Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I ZNACZENIE KADRY KIEROWNICZEJ W ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I ZNACZENIE KADRY KIEROWNICZEJ W ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 ROLA I ZNACZENIE KADRY KIEROWNICZEJ W ORGANIZACJI

2 POJĘCIA Kierownik – kieruje z nadania; Menedżer –
osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego wydzieloną częścią; Przywódca – lider – człowiek o wyjątkowych zdolnościach przywódczych; Przedsiębiorca – prowadzi własny biznes.

3 RÓŻNICE (PETER DRUCKER)
WYMIAR KIEROWNIK MENEDŻER PRZYWÓDCA Źródło władzy Autorytet formalny stanowiska Autorytet wiedzy Autorytet osobisty – cechy, zachowanie Ukierunkowanie działalności Treść, jakość, metody pracy Rozwiązywanie problemów Poszukiwanie nowych i radykalnych rozwiązań Kryterium oceny Udział w efektach organizacji Skuteczność decyzji Adptacja zespołu Dominujące cechy Rzetelność, pracowitość Praktycyzm, racjonlaność, stanowczość Empatia, wizjonerstwo, innowacyjność

4 CECHY LIDERA Pewność siebie, ambicja, asertywność,
tolerancja na stres, upór i stanowczość, inteligencja, takt i talent dyplomatyczny, kreatywność, innowacyjność odwaga.

5 TYPOLOGIA KIEROWNIKÓW
Konserwatysta – zachowawczy, ostrożny; Koniunkturalny –wykorzystuje doraźne sposoby poprawy wyniku finansowego – np. sprzedaż części majątku Ryzykant – niepewne przedsięwzięcia, ryzyko; Innowator – pozytywnie jeśli pierwszy sprawdza nowe rozwiązanie, negatywne, jeśli łapie się pochopnie wszelkich nowinek

6 INNE PODZIAŁY KIEROWNIKÓW
Biurokrata – utarte ścieżki, potrzeba władzy; Autokrata – zdecydowane poglądy. LUB: wg tego czym formalnie się zajmują np. menedżer marketingu, finansów itp.

7 UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERÓW (POZIOMY)
Poziom strategiczny: określanie misji, formułowanie długookresowych celów, rozwiązywanie generalnych problemów; Poziom taktyczny: dekompozycja celów na zadania, projektowanie systemów operatywnych, kierowanie ich wykonaniem; Poziom operacyjny: kierowanie systemem realizacyjnym, doskonalenie procedur, dobór metod wykonawczych.

8 ZADANIA MENEDŻERÓW (Peter Drucker)
Ustala cele, nadaje celom efektywność; Organizuje pracę i struktury; Motywuje i informuje – tworzy zespół, wprowadza system motywacyjny; Dokonuje pomiaru; Rozwija ludzi.

9 ROLE MENEDŻERA (Mintzberg)
Kategorie ról Konkretne role Ważniejsze czynności Międzyludzkie Reprezntant, lider, łącznik Reprezentowanie, motywowanie, inspirowanie, tworzenie i utrzymywanie powiązań z innymi jednostkami Informacyjne Odbiornik, nadajnik, rzecznik Gromadzenie i interpretowanie informacji, przekazywanie informacji, angażowanie w PR Decyzyjne Innowator, rozwiązujący problemy, Inicjowanie zmian, ustalanie celów, użycie odpowiednich zasobów do wykonania pracy, wypracowanie umów

10 GRUPY UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
Interpersonalne: przywództwo, praca w zespole, zdecydowanie, negocjacyjność; Rozwiązywania problemów: zorganizowanie, pomysłowość, siła motywacji, odporność na stres; Komunikacyjne: komunikacja pisemna, werbalna, usprawnienie obiegu informacji;

11 GRUPY UMIEJĘTNOŚCI c.d. Techniczne: specyficzne dla danej branży;
Koncepcyjne: zdolność abstrakcyjnego myślenia, umiejętność strategicznego myślenia i działania, rozpoznawanie złożoności sytuacji; Umiejętności diagnostyczne i analityczne: analizowanie i diagnozowanie problemów, opracowywanie rozwiązań.

12 ZARZĄDZANIE PRZYSZŁOŚCI
Zarządzanie tradycyjne Zarządzanie przyszłości Menedżer jako administrator: biurokrata, dyscyplina, kontrola, zorientowany na rynki. Menedżer jako przywódca: entuzjazm, wykształcenie, komunikacja, delegowanie, profesjonalizm, orientacja na klientów, wizja i wyobraźnia.

13 Coaching / Mentoring Coaching – wspiera rozwój człowieka
Mentoring – nauczyciel – bardziej intensywna relacja, z jednoznaczną hierarchią.

14 UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA PRZYSZŁOŚCI
Agent zmiany kulturowej; Pragnienie wiedzy; Ciągłe przewodzenie zmianom; Umie zintegrować wymogi rodziny i pracy; Entuzjazm, bycie inspiratorem, umiejętność dodawania otuchy; Troszczy się o swój i cudzy czas; Skupia się na świecie zewnętrznym – rezultatach swojego działania;

15 Buduje na silnych stronach swoich i pracowników;
Potrafi tworzyć wizję i ją narzucać. Jest zdecydowany. Buduje zaufanie; Jest empatyczny; Aktywnie słucha – 20 – 80% Jest przekonujący; Ustala cele, plany i monitoruje wykonanie; Ustala standardy; Pozyskuje informacje zwrotną; Motywuje (pozytywnie i negatywnie).

16 https://www.youtube.com/watch?v=9WJk1jBM15I Globalne czy lokalne cechy przywódców?


Pobierz ppt "ROLA I ZNACZENIE KADRY KIEROWNICZEJ W ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google