Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA DOT. DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH w ramach PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA DOT. DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH w ramach PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA DOT. DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH w ramach PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim

2 Jan Dębicki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego STAN NA ROKU 2007/2008: : ,00 PLN 3 badania 2010: ,00 PLN 2 badania 2011: ,00 PLN 2 badania 2012: ,30 PLN 3 badania 2013: ,00 PLN 2 badania 2014: ,60 PLN 2 badania 2015: ,00 PLN (szacowana wartość zamówienia) Łącznie: 14 zrealizowanych badań ewaluacyjnych Gdańsk 2/8 WYDATKI EWALUACYJNE w ramach Rocznych Planów Działań Ewaluacyjnych Pomocy Technicznej PO KL w latach

3 „Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania POKL 2007 – 2013 w województwie pomorskim”„Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania POKL 2007 – 2013 w województwie pomorskim” Realizowane w okresie r. do r. „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Komponentu regionalnego POKL w Województwie Pomorskim obejmujących kursy języków obcych oraz szkolenia komputerowe (ICT) na indywidualną sytuację uczestników projektów na rynku pracy w województwie pomorskim”„Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Komponentu regionalnego POKL w Województwie Pomorskim obejmujących kursy języków obcych oraz szkolenia komputerowe (ICT) na indywidualną sytuację uczestników projektów na rynku pracy w województwie pomorskim” Realizowane w okresie r. do r. Jan Dębicki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 3/8 BADANIA EWALUACYJNE zrealizowane w 2014 r. przez IP PO KL w województwie pomorskim

4 BADANIA EWALUACYJNE zaplanowane do realizacji w 2015 r. przez IP PO KL w województwie pomorskim „Identyfikacja potrzeb i barier we wdrażaniu usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”„Identyfikacja potrzeb i barier we wdrażaniu usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” Badanie dotyczyć będzie identyfikacji potrzeb oraz barier we wdrażaniu usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie pomorskim, oraz identyfikacji istniejących w tym zakresie potencjałów. Badanie to zrealizowane zostanie w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji usług społecznych w ramach POKL 2007 – 2013, w szczególności przez organizacje pozarządowe w ramach działania POKL Termin ogłoszenia przetargu: r. Przewidywany okres realizacji: 15 tygodni Szacunkowa wartość badania: ,00 PLN Jan Dębicki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 4/8

5 Według stanu na dzień 8 grudnia 2014 r. monitoring rekomendacji obejmuje 136 rekomendacji operacyjnych:Według stanu na dzień 8 grudnia 2014 r. monitoring rekomendacji obejmuje 136 rekomendacji operacyjnych: 52 rekomendacje operacyjne „wdrożono w całości”; 23 rekomendacje operacyjne „wdrożono w części”. Łącznie wdrożono (w całości lub w części) 75 rekomendacji operacyjnych, tj. 55,15% zatwierdzonych do realizacji przez PKM POKL WP rekomendacji operacyjnychŁącznie wdrożono (w całości lub w części) 75 rekomendacji operacyjnych, tj. 55,15% zatwierdzonych do realizacji przez PKM POKL WP rekomendacji operacyjnych Jan Dębicki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 5/8 STAN WDROŻENIA REKOMENDACJI z badań ewaluacyjnych zrealizowanych przez IP PO KL w województwie pomorskim

6 Projekt badawczy realizowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Pomorskiego „Blue Economy: Skills for greener jobs in a local labor market” Niebieska Gospodarka: umiejętności niezbędne do tworzenia przyjaznych środowisku miejsc pracy na lokalnym rynku pracy CEL BADANIA Identyfikacja udanych przykładów ekologicznego przemysłu w szczególności na obszarach lokalnych/ klastrach przemysłowych oraz zbadanie konkretnych umiejętności niezbędnych do zapewnienia ekologicznego wzrostu a także określenie w jaki sposób polityka i praktyka rozwoju umiejętności potrzebnych w ekologicznych miejscach pracy może być zastosowana w różnych ekologicznych gałęziach przemysłu. Jan Dębicki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 6/8

7 W ramach projektu przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród przedsiębiorców w celu zdefiniowania specyficznych, przemysłowych umiejętności dla nisko emisyjnego rozwoju oraz czynników, które powstrzymują firmy przed rozwijaniem tych umiejętności i ich wpływu na proces innowacji nowych produktów, usług i praktyk zarządzania. Kolejnym etapem realizacji badania były warsztaty przeprowadzenie przy współudziale ekspertów OECD i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju warsztatów, mające istotny wpływ na kształt wniosków końcowych. Warsztaty odbyły się w dniu 6 listopada br. w siedzibie UMWP, których uczestnikami byli przedstawicieli pomorskiego sektora nauki, przedsiębiorczości oraz samorządów lokalnych. Raport końcowy z przedmiotowego badania dostępny będzie w I kwartale 2015 roku. Jan Dębicki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 7/8

8 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA DOT. DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH w ramach PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google