Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy."— Zapis prezentacji:

1

2 Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy Paulo Coelho

3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 293 W WARSZAWIE

4 CELE PROGRAMU Wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów. Promowanie uczniów w szkole i w środowisku lokalnym.

5 UCZESTNICY PROGRAMU Uczniowie: 30 dzieci z klas I - III
29 dzieci z klas IV – VI Nauczyciele: 65 pedagogów, wśród których 24 pełni funkcję opiekuna ucznia uzdolnionego.

6 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE
SFERA EMOCJONALNA SFERA SPOŁECZNA SFERA POZNAWCZA

7 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE SFERA EMOCJONALNA
„Jak rozpoznawać emocje i na nie wpływać?” – warsztaty ze specjalistą z PPP. „Zabawy integracyjne”, „Wartości w naszym życiu” – zajęcia z psychologiem szkolnym. „Prezent dla najbliższych” – przedstawienie adresowane do podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. „Trening kreatywnego myślenia i efektywnego uczenia się” – zajęcia z liderem ZWU. „Trening Pewności Siebie” – warsztaty pod egidą Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”.

8 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE SFERA SPOŁECZNA
Działalność Samorządu Uczniowskiego. Inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu. Zaangażowanie w akcje społeczne. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

9 SFERA SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

10 SFERA SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
W – wspaniałomyślny O - odpowiedzialny L - lojalny O - odważny N – niezłomny T - tolerancyjny A - akceptujący R - radosny I – integrujący się U – ufny S – samodzielny Z - zaradny

11 SFERA SPOŁECZNA UDZIAŁ W AKCJACH SPOŁECZNYCH
Wymiar materialny: „Dziewczynka z zapałkami” „Góra grosza” WOŚP Wymiar duchowy: „Cała Polska czyta Dzieciom” Dzień Ziemi

12 SFERA SPOŁECZNA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI

13 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE SFERA POZNAWCZA
Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły. Przeprowadzanie, a także organizowanie konkursów i turniejów wiedzy. Wspieranie inicjatyw uczniowskich. Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych. Kultywowanie tradycji.

14 SFERA POZNAWCZA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
SZKOŁA Karta rowerowa Gra na gitarze Konkurs wiedzy o UE Pierwsza pomoc

15 SFERA POZNAWCZA KONKURSY I TURNIEJE WIEDZY
Organizujemy konkursy dzielnicowe: Turniej Wiedzy o Języku Polskim „Mądrej głowie dość dwie słowie”. Turniej Wiedzy Ogólnej „Prymus”. Konkurs Języka Angielskiego „Brain Teaser”.

16 SFERA POZNAWCZA KONKURSY I TURNIEJE WIEDZY
Organizujemy konkursy wewnątrzszkolne

17 SFERA POZNAWCZA INICJATYWY UCZNIOWSKIE
Asystent Twórca Laureat

18 SFERA POZNAWCZA IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

19 SFERA POZNAWCZA SZKOLNE TRADYCJE
PATRON Dzień Patrona Szlak Patrona Inspiracje

20 KORZYŚCI DLA UCZNIA Kreatywnie myśli i twórczo działa.
Pracuje efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespole. Szybciej się uczy, trafnie wnioskuje i syntezuje. Nie zniechęca się niepowodzeniami. Osiąga sukcesy.

21 KORZYŚCI DLA SZKOŁY Renoma - osiągnięcia uczniów Promocja szkoły
publikacja książki pt. Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze dni otwarte dla przedszkolaków rozpoczynających naukę w szkole publikacje na łamach gazet dzielnicowych Integracja środowiska Skuteczna realizacja misji szkoły

22 MISJA SZKOŁY W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tylko umieć je odnaleźć. Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć. Lucy Maud Montgomery


Pobierz ppt "Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google