Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20.11.2014r. Białystok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20.11.2014r. Białystok."— Zapis prezentacji:

1 r. Białystok

2 Czyste powietrze wokół nas Grzegorz Kruk PSSE Białystok

3 Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla dzieci 5-6 letnich z udziałem rodziców i opiekunów, którego głównym założeniem jest ochrona dzieci przed wpływem dymu tytoniowego

4 Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych
Ma charakter profilaktyczny, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącym. Program może być rozszerzany na środowisko lokalne.

5 Koordynatorzy programu
GIS Poziom krajowy WSSE Poziom wojewódzki PSSE Poziom lokalny Koordynator w przedszkolu Poziom szkolny

6 Partnerzy programu Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego W Białymstoku

7 Cele główne programu Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

8 Cele szczegółowe programu
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

9 Podsumowanie VI edycji programu  edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” 

10 W programie uczestniczyło 2169 dzieci oraz 1445 rodziców.
VI edycja programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”  (XI. 2013  - VI. 2014) Program realizowało 37 przedszkoli z terenu miasta Białystok i powiatu ziemskiego. W programie uczestniczyło dzieci oraz 1445 rodziców.

11 Liczba dzieci uczestniczących w programie w poszczególnych grupach wiekowych
410 874 6 lat 5 lat 885 2,5-4 lat

12 Liczba dzieci uczestniczących w programie
2009/ / / / /2014

13 Udział rodziców w działaniach realizowanych w ramach programu (przedszkola)
6 Tak Nie Brak odpowiedzi 31 Spotkanie rozpoczynające program Spotkanie kończące program Konkursy plastyczne i literackie kierowane do dzieci i ich rodziców. - Pogadanki i wykłady o tematyce antynikotynowej. - Festyny rodzinne - Przygotowania dzieci do konkursów i przedstawień.

14 2009/ / / / /2014

15 Działania dodatkowe Konkurs dla rodziców na tekst piosenki antytytoniowej II Festiwal Dziecięcej Piosenki o Zdrowiu Dzień Otwarty w PS nr 8 w Białymstoku w formie warsztatów ph. „Wszystkim Nam Wesoło Gdy Czyste Powietrze w Koło” Wojewódzki konkurs plastyczny ph. „Każdy przedszkolak wie, że kto pali robi źle” (PS Nr 8 w Białymstoku) Miejski konkurs plastyczny ph.” Lepsze zdrowie i uroda niż papierosowa moda” (PS Nr 82 w Białymstoku) Przemarsze antynikotynowe

16

17 Zaobserwowane efekty oraz opinie
Realizatorzy w przedszkolu pozytywnie ocenili program zarówno pod względem merytorycznym, dostosowania treści do odbiorców jak i różnorodności form pracy. W opinii koordynatorów w przedszkolach program uporządkował i poszerzył wiedzę dzieci na temat ujemnych skutków palenia papierosów. Cześć przedszkoli rozszerzyła zajęcia o dodatkowe działania własne: wykłady, spotkania dla rodziców, pikiety, konkursy plastyczne, informacje na stronach internetowych. Materiał jest łatwy do realizacji, a treści w nim zawarte można modyfikować i rozszerzać w zależności od potrzeb. U dzieci rozwinęła się umiejętność radzenia sobie w sytuacjach gdy dorośli przy nich palą. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w programie wykazując duże zainteresowanie treściami –aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

18 VII edycja programu  edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”   (XI. 2014  - VI. 2015)

19 Etapy realizacji I poinformowanie pracowników przedszkoli o sposobie
przeprowadzania programu w przedszkolach/środowisku lokalnym II poinformowanie rodziców dzieci o wprowadzeniu programu do przedszkoli: - spotkanie z rodzicami - list do rodziców - inne formy wg możliwości III przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach wg scenariuszy zajęć IV podsumowanie działań programowych

20 Sposób realizacji treści programowych-dzieci
Zajęcia z dziećmi wg scenariuszy program opracowany jest na 5 zajęć – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości zajęcia trwające minut (wycieczka – 1 godzina) z wykorzystaniem pomocy programowych i własnych dostępnych środków dydaktycznych (kredki, papier, kasety z muzyką relaksującą)

21 Scenariusze zajęć dla dzieci
I zajęcia - WYCIECZKA II zajęcia - CO I DLACZEGO DYMI III zajęcia - JAK SIĘ CZUJĘ KIEDY DYMI PAPIEROS IV zajęcia - CO SIĘ DZIEJE GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY V zajęcia - JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO

22 Pomoce dydaktyczne PORADNIK DLA NAUCZYCIELA – scenariusze zajęć, list do rodziców, załączniki do wykorzystania podczas zajęć PLAKAT – źródła dymów, KOLOROWANKA – (z Dinusiem, kwiatami itp.) PŁYTA CD– Piosenką o Dinku ULOTKI dlarodziców, opiekunów, wychowawców MASKOTKA

23 Sposób realizacji treści programowych-rodzice
Podstawowym założeniem i warunkiem pracy z małymi dziećmi jest równoległa współpraca z rodzicami i opiekunami! I przed rozpoczęciem programu: przedstawienie założeń programu dyskusja nad sposobem realizacji programu trudnościami (dotyczy zwłaszcza rodziców palących) Kontrakt (przestrzeganie niepalenia w obecności dziecka, wsparcie dziecka w sytuacjach gdy chce unikać zadymionych pomieszczeń, oraz w sytuacjach gdy ktoś pali przy nim) II po zakończeniu program: omówienie przebiegu programu, sukcesy, trudności dyskusja nad korzyściami programu dalsze działania mające na celu wzmocnienie efektów programu

24

25 Dokumentacja

26

27 Sprawozdawczość + zdjęcia
ankietę dla koordynatora Należy dostarczyć do dnia : 8 czerwca 2015r. ( lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Warszawska 57a Białystok Tel wew 105 (Promocja Zdrowia)

28

29 na autorski scenariusz zajęć edukacyjnych do Programu
KONKURS na autorski scenariusz zajęć edukacyjnych do Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

30 Cel główny: Opracowanie alternatywnych sposobów realizacji treści profilaktycznych oraz stworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych na potrzeby programu „Czyste powietrze wokół nas”. Cele szczegółowe: a) zachęcenie nauczycieli do przygotowywania własnych scenariuszy zajęć oraz wykorzystania nowych form przekazu w procesie dydaktycznym b) dostarczenie nauczycielom narzędzi do prowadzenia zajęć antytytoniowych dla dzieci, c)uatrakcyjnienie sposobu realizacji treści programowych, d)wzbogacenie dotychczasowych metod nauczania Praca musi być pracą własną i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich i nie była wcześniej nigdzie publikowana

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "20.11.2014r. Białystok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google