Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. Wprowadzenie programu edukacyjnego dot. zdrowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. Wprowadzenie programu edukacyjnego dot. zdrowego."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. Wprowadzenie programu edukacyjnego dot. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Elżbieta Łata Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

2 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” 24 kwietnia 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny powołuje Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia „Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym”

3 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” Skład Zespołu:  Seweryn Jurgielaniec, jako Przewodniczący Zespołu  Elżbieta Łata, jako Zastępca Przewodniczącego Zespołu  dr inż. Iwona Traczyk, jako Zastępca Przewodniczącego Zespołu  Zbigniew Cendrowski  Andrzej Gantner

4 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” Skład Zespołu – ciąg dalszy:  Marlena Jankowiak  dr Agnieszka Jarosz  Wojciech Jocz  Małgorzata Kamińska  Szymon Kamiński  prof. dr hab. Krzysztof Krygier

5 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” Skład Zespołu – ciąg dalszy:  Urszula Kuna  Barbara Olędzka  Renata Opiela  dr Włodzimierz Sekuła  dr Lucjan Szponar  dr Krzysztof Zuchora

6 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Konsultant naukowy prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Kierownik Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej

7 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Zewnętrzny obserwator dr Paulina Miśkiewicz - Dyrektor Biura Łącznika Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

8 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu: -dr Marianna Charzyńska-Gula – Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie, Komisja Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - dr n. med. Anna Oblacińska – Kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka - lek. med. Maria Jodkowska – Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka - Halina Różańska – główny wizytator w Departamencie Młodzieży i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej

9 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Posiedzenia Zespołu: - 9 maja 2006 roku - 4 lipca 2006 roku - 12 września 2006 roku

10 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Wynik prac Zespołu rozpoczęcie realizacji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” dotyczącego promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w I semestrze roku szkolnego 2006/07

11 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Założenia realizacji I edycji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2006/2007 zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego - Andrzeja Wojtyłę w dniu 9 listopada 2006 roku

12 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2006 roku Przyjęcie zaproszenia do współpracy, zgoda na wymienienie MEN jako współorganizatora programu pt. „Trzymaj Formę!”

13 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Pismo Ministra Sportu z dnia 31 października 2006 roku Włączenie się do realizacji prozdrowotnego przedsięwzięcia, jakim jest program pt. „Trzymaj Formę!”

14 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Pismo Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia z dnia 6 listopada 2006 roku Akceptacja propozycji umieszczenia IŻŻ jako współpartnera programu prozdrowotnego pt. „Trzymaj Formę!”

15 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!”  Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego - Andrzeja Wojtyły do Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych z dnia 14 listopada 2006 roku o osobiste zaangażowanie w nadanie rangi zagadnieniom z zakresu zdrowia publicznego w województwie

16 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” Założenia realizacji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2006/2007 I edycja

17 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” I.CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

18 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” II.CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka 2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

19 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” III. ADRESACI PROGRAMU  uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III), szkół podstawowych (V-VI)  i ich rodzice

20 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” IV. UCZESTNICY PROGRAMU  dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna  pielęgniarki środowiska szkolnego  władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych

21 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” V.CZAS TRWANIA PROGRAMU 2006 – 2009  I edycja – rok szkolny 2006/07  II edycja – rok szkolny 2007/08  III edycja – rok szkolny 2008/09

22 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU  Główny Inspektorat Sanitarny  Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”

23 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” VII. KOORDYNATORZY PROGRAMU  poziom wojewódzki – Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne  poziom powiatowy – Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne  poziom szkolny – dyrekcje szkół

24 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” VIII. PARTNERZY PROGRAMU  Instytut Żywności i Żywienia  Instytut Matki i Dziecka  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ministerstwo Sportu  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie  Miesięcznik „Lider”

25 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” IX.MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE  poradnik dla szkolnych koordynatorów programu, nauczycieli/ pielęgniarek środowiska szkolnego  broszura dla młodzieży i rodziców dotycząca zbilansowanej diety i znaczenia aktywności fizycznej

26 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” IX.MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE – ciąg dalszy  plakat piramida zdrowia  internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, na wirtualnych produktach informowanie o znakowaniu żywności)

27 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” IX.MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE – ciąg dalszy  podstawowe wymagania higieniczno- sanitarne dla pionu żywienia w szkołach  zalecenia dotyczące sprzedaży produktów spożywczych w obiektach szkolnych

28 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” IX.MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE - ciąg dalszy  internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, na wirtualnych produktach informowanie o znakowaniu żywności)  podstawowe wymagania higieniczno- sanitarne dla pionu żywienia w szkołach  zalecenia dotyczące sprzedaży produktów spożywczych w obiektach szkolnych

29 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” X.TREŚCI PROGRAMOWE Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Piramida zdrowia – bloki produktów  Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię  Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży  Rola podstawowych składników odżywczych  Zasady zdrowego żywienia (10 zasad)  Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

30 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” X.TREŚCI PROGRAMOWE – ciąg dalszy Aktywność fizyczna Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia:  pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży  test wydolności fizycznej (ćwiczenia)  test sprawności fizycznej (ćwiczenia)

31 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” X.TREŚCI PROGRAMOWE – ciąg dalszy Aktywność fizyczna Przykłady z omówieniem metodycznym:  ćwiczenia mięśni brzucha  ćwiczenia mięśni bioder  ćwiczenia mięśni grzbietu  ćwiczenia mięśni klatki piersiowej  ćwiczenia oddechowe  ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała  ćwiczenia marszu Piśmiennictwo uzupełniające

32 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XI. Metoda realizacji – METODA PROJEKTU Nauczanie metodą projektu:  jest alternatywą dla systemu klasowo- lekcyjnego, w którym występuje proste i bierne nauczanie  daje możliwości wykorzystania otaczającego nas życia jako laboratorium, w którym odbywa się proces poznania

33 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XI.Metoda realizacji – METODA PROJEKTU – ciąg dalszy Projekt może być indywidualny, jednak zazwyczaj jest rezultatem wspólnych działań uczniów.

34 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XI.Metoda realizacji – METODA PROJEKTU – ciąg dalszy Przy pracy z projektem nauczyciel spełnia następujące funkcje: 1. Pomaga uczącym się w poszukiwaniu źródeł pomocnych im w pracy nad projektem 2. Sam staje się źródłem informacji 3. Koordynuje cały proces, zachęcając i wspierając uczniów

35 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XI.Metoda realizacji – METODA PROJEKTU – ciąg dalszy Wnioski:  technologia nauczania projektowego rozszerza wąskie ramy poszczególnych przedmiotów i jest skierowana na formowanie „łącznych” zdolności  technologia ta za główny cel stawia ideologię rozwoju, a nie samo dostarczanie wiedzy  technologia ta zmienia stosunek nauczyciela i ucznia, gdzie występuje dialog, odbywa się wzajemne wzbogacanie jeden drugiego

36 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU  Przedstawienie oferty programowej 5 000 dyrektorom szkół w 16 województwach Wykonawcy: - WSSE - PSSE Termin: - X-XI 2006 r.

37 291 G 173 G+159 SP=332 163 G+5 SP=168 131 G+41 SP=172 104 G+18 SP=122 264 G+18 SP=282 531 G+144 SP=675 448 G+3 SP=451 286 G+8 SP=294 194 G+6 SP=200 131 G+41 SP=172 365 G+31 SP=396 304 G 98 G 419 G 452 G+98 SP=550 G – liczba gimnazjów SP – liczba szkół podstawowych

38 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” 4.927 szkół, w tym: 4.354 szkoły gimnazjalne 572 szkoły podstawowe

39 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” 46.220 klas, w tym: 43.830 klas w szkołach gimnazjalnych (I-III) 2.390 klas w szkołach podstawowych (V-VI)

40 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” 1.127.219 uczniów, w tym: 1.076.088 uczniów w szkołach gimnazjalnych 51.131 uczniów w szkołach podstawowych

41 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Opracowanie bazy szkół uczestniczących w I edycji programu Wykonawcy: - PIS Termin: - XI 2006 r.

42 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Sporządzenie zapotrzebowania na materiały edukacyjne Wykonawcy: - PIS Termin: - IX 2006 r.

43 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Wydanie materiałów programowych i dystrybucja do 16 WSSE wg wykazu Wykonawcy: - GIS, PFPŻ Termin: - XI 2006 r.

44 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Nawiązanie współpracy na poziomie wojewódzkim z: -Kuratoriami Oświaty -Urzędami Marszałkowskimi -Urzędami Wojewódzkimi -Specjalistami w zakładach opieki zdrowotnej i ośrodkach kultury fizycznej -Koordynatorami programu „Szkoła Promująca Zdrowie” Wykonawcy: - WSSE - PSSE Termin: - XI - XII 2006 r.

45 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Przeszkolenie wojewódzkich i powiatowych koordynatorów programu z Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz partnerów (Kuratoria Oświaty, administracja samorządowa i inni wg możliwości lokalnych)

46 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy Poziom krajowy Wykonawcy: -GIS, PFPZ, MEN, Min. Sportu, IŻŻ, IMiDz, AWF Warszawa, SGGW, „Lider” -specjaliści i eksperci -partnerzy programu Termin: -16-17 XI 2006 r.

47 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy Poziom wojewódzki Wykonawcy: -WSSE, -Kuratoria Oświaty, -inni zaproszeni specjaliści i partnerzy Termin: - XI – XII 2006 r.

48 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Przeszkolenie szkolnych koordynatorów programu i innych przedstawicieli środowiska szkolnego i lokalnego Wykonawcy: - WSSE - PSSE - regionalni i lokalni partnerzy Termin: - XII 2006 r.

49 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Dostarczenie materiałów edukacyjnych do szkół Wykonawcy: -PSSE we współpracy z władzami samorządowymi Termin: -XI/XII 2006 r.

50 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Nawiązywanie współpracy na rzecz realizacji programu w środowiskach lokalnych Wykonawcy: - WSSE - PSSE Termin: - XI 2006 r. – VI 2007 r.

51 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Realizacja działań edukacyjnych w szkołach skierowanych do młodzieży i rodziców. Realizacja programu w szkołach odbywa się metodą projektu Wykonawcy: - nauczyciele - pielęgniarki środowiska szkolnego - eksperci z zewnątrz Termin: - XII 2006 r. – V 2007 r.

52 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w środkach masowego przekazu oraz podczas imprez masowych w środowiskach lokalnych Wykonawcy: -partnerzy i koordynatorzy programu Termin: -XI 2006 r. – V 2007 r.

53 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XII.METODYKA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programu Wykonawcy: - PIS Termin: - XI 2006 r. – VI 2007 r.

54 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XIII.PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU (napoziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym)  Dokonywanie corocznego podsumowania i oceny każdej edycji programu z uwzględnieniem następujących danych: -liczby placówek biorących udział w programie -liczby uczniów objętych edukacją -liczby rodziców objętych edukacją -zakresu prowadzonej edukacji

55 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XIII.PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy -uzyskanych efektów w zmianie żywienia uczniów w szkołach  asortymentu produktów żywnościowych w sklepikach szkolnych, stołówkach, barach itp. i innych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie -wyniki ankiety ewaluacyjnej ze szkół biorących udział w programie -pozyskanie lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz realizacji działań programowych

56 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XIII.PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy Wykonawcy: -dyrekcje i szkolni koordynatorzy -kierownicy stołówek szkolnych, ajenci zbiorowego żywienia -Rada Rodziców, Rada Szkoły, Komitet Rodzicielski -pielęgniarki środowiska szkolnego -władze samorządowe -PIS Termin: -VI – VII 2007 r.

57 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XIII.PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Udoskonalenie wersji programu do kolejnej edycji Wykonawcy: -PIS, PFPŻ wraz partnerami i realizatorami programu Termin: - VIII 2007 r.

58 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. „Trzymaj Formę!” XIII.PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU – ciąg dalszy  Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację programu w I edycji Wykonawcy: -GIS, PFPŻ z udziałem partnerów programu Termin: -IX 2007 r.

59 Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Szkolenie w zakresie wdrożenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” Warszawa, 16 –17 listopada 2006 r. Wprowadzenie programu edukacyjnego dot. zdrowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google