: spojrzenia, mimika, gesty; to czego nie widać – tego w zasadzie nie ma) Zmiana stanowiska pracy, obowiązków (wyjaśnienie, wytłumaczenie) Odsyłanie do sprzątania ma znaczenie „dyskryminacyjne” Spóźnienia, absencje – ustalenie zasad, sposobu kontaktu - rozmawiając z Głuchym mimiką pokazujesz mu swój stosunek do niego, należy pamiętać zatem o uśmiechu  warto pamiętać, aby ustalić zasady na początku, przy przyjęciu do pracy powiedzieć rzeczy być może oczywiste, np. podać numery kontaktowe (do SMS-a) z prośbą o informację w przypadku spóźnienia czy nieobecności. wszystko co jest niemożliwe do przyjęcia przez pracodawcę, należy spokojnie wytłumaczyć. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

17 Zwolnienia Czasem nagłe – trzeba podkreślić okres wypowiedzenia
Różne powody: „Ktoś mnie nie lubi” „Jestem dyskryminowany” Nierzadko możliwe do uniknięcia Nie każdy Głuchy powie, że mu źle, niektórzy będą się bali porozmawiać i po prostu odejdą W miarę możliwości nie uprzedzajmy się do Głuchych pracowników, jeśli jeden z nich negatywnie nas zaskoczy ważne jest szukanie kontaktu i rozmowa z pracownikiem powody odejścia mogą się wydać błahe, ale często mogą się za nimi kryć poważne sprawy, np. poczucie dyskryminacji - jeśli my zwalniamy, to pamiętajmy żeby wyjaśniać powody zwolnienia (koniec umowy, brak możliwości zatrudnienia, zbyt niska efektywność) Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

18 O czym warto pamiętać? Ustalamy i wyjaśniamy zasady współpracy
Wszystkie ważne informacje zapisujemy skrótowo na kartkach (godziny zmian, dni wolne, grafik, numery kontaktowe, zasady) Staramy się pamiętać – „czego nie widać, tego nie ma” Nie polegamy na przytakiwaniu – staramy się upewnić czy zostaliśmy zrozumiani, szukamy kontaktu Uwrażliwiamy na te kwestie zespół – koordynatorzy, brygadziści, najbliżsi współpracownicy Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

19 3. Komunikacja z Głuchymi – fakty i mity
Głusi Słyszący Migają Piszą Mówią lub nie  Mówią Piszą Migają lub nie  Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

20 mit: wystarczy karta i długopis
fakt: nie ma znaczenia czy machasz długopisem czy ustami problemem jest dalej gramatyka języka polskiego tak różna od gramatyki PJM Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

21 można pisać prostymi zdaniami
używać prostych konstrukcji gramatycznych bez trudnych słów i wielokrotnie złożonych zdań można zapoznać się z zasadami gramatyki PJM – łatwiej będzie zbudować czytelny komunikat Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

22 mit: wszyscy Głusi czytają z ruchu warg fakt: przecież wargami ruszasz w gramatyce języka polskiego a to właśnie ona jest problemem dla Głuchych Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

23 nieco głośniej (w przypadku osoby słabosłyszącej) w normalnym tempie
Można próbować mówić: nieco wyraźniej nieco głośniej (w przypadku osoby słabosłyszącej) w normalnym tempie patrząc na rozmówcę (nie chodzić po pokoju) nie zasłaniając ust Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

24 mit: wystarczy się nauczyć daktylografii (alfabet palcowy)
fakt: proszę sobie wyobrazić, że ktoś do nas mówi literując, np. „Pe eR a Ce A” [PRACA] … Poza tym wiele słów, zwłaszcza specjalistycznych, jest nieznanych Głuchym – pismo/ daktylografia nie pomoże, trzeba wyjaśnić sedno  Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

25 daktylografia – nazwy własne, ew. tylko krótkie kluczowe słowa
PJM – nauka kilku podstawowych znaków SJM – bez sensu np. Jeśli mamy czas i energię nauczyć się alfabetu, warto spróbować także poznać kilka znaków PJM (w żadnym wypadku nie traćmy czasu na SJM), które często pojawiają się w miejscu pracy. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

26 mit: Głusi mają problem z uczeniem się, dlatego słabo piszą w języku polskim fakt: system edukacji w Polsce nie przewiduje, że dla kogoś urodzonego w Polsce, języki polski może być drugim językiem Uczenie języka obcego wymaga odrębnej metodologii - Głusi powinni być uczeni języka polskiego jako obcego, dla Głuchych bowiem PJM jest pierwszym i naturalnym językiem, a każdy następny język to język obcy. Tymczasem Głuchych uczy się języka polskiego w piśmie jako naturalnego. Źle dobrana metodologia uczenia, sprawia, że wielu Głuchych nie opanowuje języka polskiego w piśmie na wysokim poziomie. Jest to kwestia nieodpowiedniego systemu nauczania, a nie możliwości intelektualnych Głuchych – te bowiem są zupełnie w normie. Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

27 mit: żaden Głuchy nie może nauczyć się mówić fakt: owszem, może choć będzie to mowa zniekształcona
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

28 Szacunek dla starań komunikacji w języku obcym
Cierpliwość Szacunek dla starań komunikacji w języku obcym Skupienie na przekazie niewerbalnym – mowa ciała, mimika Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

29 Komunikacja – fakt podstawowy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

30 Nauka PJM Nauka PJM (podstaw gramatyki, często używanego słownictwa, alfabetu) Dofinansowanie do nauki języka migowego (PFRON) Złożenie wniosku jako osoba mająca kontakt z Głuchym Listopad-grudzień – decyzja w styczniu Do 90% kosztów szkolenia Więcej informacji o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie kursu PJM na stronie: Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

31 Gdzie się uczyć Polskiego Języka Migowego?
Uniwersytet Wrocławski: - -FB: Polski Język Migowy na Uniwersytecie Wrocławskim Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski -ul. Braniborska 2/10 Wrocław -www.pzg.wroclaw.pl/jezyk_migowy Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

32 Savoir – vivre w komunikacji z Głuchymi
Sposoby zwrócenie uwagi, rozpoczęcia rozmowy machanie ręką, lekkie klepnięcie w ramię, uderzenie otwartą dłonią w stół, tupanie, miganie światłem, rzucenie kulką papieru, wysłanie sygnału z telefonu nie wolno (!): klepać w okolice karku/ głowy, rzucać ciężkim przedmiotem nie używaj słowa „głuchoniemy” Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

33 Savoir – vivre w komunikacji z Głuchymi
Podczas rozmowy: nie błądź wzrokiem, utrzymuj kontakt wzrokowy, nie zajmuj się inną czynnością, nie wpatruj się w dłonie (patrz w oczy) podczas rozmowy z tłumaczem, zwracaj się bezpośrednio do rozmówcy, nie do tłumacza nie przechodź między dwoma migającymi osobami Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

34 Komunikacja – podsumowanie
Warto poznać podstawy gramatyki PJM, podstawowe znaki, alfabet palcowy Mówimy krótkimi zadaniami, prostymi słowami Nie zasłaniamy ust, patrzymy w oczy Używamy całego ciała, mimiki, gestów Kluczowe informacje zapisujemy na kartce/telefonie Można powtarzać, pytać o zrozumienie, prosić o powtórzenie – nie rezygnujmy w trakcie rozmowy Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

35 Komunikacja - podsumowanie
https://www.facebook.com/video.php?v= Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy


Pobierz ppt "Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google