Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Academy Seminarium firmowe 1 X_0464 Podstawy obsługi systemu proALPHA ®

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Academy Seminarium firmowe 1 X_0464 Podstawy obsługi systemu proALPHA ®"— Zapis prezentacji:

1 Academy Seminarium firmowe 1 X_0464 Podstawy obsługi systemu proALPHA ®

2 Academy Cel seminarium  Grupa docelowa:  cały zespół projektowy (pracownicy ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa)  Cel:  poznanie integracji przepływów ilościowych i wartościowych!!!  zrozumienie procesów w poszczególnych modułach  przegląd funkcjonalności proALPHA ®  Co nie jest celem tego seminarium:  poznanie pełnej funkcjonalności poszczególnych modułów FS1_2_0097

3 Academy Zakres szkolenia (1)  Interfejs użytkownika systemu proALPHA ®  Dane w systemie proALPHA ®  Dokumenty w systemie proALPHA  Management Informations System / System Informowania Pracowników/Kierownictwa B1_0003

4 Academy Zakres szkolenia (2)  Listwy cech  Workflow  System pomocy B1_0004

5 Academy Uruchamianie systemu proALPHA ®  Nazwa użytkownika  prawa użytkownika  utworzeni użytkownicy  Hasło  długość (6 do 12 znaków alfanumerycznych)  dozwolone znaki specjalne  małe/duże litery mają znaczenie  data ważności hasła  podczas pierwszego logowania potwierdzenie nazwy i wprowadzenie hasła  Firma (mandant) B1_0015 (przepływ dokumentów od zlecenia klienta po sprzedaż)

6 Academy Ćwiczenie B1_0004 Ćwiczenie 1 i 2

7 Academy Punkt wyjściowy Interfejs użytkownika – Rodzaje okien Menu główne Monitor działań Okno ulubione Użytkowanie Okno danychOkno informacyjne Przegląd Edytor tekstu Okno zestawień Edytor raportów Okno dialogowe (komunikaty, filtr itd.) Okno grafiki Generator formularzy X_0483

8 Academy Interfejs użytkownika – menu główne - symbole B1_0127 Dane podstawowe Rejestracja Drukowanie Przetwarzanie Info

9 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 3.1

10 Academy Interfejs użytkownika – ulubione  Wykonywalne programy  Menu kontekstowe (prawy klawisz)  Indywidualne katalogi/grupy  Pierwszy plan (Narzędzia)  proALPHA  wszystkie aplikacje  Dowolna kolejność  Autostart  Usuwanie  Wywołanie programu poprzez podwójne kliknięcie B1_0019

11 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 3.2

12 Academy Interfejs użytkownika – okno danych - Artykuły B1_0020 Wiersz menu, punkty menu Listwa symboli Wiersz tytułu okna Obszar opracowania (edycji) danych Obszar wyboru, pola kluczowe Wiersz statusu/ info 3 pola sterujące Symbol okna Foldery = widoki, zakładki

13 Academy Interfejs użytkownika – okno danych - Klienci B1_0020 Wiersz menu, punkty menu Listwa symboli Wiersz tytułu okna Obszar opracowania (edycji) danych Obszar wyboru, pola kluczowe Wiersz statusu/ info 3 pola sterujące Symbol okna Foldery = widoki, zakładki

14 Academy Interfejs użytkownika - rodzaje pól  Pole wprowadzania danych  pole kluczowe  pole sterujące  pole informacyjne  Pola wyboru  Pole kontrolne  Grupa opcji  Pole wyliczenia B1_0025

15 Academy Interfejs użytkownika - wiersz menu B1_0022  Plik Drukowanie, generator raportów i formularzy, uprawnienia dostępu, maski pól  Funkcje Opracowanie zależnych danych w zależnych oknach danych  Widok (= zakładki lub foldery ) Opracowanie aktualnego rekordu danych  Narzędzia Programy usługowe i pomocnicze, funkcje specjalne  Dane podstawowe Opracowanie głównych danych podstawowych w niezależnych oknach danych  Info System informacyjny w zależnych oknach danych  ? Wywołanie systemu pomocy, informacje o systemie

16 Academy Interfejs użytkownika – elementy okna – listwa symboli Symbole w oknie danych Anuluj Usuń Edytuj Utwórz otwarte działanie Aktualizuj Zapisz B1_0023 Utwórz nowy rekord Drukuj aktualny rekord danych Wybierz szablon kopiowania Poprzedni rekord Ostatni rekord Pierwszy rekord Następny rekord

17 Academy Pozostałe symbole Interfejs użytkownika – elementy okna – listwa symboli Filtruj rekordy danych Wykres liniowy 3D Wyślij e- mail Opuść okno dialogowe Zakończ opracowanie czynności Zadzwoń Strona www Powiększ obraz Pomniejsz obraz Arkusz kalkul. Wyświetl jako grafikę Wstaw pole Wstaw stałą tekstową Wykres liniowy 2D Wykres słupk. 3D Wykres słupkowy 2D B1_0024

18 Academy Interfejs użytkownika – okna dialogowe - przeglądy B1_0026 Wywołanie przeglądu 1.Kursor w polu kluczowym 2.Ctrl + A lub podwójne kliknięcie przed polem kluczowym Wywołanie przeglądu rozszerzonego 1.Kursor w polu kluczowym 2.Ctrl + Y

19 Academy Interfejs użytkownika – okna dialogowe - przeglądy B1_0027 Ctrl + Y : wszystkie magazyny Ctrl + A : przyporządkowane magazyny

20 Academy Interfejs użytkownika – ustawienia kolumn  Ustawienie kolejności oraz szerokości kolumn poprzez przeciąganie (prawy klawisz – Menu kontekstowe: aktywować tryb)

21 Academy Interfejs użytkownika – wyszukiwanie danych w przeglądach  Przeglądanie (klawiatura, mysz, belka przy prawej krawędzi okna)  Sortowanie przeglądu wg wybranej kolumny (niebieskie nagłówki)  Indywidualne uporządkowanie kolumn (menu kontekstowe)  Wyszukiwanie i ustawianie (menu kontekstowe) B1_0028

22 Academy Interfejs użytkownika – filtrowanie danych w przeglądach  Funkcja filtra ograniczenie rozmiaru wyświetlanych danych  Ograniczenie poprzez  nr artykułu  oznaczenie sortowania  klucz  selekcja  Określenie ilości rekordów danych B1_0029

23 Academy Interfejs użytkownika – filtrowanie danych poprzez matchcode  znaki specjalne w filtrze Przykłady:  *listwa*szukany klucz z ciągiem „listwa“ w środku klucza  5*ciąg znaków dowolnej długości z 5 na początku .4......8-znakowy nr artykułu z cyfrą 4 na 2 miejscu B1_0030 * dowolna liczba znaków. określone położenie znak na tym miejscu

24 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 3.3

25 Academy Interfejs użytkownika – okna dialogowe – przeglądy  Ctrl + A otwiera kalendarz  Dostępny we wszystkich polach z datą  Przejęcie poprzez podwójne kliknięcie B1_0031

26 Academy Interfejs użytkownika – okna dialogowe - filtry  W filtrach następuje ograniczenie rekordów danych do tych, które mają zostać edytowane, analizowane lub drukowane  Dla ustawienia podstawowego kryteria selekcji zawierają wartość minimalną i maksymalną (brak filtrowania)  Wybór:  wariant raportu  sortowanie raportu  Menu kontekstowe:  zapis ustawienia  załadowanie ustawienia B1_0032

27 Academy Interfejs użytkownika – okna dialogowe – zapytania i komunikaty Zapytania oraz komunikaty systemowe wyświetlane są wtedy, gdy system proALPHA ® wymaga podania informacji sterujących. B1_0033

28 Academy Interfejs użytkownika – okna wykresów  Mogą zostać wywołane ze statystyk MIS  Różne formy prezentacji B1_0034

29 Academy Interfejs użytkownika – edytor tekstu Teksty ciągłe rejestracja edytowanie kopiowanie wycinanie Edytor tekstów można wywołać ze wszystkich okien danych poprzez: Funkcje - Teksty B1_0035

30 Academy Interfejs użytkownika – notatniki  Dowolne notatki i przypomnienia  tekst ciągły w edytorze  szablony  Listwy cech  do katalogowania i identyfikacji  Notatnik  tematyczne grupowanie notatek tego samego rodzaju  Status  otwarty / załatwiony  modyfikowalny  przypomnienie B1_0036

31 Academy Ustawienia  Zapisanie indywidualnego uporządkowania okien  Minimalizowanie menu głównego przy starcie systemu  Wyświetlanie statusu  Przejęcie wartości minimalnej  Następne pole po wyborze  Przez podwójne kliknięcie przejście z przeglądu do trybu edycji  Wyświetlanie wszystkich komunikatów systemowych Interfejs użytkownika – ustawienia B1_0037

32 Academy Interfejs użytkownika – ustawienia – zapisanie uporządkowania okien B1_0038

33 Academy Interfejs użytkownika – okna zależne – zapisanie uporządkowania okien Dane Artykuły Funkcja magazyny Info Artykuły Konto MRP Zapasy magazynowe Menu główne Dane Artykuły Info Artykuły Konto MRP Zapasy magazynowe Funkcja Magazyny B1_0039

34 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 3.4

35 Academy Interfejs użytkownika – maska pola B1_0041

36 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 3.5

37 Academy Indywidualne ustawienia użytkownika Okno ulubionych Autostart Minimalizowanie menu przy starcie Zapisanie uporządkowania okien Poprzez podwójne kliknięcie do trybu edycji Następne pole po wyborze Przejęcie wartości minimalnej Wyświetlenie statusu podczas przetwarzania Uporządkowanie kolumn (w przeglądach) Maska pola (  zablokowanie pola) Wyświetlenie ukrytych komunikatów systemowych X_0168

38 Academy Dane w proALPHA ® - wprowadzanie nowych danych Wprowadzanie danych bez szablonu kopiowania 1.Wprowadzenie nowego klucza pierwotnego 2.Symbol Utwórz nowy rekord lub Ctrl + N 3.Wprowadzenie rekordu danych 4.Symbol Zapisz Tryb wyboru Tryb edycji B1_0051

39 Academy Dane w proALPHA ® - wprowadzanie nowych danych Wprowadzanie danych podstawowych z szablonu kopiowania 1.Wybór rekordu danych jako szablonu kopiowania 2.Wprowadzenie nowego klucza pierwotnego (np. nr artykułu) 3.Symbol Utwórz nowy rekord 4.Edycja skopiowanego rekordu danych 5.Symbol Zapisz Wskazówki  Rekord danych pozostaje w buforze tak długo, dopóki  wybrany zostanie ponownie szablon kopiowania lub  opuszczone zostanie dane okno.  Opcje systemu określają, które dane podstawowe są kopiowane.  Dane o transakcjach i zapasach nie są kopiowane !!! B1_0052

40 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 4.1

41 Academy Dane w proALPHA ® - opracowanie (edycja) rekordów danych 1.Wybór rekordu danych 2.Symbol Edycja lub Ctrl + O 3.Edycja rekordu danych 4.Symbol Zapisz Wskazówka  Dane w trybie opracowania (edycji) zablokowane są do edycji przez innych użytkowników (komunikat systemowy). Wskazówka  Edycja danych podstawowych może być protokołowana – tworzona jest historia edycji danych.  Do celów protokołowania można zdefiniować przyczyny zmian. B1_0055

42 Academy Dane w proALPHA ® - drukowanie rekordów danych Dane podstawowe mogą być drukowane przez drukarkę, faks lub do pliku. 1.Wywołanie funkcji drukowania poprzez  Symbol Drukowanie (wydruk pojedynczych rekordów)  kombinacja klawiszy F4 lub Ctrl + P (wydruk zbiorczy)  menu: Plik - Drukowanie, Plik – Raporty (wydruk zbiorczy) 2.Wybór danych do drukowania poprzez  filtr drukowania  listwę cech  widok 3.Podgląd wydruku (przy wyborze drukarki Windows) 4.Wydruk danych / raportów X_0430

43 Academy Dane w proALPHA ® - wydruk danych – podgląd wydruku Podgląd wydruku danych klientów B1_0057

44 Academy Dane w proALPHA ® - usuwanie rekordów danych 1.Wybór rekordu danych 2.Symbol Usuń lub Ctrl + D 3.System sprawdza uprawnienia 4.System sprawdza konsystencję danych  zapasy ?  otwarte dokumenty ?  inne wykorzystanie ?  stany ? 5.System usuwa rekord danych lub wyświetla komunikat i przerywa akcję. Wskazówka  usunięcie  archiwizowanie B1_0058

45 Academy Dane w proALPHA ® - archiwizacja w danych podstawowych artykuły Artykuły Przegląd Artykuły zarchiwiz. Przegląd Artykuły zarchiwiz. 10000000-00 Archiwizuj B1_0062

46 Academy Dane w proALPHA ® - definicje pojęć Dane Wszystkie informacje zapisane w systemie proALPHA® Rekord danych Zestawienie danych powiązanych logicznie Artykuł 91-100200-00 Grupa kont WG22 Powiązania 1 : 1 pomiędzy dwoma rekordami danych Jeden rekord danych jest powiązany dokładnie z jednym innym rekordem danych B1_0059 1 : 1

47 Academy Dane w proALPHA ® - definicje pojęć Powiązania 1 : n między rekordami danych Jeden rekord danych jest powiązany z dowolną liczbą innych rekordów danych Magazyny Artykuł 91-100200-00 1 : N B1_0060

48 Academy Adresy- Relacja 1:n / wielokrotne wykorzystanie Klient 100000 Kontakt 200000 Nr serii BA-000001 Dokumenty Adres 10 Magazyn 200 Dostawca X_0460

49 Academy Adresy – centralna baza adresów i książka telefoniczna Ctrl + ACtrl + Y Wpis do książki telef. Ścieżka: MIS – Książka telefoniczna Ścieżka: DaneP – Adresy 3 pola obowiąz. przy wprowadz. G2_0152

50 Academy Dane w proALPHA ® - wielojęzyczność - oznaczenia  Menu Funkcja/Oznaczenia  W językach polski niemiecki angielski francuski włoski węgierski czeski  Wyświetlanie  Rejestracja i edycja Dla artykułów, rodzajów artykułów, itd. istnieje możliwość umieszczenia w danych podstawowych oznaczeń obcojęzycznych. B1_0053

51 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 4.2

52 Academy Dokumenty w proALPHA ® - definicja pojęć  Dokument Zdarzenia gospodarcze w przedsię- biorstwie dokumentowane są przy pomocy dokumentów (dowodów):  wewnętrznych (zlecenie produkcyjne)  zewnętrznych (oferta)  obcych (faktura zakupu)  Rodzaj dokumentu  podział dokumentów wg rodzaju operacji gospodarczej  zakres numerów dla rodzaju dokumentu  Formularz  definicja pól danych do wydruku dokumentu B1_0063 Faktura zakupu Oferta Zlecenie produkcyjne Dokument wewnętrzny Dokument zewn. Dokument obcy

53 Academy Dokumenty w proALPHA ® - numer dokumentu  Klucz pierwotny  Zakres numerów  definicja na rodzaj dokumentu  najmniejsze i największe numery  liczba miejsc  kolejny przydział  Przydział numerów  automatycznie lub  ręcznie (wolne numery z luk)  jednoznaczne przydzielanie numerów z protokołem przydziału nr dokumentu B1_0129

54 Academy Dokumenty w proALPHA ® - nagłówek dokumentu – Pozycje dokumentu Nagłówek dokumentu B1_0065 Pozycje dokumentu

55 Academy Dokumenty w proALPHA ® - konstrukcja dokumentu – Nagłówek  Dane nagłówka obowiązują dla całego dokumentu  Istotne dane podstawowe np. Klient, Dostawca  Parametr dokumentu: specyficzne ustawienia  standardowe parametry dokumentów  dane podstawowe  Zakładki B1_0066

56 Academy Dokumenty w proALPHA ® - nagłówek dokumentu – dokumenty sprzedaży Nr dokumentu Klient 100000 Funkcja: Klient 100000 Dane podst.: wszyscy klienci Info: Klient 100000 Info dokumentu Wyjścia (m. in. wydruki) dokumentu Powiązanie dokumentu 1:n Pozycje Texteditor Tekst nagłówka Przedstawiciel FS1_1_0021

57 Academy Dokumenty w proALPHA ® - konstrukcja dokumentu - Pozycje Pozycja dokumentu w oknie danych Dwa alternatywne okna danych:  Pozycje  Szybkie wprowadzanie B1_0130

58 Academy Dokumenty w proALPHA ® - szukanie rekordów danych – Pola kluczowe  Pola kluczowe  numer dokumentu  klient / dostawca  Przeglądanie stron  poszczególne rekordy – w przód w tył  kursor w polu „ Numer dokumentu“: numerycznie kolejne numery dokumentu  kursor w polu „Klient/Dostawca“: kolejne numery dokumentu dla kolejnych numerów klientów/dostawców  przeskoczenie na początek lub koniec B1_0068

59 Academy Dokumenty w proALPHA ® - szukanie danych w przeglądach  Wywołanie przeglądu Ctrl + A z aktywnym polem Klient/Dostawca: Dokumenty klienta/dostawcy posortowane kolejno wg numerów dla wybranego klienta/dostawcy. Ctrl + A X_0440

60 Academy Dokumenty w proALPHA ® - szukanie danych w przeglądach  Wywołanie przeglądu Ctrl + Y z aktywnym polem Klient/Dostawca: Dane podstawowe Klienci/Dostawcy dla wybranego klienta/dostawcy Ctrl + Y X_0441

61 Academy Dokumenty w proALPHA ® - szukanie danych w przeglądach  Wywołanie przeglądu Ctrl + A z aktywnym polem Numer dokumentu: Numerycznie kolejne dokumenty wybranego klienta/dostawcy Ctrl + A X_0439

62 Academy Dokumenty w proALPHA ® - utworzenie nagłówka nowego dokumentu Akcja Utworzenie nowego rekordu lub Ctrl + N  Wybór Nowe wprowadzenie w oknie dialogowym Danych Podstawowych (Klienci/Dostawcy)  Akcja Opracowanie (edycja) nowego założenia  Automatyczny/ręczny przydział numeru dokumentu  Opracowanie nagłówka dokumentu  Wybór Funkcja – Pozycje / Szybkie opracowanie B1_0072

63 Academy Dokumenty w proALPHA ® - utworzenie pozycji dokumentu 1.Proponowany nr pozycji przejmowany lub wpisywany 2.Wybierz Wprowadzenie nowego rekordu (lub Enter) 3.Wybór artykułu 4.Wybierz Edycja 5.Rejestracja danych pozycji dokumentu 6.Wybierz Zapisz 7.Nagłówek dokumentu wybierz Zapisz 1. + 2. 3. + 4. 5. + 6. X_0531

64 Academy Dokumenty w proALPHA ® - pozycje dokumentu – Symbole Tworzenie sumy grupowej Tworzenie sumy pośredniej Wprowadzanie tekstu Wprowadzenie wartości Dodatkowe symbole w pozycjach dokumentu: B1_0073

65 Academy Dokumenty w proALPHA ® - wydruk dokumentu Wysyłanie dokumentu jako pliku PDF B1_0075

66 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 5.1

67 Academy Dokumenty w proALPHA ® - przejęcie dokumentu ZamknięciedniaZamknięciednia Przejęcie dokumentu Zlecenie Dowód dostawy FakturaOferta Dokument musi zostać wydrukowany i / lub zatwierdzony ZamówieniePrzyjęcie tow. Kontrola rachunków Zapytanie ofertowe B1_0076

68 Academy Dokumenty w proALPHA ® - przejęcie dokumentu 1.Wybór klienta/dostawcy w nagłówku dokumentu dla nowego dokumentu 2.Wybór w wierszu menu Narzędzia – Przejęcie dokumentu 3.Wybór pożądanego dokumentu poprzez filtr 4.Przejęcie rekordu danych 5.Wybierz Zapisz B1_0077

69 Academy Dokumenty w proALPHA ® - archiwizacja dokumentów ZlecenieDow. dostawyFakturaOferta Jeszcze otwarte ilości są stornowane Fakt. koryg. Jeżeli wszystkie pozycje zlecenia są dostarczone Jeżeli dostarczone + stornowanie >=Wielkość zlecenia Jeżeli dok. dostawy został przejęty do faktury Jeżeli faktura przetworzona została w zamknięciu dnia Jeżeli faktura korygująca przetworzona została w zamknięciu dnia Odpytanie przy przejęciu Oferta -> Zlecenie Automatycznie Ręcznie B1_0078

70 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 5.2

71 Academy MIS  Ogół programów z pomocą których prezentowane są informacje w systemie proALPHA ®  Analizy i statystyki  Informacje szczegółowe o danych podstawowych oraz danych dotyczących transakcji B1_0108

72 Academy MIS B1_0109 MIS = System informacyjny dla kierownictwa Zlecenia przychodz. TPLN System informacyjny & controllingu (MIS) proALPHA ® MIS MIS = System informacyjny dla pracowników Historia Obrót Statystyka Inwentaryzacja Dokum. księgow. Aktualne zlecenia Gospod. materiał. Zakupy Zamówienie Dostawa Przyjęcie towaru Zapasy magazyn. Dokum. księgow. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1. kwartał2. kwartał3. kwartał4. kwartał

73 Academy MIS – zawartość X_0012 Cała firma Statystyka dziennaDokumentyProgramy informacyjne System informowania kierownictwa Rodzaje zleceń Grupy artykułów Regiony Dziedziny Magazyny Sprzedaż Zakupy Sprzedaż Zakupy Produkcja Projekty Finanse i księgowość Rachunek kosztów Środki trwałe Gospodarka materiał.

74 Academy MIS – struktura Sprzedaż Info M I S FirmaSprzedażZakupyitd. Gospodarka materiałowa itd. Zakupy Info GM B1_0111

75 Academy MIS – firma B1_0112

76 Academy MIS – statystyka dzienna ogółem B1_0113

77 Academy MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Firma ogółem X_0013

78 Academy MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Dane podstawowe Menu Statystyka w oknie informacyjnym danych podstawowych obszarów  Sprzedaż  Zakupy  GosMat ...  Dane dot. transakcji  Dane o stanach B1_0115

79 Academy MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Opracowanie  Wizualizacja statystyk  jako tabela  jako grafika  eksport  Prowadzenie statystyk  agregacje  pola statystyczne  zamknięcie dnia B1_0116

80 Academy 6-pozycyjny klucz alfanumeryczny; agregacja wielu pozycji  jedna pozycja E (Europa)14.215.000 EDE (Niemcy)2.163.000 EDEN (Niemcy-Północ) 1.175.000 EDENHB (Bremen)101.000 EDENHH (Hamburg)344.000 EDENN (Dolna Saksonia)585.000 EDENNM (Dolna Saksonia -środek)233.000 EDENNN (Dolna Saksonia -północ)250.000 EDENNS (Dolna Saksonia -południe)102.000 EDENSH (Szlezwig-Holsztyn)145.000... EDES (Niemcy-Południe) 988.000 EFR (Francja)… MIS – struktura agregacji – na przykładzie „Region“ (Przychody na region) X_0014

81 Academy MIS – wyszukiwanie dokumentów poprzez powiązanie dokumentów Powiązanie dokumentów  Przy przejęciu dokumentu tworzona jest historia dokumentów powiązanych - poprzedników / następników.  Wyszukiwanie dokumentu po ogniwie łańcucha dokumentów (także obcych) Dowód mat. / Przyjęcie tow. Oferta / Zapytanie Zlecenie / Zamówienie Faktura / Kontrola rach. Faktura kor. / Wezwanie do korekty ew. zlecenie ramowe / zamówienie ramowe ew. zlecenie do kontraktu / kontrakt zakupowy B1_0118

82 Academy MIS – wyszukiwanie dokumentów poprzez powiązanie dokumentów 1.Wywołanie Powiązanie dokumentów w MIS – Sprzedaż / Zakupy 2.Wprowadzenie numeru dokumentu (również dokumentu obcego jeżeli założony) lub wyszukiwanie w przeglądzie 3.Przycisk Znajdź dokument/ dokument obcy 4.Wynik wyszukiwania: Wszystkie dokumenty powiązane z szukanym dokumentem B1_0119

83 Academy MIS System informacyjny proALPHA ®...  Informacje szczegółowe o danych podstawowych i danych o transakcjach  Wielokrotne powiązanie rekordów danych w banku danych poprzez relacje  1 : 1 oraz  1 : n  Powiązanie danych podstawowych i danych o transakcjach B1_0120

84 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 6

85 Academy Listwy cech – przykład listwy cech Listwa cech rzeczowych Cecha Wartość cechy Śruby Średnica Długość Materiał 2025 3035 40 ( mm ) M5M6M8M10M12 X_0006

86 Academy Listwy cech - przegląd Zastosowanie:  artykuły  klienci  dostawcy  projekty  reklamacje  zmiany  rysunki  procesy prod.  zasoby  i inne Listwa cech Cecha 1 Wartości cech Cecha 2 B1_0080 Wartości cech

87 Academy Listwy cech – kategorie Kategorie  Podsumowanie i hierarchiczna struktura listw cech na wielu poziomach  Explorer  Wyszukiwanie właściwej listwy cech  Zakładanie i edycja poprzez menu kontekstowe  Orientacja w oknie nawigacji B1_0081

88 Academy Listwy cech – wyszukiwanie rekordów danych za pomocą listwy cech 1.Kombinacja klawiszy Ctrl + F 2.W oknie kryteriów wyszukiwania wybór poprzez Ctrl + A listwy cech i widoku 3.Wybór żądanej wartości cechy poprzez Ctrl + A  powiązanie ORAZ cechy  wartości cech „od... – do...“ 4.Akcja Znajdź B1_0082

89 Academy Listwy cech – wynik wyszukiwania za pomocą listwy cech  Wyświetlane zostają rekordy danych odpowiednie dla podanych kryteriów wyszukiwania  W danych o artykułach dalszy wybór poprzez grupę opcji:  zarchiwizowane  nie zarchiwizowane  wszystkie B1_0083

90 Academy Listwy cech – wyszukiwanie kombinacyjne Wyszukiwanie w wielu listwach cech I 1.Ponowny wybór akcji Filtr 2.Wybór w oknie wyszukiwania dalszych listw cech 3.Wybór żądanych wartości cech 4.Akcja Kombi B1_0084

91 Academy Listwy cech – wyszukiwanie kombinacyjne  Jako wynik wyszukiwania wyświetlane są rekordy danych spełniające kryteria obu listw cech  Wzorzec wyszukiwania może zostać zapisany poprzez menu kontekstowe i w razie potrzeby ponownie załadowany Wyszukiwanie w wielu listwach cech II B1_0085

92 Academy Przyporządkowanie listwy cech Listwa cech X Listwa cech Y Cecha X1 KolorCecha Y1AmperCecha Y3 X 11 X12X12 X 13 ni e b czecze zi el Y 31 Y32Y32 Y33Y33 16 A 32A32A 64 A Y 11 Y12Y12 Y13Y13 Art. 31000010-00 X 11 Y22Y22 Y 33 Y34Y34 Art. 31000020-00 X 12 X13X13 X 24 32 A Art. 31000030-00 Y12Y12 Y13Y13 32 A Y24Y24 cz e B1_0086

93 Academy Listwy cech - przyporządkowanie listwy cech 1.Wywołanie w wierszu menu obiektu proALPHA ® Funkcje Cechy 2.Przez przeglądanie listw cech wybór tej, która ma być opracowana (uwzgl. ustawienia Opcji!) 3.Wybór w oknie danych cechy akcji Edycja 4.Wywołanie i przyporządkowanie wartości cechy dla cechy za pomocą Ctrl + A B1_0087

94 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 7

95 Academy Workflow Proces biznesowy Uporządkowana, logiczna kolejność wykonywania zadań w przedsiębiorstwie, np. kalkulacja oferty, inwentaryzacja, obrót płatniczy Workflow Organizacyjna i techniczna realizacja procesów biznesowych. Określa, jak i z pomocą jakich środków realizowane są procesy biznesowe Elementy Workflow  zdarzenia  stany  operacje  grupy rozdzielnika B1_0093 1 2 3 5 6 4 10

96 Academy Ręczny workflow Przekazywanie rekordów danych  Rekordy danych  dane podstawowe  dokumenty  Przyporządkowanie operacji  Tekst wskazówki  wskazówka opracowania  Odbiorca  użytkownik  rozdzielnik  Przypomnienie u nadawcy, jeśli nie został opracowany przez odbiorcę Rekordy danych mogą być przekazywane tylko do użytkowników założonych w systemie proALPHA ® X_0142

97 Academy Ręczny workflow Przekazywanie rekordów danych Przekazanie do dalszej oprac. danych lub dokumentu W oknie danych akcja Utwórz otwarte działania Edycja okna dialogowego Przekazanie poprzez akcję Utwórz otwarte działania Otwarte działania w monitorze działań odbiorcy Edycja otwartego działania i zgłoszenie zakończenia Akcja jest zakończona Przy przekroczeniu terminu przypomnienie u nadawcy Odbiorca Nadawca B1_0132

98 Academy Funkcja przypomnienia dla dokumentów Przypomnienie Ręczny workflow X_0140

99 Academy Ręczny workflow Funkcja przypomnienia dla dokumentów Nadawca i odbiorca mogą być różnymi, ale również tymi samymi użytkownikami Przypomnienie dokumentów Edycja nagłówka i parametrów dokumentu Zakończenie przez polecenie Zapisz Dokument przypomnienia w dacie przypomnienia w monitorze działań odbiorcy Edycja przypomnienia i zgłoszenie zakończenia Akcja jest zakończona Odbiorca Nadawca B1_0131

100 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 8

101 Academy WorkflowAutomation – zdarzenia Zdarzenie  wystąpienie określonej sytuacji Przykłady zdarzeń  założenie nowego artykułu, klienta...  założenie nowego zlecenia...  przekroczenie limitu kredytu  wąskie gardło przy zaplanowaniu zlecenia produkcyjnego ... X_0007

102 Academy Workflow – stany Stany  Stany sterują wykorzystaniem rekordów danych  Funkcje stanów określają odpowiednie zachowanie:  Blokada: Rekord danych nie może być edytowany i dalej wykorzystywany  Ostrzeżenie:Użytkownik decyduje, czy mimo ostrzeżenia rekord danych może być edytowany i wykorzystany  Info: Rekord danych może być edytowany i dalej wykorzystywany  Różne obszary (-robocze) mogą mieć przyporządkowane różne funkcje stanów X_0008

103 Academy Workflow – definicja obszarów Stany  Stany ustawiane są automatycznie lub ręcznie  automatycznie: jeśli przyporządkowane są do zdarzeń  ręcznie: jeśli przyporządkowane są bezpośrednio do rekordów danych  Warunek:  Ręczne opracowanie  pozwala ręcznie przyporządkowywać i usuwać stany  Przy ręcznym lub automatycznym usuwaniu przyporządkowania stanów do rekordów danych nie zostaje on skasowany lecz zarchiwizowany (Info – archiw. stanów)  Warunek:  Archiwizuj X_0009

104 Academy Workflow Workflow sterowany zdarzeniami Założenie nowego artykułu Został wprowadzony nowy artykuł. Pielęgnacja danych podstawowych nie została zakończona Info Ostrzeżenie Blokada Dane podst. Artykuły Zapytanie Zamówienie Zlecenie Dyspozycja Zdarzenie Stan Obszar X_0133

105 Academy Workflow Operacja  Zadanie cząstkowe (etap pracy) w ramach workflow  Do każdej operacji przyporządkowany jest jeden użytkownik X_0134

106 Academy Workflow – grupy rozdzielnika Grupa rozdzielnika  Przyporządkowuje użytkowników do operacji  Rozdziela operacje do monitorów działań użytkowników  Nadzoruje opracowanie operacji poprzez przypomnienie X_0135

107 Academy Workflow Założenie nowego artykułu Grupa rozdzielnika Fert00 Zdarzenie Operacja Zdarzenie Stworzenie rysunku Założenie danych sprzedaży Pielęgnacja Listwy cech Sterowanie zdarzeniami Workflow Grupa rozdz. Zakończenie zakładania nowego artyk. Założenie danych zakupów Założenie danych GosMat X_0136

108 Academy Workflow Zdarzenia Operacje Dane Otwarte działania Założ. DZ Dane artyk. Zatwierdzenie Dane artyk. Blokada Założenie X_0010 Dokument w ponow. przedłoż. Zdarzenie w produkcji Otwarte działania (Użyt.) Pielęgnacja danych artykułu 4712Art. ADane dyspo 4713Art. CDane dyspo Pielęgnacja danych artykułu 4711Art. ADane zakupowe Dostawca: OPN: Cana(zak): Pielęgnacja danych zakupowych 4711 Artykuł A

109 Academy Workflow Monitor działań  Okno głównego menu  Zawiera wszystkie otwarte działania użytkownika:  ze sterowania zdarzeniami  ręczne  przekazane dalej  w przypomnieniu  Opracowanie operacji poprzez podwójne kliknięcie w przeglądzie/filtrze X_0011

110 Academy Workflow Monitor działań II  Narzędzia - Ustawienia:  autom. aktualizacja  filtr (workflow): selekcja czynności o statusie:  wygenerowany  aktywny  oczekujący  opracowany  monitor działań:  na pierwszym planie w proALPHA®  na pierwszym planie we wszystkich aplikacjach  Selekcja działań wg daty przypomnienia B1_0103

111 Academy Workflow Bezpośrednia opracowanie z monitora działań Podwójne kliknięcie X_0137 Podwójne kliknięcie

112 Academy Workflow Bezpośrednia opracowanie z monitora działań Opracowanie operacji zakończone B1_0105

113 Academy Workflow Bezpośrednie opracowanie z monitora działań Start Monitor działań w menu głównym Wybór działania (podw.klik.) Edycja diagramu operacji Przekazanie operacji dalej Wybór i edycja operacji (pod.klik.) Zgłoszenie zakończenia operacji Filtr operacji Przegląd operacji Edycja akt. operacji (pod.klik.) Info edycji operacji Opuszczenie monitora działań X_0138

114 Academy Workflow Ustawienie Workflow 1)Zdefiniowanie stanów 2)Określenie funkcji stanów w obszarach 3)Przyporządkowanie stanów do zdarzeń 4)Utworzenie grupy rozdzielnika 5)Przyporządkowanie użytkowników do operacji w grupie rozdzielnika 6)Wprowadzenie grupy rozdzielnika do rekordu danych X_0053

115 Academy System pomocy – struktura  System pomocy  pomoc (Alt + F1)  pomoc do pola (F1 )  Ogólna pomoc  specyfika firmy  Pomoc użytkownika  specyfika użytkownika Ctrl + T B1_0043

116 Academy System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation – Spis treści  Pomoc (Alt + F1)  Spis treści Katalog zawartości i systematyczne struktura doku- mentacji online  Drukowanie  tekst  grafika B1_0044

117 Academy System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation - Index  Pomoc (Alt + F1)  Indeks Zawartość dokumentacji online wg słów kluczowych  Funkcja wyszukiwania Początkowe znaki  Drukowanie  Tekst  Grafika B1_0045

118 Academy System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation – Szukaj i Ulubione  Pomoc (Alt + F1)  Szukanie informacji  Funkcje wyszukiwania  AND, OR, NEAR, NOT  znaki-wypełniacze (*)  zgodność  odsyłacze do zawartości  Szukanie w tekście  Ctrl + F  Ulubione B1_0046

119 Academy System pomocy – pomoc do pola  Pomoc do zawartości pola  Kursor w polu danych  Klawisz F1 B1_0048

120 Academy System pomocy – pomoc ogólna Ctrl + T  Jednolicie w całej firmie  Typ tekstu  program  pole  tabela / pole  program / pole  Edycja w edytorze tekstu  tylko przez administratora systemu  wielojęzykowość B1_0049

121 Academy System pomocy – pomoc użytkownika  Ctrl + T  Indywidualne opracowanie przez użytkownika  Typy tekstu  program  pole  tabela / pole  program / pole B1_0050

122 Academy Ćwiczenie Ćwiczenie 9

123 Academy Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Academy Seminarium firmowe 1 X_0464 Podstawy obsługi systemu proALPHA ®"

Podobne prezentacje


Reklamy Google