Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prezentacja „dobrego przykładu” - Kompleksowy program rozwoju kadr dla przedsiębiorstwa Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania SPO RZL – 2.3a-2-14-173/511.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prezentacja „dobrego przykładu” - Kompleksowy program rozwoju kadr dla przedsiębiorstwa Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania SPO RZL – 2.3a-2-14-173/511."— Zapis prezentacji:

1 1 Prezentacja „dobrego przykładu” - Kompleksowy program rozwoju kadr dla przedsiębiorstwa Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania SPO RZL – 2.3a-2-14-173/511 Agnieszka Jaworska Agnieszka Jaworska Koordynator Projektu Koordynator Projektu

2 2 Plan prezentacji: Charakterystyka projektu Qubus Academy - Jakość jako Strategia ZarządzaniaCharakterystyka projektu Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania Tematyka szkoleńTematyka szkoleń Analiza finansowa realizacji projektu Mocne punkty współpracy Qubus Hotel – Demos PolskaMocne punkty współpracy Qubus Hotel – Demos Polska Wnioski z realizacji projektuWnioski z realizacji projektu Plany na przyszłośćPlany na przyszłość

3 3 Słów kilka o projektodawcy – Demos Polska:

4 4 Demos Polska Sp. z o.o. – nasze kompetencje szkolenia specjalistyczne i zawodowe, otwarte (katalog) i zamknięte- precyzyjnie dostosowane do oczekiwań naszych klientów, oparte na analizie potrzeb i możliwościach szkoleniowych organizacji doradztwo w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji doradztwo w zakresie projektów szkoleniowych, finansowanych ze środków unijnych projekty badawcze w obszarze rynku pracy i kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i upowszechniania standardów kwalifikacji zawodowych

5 5 Ważniejsze zrealizowane zamknięte projekty szkoleniowe QUBUS ACADEMY – Jakość jako Strategia Zarządzania Akademia Umiejętności Connex Wzrost konkurencyjności Real - poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników działu produktów świeżych Rendez-Vous z HR – cykl warsztatów dla menedżerów praktyków Wdrożenie programu lojalnościowego Rodziynka w sieci Carrefour Rebranding sklepów Champion/ Carrefour Express

6 6 Ważniejsze zrealizowane projekty badawczo - doradcze PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SIECI – Internet szansą na wzrost konkurencyjności Efekty wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Opracowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich w sieciach hotelarskich, firmach produkcyjnych Wdrożenie systemu rocznych ocen pracowniczych w sieci ORBIS SA

7 7 Projekt Qubus Academy: Celem QUBUS ACADEMY – JAKOŚĆ JAKO STRATEGIA ZARZĄDZANIA, jako projektu szkoleniowego było wyposażenie kadry menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania w takie umiejętności i kompetencje, które umożliwią menedżerom efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi, a w konsekwencji osiąganie założonych parametrów jakościowych i finansowych.

8 8 Zasięg szkoleń: 12 hoteli Qubus w całej Polsce Liczba pracowników objętych szkoleniami: 161 osób Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych: 902 Liczba zrealizowanych dni szkoleniowych : 70 35 szkoleń dwudniowych zrealizowanych w okresie 27 VI 2006 - 20 VI 2007.

9 9 Grupy zawodowe objęte projektem: Liderzy projektów – 15 osób Kadra menadżerska – 14 osób Zastępcy dyrektorów hoteli – 15 osób Kierownicy recepcji – 12 osób Kierownicy restauracji i gastronomii – 15 osób Kierownicy służby pięter – 12 osób Szefowie kuchni – 12 osób Specjaliści – 15 osób

10 10 Tematyka szkoleń: Zarządzanie projektem - standardy uruchamiania hotelu jako narzędzia tworzenia i zarządzania nowym zespołem pracowniczym zarządzanie przez cele w odniesieniu do realizacji strategii jakości usług i zarządzania personelem Kierowanie zespołem i organizacja pracy zespołu w realizacji celów biznesowych Kompetencje jako jeden z najważniejszych instrumentów w procesie zarządzania personelem i realizacji strategii jakości Controlling w procesie zarządzania jako narzędzie skutecznego menedżera Efektywna komunikacja a skuteczne negocjacje handlowe: strategia i taktyka negocjacji Motywowanie i ocenianie pracowników jako narzędzie efektywnego zarządzania personelem

11 11 Tematyka szkoleń: Wyznaczanie i wdrażanie celów wspierających podwyższanie standardów jakościowych Zarządzanie poprzez cele jako narzędzie w procesie usprawnień i realizacji zmiany Budowa i doskonalenie standardów obsługi klienta Telemarketing usług hotelowych Coaching - szkolenie pracowników (trenowanie i badanie postępów) i udzielanie informacji zwrotnej Aktywne techniki sprzedaży w restauracji. Wywieranie wpływu - uświadomienie korzyści, sugerowanie. Doskonalenie umiejętności bycia skutecznym liderem - zarządzanie nakierowane na przywództwo - kształtowanie wzorców i standardów Zarządzanie i organizacja pracy własnej i zespołu kucharzy z uwzględnieniem obowiązujący norm i praktyk higienicznych

12 12 Finanse projektu Qubus Academy – stopień realizacji: Wartość projektu : 663 750,10 PLN Wkład prywatny Qubus Hotel : 165 770,00 PLN Stopień wykorzystania budżetu : 96 %

13 13 Współpraca Qubus Hotel - Demos Polska Droga do sukcesu Realizacja Przygotowanie projektu Qubus Academy Analiza potrzeb szkoleniowych Zakończenie Qubus Academy - Zespół Qubus Hotel: Edyta Goryszewska – Szumska – dyrektor personalny Joanna Baranowska – menedżer zasobów ludzkich Aneta Okarma – trener wewnętrzny Wdrożenie projektu Dalszy rozwój strategii HR

14 14 Obowiązki Qubus Hotel: Konieczność realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanieKonieczność realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach (110 osób – kadra podstawowa, 51 osób – rezerwowa)Zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach (110 osób – kadra podstawowa, 51 osób – rezerwowa) Przekazanie danych osobowych do formularza PEFSPrzekazanie danych osobowych do formularza PEFS Udostępnienie oświadczeń o wypłacanych pracownikom uczestniczących w szkoleniach wynagrodzeniachUdostępnienie oświadczeń o wypłacanych pracownikom uczestniczących w szkoleniach wynagrodzeniach Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznychZapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych Przechowywanie oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektuPrzechowywanie oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu

15 15 Obowiązki Demos Polska: Nadzór nad właściwą realizacją projektuNadzór nad właściwą realizacją projektu Nadzór merytoryczny nad realizacją założeń programowychNadzór merytoryczny nad realizacją założeń programowych Zapewnienie kadry trenerskiejZapewnienie kadry trenerskiej Zapewnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom projektuZapewnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom projektu Transparentność prowadzonej dokumentacji projektowejTransparentność prowadzonej dokumentacji projektowej Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych i audytówZapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych i audytów Zabezpieczenie dokumentacji projektowejZabezpieczenie dokumentacji projektowej Kontakty z RIF i PARPKontakty z RIF i PARP

16 16 Czynniki sukcesu Qubus Hotel +++++ Aktywny udział w realizacji projektu - partnerstwo Organizacja logistyki szkoleń Kontakt zawsze na czas Respektowanie procedur PARP EFS Qubus Hotel - Zmiany list obecności „w ostatniej chwili” Demos Polska +++++ Dopasowanie do potrzeb Qubusa Otwartość na zmiany Profesjonalizm usługi szkoleniowej Respektowanie procedur PARP EFS Doświadczenie Zespół ekspertów Demos Polska - Problemy w komunikacji (pierwsza faza projektu)

17 17 Opinia Qubus Hotel o zrealizowanym projekcie „ W ramach projektu skupiliśmy się na wyposażeniu kadry menadżerskiej wszystkich szczebli zarządzania w takie umiejętności i kompetencje, które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi, a w konsekwencji osiąganie określonych celów jakościowych i finansowych w naszej sieci. Jak się dziś wydaje był to bardzo dobry kierunek zmian. Właśnie otrzymaliśmy tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2007. Jestem przekonany, iż nie byłoby to możliwe bez zmian, które zostały zapoczątkowane właśnie dzięki projektowi „ Qubus Academy – Jakość jako Strategia Zarządzania”. Prezes Zarządu Artur Hajduk

18 18 Wnioski z realizacji projektu Qubus Academy – warunki sukcesu: Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb przedsiębiorstwa kluczem do sukcesuDobrze przeprowadzona analiza potrzeb przedsiębiorstwa kluczem do sukcesu Zaangażowanie przedsiębiorstwa od samego początku, już na etapie tworzenia programów szkoleńZaangażowanie przedsiębiorstwa od samego początku, już na etapie tworzenia programów szkoleń Kluczowe znaczenie doświadczenia projektodawcyKluczowe znaczenie doświadczenia projektodawcy Ustalenie procedur wewnętrznych i wymogów PARPUstalenie procedur wewnętrznych i wymogów PARP Niezwykła waga obiegu informacji, komunikacji wewnętrznej podczas realizacji harmonogramu szkoleńNiezwykła waga obiegu informacji, komunikacji wewnętrznej podczas realizacji harmonogramu szkoleń Promocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w przedsiębiorstwiePromocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie

19 19 Korzyści płynące z realizacji Qubus Academy: Przyspieszenie rozwoju kompetencyjnego kadr Qubus HotelPrzyspieszenie rozwoju kompetencyjnego kadr Qubus Hotel Zapewnienie kompleksowości i spójności działań szkoleniowychZapewnienie kompleksowości i spójności działań szkoleniowych Zapoczątkowanie procesu tworzenia jednolitych standardów w ramach sieciZapoczątkowanie procesu tworzenia jednolitych standardów w ramach sieci Stworzenie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowegoStworzenie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego Dodatkowe źródło finansowania działań szkoleniowych EFSDodatkowe źródło finansowania działań szkoleniowych EFS Promocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w przedsiębiorstwiePromocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie

20 20 Plany na przyszłość Qubus Academy: Stworzenie jednolitych standardów obsługi gościa hotelowego w ramach sieci oraz systemu utrzymania odpowiedniego poziomu kompetencyjnego kadrStworzenie jednolitych standardów obsługi gościa hotelowego w ramach sieci oraz systemu utrzymania odpowiedniego poziomu kompetencyjnego kadr Dalszy rozwój zarządzania systemem HRDalszy rozwój zarządzania systemem HR Ciągłe zapewnienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowegoCiągłe zapewnienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego Wdrożenie drugiej edycji Qubus Academy kontynuującej ścieżki rozwoju poszczególnych grup zawodowych w ramach PO KL, zgodnie ze strategią Qubus Hotel.Wdrożenie drugiej edycji Qubus Academy kontynuującej ścieżki rozwoju poszczególnych grup zawodowych w ramach PO KL, zgodnie ze strategią Qubus Hotel.

21 21 Dziękuję Państwu za uwagę Zespół projektowy Demos Polska tworzyli: Agnieszka Jaworska – Koordynator projektu Małgorzata Hunin – Sp. ds. ewaluacji Jakub Błaszczyk – Sp. ds. jakości szkoleń Sylwia Wolska – Asystentka koordynatora Demos Polska Sp. z o.o. Ul. Puławska 39 lok. 3 02-508 Warszawa www.demospolska.pl Tel. 0 22 646 69 90 Fax. 0 22 646 69 91


Pobierz ppt "1 Prezentacja „dobrego przykładu” - Kompleksowy program rozwoju kadr dla przedsiębiorstwa Qubus Academy - Jakość jako Strategia Zarządzania SPO RZL – 2.3a-2-14-173/511."

Podobne prezentacje


Reklamy Google