Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania."— Zapis prezentacji:

1 1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji

2 2 Podstawowe Informacje  Kompleksowe badania innowacji  Zharmonizowany kwestionariusz Unii Europejskiej 1989 r.  Eurostat/OECD  Standardowa metodologia badań statystycznych innowacji  Kompleksowe badania innowacji  Zharmonizowany kwestionariusz Unii Europejskiej 1989 r.  Eurostat/OECD  Standardowa metodologia badań statystycznych innowacji

3 3MetodologiaMetodologia  Podstawa metodologiczną badań CIS stanowi „Oslo Manual”, (Eurostat i OECD)  Dane gromadzone przez instytuty statystyczne  Dane zbierane na poziomie krajowym zgodnie z wspólną metodologią i przekazywane do biura Eurostat w celu ich porównywania pomiędzy krajami  Zachowanie tajemnicy działalności firm jest zapewnione poprzez graniczenie dostępu (Eurostat)  Podstawa metodologiczną badań CIS stanowi „Oslo Manual”, (Eurostat i OECD)  Dane gromadzone przez instytuty statystyczne  Dane zbierane na poziomie krajowym zgodnie z wspólną metodologią i przekazywane do biura Eurostat w celu ich porównywania pomiędzy krajami  Zachowanie tajemnicy działalności firm jest zapewnione poprzez graniczenie dostępu (Eurostat)

4 4 CIS 3 – Sektor usług w Polsce  Sektor usług – źródło dekompozycji strukturalnej w krajach o gospodarce wysoko rozwiniętej  Zdywersyfikowany wewnętrznie  Najwyższy poziom aktywności innowacyjnej – nauka, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, działalność finansowa i informatyczna  Najniższy poziom aktywności innowacyjnej– przedsiębiorstwa handlowe i transportowe  Sektor usług – źródło dekompozycji strukturalnej w krajach o gospodarce wysoko rozwiniętej  Zdywersyfikowany wewnętrznie  Najwyższy poziom aktywności innowacyjnej – nauka, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, działalność finansowa i informatyczna  Najniższy poziom aktywności innowacyjnej– przedsiębiorstwa handlowe i transportowe

5 5 CIS 3 – Sektor usług w Polsce  Własność przedsiębiorstw  Wielkość przedsiębiorstw  Własność przedsiębiorstw  Wielkość przedsiębiorstw

6 6 CIS 3 – Sektor usług w Polsce  22% przedsiębiorstw sektora usług wprowadziło innowacje  17,1% przedsiębiorstw sektora przemysłowego wprowadziło innowacje  Nauka i przedsiębiorstwa z branży usług finansowych  Porównanie UE 15  Sektor usług – 36%  Działalność innowacyjna w sektorze usług niższa niż w sektorze przemysłowym  22% przedsiębiorstw sektora usług wprowadziło innowacje  17,1% przedsiębiorstw sektora przemysłowego wprowadziło innowacje  Nauka i przedsiębiorstwa z branży usług finansowych  Porównanie UE 15  Sektor usług – 36%  Działalność innowacyjna w sektorze usług niższa niż w sektorze przemysłowym

7 7 Innowacyjność przedsiębiorstw według województw WyszczególnienieUdział przedsiębiorstw innowacyjnych w % przedsiębiorstw ogółem P o l s k a 22,0 Dolnośląskie 20,3 Kujawsko-pomorskie 22,0 Lubelskie 19,6 Lubuskie. 7,6 Łódzkie 16,3 Małopolskie 19,6 Mazowieckie 26,9 Opolskie 18,3 Podkarpackie 15,6 Podlaskie 25,7 Pomorskie 23,7 Śląskie 23,4 Świętokrzyskie 20,7 Warmińsko-mazurskie 18,1 Wielkopolskie 22,9 Zachodniopomorskie 12,0

8 8 CIS 3 – Sektor usług w Polsce Polska  Innowacje procesowe – 10,1%  Innowacje produktowe – 4,5%  Innowacje proces-produkt – 7,4% UE 15/ Irlandia, WB, Luxemburg  Innowacje procesowe – 11%  Innowacje produktowe – 5%  Innowacje proces-produkt – 20%

9 9 Bariery działalności innowacyjnej Czynniki ekonomiczne jako źródło barier aktywności innowacyjnej  Wysoki koszt działalności innowacyjnej  Brak zasobów finansowych  Wysoki koszt kredytów  Brak odpowiednich przepisów i mała elastyczność administracji  Brak informacji o nowych technologiach i możliwościach rynkowych Czynniki ekonomiczne jako źródło barier aktywności innowacyjnej  Wysoki koszt działalności innowacyjnej  Brak zasobów finansowych  Wysoki koszt kredytów  Brak odpowiednich przepisów i mała elastyczność administracji  Brak informacji o nowych technologiach i możliwościach rynkowych

10 10 CIS 4 - Uwagi  Różnice językowe i kulturowe (także na poziomie regionalnym)  Pierwsza ankieta CIS w Nowych Krajach Członkowskich  Niski poziom świadomości przedsiębiorstw, problemy z wypełnianiem ankiety  Badanie poziomu innowacji i potencjału B&R – trudności porównawcze  Różnice językowe i kulturowe (także na poziomie regionalnym)  Pierwsza ankieta CIS w Nowych Krajach Członkowskich  Niski poziom świadomości przedsiębiorstw, problemy z wypełnianiem ankiety  Badanie poziomu innowacji i potencjału B&R – trudności porównawcze

11 11 Dziękuję za uwagę izabela.kijenska@opi.org.pl izabela.kijenska@opi.org.pl


Pobierz ppt "1 Ankietowe badania innowacyjności Community Innovation Survey mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania Informacji mgr Izabela Kijeńska Ośrodek Przetwarzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google