Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka Mieczysław Kowerski. Geneza statystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka Mieczysław Kowerski. Geneza statystyki."— Zapis prezentacji:

1 Statystyka Mieczysław Kowerski

2 Geneza statystyki

3 John Graunt (ur. 24 kwietnia 1620 zm. 18 kwietnia 1674)

4 Jakub Bernoulli (ur. 27 grudnia 1654 w Bazylei, zm. 16 sierpnia 1705 tamże)

5 Carl Friedrich Gauß (Gauss) (ur. 30 kwietnia 1777 w Brunszwiku, zm. 23 lutego 1855 w Getyndze)

6 Pierre Simon de Laplace (ur. 23 marca 1749 w Beaumont-en-Auge, zm. 5 marca 1827 w Paryżu)

7 Sir Francis Galton (ur. 16 lutego 1822 w Sparbrook, Birmingham, zm. 17 stycznia 1911 w Haslemere, Surrey)

8 Karl Pearson ( ur. 27 marca 1857 w Londynie, zm. 27 kwietnia 1936) w Coldharbour, Surrey)

9 William Sealy Gosset ( ur. 13 czerwca 1876 w Canterbury, zm. 16 października 1937 w Beaconsfield)

10 Sir Ronald Aylmer Fisher (ur. 17 lutego 1890 w Londynie, zm. 29 lipca 1962 w Adelaide)

11 Jerzy Spława-Neyman ( ur. 16 kwietnia 1894 w Benderach, zm. 5 sierpnia 1981 w Oakland w Kalifornii)

12 Stanisław Marcin Ulam (ur. 13 kwietnia 1909 we Lwowie, zm. 13 maja 1984 w Santa Fe)

13 Znaczenia statystyki

14 Definicja statystyki

15 Korzyści wynikające ze statystycznego sposobu myślenia oraz z zastosowania metod statystycznych

16 Funkcje statystyki

17 Podział statystyki

18 Zbiorowość statystyczna

19 Cecha statystyczna

20 Cechy mierzalne i niemierzalne

21 Cechy mierzalne

22 Porządkowe i nominalne cechy niemierzalne (jakościowe)

23 Skala nominalna

24 Skala porządkowa

25 Skala przedziałowa

26 Skala stosunkowa

27 Rodzaje badań statystycznych

28 Badanie reprezentacyjne

29 Etapy badania statystycznego W badaniach statystycznych - niezależnie od ich rodzaju - można wyróżnić cztery etapy:  przygotowanie (programowanie),  obserwację statystyczną,  opracowanie i prezentację materiału statystycznego,  opis (lub wnioskowanie) statystyczny.

30 Programowanie i obserwacje statystyczne (1)

31 Programowanie i obserwacje statystyczne (2) Spis powszechny jest jednorazowym lub cyklicznie powtarzanym badaniem statystycznym, którego celem jest ustalenie wielkości i struktury analizowanego zjawiska w określonym momencie czasu (np. powszechne spisy ludności, spisy gospodarstw rolnych). Rejestracja bieżąca polega na systematycznym ewidencjonowaniu ściśle określonych faktów (np. urodzeń, zgonów, małżeństw, bezrobotnych), które są przedmiotem badania. W wyniku rejestracji bieżącej powstają rejestry administracyjne (REGON, PESEL, rejestry ZUS itp.). Stanowią one cenne źródło informacji wykorzystywanych w badaniach statystycznych.

32 Opracowanie i opis materiału statystycznego Pochodzący z obserwacji statystycznej materiał liczbowy jest z reguły dość obszerny. Utrudnia to dokonanie analizy statystycznej. Materiał ten należy odpowiednio zaprezentować. Celowi temu służą szeregi statystyczne, tablice statystyczne oraz wykresy statystyczne.

33 Szeregi statystyczne. Szereg prosty Szeregiem statystycznym nazywamy ciąg wartości liczbowych badanej cechy, uporządkowanych według określonych kryteriów (np. rosnąco lub malejąco). 1. Szereg prosty (szczegółowy) przedstawia materiał statystyczny uporządkowany wyłącznie według wartości badanej cechy. Porządkowanie polega tu na wypisywaniu wartości liczbowych w kolejności rosnącej lub malejącej. Szeregi proste zawierają zwykle wartości powtarzające się. OsobaWzrost (cm) 1158 2164 3175 4 5179 6195 7200

34 2. Szereg czasowy (dynamiczny) Podstawą grupowania jest zmiana badanego zjawiska w czasie Lata Przewozy towarów w Polsce w mln ton 2007 1533 2008 1656 2009 1713 2010 1796 2011 1912 2012 1789 2013 1848

35 3. Szeregi rozdzielcze. Szereg rozdzielczy cechy niemierzalnej Szereg rozdzielczy (strukturalny) jest to ciąg wartości liczbowych uporządkowanych według wariantów badanej cechy mierzalnej lub niemierzalnej. Poszczególnym wariantom zmiennej przyporządkowane są odpowiadające im liczebności. 3. 1. Szereg rozdzielczy cechy niemierzalnej jest zestawieniem poszczególnych wariantów danej cechy i odpowiadających im liczebności. Powiat grodzki Liczba kin Biała Podlaska 2 Chełm2 Lublin6 Zamość1

36 3.2. Szeregi rozdzielcze z cechą ilościową (mierzalną)

37 3.2.1.1. Prosty punktowy szereg rozdzielczy z cechą mierzalną Powierzchnia w km 2 Liczba gmin 50-852 85-1204 120-1558 155-19012 190-22516 225-2607 260-2953 Razem52

38 3.2.1.2 Skumulowany punktowy szereg rozdzielczy z cechą mierzalna Skumulowane szeregi rozdzielcze otrzymujemy w drodze łączenia kolejnych przedziałów klasowych i dodawania odpowiadających im liczebności. Liczebność skumulowana dla ostatniego przedziału klasowego jest wówczas równa ogólnej liczebności badanej zbiorowości. Kumulacyjne szeregi rozdzielcze informują o tym, ile jest w badanej zbiorowości statystycznej jednostek przyjmujących co najwyżej określoną wartość cechy. Powierzch nia w km 2 Liczba gmin Szereg rozdzielczy skumulowany powierzchnia w km 2 skumulowane liczebności 50-852poniżej 852 85-1204poniżej 1206 120-1558poniżej 15514 155-19012poniżej 19026 190-22516poniżej 22542 225-2607poniżej 26049 260-2953poniżej 29552 Razem52XX Gminy województwa L według powierzchni w km2)

39 3.2.2.1. Prosty przedziałowy szereg rozdzielczy z cechą mierzalną WagaWzrost Granice klas 161,8– 165,2 165,3– 168,6 168,7– 172,0 172,1– 175,4 175,5– 178,8 178,9– 182,2 182,3– 185,6 49 – 544211 1 54,1 – 59292 2 59,1 – 6424831 64,1 – 69 49513 69,1 – 7411 295 74,1 – 79 11 3 79,1 – 84 1 11

40 Tablice

41 Wykresy

42 Histogram – diagram

43 Który z wykresów jest poprawnym histogramem ?


Pobierz ppt "Statystyka Mieczysław Kowerski. Geneza statystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google