Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z wzorcami materiałów informacyjnych j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z wzorcami materiałów informacyjnych j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na."— Zapis prezentacji:

1 Praca z wzorcami materiałów informacyjnych j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Włącz edytowanie, Jeśli klipy wideo w tym kursie nie są odtwarzane, może być konieczne pobranie programu QuickTime lub po prostu korzystanie z programu PowerPoint 2013.pobranie programu QuickTimekorzystanie z programu PowerPoint 2013

2 1234 Podsumowanie kursuPomoc Praca z wzorcami materiałów informacyjnych Podpisy kodowane 1 z 1 klipów wideo Wzorce materiałów informacyjnych PodsumowanieOpinia Pomoc 4:34 Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Podczas drukowania materiałów informacyjnych w programie PowerPoint większość ustawień tych materiałów można wybrać w widoku wydruku. Kilka ustawień wymaga jednak zmodyfikowania wzorca materiałów informacyjnych —strony zawierającej wzorcowy układ i właściwości tych materiałów.Zaraz pokażę, o co mi chodzi.Załóżmy, że chcę wydrukować materiały informacyjne dotyczące mojej prezentacji. Klikam pozycję Plik, Drukuj, aby otworzyć widok wydruku. Następnie klikam przycisk układu strony w celu wybrania typu materiałów informacyjnych.Wybieram układ 4 poziomych slajdów stronie.Następnie przewijam listę w dół i wybieram orientację strony materiałów informacyjnych:Pionowa lub Pozioma. Użyję orientacji Pozioma.Program PowerPoint zapamiętuje te opcje i wybiera je automatycznie przy następnym otwarciu widoku wydruku. Kolejną rzeczą, jaką mogę zrobić w tym widoku, jest dodanie tekstu nagłówka lub stopki do materiałów informacyjnych. Aby to zrobić, klikam łącze Edytuj nagłówek i stopkę u dołu widoku.W wyświetlonym oknie dialogowym sprawdzam, czy jest otwarta karta Notatki i materiały informacyjne. Aby dodać nagłówek, zaznaczam pole wyboru Nagłówek, wpisuję tekst i klikam przycisk Zastosuj do wszystkich. Tekst nagłówka jest wyświetlany w podglądzie wydruku.Co jednak zrobić, jeśli nie chcę, aby w nagłówkach lub stopkach była wyświetlana data,albo chcę zmienić pozycję tekstu nagłówka i numeru strony lub je powiększyć?Takie zmiany formatowania wymagają otwarcia wzorca materiałów informacyjnych.Zacznijmy od powrotu do widoku normalnego.W celu otwarcia wzorca materiałów informacyjnych klikam pozycję Widok, Wzorzec materiałów informacyjnych. Na karcie Wzorzec materiałów informacyjnych znajduje się grupa opcji zawierająca wszystkie symbole zastępcze nagłówka i stopki. Tych opcji można użyć do wyświetlania i ukrywania symboli zastępczych w ramach wzorca.Aby ukryć dowolny z nich, na przykład symbol Data, trzeba usunąć jego zaznaczenie.W wyniku tego symbol zniknie z wzorca.Nie potrzebuję stopki tekstowej, dlatego usuwam zaznaczenie również i tego symbolu zastępczego.Jeśli w przyszłości zdecyduję, że data lub stopka tekstowa są potrzebne, konieczne będzie ponowne zaznaczenie pól wyboru tych symboli zastępczych w ramach wzorca. Kolejną możliwością jest sformatowanie symboli zastępczych, na przykład wyśrodkowanie nagłówka.Wybieram symbol zastępczy Nagłówek we wzorcu.Następnie klikam kartę Narzędzia do rysowania Formatowanie, klikam pozycję Wyrównaj i wybieram pozycję Wyrównaj do środka w poziomie. Powoduje to wyśrodkowanie symbolu zastępczego.Chcę również zwiększyć rozmiar czcionki nagłówka, dlatego pozostawiam zaznaczony symbol zastępczy. Klikam kartę Narzędzia główne i zwiększam rozmiar czcionki do 14.Następnie wyśrodkowuję tekst nagłówka.Naciskając klawisz Strzałka w dół, przesuwam nieco symbol zastępczy.Wprowadzę teraz podobne zmiany dla symbolu zastępczego Numer strony.Wyśrodkowuję go za pomocą opcji Wyrównaj, a następnie klikam kartę Narzędzia główne i zwiększam rozmiar czcionki oraz wyśrodkowuję numer strony. Aby zamknąć wzorzec materiałów informacyjnych, klikam kartę Wzorzec materiałów informacyjnych, a następnie przycisk Zamknij widok wzorca. Otworzę teraz ponownie widok wydruku, aby wyświetlić podgląd materiałów informacyjnych i wydrukować je. W podglądzie wydruku widać teraz, że informacje w nagłówku i stopce są takie, jakie powinny być,i odzwierciedlają zmiany wprowadzone we wzorcu materiałów informacyjnych.Te ustawienia będą stosowane we wszystkich kolejnych materiałach informacyjnych tej prezentacji.Teraz mogę rozpocząć drukowanie.Więcej informacji można znaleźć w podsumowaniu kursu.

3 Pomoc Podsumowanie kursu Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Podsumowanie kursu — Praca z wzorcami materiałów informacyjnych PodsumowanieOpinia Pomoc 1234 4:34 Tworzenie lub zmienianie materiałów informacyjnych towarzyszących prezentacji Karta Wzorzec materiałów informacyjnych w programie PowerPoint 2013 służy do edytowania wyglądu i układu materiałów informacyjnych towarzyszących prezentacji. Zmiany wprowadzone w tym wzorcu pojawiają się na wszystkich stronach wydrukowanych materiałów informacyjnych. 1.Kliknij pozycję Widok > Widoki wzorców > Wzorzec materiałów informacyjnych. Spowoduje to otwarcie karty Wzorzec materiałów informacyjnych. 2.Na stronie kliknij symbol zastępczy tekstu (Nagłówek, Stopka, Data lub Numer strony), aby wprowadzić zmiany. Mogą one obejmować: Edytowanie lub dodawanie zawartości w symbolach zastępczych tekstu: Oprócz zmian w tekście możesz też dodać grafikę lub zawartość innego typu przy użyciu poleceń z karty Wstawianie. Formatowanie kształtu i wyglądu tekstu: Zaznacz tekst i użyj poleceń znajdujących się na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania. Zmienianie symboli zastępczych tekstu: Przeciągnij symbol zastępczy tekstu, aby go przenieść, a następnie zmień jego rozmiar przy użyciu uchwytów zmiany rozmiaru pola tekstowego. Włącz lub wyłącz symbole zastępcze: Na karcie Wzorzec materiałów informacyjnych w grupie Symbole zastępcze wyczyść zaznaczenie symbolu zastępczego, który chcesz wyłączyć. Dodawanie lub zmienianie tła: Na karcie Wzorzec materiałów informacyjnych w grupie Tło kliknij pozycję Style tła, a następnie kliknij tło lub pozycję Formatuj tło, aby utworzyć tło. 3.Aby zakończyć, na karcie Wzorzec materiałów informacyjnych w grupie Zamykanie kliknij przycisk Zamknij widok wzorca. Wyświetlanie podglądu materiałów informacyjnych Aby wyświetlić podgląd materiałów informacyjnych przed wydrukowaniem i sprawdzić ich wygląd: Kliknij pozycję Plik > Drukuj. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Slajdy na całych stronach, a następnie w obszarze Materiały informacyjne wybierz odpowiedni układ i obejrzyj go w okienku podglądu. Ponownie kliknij kartę Plik, aby wrócić do poprzedniego widoku. Zobacz też Tworzenie lub zmienianie materiałów informacyjnych towarzyszących prezentacjiTworzenie lub zmienianie materiałów informacyjnych towarzyszących prezentacji Inne kursy szkoleniowe Pakiet zgodności pakietu Office Wzorce materiałów informacyjnych

4 Zobacz inne kursy Pomoc Podsumowanie kursu Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Oceny i komentarze Dziękujemy za obejrzenie tego kursu! PodsumowanieOpinia Pomoc 1234 4:34 Wzorce materiałów informacyjnych

5 Pomoc Podsumowanie kursu Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Pomoc PodsumowanieOpinia Pomoc 1234 4:34 Wzorce materiałów informacyjnych


Pobierz ppt "Praca z wzorcami materiałów informacyjnych j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google