Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Lublin Czechów Północny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Lublin Czechów Północny."— Zapis prezentacji:

1 Moderator ………….. Moderator …………..

2 Podsumowanie z badania Lublin Czechów Północny

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 50 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy dzielnicy Czechów Północny Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie maj 2014

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa. W mojej miejscowości nie ma miejsc, obok których boje się przejść.

16 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

17 …… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

18 ……. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków.

20 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

21 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

22 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

23 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

24 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

25 ……. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

26 ……………….. ……………… Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

27 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

28 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

29 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. Uczelnie wyższe zapewniają uzyskanie dobrego zawodu. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

30 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

31 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Mam łatwy dojazd do pracy. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane.

32 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

33 ……….. …………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

34 ……………. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

35 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy.

36 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

37 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej.

38 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

39 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy.

40 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

41 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Co roku wyjeżdżam na wakacje. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się.

42 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

43 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W mojej miejscowości łatwo jest wynająć lokal na biuro lub placówkę handlową. W mojej miejscowości łatwo jest wynająć mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest zbudować dom. Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. W mojej okolicy istnieją tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Samorząd w mojej miejscowości opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe, itp.). Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. W mojej miejscowości ceny mieszkań są niskie. Koszty wynajmu mieszkań w mojej miejscowości są niższe niż średnia w regionie. Uważam, że moje dzieci nie będą miały problemów z zakupem mieszkania. Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są przeprowadzane sprawnie. W mojej miejscowości łatwo jest kupić mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest sprzedać mieszkanie.

44 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

45 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

46 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

47 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Wiem w jakich godzinach pracuje miejscowy urząd. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Dzięki prasie i Internetowi mam dostęp do wszelkich interesujących mnie informacji o procedurach i działaniach władz mojej miejscowości. Wójt/burmistrz/prezydent mojej miejscowości cieszy się autorytetem mieszkańców. Jakość obsługi w samorządach w mojej okolicy wypada dobrze w porównaniu z bankiem, pocztą, ZUS, US. Mój urząd udostępnia wzory dokumentów w Internecie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Godziny pracy mojego urzędu są dostosowane do potrzeb mieszkańców. Mogę telefonicznie umówić wizytę w moim urzędzie. Mogę za pomocą Internetu umówić wizytę w moim urzędzie. Urzędnicy w mojej miejscowości odpowiadają na e-maile do nich kierowane. Nie mam problemu z dodzwonieniem się do właściwego urzędnika.

48 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

49 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II PODSUMOWANIE

52 Analiza wyników „jakość życia”

53 Analiza wyników „jakość zarządzania”

54 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Lublin Czechów Północny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google