Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania
Prezentacja „dobrego przykładu” - Kompleksowy program rozwoju kadr dla przedsiębiorstwa Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania SPO RZL – 2.3a /511 Agnieszka Jaworska Koordynator Projektu 1

2 Plan prezentacji: Charakterystyka projektu Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania Tematyka szkoleń Analiza finansowa realizacji projektu Mocne punkty współpracy Qubus Hotel – Demos Polska Wnioski z realizacji projektu Plany na przyszłość 2

3 Słów kilka o projektodawcy – Demos Polska:
3

4 Demos Polska Sp. z o.o. – nasze kompetencje
szkolenia specjalistyczne i zawodowe, otwarte (katalog) i zamknięte- precyzyjnie dostosowane do oczekiwań naszych klientów, oparte na analizie potrzeb i możliwościach szkoleniowych organizacji doradztwo w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji doradztwo w zakresie projektów szkoleniowych, finansowanych ze środków unijnych projekty badawcze w obszarze rynku pracy i kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i upowszechniania standardów kwalifikacji zawodowych 4

5 Ważniejsze zrealizowane zamknięte projekty szkoleniowe
QUBUS ACADEMY – Jakość jako Strategia Zarządzania Akademia Umiejętności Connex Wzrost konkurencyjności Real - poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników działu produktów świeżych Rendez-Vous z HR – cykl warsztatów dla menedżerów praktyków Wdrożenie programu lojalnościowego Rodziynka w sieci Carrefour Rebranding sklepów Champion/ Carrefour Express 5

6 Ważniejsze zrealizowane projekty badawczo - doradcze
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SIECI – Internet szansą na wzrost konkurencyjności Efekty wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Opracowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich w sieciach hotelarskich, firmach produkcyjnych Wdrożenie systemu rocznych ocen pracowniczych w sieci ORBIS SA 6

7 Projekt Qubus Academy:
Celem QUBUS ACADEMY – JAKOŚĆ JAKO STRATEGIA ZARZĄDZANIA, jako projektu szkoleniowego było wyposażenie kadry menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania w takie umiejętności i kompetencje, które umożliwią menedżerom efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi, a w konsekwencji osiąganie założonych parametrów jakościowych i finansowych. 7

8 Zasięg szkoleń: 12 hoteli Qubus w całej Polsce
Liczba pracowników objętych szkoleniami: 161 osób Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych: 902 Liczba zrealizowanych dni szkoleniowych : 70 35 szkoleń dwudniowych zrealizowanych w okresie 27 VI VI 2007. 8

9 Grupy zawodowe objęte projektem:
Liderzy projektów – 15 osób Kadra menadżerska – 14 osób Zastępcy dyrektorów hoteli – 15 osób Kierownicy recepcji – 12 osób Kierownicy restauracji i gastronomii – 15 osób Kierownicy służby pięter – 12 osób Szefowie kuchni – 12 osób Specjaliści – 15 osób 9

10 Tematyka szkoleń: Zarządzanie projektem - standardy uruchamiania hotelu jako narzędzia tworzenia i zarządzania nowym zespołem pracowniczym zarządzanie przez cele w odniesieniu do realizacji strategii jakości usług i zarządzania personelem Kierowanie zespołem i organizacja pracy zespołu w realizacji celów biznesowych Kompetencje jako jeden z najważniejszych instrumentów w procesie zarządzania personelem i realizacji strategii jakości Controlling w procesie zarządzania jako narzędzie skutecznego menedżera Efektywna komunikacja a skuteczne negocjacje handlowe: strategia i taktyka negocjacji Motywowanie i ocenianie pracowników jako narzędzie efektywnego zarządzania personelem 10

11 Tematyka szkoleń: Wyznaczanie i wdrażanie celów wspierających podwyższanie standardów jakościowych Zarządzanie poprzez cele jako narzędzie w procesie usprawnień i realizacji zmiany Budowa i doskonalenie standardów obsługi klienta Telemarketing usług hotelowych Coaching - szkolenie pracowników (trenowanie i badanie postępów) i udzielanie informacji zwrotnej Aktywne techniki sprzedaży w restauracji. Wywieranie wpływu - uświadomienie korzyści, sugerowanie. Doskonalenie umiejętności bycia skutecznym liderem - zarządzanie nakierowane na przywództwo - kształtowanie wzorców i standardów Zarządzanie i organizacja pracy własnej i zespołu kucharzy z uwzględnieniem obowiązujący norm i praktyk higienicznych 11

12 Finanse projektu Qubus Academy – stopień realizacji:
Wartość projektu : ,10 PLN Wkład prywatny Qubus Hotel : ,00 PLN Stopień wykorzystania budżetu : 96 % 12

13 Współpraca Qubus Hotel - Demos Polska
Droga do sukcesu Dalszy rozwój strategii HR Zakończenie Realizacja Wdrożenie projektu Przygotowanie projektu Qubus Academy Qubus Academy - Zespół Qubus Hotel: Edyta Goryszewska – Szumska – dyrektor personalny Joanna Baranowska – menedżer zasobów ludzkich Aneta Okarma – trener wewnętrzny Analiza potrzeb szkoleniowych 13

14 Obowiązki Qubus Hotel:
Konieczność realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach (110 osób – kadra podstawowa, 51 osób – rezerwowa) Przekazanie danych osobowych do formularza PEFS Udostępnienie oświadczeń o wypłacanych pracownikom uczestniczących w szkoleniach wynagrodzeniach Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych Przechowywanie oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu 14

15 Obowiązki Demos Polska:
Nadzór nad właściwą realizacją projektu Nadzór merytoryczny nad realizacją założeń programowych Zapewnienie kadry trenerskiej Zapewnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom projektu Transparentność prowadzonej dokumentacji projektowej Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych i audytów Zabezpieczenie dokumentacji projektowej Kontakty z RIF i PARP 15

16 Czynniki sukcesu Demos Polska +++++ Qubus Hotel +++++
Dopasowanie do potrzeb Qubusa Otwartość na zmiany Profesjonalizm usługi szkoleniowej Respektowanie procedur PARP EFS Doświadczenie Zespół ekspertów Demos Polska - Problemy w komunikacji (pierwsza faza projektu) Qubus Hotel +++++ Aktywny udział w realizacji projektu - partnerstwo Organizacja logistyki szkoleń Kontakt zawsze na czas Respektowanie procedur PARP EFS Qubus Hotel - Zmiany list obecności „w ostatniej chwili” 16

17 Opinia Qubus Hotel o zrealizowanym projekcie
„ W ramach projektu skupiliśmy się na wyposażeniu kadry menadżerskiej wszystkich szczebli zarządzania w takie umiejętności i kompetencje, które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi, a w konsekwencji osiąganie określonych celów jakościowych i finansowych w naszej sieci. Jak się dziś wydaje był to bardzo dobry kierunek zmian. Właśnie otrzymaliśmy tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2007. Jestem przekonany, iż nie byłoby to możliwe bez zmian, które zostały zapoczątkowane właśnie dzięki projektowi „ Qubus Academy – Jakość jako Strategia Zarządzania”. Prezes Zarządu Artur Hajduk 17

18 Wnioski z realizacji projektu Qubus Academy
– warunki sukcesu: Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb przedsiębiorstwa kluczem do sukcesu Zaangażowanie przedsiębiorstwa od samego początku, już na etapie tworzenia programów szkoleń Kluczowe znaczenie doświadczenia projektodawcy Ustalenie procedur wewnętrznych i wymogów PARP Niezwykła waga obiegu informacji, komunikacji wewnętrznej podczas realizacji harmonogramu szkoleń Promocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 18

19 Korzyści płynące z realizacji Qubus Academy:
Przyspieszenie rozwoju kompetencyjnego kadr Qubus Hotel Zapewnienie kompleksowości i spójności działań szkoleniowych Zapoczątkowanie procesu tworzenia jednolitych standardów w ramach sieci Stworzenie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego Dodatkowe źródło finansowania działań szkoleniowych EFS Promocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 19

20 Plany na przyszłość Qubus Academy:
Stworzenie jednolitych standardów obsługi gościa hotelowego w ramach sieci oraz systemu utrzymania odpowiedniego poziomu kompetencyjnego kadr Dalszy rozwój zarządzania systemem HR Ciągłe zapewnienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego Wdrożenie drugiej edycji Qubus Academy kontynuującej ścieżki rozwoju poszczególnych grup zawodowych w ramach PO KL, zgodnie ze strategią Qubus Hotel. 20

21 Dziękuję Państwu za uwagę Zespół projektowy Demos Polska tworzyli:
Agnieszka Jaworska – Koordynator projektu Małgorzata Hunin – Sp. ds. ewaluacji Jakub Błaszczyk – Sp. ds. jakości szkoleń Sylwia Wolska – Asystentka koordynatora Demos Polska Sp. z o.o. Ul. Puławska 39 lok. 3 Warszawa Tel Fax 21


Pobierz ppt "Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google