Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy. Paulo Coelho.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy. Paulo Coelho."— Zapis prezentacji:

1

2 Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy. Paulo Coelho

3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 293 W WARSZAWIE

4 CELE PROGRAMU Wszechstronny rozwój każdego ucznia. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów. Promowanie uczniów w szkole i w środowisku lokalnym.

5 UCZESTNICY PROGRAMU Uczniowie: 30 dzieci z klas I - III 29 dzieci z klas IV – VI Nauczyciele: 65 pedagogów, wśród których 24 pełni funkcję opiekuna ucznia uzdolnionego.

6 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE SFERA SPOŁECZNA SFERA POZNAWCZA SFERA EMOCJONALNA

7 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE SFERA EMOCJONALNA „Jak rozpoznawać emocje i na nie wpływać?” – warsztaty ze specjalistą z PPP. „Zabawy integracyjne”, „Wartości w naszym życiu” – zajęcia z psychologiem szkolnym. „Prezent dla najbliższych” – przedstawienie adresowane do podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. „Trening kreatywnego myślenia i efektywnego uczenia się” – zajęcia z liderem ZWU. „Trening Pewności Siebie” – warsztaty pod egidą Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”.

8 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE SFERA SPOŁECZNA Działalność Samorządu Uczniowskiego. Inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu. Zaangażowanie w akcje społeczne. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

9 SFERA SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

10 SFERA SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU W – wspaniałomyślny O - odpowiedzialny L - lojalny O - odważny N – niezłomny T - tolerancyjny A - akceptujący R - radosny I – integrujący się U – ufny S – samodzielny Z - zaradny

11 SFERA SPOŁECZNA UDZIAŁ W AKCJACH SPOŁECZNYCH Wymiar materialny: „Dziewczynka z zapałkami” „Góra grosza” WOŚP Wymiar duchowy: „Cała Polska czyta Dzieciom” Dzień Ziemi

12 SFERA SPOŁECZNA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI

13 DZIAŁANIA OGRANIZACYJNE SFERA POZNAWCZA Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły. Przeprowadzanie, a także organizowanie konkursów i turniejów wiedzy. Wspieranie inicjatyw uczniowskich. Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych. Kultywowanie tradycji.

14 SFERA POZNAWCZA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY SZKOŁA Karta rowerowa Konkurs wiedzy o UE Gra na gitarze Pierwsza pomoc

15 SFERA POZNAWCZA KONKURSY I TURNIEJE WIEDZY Organizujemy konkursy dzielnicowe: Turniej Wiedzy o Języku Polskim „Mądrej głowie dość dwie słowie”. Turniej Wiedzy Ogólnej „Prymus”. Konkurs Języka Angielskiego „Brain Teaser”.

16 SFERA POZNAWCZA KONKURSY I TURNIEJE WIEDZY Organizujemy konkursy wewnątrzszkolne

17 SFERA POZNAWCZA INICJATYWY UCZNIOWSKIE Asystent Twórca Laureat

18 SFERA POZNAWCZA IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

19 SFERA POZNAWCZA SZKOLNE TRADYCJE PATRON Dzień Patrona Szlak Patrona Inspiracje

20 KORZYŚCI DLA UCZNIA Kreatywnie myśli i twórczo działa. Pracuje efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespole. Szybciej się uczy, trafnie wnioskuje i syntezuje. Nie zniechęca się niepowodzeniami. Osiąga sukcesy.

21 KORZYŚCI DLA SZKOŁY Renoma - osiągnięcia uczniów Promocja szkoły -publikacja książki pt. Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze -dni otwarte dla przedszkolaków rozpoczynających naukę w szkole -publikacje na łamach gazet dzielnicowych Integracja środowiska Skuteczna realizacja misji szkoły

22 MISJA SZKOŁY W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tylko umieć je odnaleźć. Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć. Lucy Maud Montgomery


Pobierz ppt "Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepszy. Paulo Coelho."

Podobne prezentacje


Reklamy Google