Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zajęcia z metod „Zajęcia z metod i technik uczenia się” i technik uczenia się”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zajęcia z metod „Zajęcia z metod i technik uczenia się” i technik uczenia się”"— Zapis prezentacji:

1 „Zajęcia z metod „Zajęcia z metod i technik uczenia się” i technik uczenia się”

2 Program obejmował cykl 4 spotkań w ramach zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas IV i V. Realizowany był w okresie od lutego do kwietnia 2014r. W ramach zajęć dzieci poznawały wybrane metody i techniki uczenia się, które stymulowały wzrost ich zaangażowania i samodzielności oraz mobilizowały je do przyjęcia na siebie większej odpowiedzialności za proces nabywania wiedzy i umiejętności.

3 Spotkanie pierwsze Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń integrujących grupę. Następnie uczniowie razem z prowadzącą spotkanie starali się odpowiedzieć na pytania: „Jak się uczyć?”, „Gdzie się uczyć?”, „Kiedy się uczyć?” Do tego celu wykorzystano prezentację multimedialną. Dzieci miały także okazję poznać oraz określić (za pomocą testu) preferowane style uczenia się.

4 Spotkanie drugie „ TRENING PAMIĘCI” Podczas spotkania dzieci aktywnie ćwiczyły pamięć oraz rozwijały twórcze myślenie. Zaproponowano im następujące zadania: - ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową - „Ruchy naprzemienne”, „Leniwe ósemki”, „Słoń” (metoda Paula Dennisona), - zapamiętanie sekwencji obrazków, a następnie ciągu słów, - układanie figur geometrycznych zgodnie z prezentowanymi wzorami, - rozwiązanie dwóch zagadek logicznych, - uzupełnianie prostego diagramu „Sudoku”,

5 - tworzenie grypy wyrazów rozpoczynających się od litery „p”, - podanie jak największej liczby słów kojarzących się z wyrazem „szyba” - układanie zdań, których kolejne wyrazy rozpoczynają się od M...K...P...B..., - wymyślić jak najwięcej zastosowań (praktycznych i dziwnych) „parasola”. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie i zaangażowanie, chętnie pracowali samodzielnie, jak i w grupach.

6 Spotkanie trzecie „Metody i techniki uczenia się” Pierwszą część spotkania poświęcono na omówienie i przećwiczenie następujących technik uczenia się: Łańcuszek skojarzeń ” „Łańcuszek skojarzeń ” „Rymowanki” „Numeryczne haki” „Numeryczne haki”

7 Drugą część zajęć przeznaczono na zapoznanie uczniów z różnymi metodami robienia notatek (kontrastowe podkreślenia, streszczenia, konspekty, punkty i podpunkty, „mapy myśli” ) oraz zachęcenie ich do stosowania ww. metod w praktyce

8 Spotkanie czwarte Tworzenie „Map myśli”

9 Najciekawsze prace uczniów - budowa las - rodzaje lasu - zwierzęta - rośliny - znaczenie - zagrożenia „LAS”

10 Najciekawsze prace uczniów „WODA”

11 - występowanie - wykorzystanie - znaczenie - zanieczyszczenie - stany skupienia - rodzaje zbiorników wodnych

12 Najciekawsze prace uczniów „PLANY NA WAKACJE”

13 Dzięki aktywnemu udziałowi uczniów i ich zaangażowaniu w zajęcia udało się zrealizować podstawowe cele spotkań. Wzmocniono i rozwinięto naturalne predyspozycje dzieci do nauk, podniesiono ich motywację do działania, a przede wszystkim wskazano nowe i efektywne narzędzia, dzięki którym łatwiej zrealizują zamierzone cele edukacyjne.


Pobierz ppt "„Zajęcia z metod „Zajęcia z metod i technik uczenia się” i technik uczenia się”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google