Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

»Beata Toboła. Analiza i ocena świadczeń dodatkowych oferowanych przez pracodawców  Cel badania: poznanie preferencji pracowników dotyczących świadczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "»Beata Toboła. Analiza i ocena świadczeń dodatkowych oferowanych przez pracodawców  Cel badania: poznanie preferencji pracowników dotyczących świadczeń."— Zapis prezentacji:

1 »Beata Toboła

2 Analiza i ocena świadczeń dodatkowych oferowanych przez pracodawców  Cel badania: poznanie preferencji pracowników dotyczących świadczeń poza wynagrodzeniami zasadniczymi oraz ich ocena przez pracowników;  Forma badania: kwestionariusz ankietowy metodą CAWI, kwestionariusz został umieszczony na portalu społecznościowym Goldenline, Facebook oraz na Forum dla Kadr w portalu Money.pl;  Zakres czasowy: 1 do 16 marca 2014;  Ilość ankiet: 102, wszystkie zakwalifikowano do analizy;

3 Definicja motywacji Termin motywacja pochodzi z łacińskiego słowa „movere” oznacza poruszać, popychać, natomiast słowo „akcja” oznacza działanie. MOTYWACJA => MOTYW + AKCJA  proces polegający na wpływaniu na zachowania ludzi  chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakiejś potrzeby jednostki  coś co pobudza do działania i nadaje kierunek na osiąganie celu

4 System motywacyjny motywatory finansowe System motywacyjny to zbiór celowo dobranych, logicznie wzajemnie powiązanych motywatorów, tworzących spójną całość, służących realizacji misji i celów danej organizacji oraz uwzględniającym, możliwe i celowe do uwzględnienia, potrzeby i oczekiwania pracowników. System ten tworzą motywatory finansowe. Motywatory finansowe: Wynagrodzenia zasadnicze System premiowy Dodatkowe świadczenia Nagrody

5 Świadczenia dodatkowe Opieka zdrowotna Ubezpieczenia Udziały w firmie Karty, bony, zniżki Mieszkanie, wyżywienie Rekreacja, wypoczynek i kultura Samochód, telefon, komputer

6 Raport z badań - metryczka  W badaniu wzięły udział 102 osoby, w tym 43 % - kobiet, 57 % to mężczyźni.  Największa grupa badanych to osoby w wieku 31-40 lat – 41% zbadanych osób, 29 % do 30 lat, 27 % - 41-50 lat, 3 % pow.51 lat.

7 Szczebel i forma zatrudnienia rodzaj przedsiębiorstwa

8 Raport z badań 78 % osób potwierdziło, że ich przedsiębiorstwa oferują świadczenia dodatkowe poza podstawowym wynagrodzeniem.

9 Benefity a rodzaj przedsiębiorstwa Dodatkowe benefity najczęściej oferują przedsiębiorstwa państwowe i sektor budżetowy

10 Benefity a wielkość zatrudnienia Odsetek firm oferujących benefity wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstwa.

11 Najbardziej pożądane benefity podane przez osoby bez świadczeń Osoby, które nie otrzymują świadczeń dodatkowych wskazały, że najchętniej otrzymywałyby profity związane z finansowaniem zajęć sportowych. Na kolejnych miejscach znalazły się: dofinansowanie nauki języków, szkoleń i kursów zawodowych oraz finansowanie opieki zdrowotnej.

12 Najpopularniejsze benefity Najpopularniejszą formą świadczeń wskazywaną przez badanych, którzy otrzymują świadczenia, była podstawowa opieka medyczna, zajęcia sportowe i telefon do użytku prywatnego (wskazania ilościowe).

13 Badanie konsultacji i wyboru przez pracownika Pracodawcy nie angażują pracowników w proces przygotowania i wyboru świadczeń. 82 % pracowników zadeklarowało, że nie współpracuje przy doborze świadczeń 70 % nie ma możliwości wyboru świadczeń

14 Czy stanowisko ma znaczenie ? Ciekawym wynikiem badań jest to, że największą grupą pracowników, z którymi pracodawcy konsultują wprowadzenie i wybór świadczeń są specjaliści. Pracownicy według szczebla zatrudnienia, Pracownicy według szczebla zatrudnienia, z którymi pracodawcy konsultują świadczenia. którzy mają wybór świadczeń.

15 Badanie zadowolenia Tylko 10 % przedsiębiorstw przeprowadza badania zadowolenia z przyznawanych benefitów wśród swoich pracowników

16 Zmiana zadowolenia z benefitów Możliwość konsultacjiMożliwość wyboru Możliwość konsultacji i wyboru

17 Ocena świadczeń na tle innych firm 33 % badanych oceniło otrzymywane świadczenia dodatkowe na tle innych firm gorzej lub zdecydowanie gorzej. 31 % nie ma zdania. Po konsultacji i możliwości wyboru następuje zmiana – 87 % ankietowanych ocenia lepiej przyznawane benefity.

18 Proces rekrutacji – informacja o benefitach 48 % pracodawców informuje o przyznawanych benefitach swoich pracowników. 31 % nie informuje. Wśród firm, które informują o benefitach największą grupą są przedsiębiorstwa prywatne – 79 %.

19 Wnioski z badań - podsumowanie  78% przedsiębiorstw oferuje świadczenia dodatkowe poza wynagrodzeniem zasadniczym.  Wśród tych przedsiębiorstw 100 % przedsiębiorstw państwowych oferuje benefity, 93 % przedsiębiorstw z sektora budżetowego, 75 % przedsiębiorstw prywatnych, 50 % organizacji non-profit  100 % przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób przyznaje świadczenia dodatkowe, 81 % przedsiębiorstw zatrudniających od 50-249 osób, 73 % przedsiębiorstw od 10-49 osób, 53 % przedsiębiorstw zatrudniających od 1-9 osób.

20 Wnioski z badań - podsumowanie  82% badanych deklaruje, że pracodawca nie konsultuje wyboru świadczeń z pracodawcą i aż 70% osób nie ma możliwości ich wyboru.  54 % badanych, którzy otrzymują świadczenia potwierdza, że jest z nich zadowolona. Ilość zadowolonych badanych wzrasta do 72 %, kiedy pracodawcy konsultują wprowadzenie świadczeń z pracownikami. W przypadku, kiedy pracownicy mają możliwość wyboru świadczeń zadowolenie wzrasta aż do 80 %. Jeżeli pracodawca konsultuje i daje wybór pracownikom ilość zadowolonych pracowników osiąga 88 %.

21 Wnioski z badań Tylko 10 % przedsiębiorstw przeprowadza badanie zadowolenia z przyznawanych benefiów. 48 % przedsiębiorstw informuje pracowników w procesie rekrutacji o dostępnych świadczeniach dodatkowych. Wśród nich 55 % ankietowanych deklaruje, że oferowane benefity miały wpływ na wybór pracodawcy. Najpopularniejsza kategoria: rekreacja i wypoczynek, następnie opieka zdrowotna, na trzecim miejscu rozwój pracownika.

22 Dziękujemy


Pobierz ppt "»Beata Toboła. Analiza i ocena świadczeń dodatkowych oferowanych przez pracodawców  Cel badania: poznanie preferencji pracowników dotyczących świadczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google