Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ Strategia organizacji Magisterskie Studia Finansów i Rachunkowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ Strategia organizacji Magisterskie Studia Finansów i Rachunkowości."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ Strategia organizacji Magisterskie Studia Finansów i Rachunkowości

2 Sprawy organizacyjne Wykorzystano materiały przygotowane przez Dr Aleksandrę Wąsowską, Zakład Zarządzania Strategicznego UW 2 Cele zajęć: Poznanie podstawowych metod analitycznych wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym (5 sił Portera, łańcuch wartości, analiza SWOT, metody portfelowe), Wykorzystanie poznanych narzędzi analitycznych w dyskusji nad przykładowymi wyborami strategicznymi podejmowanymi w organizacjach, Zidentyfikowanie podstawowych związków między finansami i strategią firmy. Forma zajęć: Wykład oraz dyskusja Zaliczenie: Egzamin pisemny Kontakt do prowadzących: Michał Zdziarski: Mzdziarski@mail.wz.uw.edu.pl Tomasz Ludwicki: Tludwicki@mail.wz.uw.edu.pl

3 Program zajęć 3 1. Wprowadzenie do strategii organizacji Zagadnienia: definicje i pochodzenie słowa „strategia”, poziomy analizy strategicznej, podstawowe wybory strategiczne, strategia z punktu widzenia wybranych szkół teoretycznych Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE, 2007, r. 1 Literatura uzupełniająca: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE, 2007, r. 2-7; Porter, M.E.: „Porter o konkurencji”, PWE, 2001, r.1, 6, 7; Gierszewska, G., Romanowska, M.: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE, 2007, r. 1; De Wit, B., Meyer, R.: „Synteza strategii”, PWE, 2007, r.1, 2, 3, 5

4 Program zajęć 4 2. Analiza otoczenia organizacji Zagadnienia: otoczenie bliższe i dalsze, segmentacja otoczenia metodą PEST, diament konkurencyjności, analiza interesariuszy, model 5 sił Portera, analiza sieci wartości, analiza grup strategicznych, zmiany w otoczeniu a strategia organizacji Przykłady: Nokia, Shell, Coca-Cola vs Pepsi Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE, 2007, r. 8, 9, 10; case Coca-Cola vs Pepsi (udostępniony na platformie Moodle) Literatura uzupełniająca: Porter, M.E.: „Strategia konkurencji”, MT Biznes, 2006, r. 1, 7; Gierszewska, G., Romanowska, M.: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE, 2007, r. 2, 3

5 Program zajęć 5 3. Analiza organizacji Zagadnienia: metody analizy organizacji – analiza SWOT, łańcuch wartości, strategiczne zasoby organizacji Przykład: Starbucks Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE, 2007, r. 12, 13; case Starbucks (Moodle) Literatura uzupełniająca: Porter, M.E.: „Przewaga konkurencyjna”, Helion, 2006, r. 2

6 Program zajęć 6 4. Formułowanie strategii firmy Zagadnienia: model strategii - formułowanie misji, wybór domeny działania, rodzaje przewagi konkurencyjnej, definiowanie celów i funkcjonalnych programów działania; innowacyjne modele biznesu, Przykłady: J&J, Zara, Southwest Airlines, Wal-Mart, Apple Ćwiczenie: porównanie misji wybranych organizacji Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE, 2007 Literatura uzupełniająca: Collins, J.; Porras, J.I.: „Wizjonerskie organizacje”, Wydawnictwo Jacek Santorski, 2003

7 Program zajęć 7 5. Rozwój działalności firmy – wybrane zagadnienia Zagadnienia: dylematy wzrostu - wybory w zakresie strategii rozwoju firmy (integracja, dywersyfikacja, umiędzynarodowienie, fuzje i przejęcia, alianse strategiczne) i ich wpływ na finanse przedsiębiorstwa; decyzje strategiczne w firmach zdywersyfikowanych, metody portfelowe Przykłady: Vivendi, Swissair, Danone Ćwiczenie: Jaworski Literatura obowiązkowa: Obłój, K.: „Strategia organizacji”, PWE, 2007, r. 17; case Jaworski (Moodle) Literatura uzupełniająca: Ast, C.H.: „The Founder’s dilemma”, Harvard Business Review, Feb. 2008; Carroll, P.B., Mui. Ch. „7 ways to fail big”, HBR, Sept. 2008; Stewart, T.A. „Growth as a process”, Jun. 2006

8 Czym jest strategia? 8 Greckie słowo strate-gos (stratos+agein) = (armia w obozie + przywództwo) Karl von Clausewitz „O wojnie” – podstawy militarnej koncepcji strategii

9 Czym jest strategia 9 Strategia: Jest długofalowa Buduje przewagę konkurencyjną Wykorzystuje zasoby i umiejętności firmy Wymaga spójności wewnętrznej

10 Wprowadzenie – specyfika analizy strategicznej Jednoczesne badanie otoczenia i organizacji (podejście mające korzenie w strategii wojennej) Interdyscyplinarność Planowanie długookresowe a zarządzanie strategiczne Działalność amerykańskich firm konsultingowych: Boston Consulting Group, McKinsey 10

11 ek irma Obszary analizy strategicznej Firma Otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie ekonomiczne polityczne społeczne technologiczne międzynarodowe demograficzne prawne 11 klienci dostawcy konkurenci Ż ródło: Gierszewska, Romanowska (2007)

12 Budowanie strategii firmy 12 Analiza organizacji Zasoby i umiejętności Łańcuch wartości Siły, słabości Analiza otoczenia Środowisko Branża Grupa strategiczna Podstawowe wybory strategiczne Wizja Rynki i produkty Model działania Ż ródło: Obłój (2007)

13 Strategia według szkoły planistycznej 13 Racjonalne planowanie Dominująca rola naczelnego kierownictwa Formalizacja Efektem planowania – strategia firmy


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ Strategia organizacji Magisterskie Studia Finansów i Rachunkowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google