Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja w bibliotece uczelnianej na tle rozwoju technologii informatycznych. Z doświadczeń BG UMCS Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja w bibliotece uczelnianej na tle rozwoju technologii informatycznych. Z doświadczeń BG UMCS Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja w bibliotece uczelnianej na tle rozwoju technologii informatycznych. Z doświadczeń BG UMCS Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Biblioteka Akademicka, Olsztyn 20 –21 maja 2004 Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS

2 Kurs w zdalnym dostępie – motywacja do takiego rozwiązania  Konieczność równoczesnego przeszkolenia coraz liczniejszych roczników studentów rozpoczynających studia  Szkolenie studentów zaocznych  Szkolenia studentów, którzy przychodzą po zaliczenie w różnych terminach  Dążenie do możliwie najszerszego udostępnienia kursu  Ułatwienie odbioru treści nauczania za pomocą łączenia tekstu i obrazu, hipertekstu.

3 Zawartość kursu „Pierwsze kroki w bibliotece...”  Wiadomości o zasobach systemu informacyjnego UMCS  Wiadomości o aparacie informacyjnym  Informacje o usługach bibliotecznych  Informacje wizualne  Test umiejętności :  w Internecie (przykładowy)  wersja papierowa (obowiązkowe zaliczanie)

4 Wykorzystanie kursu, dostępność Szkolenie indywidualne  Rok akad. 2002/03 – skorzystało 5% przeszkolonych studentów I roku  Rok akad. 2003/04 – skorzystało ponad 10% studentów  Dostęp w Informatorium  Dostęp na CD-ROM

5 Wykorzystanie kursu, efekty Szkolenie grupowe  Wspomaganie materiałem z Internetu (charakterystyka zasobów, tradycyjny aparat informacyjny, przykłady wyszukiwania w OPAC-u w razie niedostępności serwera  Lepsze przygotowanie do wyszukiwań tematycznych

6 Z wyników badania potrzeb użytkowników informacji  Słabe przygotowanie użytkowników do korzystania z katalogów komputerowych (wykorzystywanie tylko podstawowych operacji)  Zbyt małe wykorzystanie szerokiej oferty usług bibliotecznych  Potrzeba szkoleń, indywidualnych konsultacji  Potrzeba działań promocyjnych

7 Propozycje działań biblioteki  Rozwijanie badania potrzeb informacyjnych  Zdalne informowanie i szkolenie  Rozwijanie reklamy usług i zasobów  Pomoc w ujawnianiu potrzeb nieuświadomionych.  Rozwijanie komunikacji bezpośredniej

8 Skuteczność promocji bezpośredniej - zmiany ilościowe wybranych usług OIN BG UMCS oraz odwiedzin w latach 1998-2003

9

10 Wnioski Wykorzystanie nowych technologii pozwoliło na: - rozszerzenie populacji użytkowników - rozwój narzędzi promocji i szkoleń - rozwijanie możliwości badania potrzeb użytkowników - podniesienie jakości usług bibliotecznych Zarówno bezpośrednia komunikacja osobista jak i zwielokrotniona pośrednia komunikacja medialna wymagają wzajemnej rekomendacji, dopełniania się, współistnienia.


Pobierz ppt "Komunikacja w bibliotece uczelnianej na tle rozwoju technologii informatycznych. Z doświadczeń BG UMCS Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google