Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika Marii Montessori

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika Marii Montessori"— Zapis prezentacji:

1 Pedagogika Marii Montessori

2 System pedagogiczny, który…
został stworzony przez włoską lekarkę, naukowaca Marię Montessori na początku XIX wieku został zbudowany na gruncie filozofii chrześcijańskiej. Odnosi się do takich wartości, jak: miłość, szacunek jest pedagogiką tradycyjną, ponieważ od początku jej założenia nie wymaga poprawek ani zmian w podejściu do dziecka.

3 Podstawy filozoficzne u Montessori
Sokrates… mówił, że rodzimy się mając już jakąś wiedzę i to, co wiemy, jest ostateczną prawdą, a doświadczenia naszego życia tylko pomagają nam te prawdę doświadczyć. Montessori… powiedziała: wiedza jest w dziecku. To nie dorosły uczy, to dziecko działając samodzielnie, doświadczając, pracując uwalnia tę wiedzę z wewnątrz.

4 Platon… mówił, mówmy do dziecka, aby je pobudzić.
Montessori natomiast za Platonem twierdziła, że to lekcja budzi dziecko. Materiały są gimnastyką dla duszy dziecka. U Montessori Horme, to siła wewnętrzna w dziecku, siła Życiowa, witalna. Dziecko jest w niej w pełni zanurzone, dlatego nigdy nie poprawiamy dziecka, jeśli pracuje i jest w tej pracę zaangażowane. Dziecko ma prawo do samo dochodzić do swojej wiedzy.

5 Montessori na to stwierdzenie znajduje
Arystoteles …. reprezentuje koncepcję nie zapisanego umysłu. Wierzył, że to co się dzieje, to doświadczenie w nas umieszcza wiedzę. Odpowiednie doświadczenie zatem jest najważniejsze i kluczowe. To doświadczenie determinuje naszą przyszłość i wiedzę. Montessori na to stwierdzenie znajduje odpowiedź w przygotowanym otoczeniu. Jeśli chcesz wpłynąć na dziecko, zadziałaj w otoczeniu. Czym je otoczysz, takie będzie.

6 Montessori przyjęła od Rousseau wartość
Jean Jacques Rousseau uważał, że najważniejsza jest jednostka ludzka. Jednostka ponad Państwo. Jedna jednostka jest ważniejsza, niż religijni przywódcy. Dzieci uczą się najlepiej, jeśli są wolne w swoim środowisku, a doświadczenie jest częścią naszej duszy. Montessori przyjęła od Rousseau wartość indywidualizacji w podejściu do dziecka. Każde dziecko jest inne, a zatem do każdego dziecka nauczyciel winien szukać odpowiedniego podejścia.

7 Johann Heinrich Pestalozzi…
jest współczesnym filozofem, w stosunku do Roussau filozofem, lecz w przeciwieństwie do niego, Pestalozzi był praktrykiem i założył szkołę. Nazwany ojcem szkoły ludowej, jest twórcą pierwszej teorii nauczania początkowego. Wierzył, że dziecko jest dobre z natury. Jako najważniejszą metodę w swojej szkole przyjął obserwację. Montessori … powiedziała, że jedynym słusznym działaniem dorosłego jest powstrzymanie się od zbędnej ingerencji i obserwacja. Obserwacja, a nie nadinterpretacja daje rzetelną wiedzę.

8 Montessori wprowadziła zestaw pomocy
Friedrich Froebel rozwinął ideę przedszkola. Wierzył, że dzieci uczą się nie od słuchania dorosłych, lecz od używania przedmiotów. Kładł nacisk na działanie na Przedmiotach. Wprowadził specjalnie przygotowany zestaw środków dydaktycznych. Miały one różny kształt i służyły różnym celom. Montessori wprowadziła zestaw pomocy rozwojowych i oparła swoją metodę na działaniu dziecka w przygotowanym otoczeniu. Działanie dziecku jest prezentowane, by potem mogło spontaniczne działać, bez poprawiania przez nauczyciela.

9 Montessori od Deweya wzięła uczenie się
John Dewey Wierzył, że dzieci mogą uczyć się bardzo trudnych, abstrakcyjnych pojęć, jeśli ująć je w konkretną, materialną pomoc. Stworzył koncepcję szkoły pracy. Szkoła powstała na wzór samowystar- czalengo gospodarstwa domowego. Chodziło mu o uczenie się przez Działanie. Montessori od Deweya wzięła uczenie się przez samodzielne działanie. Montessori mówiła, dzieci nie uczą się od słuchania.

10 Montessori Jean Marc Gaspard Iard
Francuski lekarz i pedagog. Znany jako opiekun Victora, dzikiego chłopca, nad którym sprawował pieczę i prowadził rozległe badania. Opis przypadku Victora jest jednym z najsłynniejszych w literaturze psychologicznej. Itard, po doświadczeniach dzikiego Victora z lasu, który nigdy nie nauczył się mówić, wniósł o okresach wrażliwych do na bywania wiedzy, do nauki. Montessori od Itarda wzięła okresy wrażliwe, jako fazy sensytywne. Są to takie momenty, w których dziecko ma największe szanse na osiągnięcie jakiejś kompetencji.

11 Dziecko w pedagogice Montessori

12 Jeszcze w 1900 roku uważano, że dziecko jest miniaturą dorosłego.
Diagram faz rozwojowych dziecka Jeszcze w 1900 roku uważano, że dziecko jest miniaturą dorosłego. Montessori powiedziała na głos: To nie prawda! Dziecko nie jest takie, jakim się Wam wydaje. Dziecko co innego wie, mniej umie, inaczej doświadcza inaczej myśli i w inny sposób rozumie. M,Montessori

13 Zasady w pedagogice Montessori
dynamika oddziaływań w relacji z dzieckiem Podejście konwencjonalne

14 Zasady w pedagogice Montessori
Podejście Montessori

15 3-6 sensoryczna wrażliwość samoobsługa wrażliwość na porządek
wrażliwość na język = mogę to zrobić

16 3-6 sensoryczna wrażliwość

17 3-6

18 3-6

19 3-6 wrażliwość na język

20 3-6 = mogę to zrobić sam

21 Jak pracuje Szkoła Montessori…

22 duże grupy mieszane rocznikowo
Podejście Montessori

23 podejście indywidualne do każdego człowieka
Podejście Montessori

24 Dorosły czuwa i podąża za dzieckiem
Podejście Montessori

25 Dzieci uczą się dogłębnie
Podejście Montessori

26 wiek 6-9 ciekawość świata dlaczego? w jaki sposób? potrzeba
rówieśników mają w sobie impuls, by pomagać = mogę to wiedzieć

27 wiek 6-9 dzieci nadal są bardzo ciekawe świata, dlatego proponuje im się bogaty zestaw pomocy i materiałów do działania

28 wiek 6-9 dlatego pytają dlaczego i w jaki sposób? Dlatego lekcje dawane dzieciom są inspiracją, a potem trenują swoją wiedze działając samodzielnie

29 6-9 wykazują potrzebę działania w grupie i z rówieśnikami, dlatego klasy powinny być wieloosobowe

30 6-9 mogę to wiedzieć

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Pobierz ppt "Pedagogika Marii Montessori"

Podobne prezentacje


Reklamy Google