Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Progi szkolne: wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów - kto zbuduje kładkę? Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut Psychologii UAM www.psychologia.amu.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Progi szkolne: wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów - kto zbuduje kładkę? Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut Psychologii UAM www.psychologia.amu.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Progi szkolne: wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów - kto zbuduje kładkę? Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut Psychologii UAM www.psychologia.amu.edu.pl Wielkopolska Konferencja dla Nauczycieli Akcja KŁADKA Poznań, 11 grudnia 2014 roku

2  II etap edukacji czyli nauka w kl. 4 - 5 - 6 szkoły podstawowej zbiega się z końcem dzieciństwa i początkiem dorastania  Jest to czas na „ostatni dzwonek” czyli na uzupełnienie kompetencji dzieci (wiedza, umiejętności, postawy) nieopanowanych lub nie w pełni opanowanych w poprzednich etapach życia / etapach edukacji w domu i w instytucjach oświatowych Punkt wyjścia    

3 Praca w klasach IV  V  VI to trzy splecione ze sobą 3 nitki:  perspektywa przeszłości : wykorzystanie już posiadanych przez uczniów kompetencji i ich uzupełnienie bądź skorygowanie  perspektywa teraźniejszości : budowanie nowych kompetencji zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu  perspektywa przyszłości : budowanie kompetencji umożliwiających pomyślne przejście przez kolejny próg szkolny

4 Współczesne zagrożenia Zmiana stylu życia i aktywności dzieci i młodzieży Z. Kaługa, Epidemiologia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Centrum Zdrowia Dziecka  Choć naturalną potrzebą rozwojową jest wymyślanie, tworzenie w działaniu  aktualnie  bierność dzieci, ich zależność od dorosłych i od przedmiotów/gadżetów  Choć naturalną potrzebą dzieci i także dorosłych jest zabawa  aktualnie  ludzie przestają umieć się bawić w tradycyjny sposób  Choć naturalną potrzebą jest kontakt z innymi ludźmi  aktualnie  zmniejsza się liczba kontaktów i działań wspólnych  Choć naturalną potrzebą rozwojową jest „głód ruchu”  aktualnie  wczesne wygaszanie aktywności fizycznej

5  Nadmiar opieki i kontroli dorosłych przy jednoczesnej samotności  braku głębokich, „prawdziwych” relacji z rówieśnikami  Oczekiwanie „bycia dorosłym” od dzieci przy jednocześnie małym przyzwoleniu na ich autonomię / samostanowienie  Morze możliwości przy jednocześnie braku drogowskazów Współczesne zagrożenia Dzieciństwo i dorastanie w świecie SPRZECZNOŚCI

6 Uczeń gimnazjum Etap edukacyjny Próg 1 Próg 2 Etap edukacyjny Próg 0 Cykl rozwojowo-edukacyjny powtarza się w każdym etapie edukacji a edukacja wg koncepcji RAZEM może pomagać w zaspokajaniu potrzeb nauczyciela i ucznia czyli tworzyć warunki do efektywnej edukacji … Uczeń klasy IV

7 Jak dzisiaj kształcić dzieci / nastolatki? 1. metody aktywizowania i kształtowania MYŚLENIA TW Ó RCZEGO  realia : dziś i w przyszłości trzeba rozwiązywać coraz bardziej niestandardowe problemy w r ó żnych perspektywach czasu (teraźniejszość, perspektywa kr ó tko-, średnio- i długofalowa) 2. metody promowania i kształtowania UMIEJĘTNOŚCI WSP Ó ŁPRACY  realia: dziś i w przyszłości trzeba rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy typu „ cross ”, co wymaga „ użycia ” r ó żnej wiedzy i umiejętności z jednej strony, a z drugiej poczucia kompetencji, zaufania do siebie i innych 3. metody usprawniania i rozwijania KOMUNIKACJI  realia: dziś i w przyszłości trzeba rozwiązywać problemy w coraz kr ó tszym czasie, co wymaga szybkiego i sprawnego zdobywania informacji, porozumiewania się i konsultowania z innymi osobami np. z ekspertami

8 Co jest potrzebne, by DOBRZE się uczyć? Ludzie w różnym wieku  zróżnicowanie kontaktów społecznych w szkole i poza szkołą Nauczyciel jako osoba znacząca  jasne reguły  czytelna komunikacja  dobry kontakt emocjonalny Zróżnicowane otoczenie  bogactwo i optymalne zróżnicowanie  uważność na potrzeby dzieci / nastolatków Wyzwania / oferty / zadania  czytelne wymagania  pomoc adekwatna do trudności zadania (1) Zaufanie do siebie i innych ludzi (2) Ciekawo ść (3) Twórcze myślenie (4) Kooperacja  wymiana przedmiotów  wspólne zabawy i gry  współdziałanie  chęć pomagania  zwracanie się o pomoc  budowanie zespołu  liderowanie  poczucie bezpieczeństwa  dobry kontakt emocjonalny  wiara we własne siły  odwaga w nowych sytuacjach przekonanie, że świat jest bezpieczny i dobry  zadawanie pytań  chęć eksplorowania  dążenie do eks- perymentowania  wytrwałość  dociekliwość  wnikliwość przekonanie, że świat jest ciekawy i wart poznania  poszukiwanie różnych źródeł informacji  zestawianie, porównywanie  wymyślanie, proponowanie,  projektowanie przekonanie, że zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie przekonanie, że na innych ludzi można liczyć +++


Pobierz ppt "Progi szkolne: wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów - kto zbuduje kładkę? Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut Psychologii UAM www.psychologia.amu.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google