Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania."— Zapis prezentacji:

1 1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji

2 2 Podstawowe Informacje  Kompleksowe badania innowacji  Zharmonizowany kwestionariusz Unii Europejskiej 1989 r.  Eurostat/OECD  Standardowa metodologia badań statystycznych innowacji  Kompleksowe badania innowacji  Zharmonizowany kwestionariusz Unii Europejskiej 1989 r.  Eurostat/OECD  Standardowa metodologia badań statystycznych innowacji

3 3MetodologiaMetodologia  Podstawa metodologiczną badań CIS stanowi „Oslo Manual”, (Eurostat i OECD)  Dane gromadzone przez instytuty statystyczne  Dane zbierane na poziomie krajowym zgodnie z wspólną metodologią i przekazywane do biura Eurostat w celu ich porównywania pomiędzy krajami  Zachowanie tajemnicy działalności firm jest zapewnione poprzez graniczenie dostępu (Eurostat)  Podstawa metodologiczną badań CIS stanowi „Oslo Manual”, (Eurostat i OECD)  Dane gromadzone przez instytuty statystyczne  Dane zbierane na poziomie krajowym zgodnie z wspólną metodologią i przekazywane do biura Eurostat w celu ich porównywania pomiędzy krajami  Zachowanie tajemnicy działalności firm jest zapewnione poprzez graniczenie dostępu (Eurostat)

4 4 CIS 3 – Sektor usług w Polsce  Sektor usług – źródło dekompozycji strukturalnej w krajach o gospodarce wysoko rozwiniętej  Zdywersyfikowany wewnętrznie  Najwyższy poziom aktywności innowacyjnej – nauka, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, działalność finansowa i informatyczna  Najniższy poziom aktywności innowacyjnej– przedsiębiorstwa handlowe i transportowe  Sektor usług – źródło dekompozycji strukturalnej w krajach o gospodarce wysoko rozwiniętej  Zdywersyfikowany wewnętrznie  Najwyższy poziom aktywności innowacyjnej – nauka, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, działalność finansowa i informatyczna  Najniższy poziom aktywności innowacyjnej– przedsiębiorstwa handlowe i transportowe

5 5 CIS 3 – Sektor usług w Polsce  Własność przedsiębiorstw  Wielkość przedsiębiorstw  Własność przedsiębiorstw  Wielkość przedsiębiorstw

6 6 CIS 3 – Sektor usług w Polsce  22% przedsiębiorstw sektora usług wprowadziło innowacje  17,1% przedsiębiorstw sektora przemysłowego wprowadziło innowacje  Nauka i przedsiębiorstwa z branży usług finansowych  Porównanie UE 15  Sektor usług – 36%  Działalność innowacyjna w sektorze usług niższa niż w sektorze przemysłowym  22% przedsiębiorstw sektora usług wprowadziło innowacje  17,1% przedsiębiorstw sektora przemysłowego wprowadziło innowacje  Nauka i przedsiębiorstwa z branży usług finansowych  Porównanie UE 15  Sektor usług – 36%  Działalność innowacyjna w sektorze usług niższa niż w sektorze przemysłowym

7 7 Innowacyjność przedsiębiorstw według województw WyszczególnienieUdział przedsiębiorstw innowacyjnych w % przedsiębiorstw ogółem P o l s k a 22,0 Dolnośląskie 20,3 Kujawsko-pomorskie 22,0 Lubelskie 19,6 Lubuskie. 7,6 Łódzkie 16,3 Małopolskie 19,6 Mazowieckie 26,9 Opolskie 18,3 Podkarpackie 15,6 Podlaskie 25,7 Pomorskie 23,7 Śląskie 23,4 Świętokrzyskie 20,7 Warmińsko-mazurskie 18,1 Wielkopolskie 22,9 Zachodniopomorskie 12,0

8 8 CIS 3 – Sektor usług w Polsce Polska  Innowacje procesowe – 10,1%  Innowacje produktowe – 4,5%  Innowacje proces-produkt – 7,4% UE 15/ Irlandia, WB, Luxemburg  Innowacje procesowe – 11%  Innowacje produktowe – 5%  Innowacje proces-produkt – 20%

9 9 Bariery działalności innowacyjnej Czynniki ekonomiczne jako źródło barier aktywności innowacyjnej  Wysoki koszt działalności innowacyjnej  Brak zasobów finansowych  Wysoki koszt kredytów  Brak odpowiednich przepisów i mała elastyczność administracji  Brak informacji o nowych technologiach i możliwościach rynkowych Czynniki ekonomiczne jako źródło barier aktywności innowacyjnej  Wysoki koszt działalności innowacyjnej  Brak zasobów finansowych  Wysoki koszt kredytów  Brak odpowiednich przepisów i mała elastyczność administracji  Brak informacji o nowych technologiach i możliwościach rynkowych

10 10 CIS 4 - Uwagi  Różnice językowe i kulturowe (także na poziomie regionalnym)  Pierwsza ankieta CIS w Nowych Krajach Członkowskich  Niski poziom świadomości przedsiębiorstw, problemy z wypełnianiem ankiety  Badanie poziomu innowacji i potencjału B&R – trudności porównawcze  Różnice językowe i kulturowe (także na poziomie regionalnym)  Pierwsza ankieta CIS w Nowych Krajach Członkowskich  Niski poziom świadomości przedsiębiorstw, problemy z wypełnianiem ankiety  Badanie poziomu innowacji i potencjału B&R – trudności porównawcze

11 11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google