Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój efektywności osobistej Kromerowo, 21.06.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój efektywności osobistej Kromerowo, 21.06.2012."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój efektywności osobistej Kromerowo, 21.06.2012

2 Zasady pracy W każdej chwili można zadać pytanie Zapraszam do dzielania się doświadczeniem, swoimi opiniami Można kwestionować Proszę o wyciszenie telefonów komórkowych Punktualność nam pomoże

3 Około 2400 lat temu… Arystoteles napisał „Etykę Nikomachejską” Ścieżka do szczęśliwego życia Cnoty budowane przez nawyki „Szczęście jest nagrodą cnoty” Dobre nawyki można doskonalić Jedna z pierwszych poważanych publikacji o rozwoju osobistym?

4 7 lata temu… Seligman i Thurnau „Podręcznik klasyfikacji silnych stron charakteru i cnót” Efekt pracy zespołu 47 naukowców Cnoty głęboko zakorzenionymi nawykami działania a nie pięknymi uczuciami Badanie różnych tradycji religijnych Każda z tradycji ceniła sześć cnót: Mądrość, Odwagę, Miłość i Człowieczeństwo, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Duchowość i transcendencję. Podstawowe kompetencje ?

5 64 lat temu Powstaje artykuł: Ralph M. Stogdill „Personal Factors Associated with Leadership” Zakwestionował „Wielkiego Człowieka” – zespół cech charakteru wyróżniających przywódców, Do tej pory nie potwierdzono danymi doświadczalnymi modelu „Wielkiego Człowieka” Zarządzania sobą można się nauczyć !

6 Zanim pójdziemy dalej… Przywództwo a zarządzanie – jaka jest różnica? Jeśli przywództwa można się nauczyć to dlaczego jest niewielu przywódców zmieniających otoczenie? Dlaczego mówimy o kompetencjach zamiast o technikach, tips & tricks ?

7 Case 1 Jak skutecznie pracować Planowanie Najpierw rzeczy najważniejsze Zjeść żabę

8 Planowanie Perspektywa tygodniowa Kalendarz Planuj wieczorem Bloki czasowe

9 Najpierw rzeczy najważniejsze Druga ćwiartka

10 PILNENIEPILNE WAŻNE Sytuacja kryzysowe Sprawy naglące Zadania z datą realizacji, zebrania Przygotowania Planowanie Powierzanie odpowiedzialności NIEWAŻ NE Niektóre telefony Niektóre maile Wiele zwykłych zajęć Przyjemności Zbyt długie oglądanie TV Niezobowiązująca korespondencja

11 Zjedz żabę Najważniejsze i najtrudniejsze zadanie na początek Pokusa łatwiejszego Decyzja – Dyscyplina - Determinacja Dyscyplina ciągłej pracy

12 Model Cardony – o co chodzi? Model naukowy, przebadany empirycznie, opracowany w IESE Business School Wyodrębnia 25 kompetencji przywódczych, które są potencjalnymi obszarami rozwojowymi Kompetencje określone jako „dające się obserwować zachowania o charakterze nawykowym” Kompetencje przywódcze nie są cechami wrodzonymi, można je rozwijać poprzez powtarzanie konkretnych zachowań !

13 Jak można rozwijać kompetencje?

14 Jak pracuje się rozwojowo? 1. Pomiar kompetencji Samoocena Ocena zewnętrzna 2. Rozwój kompetencji Określenie celów (koncentracja, mocne strony) Działania doskonalące Monitorowanie planu Adaptacje Wspieranie: coaching, szkolenia punktowe

15 Przykład: Charyzma – jak rozwinąć ? Umiejętność doprowadzenia do zaangażowania wszystkich podwładnych, budzenia w nich zaufania, nadawania znaczenia ich pracy i motywowania ich do osiągania celów Zachowania Zachęca i inspiruje swych ludzi, podkreślając pozytywne i motywujące strony problemów Wzmacnia u pracowników poczucie odpowiedzialności i profesjonalizm. Stoi w pierwszym szeregu, kiedy trzeba dokonać wysiłku, by wypełnić wyznaczoną misję. Co mogę robić codziennie? Jak to będę monitorować? Z kim będę mógł o tym pomówić, poradzić się?

16 Tak, ale… Jaka jest trwałość zmiany? Czy wszyscy będą mogli z tego skorzystać? Czy można tą metodą pracować z organizacją, a nie tylko z jednostkami? To jest czasochłonne…. Czy ćwiczone zachowanie stanie się nawykiem (nieświadomą kompetencją)?

17 Wierz mi, jeśli możesz poszczycić się wytrwałością, dasz sobie doskonale radę bez wielu innych zalet. Napoleon Hill

18

19

20

21

22

23

24 Dzięki marcin.chludzinski@invent.com.pl mob. 608 018 918


Pobierz ppt "Rozwój efektywności osobistej Kromerowo, 21.06.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google