Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji."— Zapis prezentacji:

1

2 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji

3 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Projekt „Spróbujmy się zrozumieć” projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy. projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

4 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy 1.Najczęstsze problemy oraz ich rozwiązania przy zatrudnianiu Głuchych 2.Specyfika środowiska 3.Komunikacja

5 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy 1. Najczęstsze problemy… Obawy ze strony pracodawców Obawy ze strony Głuchych Słaba znajomość języka polskiego wśród Głuchych Niewielki wybór zawodów (brak nowych zawodów) Niska świadomość słyszących nt. możliwości, korzyści i warunków zatrudniania Głuchych

6 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy … i możliwe rozwiązania Zapoznanie się: 1.ze specyfiką środowiska (Kulturą Głuchych) 2.ze sposobami komunikacji z Głuchymi – fakty i mity 3.z możliwościami/ umiejętnościami Głuchego kandydata – z dobrymi praktykami w zakresie zatrudniania Głuchych – próbny dzień/okres w pracy

7 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy 2. Specyfika środowiska Niepełnosprawność – czym jest? Zróżnicowanie środowiska Głuchych Specyfika Głuchych pracowników

8 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Niepełnosprawność na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą nie zdolność do pracy. [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r.]

9 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Niepełnosprawność jest wynikiem „interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami”. [Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ]

10 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy głuchy, Głuchy, głuchoniemy…? głuchy termin medyczny – niedosłuch głębokiego stopnia (powyżej 90 dB) ograniczone możliwości słuchowe - nie jest on w stanie w sposób naturalny opanować języka mówionego Głuchy człowiek, który jest członkiem określonej mniejszości językowej Polski Język Migowy jest jego pierwszym językiem deklaracja przynależności do Kultury Głuchych, do jej wartości, przekonań i norm, nie zaś określenie stanu zdrowia Nie używamy zaś określenia głuchoniemy – jest dla Głuchych obraźliwe.

11 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Zróżnicowanie środowiska głuchych Osoby niedosłyszące/ słabosłyszące Osoby głuche/ Głuche Posługujące się Polskim Językiem Migowym Posługujące się językiem polskim Hermetyczność środowiska

12 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Tożsamość kulturowa Głuchych Własny język: Polski Język Migowy Sposób postrzegania świata System wartości Kultura Głuchych

13 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Polski Język Migowy (PJM)  System Językowo-Migowy (SJM)

14 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi pracownicy Co może dziwić we współpracy z Głuchymi – przy rekrutacji – przy pracy – przy zwolnieniach

15 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Rekrutacja Dokumenty aplikacyjne: – CV może nie być zupełnie bezbłędne – Przy nr telefonu pojawi się „[tylko SMS]” – List motywacyjny napiszą nieliczne osoby Rozmowa: – Częste i pierwsze pytanie o zarobki – Chęć pracy tylko na 1 zmianę – Ważna bliskość zakładu pracy i dojazd – 7 godzin pracy – Częste urlopy i zwolnienia

16 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Praca Zapytanie o zarobki „na czarno” (ze względu na renty) Ważne: 7 godzin pracy, dodatkowy urlop, inne przywileje … Możliwe nieporozumienia – Głusi „mocniej patrzą oczami” (ważne są: spojrzenia, mimika, gesty; to czego nie widać – tego w zasadzie nie ma) – Zmiana stanowiska pracy, obowiązków (wyjaśnienie, wytłumaczenie) Odsyłanie do sprzątania ma znaczenie „dyskryminacyjne” Spóźnienia, absencje – ustalenie zasad, sposobu kontaktu

17 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Zwolnienia Czasem nagłe – trzeba podkreślić okres wypowiedzenia Różne powody: – „Ktoś mnie nie lubi” – „Jestem dyskryminowany” Nierzadko możliwe do uniknięcia – Nie każdy Głuchy powie, że mu źle, niektórzy będą się bali porozmawiać i po prostu odejdą W miarę możliwości nie uprzedzajmy się do Głuchych pracowników, jeśli jeden z nich negatywnie nas zaskoczy

18 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy O czym warto pamiętać? Ustalamy i wyjaśniamy zasady współpracy Wszystkie ważne informacje zapisujemy skrótowo na kartkach (godziny zmian, dni wolne, grafik, numery kontaktowe, zasady) Staramy się pamiętać – „czego nie widać, tego nie ma” Nie polegamy na przytakiwaniu – staramy się upewnić czy zostaliśmy zrozumiani, szukamy kontaktu Uwrażliwiamy na te kwestie zespół – koordynatorzy, brygadziści, najbliżsi współpracownicy

19 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy 3. Komunikacja z Głuchymi – fakty i mity Głusi Migają Piszą Mówią lub nie Słyszący Mówią Piszą Migają lub nie

20 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy mit: wystarczy karta i długopis fakt: nie ma znaczenia czy machasz długopisem czy ustami problemem jest dalej gramatyka języka polskiego tak różna od gramatyki PJM

21 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy można pisać prostymi zdaniami używać prostych konstrukcji gramatycznych bez trudnych słów i wielokrotnie złożonych zdań można zapoznać się z zasadami gramatyki PJM – łatwiej będzie zbudować czytelny komunikat

22 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy mit: wszyscy Głusi czytają z ruchu warg fakt: przecież wargami ruszasz w gramatyce języka polskiego a to właśnie ona jest problemem dla Głuchych

23 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Można próbować mówić: nieco wyraźniej nieco głośniej (w przypadku osoby słabosłyszącej) w normalnym tempie patrząc na rozmówcę (nie chodzić po pokoju) nie zasłaniając ust

24 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy mit: wystarczy się nauczyć daktylografii (alfabet palcowy) fakt: proszę sobie wyobrazić, że ktoś do nas mówi literując, np. „Pe eR a Ce A” [PRACA] … Poza tym wiele słów, zwłaszcza specjalistycznych, jest nieznanych Głuchym – pismo/ daktylografia nie pomoże, trzeba wyjaśnić sedno

25 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy daktylografia – nazwy własne, ew. tylko krótkie kluczowe słowa PJM – nauka kilku podstawowych znaków SJM – bez sensu np. www.migam.orgwww.migam.org

26 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy mit: Głusi mają problem z uczeniem się, dlatego słabo piszą w języku polskim fakt: system edukacji w Polsce nie przewiduje, że dla kogoś urodzonego w Polsce, języki polski może być drugim językiem

27 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy mit: żaden Głuchy nie może nauczyć się mówić fakt: owszem, może choć będzie to mowa zniekształcona

28 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Cierpliwość Szacunek dla starań komunikacji w języku obcym Skupienie na przekazie niewerbalnym – mowa ciała, mimika

29 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Komunikacja – fakt podstawowy

30 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Nauka PJM Nauka PJM (podstaw gramatyki, często używanego słownictwa, alfabetu) Dofinansowanie do nauki języka migowego (PFRON) Złożenie wniosku jako osoba mająca kontakt z Głuchym Listopad-grudzień – decyzja w styczniu Do 90% kosztów szkolenia

31 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Gdzie się uczyć Polskiego Języka Migowego? Uniwersytet Wrocławski: -e-mail: pjm.ifp.uwr@gmail.com -FB: Polski Język Migowy na Uniwersytecie Wrocławskim Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski -ul. Braniborska 2/10 Wrocław -www.pzg.wroclaw.pl/jezyk_migowy

32 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Savoir – vivre w komunikacji z Głuchymi Sposoby zwrócenie uwagi, rozpoczęcia rozmowy –machanie ręką, lekkie klepnięcie w ramię, uderzenie otwartą dłonią w stół, tupanie, miganie światłem, rzucenie kulką papieru, wysłanie sygnału z telefonu –nie wolno (!): klepać w okolice karku/ głowy, rzucać ciężkim przedmiotem –nie używaj słowa „głuchoniemy”

33 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Savoir – vivre w komunikacji z Głuchymi Podczas rozmowy: –nie błądź wzrokiem, utrzymuj kontakt wzrokowy, –nie zajmuj się inną czynnością, –nie wpatruj się w dłonie (patrz w oczy) –podczas rozmowy z tłumaczem, zwracaj się bezpośrednio do rozmówcy, nie do tłumacza –nie przechodź między dwoma migającymi osobami

34 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Komunikacja – podsumowanie Warto poznać podstawy gramatyki PJM, podstawowe znaki, alfabet palcowy Mówimy krótkimi zadaniami, prostymi słowami Nie zasłaniamy ust, patrzymy w oczy Używamy całego ciała, mimiki, gestów Kluczowe informacje zapisujemy na kartce/telefonie Można powtarzać, pytać o zrozumienie, prosić o powtórzenie – nie rezygnujmy w trakcie rozmowy

35 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Komunikacja - podsumowanie https://www.facebook.com/video.php?v=566313086760254


Pobierz ppt "Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Charakterystyka Głuchego pracownika i sposoby komunikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google