Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy obsługi systemu proALPHA®

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy obsługi systemu proALPHA®"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy obsługi systemu proALPHA®
X_0464 Seminarium firmowe 1 Podstawy obsługi systemu proALPHA®

2 Co nie jest celem tego seminarium:
FS1_2_0097 Cel seminarium Grupa docelowa: cały zespół projektowy (pracownicy ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa) Cel: poznanie integracji przepływów ilościowych i wartościowych!!! zrozumienie procesów w poszczególnych modułach przegląd funkcjonalności proALPHA® Co nie jest celem tego seminarium: poznanie pełnej funkcjonalności poszczególnych modułów

3 Interfejs użytkownika systemu proALPHA® Dane w systemie proALPHA®
B1_0003 Zakres szkolenia (1) Interfejs użytkownika systemu proALPHA® Dane w systemie proALPHA® Dokumenty w systemie proALPHA Management Informations System / System Informowania Pracowników/Kierownictwa

4 B1_0004 Zakres szkolenia (2) Listwy cech Workflow System pomocy

5 Uruchamianie systemu proALPHA®
(przepływ dokumentów od zlecenia klienta po sprzedaż) (przepływ dokumentów od zlecenia klienta po sprzedaż) B1_0015 Uruchamianie systemu proALPHA® Nazwa użytkownika prawa użytkownika utworzeni użytkownicy Hasło długość (6 do 12 znaków alfanumerycznych) dozwolone znaki specjalne małe/duże litery mają znaczenie data ważności hasła podczas pierwszego logowania potwierdzenie nazwy i wprowadzenie hasła Firma (mandant)

6 B1_0004 Ćwiczenie Ćwiczenie 1 i 2

7 Interfejs użytkownika – Rodzaje okien
X_0483 Interfejs użytkownika – Rodzaje okien Punkt wyjściowy Użytkowanie Okno danych Okno informacyjne Przegląd Edytor tekstu Okno zestawień Edytor raportów Okno dialogowe (komunikaty, filtr itd.) Okno grafiki Generator formularzy Menu główne Okno ulubione Monitor działań

8 Interfejs użytkownika – menu główne - symbole
Dane podstawowe Rejestracja Drukowanie Przetwarzanie Info

9 Ćwiczenie Ćwiczenie 3.1

10 Interfejs użytkownika – ulubione
Wykonywalne programy Menu kontekstowe (prawy klawisz) Indywidualne katalogi/grupy Pierwszy plan (Narzędzia) proALPHA wszystkie aplikacje Dowolna kolejność Autostart Usuwanie Wywołanie programu poprzez podwójne kliknięcie

11 Ćwiczenie Ćwiczenie 3.2

12 Interfejs użytkownika – okno danych - Artykuły
B1_0020 Interfejs użytkownika – okno danych - Artykuły Symbol okna Wiersz tytułu okna 3 pola sterujące Wiersz menu, punkty menu Listwa symboli Obszar wyboru, pola kluczowe Obszar opracowania (edycji) danych Foldery = widoki, zakładki Wiersz statusu/ info

13 Interfejs użytkownika – okno danych - Klienci
B1_0020 Interfejs użytkownika – okno danych - Klienci Symbol okna Wiersz tytułu okna 3 pola sterujące Wiersz menu, punkty menu Listwa symboli Obszar wyboru, pola kluczowe Obszar opracowania (edycji) danych Foldery = widoki, zakładki Wiersz statusu/ info

14 Interfejs użytkownika - rodzaje pól
B1_0025 Interfejs użytkownika - rodzaje pól Pole wprowadzania danych pole kluczowe pole sterujące pole informacyjne Pola wyboru Pole kontrolne Grupa opcji Pole wyliczenia

15 Interfejs użytkownika - wiersz menu
B1_0022 Interfejs użytkownika - wiersz menu Plik Drukowanie, generator raportów i formularzy, uprawnienia dostępu, maski pól Funkcje Opracowanie zależnych danych w zależnych oknach danych Widok (= zakładki lub foldery ) Opracowanie aktualnego rekordu danych Narzędzia Programy usługowe i pomocnicze, funkcje specjalne Dane podstawowe Opracowanie głównych danych podstawowych w niezależnych oknach danych Info System informacyjny w zależnych oknach danych ? Wywołanie systemu pomocy, informacje o systemie

16 Interfejs użytkownika – elementy okna – listwa symboli
Symbole w oknie danych Utwórz nowy rekord Wybierz szablon kopiowania Drukuj aktualny rekord danych Poprzedni rekord Ostatni rekord Utwórz otwarte działanie Edytuj Usuń Pierwszy rekord Następny rekord Zapisz Anuluj Aktualizuj

17 Interfejs użytkownika – elementy okna – listwa symboli
Pozostałe symbole Strona www Powiększ obraz Pomniejsz obraz Wstaw stałą tekstową Zadzwoń Filtruj rekordy danych Arkusz kalkul. Wykres liniowy 3D Wykres słupk. 3D Wyślij e- mail Zakończ opracowanie czynności Wyświetl jako grafikę Wykres słupkowy 2D Opuść okno dialogowe Wykres liniowy 2D Wstaw pole

18 Interfejs użytkownika – okna dialogowe - przeglądy
B1_0026 Interfejs użytkownika – okna dialogowe - przeglądy Wywołanie przeglądu 1. Kursor w polu kluczowym 2. Ctrl + A lub podwójne kliknięcie przed polem kluczowym rozszerzonego 2. Ctrl + Y

19 Interfejs użytkownika – okna dialogowe - przeglądy
B1_0027 Interfejs użytkownika – okna dialogowe - przeglądy Ctrl + A : przyporządkowane magazyny Ctrl + Y : wszystkie magazyny

20 Interfejs użytkownika – ustawienia kolumn
Ustawienie kolejności oraz szerokości kolumn poprzez przeciąganie (prawy klawisz – Menu kontekstowe: aktywować tryb)

21 Interfejs użytkownika – wyszukiwanie danych w przeglądach
B1_0028 Interfejs użytkownika – wyszukiwanie danych w przeglądach Przeglądanie (klawiatura, mysz, belka przy prawej krawędzi okna) Sortowanie przeglądu wg wybranej kolumny (niebieskie nagłówki) Indywidualne uporządkowanie kolumn (menu kontekstowe) Wyszukiwanie i ustawianie (menu kontekstowe)

22 Interfejs użytkownika – filtrowanie danych w przeglądach
B1_0029 Interfejs użytkownika – filtrowanie danych w przeglądach Funkcja filtra ograniczenie rozmiaru wyświetlanych danych Ograniczenie poprzez nr artykułu oznaczenie sortowania klucz selekcja Określenie ilości rekordów danych

23 Interfejs użytkownika – filtrowanie danych poprzez matchcode
B1_0030 Interfejs użytkownika – filtrowanie danych poprzez matchcode znaki specjalne w filtrze * dowolna liczba znaków . określone położenie znak na tym miejscu Przykłady: *listwa* szukany klucz z ciągiem „listwa“ w środku klucza 5* ciąg znaków dowolnej długości z 5 na początku znakowy nr artykułu z cyfrą 4 na 2 miejscu

24 Ćwiczenie Ćwiczenie 3.3

25 Interfejs użytkownika – okna dialogowe – przeglądy
B1_0031 Interfejs użytkownika – okna dialogowe – przeglądy Ctrl + A otwiera kalendarz Dostępny we wszystkich polach z datą Przejęcie poprzez podwójne kliknięcie

26 Interfejs użytkownika – okna dialogowe - filtry
B1_0032 Interfejs użytkownika – okna dialogowe - filtry W filtrach następuje ograniczenie rekordów danych do tych, które mają zostać edytowane, analizowane lub drukowane Dla ustawienia podstawowego kryteria selekcji zawierają wartość minimalną i maksymalną (brak filtrowania) Wybór: wariant raportu sortowanie raportu Menu kontekstowe: zapis ustawienia załadowanie ustawienia

27 Interfejs użytkownika – okna dialogowe – zapytania i komunikaty
B1_0033 Interfejs użytkownika – okna dialogowe – zapytania i komunikaty Zapytania oraz komunikaty systemowe wyświetlane są wtedy, gdy system proALPHA® wymaga podania informacji sterujących.

28 Interfejs użytkownika – okna wykresów
B1_0034 Interfejs użytkownika – okna wykresów Mogą zostać wywołane ze statystyk MIS Różne formy prezentacji

29 Interfejs użytkownika – edytor tekstu
B1_0035 Interfejs użytkownika – edytor tekstu Teksty ciągłe rejestracja edytowanie kopiowanie wycinanie Edytor tekstów można wywołać ze wszystkich okien danych poprzez: Funkcje - Teksty

30 Interfejs użytkownika – notatniki
B1_0036 Interfejs użytkownika – notatniki Dowolne notatki i przypomnienia tekst ciągły w edytorze szablony Listwy cech do katalogowania i identyfikacji Notatnik tematyczne grupowanie notatek tego samego rodzaju Status otwarty / załatwiony modyfikowalny przypomnienie

31 Interfejs użytkownika – ustawienia
B1_0037 Interfejs użytkownika – ustawienia Ustawienia Zapisanie indywidualnego uporządkowania okien Minimalizowanie menu głównego przy starcie systemu Wyświetlanie statusu Przejęcie wartości minimalnej Następne pole po wyborze Przez podwójne kliknięcie przejście z przeglądu do trybu edycji Wyświetlanie wszystkich komunikatów systemowych

32 Interfejs użytkownika – ustawienia – zapisanie uporządkowania okien
B1_0038 Interfejs użytkownika – ustawienia – zapisanie uporządkowania okien

33 Interfejs użytkownika – okna zależne – zapisanie uporządkowania okien
B1_0039 Interfejs użytkownika – okna zależne – zapisanie uporządkowania okien Menu główne Menu główne Menu główne Dane Artykuły Dane Artykuły Funkcja Magazyny Info Artykuły Funkcja magazyny Info Artykuły Konto MRP Zapasy magazynowe Konto MRP Zapasy magazynowe

34 Ćwiczenie Ćwiczenie 3.4

35 Interfejs użytkownika – maska pola
B1_0041 Interfejs użytkownika – maska pola

36 Ćwiczenie Ćwiczenie 3.5

37 Indywidualne ustawienia użytkownika
X_0168 Indywidualne ustawienia użytkownika Okno ulubionych Autostart Minimalizowanie menu przy starcie Zapisanie uporządkowania okien Poprzez podwójne kliknięcie do trybu edycji Następne pole po wyborze Przejęcie wartości minimalnej Wyświetlenie statusu podczas przetwarzania Uporządkowanie kolumn (w przeglądach) Maska pola (  zablokowanie pola) Wyświetlenie ukrytych komunikatów systemowych

38 Dane w proALPHA® - wprowadzanie nowych danych
B1_0051 Dane w proALPHA® - wprowadzanie nowych danych Wprowadzanie danych bez szablonu kopiowania Wprowadzenie nowego klucza pierwotnego Symbol Utwórz nowy rekord lub Ctrl + N Wprowadzenie rekordu danych Symbol Zapisz Tryb wyboru Tryb edycji

39 Dane w proALPHA® - wprowadzanie nowych danych
B1_0052 Dane w proALPHA® - wprowadzanie nowych danych Wprowadzanie danych podstawowych z szablonu kopiowania Wybór rekordu danych jako szablonu kopiowania Wprowadzenie nowego klucza pierwotnego (np. nr artykułu) Symbol Utwórz nowy rekord Edycja skopiowanego rekordu danych Symbol Zapisz Wskazówki Rekord danych pozostaje w buforze tak długo, dopóki wybrany zostanie ponownie szablon kopiowania lub opuszczone zostanie dane okno. Opcje systemu określają, które dane podstawowe są kopiowane. Dane o transakcjach i zapasach nie są kopiowane !!!

40 Ćwiczenie Ćwiczenie 4.1

41 Dane w proALPHA® - opracowanie (edycja) rekordów danych
B1_0055 Dane w proALPHA® - opracowanie (edycja) rekordów danych Wybór rekordu danych Symbol Edycja lub Ctrl + O Edycja rekordu danych Symbol Zapisz Wskazówka Dane w trybie opracowania (edycji) zablokowane są do edycji przez innych użytkowników (komunikat systemowy). Edycja danych podstawowych może być protokołowana – tworzona jest historia edycji danych. Do celów protokołowania można zdefiniować przyczyny zmian.

42 Dane w proALPHA® - drukowanie rekordów danych
X_0430 Dane w proALPHA® - drukowanie rekordów danych Dane podstawowe mogą być drukowane przez drukarkę, faks lub do pliku. Wywołanie funkcji drukowania poprzez Symbol Drukowanie (wydruk pojedynczych rekordów) kombinacja klawiszy F4 lub Ctrl + P (wydruk zbiorczy) menu: Plik - Drukowanie, Plik – Raporty (wydruk zbiorczy) Wybór danych do drukowania poprzez filtr drukowania listwę cech widok Podgląd wydruku (przy wyborze drukarki Windows) Wydruk danych / raportów

43 Dane w proALPHA® - wydruk danych – podgląd wydruku
B1_0057 Dane w proALPHA® - wydruk danych – podgląd wydruku Podgląd wydruku danych klientów

44 Dane w proALPHA® - usuwanie rekordów danych
B1_0058 Dane w proALPHA® - usuwanie rekordów danych Wybór rekordu danych Symbol Usuń lub Ctrl + D System sprawdza uprawnienia System sprawdza konsystencję danych zapasy ? otwarte dokumenty ? inne wykorzystanie ? stany ? System usuwa rekord danych lub wyświetla komunikat i przerywa akcję. Wskazówka usunięcie  archiwizowanie

45 Dane w proALPHA® - archiwizacja w danych podstawowych artykuły
B1_0062 Dane w proALPHA® - archiwizacja w danych podstawowych artykuły Przegląd Artykuły zarchiwiz. Artykuły Archiwizuj Przegląd Artykuły zarchiwiz.

46 Dane w proALPHA® - definicje pojęć
B1_0059 Dane w proALPHA® - definicje pojęć Dane Wszystkie informacje zapisane w systemie proALPHA® Rekord danych Zestawienie danych powiązanych logicznie Artykuł Grupa kont WG22 1 : 1 Powiązania 1 : 1 pomiędzy dwoma rekordami danych Jeden rekord danych jest powiązany dokładnie z jednym innym rekordem danych

47 Dane w proALPHA® - definicje pojęć
B1_0060 Dane w proALPHA® - definicje pojęć Powiązania 1 : n między rekordami danych Jeden rekord danych jest powiązany z dowolną liczbą innych rekordów danych Artykuł Magazyny 1 : N

48 Adresy- Relacja 1:n / wielokrotne wykorzystanie
X_0460 Adresy- Relacja 1:n / wielokrotne wykorzystanie Klient Kontakt Adres 10 Nr serii BA Magazyn 200 Dokumenty Dostawca ® 2007 proALPHA Software AG

49 Adresy – centralna baza adresów i książka telefoniczna
G2_0152 Adresy – centralna baza adresów i książka telefoniczna 3 pola obowiąz. przy wprowadz. Ctrl + Y Wpis do książki telef. Ctrl + A Ścieżka: DaneP – Adresy Ścieżka: MIS – Książka telefoniczna ® 2007 proALPHA Software AG

50 Dane w proALPHA® - wielojęzyczność - oznaczenia
B1_0053 Dane w proALPHA® - wielojęzyczność - oznaczenia Dla artykułów, rodzajów artykułów, itd. istnieje możliwość umieszczenia w danych podstawowych oznaczeń obcojęzycznych. Menu Funkcja/Oznaczenia W językach polski niemiecki angielski francuski włoski węgierski czeski Wyświetlanie Rejestracja i edycja

51 Ćwiczenie Ćwiczenie 4.2

52 Dokumenty w proALPHA® - definicja pojęć
B1_0063 Dokumenty w proALPHA® - definicja pojęć Faktura zakupu Dokument Zdarzenia gospodarcze w przedsię-biorstwie dokumentowane są przy pomocy dokumentów (dowodów): wewnętrznych (zlecenie produkcyjne) zewnętrznych (oferta) obcych (faktura zakupu) Rodzaj dokumentu podział dokumentów wg rodzaju operacji gospodarczej zakres numerów dla rodzaju dokumentu Formularz definicja pól danych do wydruku dokumentu Dokument obcy Zlecenie produkcyjne Dokument wewnętrzny Dokument zewn. Oferta

53 Dokumenty w proALPHA® - numer dokumentu
B1_0129 Dokumenty w proALPHA® - numer dokumentu Klucz pierwotny Zakres numerów definicja na rodzaj dokumentu najmniejsze i największe numery liczba miejsc kolejny przydział Przydział numerów automatycznie lub ręcznie (wolne numery z luk) jednoznaczne przydzielanie numerów z protokołem przydziału nr dokumentu

54 Dokumenty w proALPHA® - nagłówek dokumentu – Pozycje dokumentu
B1_0065 Dokumenty w proALPHA® - nagłówek dokumentu – Pozycje dokumentu Nagłówek dokumentu Pozycje dokumentu

55 Dokumenty w proALPHA® - konstrukcja dokumentu – Nagłówek
B1_0066 Dokumenty w proALPHA® - konstrukcja dokumentu – Nagłówek Dane nagłówka obowiązują dla całego dokumentu Istotne dane podstawowe np. Klient, Dostawca Parametr dokumentu: specyficzne ustawienia standardowe parametry dokumentów dane podstawowe Zakładki

56 Dokumenty w proALPHA® - nagłówek dokumentu – dokumenty sprzedaży
FS1_1_0021 Dokumenty w proALPHA® - nagłówek dokumentu – dokumenty sprzedaży Dane podst.: wszyscy klienci Funkcja: Klient Info: Klient Nr dokumentu Klient Przedstawiciel Info dokumentu Wyjścia (m. in. wydruki) dokumentu Powiązanie dokumentu Texteditor Tekst nagłówka 1:n Pozycje ® 2007 proALPHA Software AG

57 Dokumenty w proALPHA® - konstrukcja dokumentu - Pozycje
B1_0130 Dokumenty w proALPHA® - konstrukcja dokumentu - Pozycje Dwa alternatywne okna danych: Pozycje Szybkie wprowadzanie Pozycja dokumentu w oknie danych

58 Dokumenty w proALPHA® - szukanie rekordów danych – Pola kluczowe
B1_0068 Dokumenty w proALPHA® - szukanie rekordów danych – Pola kluczowe Pola kluczowe numer dokumentu klient / dostawca Przeglądanie stron poszczególne rekordy – w przód w tył kursor w polu „ Numer dokumentu“: numerycznie kolejne numery dokumentu kursor w polu „Klient/Dostawca“: kolejne numery dokumentu dla kolejnych numerów klientów/dostawców przeskoczenie na początek lub koniec

59 Dokumenty w proALPHA® - szukanie danych w przeglądach
X_0440 Dokumenty w proALPHA® - szukanie danych w przeglądach Wywołanie przeglądu Ctrl + A z aktywnym polem Klient/Dostawca: Dokumenty klienta/dostawcy posortowane kolejno wg numerów dla wybranego klienta/dostawcy. Ctrl + A

60 Dokumenty w proALPHA® - szukanie danych w przeglądach
X_0441 Dokumenty w proALPHA® - szukanie danych w przeglądach Wywołanie przeglądu Ctrl + Y z aktywnym polem Klient/Dostawca: Dane podstawowe Klienci/Dostawcy dla wybranego klienta/dostawcy Ctrl + Y

61 Dokumenty w proALPHA® - szukanie danych w przeglądach
X_0439 Dokumenty w proALPHA® - szukanie danych w przeglądach Wywołanie przeglądu Ctrl + A z aktywnym polem Numer dokumentu: Numerycznie kolejne dokumenty wybranego klienta/dostawcy Ctrl + A

62 Dokumenty w proALPHA® - utworzenie nagłówka nowego dokumentu
B1_0072 Dokumenty w proALPHA® - utworzenie nagłówka nowego dokumentu Akcja Utworzenie nowego rekordu lub Ctrl + N Wybór Nowe wprowadzenie w oknie dialogowym Danych Podstawowych (Klienci/Dostawcy) Akcja Opracowanie (edycja) nowego założenia Automatyczny/ręczny przydział numeru dokumentu Opracowanie nagłówka dokumentu Wybór Funkcja – Pozycje / Szybkie opracowanie

63 Dokumenty w proALPHA® - utworzenie pozycji dokumentu
X_0531 Dokumenty w proALPHA® - utworzenie pozycji dokumentu Proponowany nr pozycji przejmowany lub wpisywany Wybierz Wprowadzenie nowego rekordu (lub Enter) Wybór artykułu Wybierz Edycja Rejestracja danych pozycji dokumentu Wybierz Zapisz Nagłówek dokumentu wybierz Zapisz

64 Dokumenty w proALPHA® - pozycje dokumentu – Symbole
Dodatkowe symbole w pozycjach dokumentu: Wprowadzenie wartości Tworzenie sumy pośredniej Wprowadzanie tekstu Tworzenie sumy grupowej

65 Dokumenty w proALPHA® - wydruk dokumentu
B1_0075 Dokumenty w proALPHA® - wydruk dokumentu Wysyłanie dokumentu jako pliku PDF

66 Ćwiczenie Ćwiczenie 5.1

67 Dokumenty w proALPHA® - przejęcie dokumentu
B1_0076 Dokumenty w proALPHA® - przejęcie dokumentu Z a m k n i ę c e d Oferta Zlecenie Dowód dostawy Faktura Zapytanie ofertowe Kontrola rachunków Zamówienie Przyjęcie tow. Przejęcie dokumentu Dokument musi zostać wydrukowany i / lub zatwierdzony

68 Dokumenty w proALPHA® - przejęcie dokumentu
B1_0077 Dokumenty w proALPHA® - przejęcie dokumentu Wybór klienta/dostawcy w nagłówku dokumentu dla nowego dokumentu Wybór w wierszu menu Narzędzia – Przejęcie dokumentu Wybór pożądanego dokumentu poprzez filtr Przejęcie rekordu danych Wybierz Zapisz

69 Dokumenty w proALPHA® - archiwizacja dokumentów
B1_0078 Dokumenty w proALPHA® - archiwizacja dokumentów Oferta Zlecenie Dow. dostawy Faktura Fakt. koryg. Ręcznie Odpytanie przy przejęciu Oferta -> Zlecenie Jeszcze otwarte ilości są stornowane Automatycznie Jeżeli wszystkie pozycje zlecenia są dostarczone Jeżeli dostarczone + stornowanie >=Wielkość zlecenia Jeżeli dok. dostawy został przejęty do faktury Jeżeli faktura przetworzona została w zamknięciu dnia Jeżeli faktura korygująca przetworzona została w zamknięciu dnia

70 Ćwiczenie Ćwiczenie 5.2

71 B1_0108 MIS Ogół programów z pomocą których prezentowane są informacje w systemie proALPHA® Analizy i statystyki Informacje szczegółowe o danych podstawowych oraz danych dotyczących transakcji

72 System informacyjny & controllingu (MIS)
B1_0109 MIS System informacyjny & controllingu (MIS) MIS = System informacyjny dla pracowników proALPHA® MIS Aktualne zlecenia Historia Obrót Statystyka Inwentaryzacja Gospod. materiał. Zakupy Zamówienie Dostawa Przyjęcie towaru Zapasy magazyn. MIS = System informacyjny dla kierownictwa Zlecenia przychodz. TPLN Dokum. księgow. 90 80 70 Dokum. księgow. 60 50 40 30 20 10 1. kwartał 2. kwartał 3. kwartał 4. kwartał

73 System informowania kierownictwa
X_0012 MIS – zawartość System informowania kierownictwa Statystyka dzienna Dokumenty Programy informacyjne Cała firma Sprzedaż Sprzedaż Rodzaje zleceń Zakupy Zakupy Grupy artykułów Produkcja Regiony Projekty Dziedziny Finanse i księgowość Magazyny Rachunek kosztów Środki trwałe Gospodarka materiał.

74 Gospodarka materiałowa
B1_0111 MIS – struktura Sprzedaż Gospodarka materiałowa Zakupy itd. Info Info Info Info Firma Sprzedaż GM Zakupy itd. M I S

75 B1_0112 MIS – firma

76 MIS – statystyka dzienna ogółem
B1_0113 MIS – statystyka dzienna ogółem

77 MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Firma ogółem
X_0013 MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Firma ogółem

78 MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Dane podstawowe
B1_0115 MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Dane podstawowe Menu Statystyka w oknie informacyjnym danych podstawowych obszarów Sprzedaż Zakupy GosMat ... Dane dot. transakcji Dane o stanach

79 MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Opracowanie
B1_0116 MIS – statystyki tygodniowe / miesięczne – Opracowanie Wizualizacja statystyk jako tabela jako grafika eksport Prowadzenie statystyk agregacje pola statystyczne zamknięcie dnia

80 EDES (Niemcy-Południe) 988.000 EFR (Francja) …
X_0014 MIS – struktura agregacji – na przykładzie „Region“ (Przychody na region) 6-pozycyjny klucz alfanumeryczny; agregacja wielu pozycji  jedna pozycja E (Europa) EDE (Niemcy) EDEN (Niemcy-Północ) EDENHB (Bremen) EDENHH (Hamburg) EDENN (Dolna Saksonia) EDENNM (Dolna Saksonia -środek) EDENNN (Dolna Saksonia -północ) EDENNS (Dolna Saksonia -południe) EDENSH (Szlezwig-Holsztyn) ... EDES (Niemcy-Południe) EFR (Francja) …

81 MIS – wyszukiwanie dokumentów poprzez powiązanie dokumentów
B1_0118 MIS – wyszukiwanie dokumentów poprzez powiązanie dokumentów Powiązanie dokumentów Przy przejęciu dokumentu tworzona jest historia dokumentów powiązanych -poprzedników / następników. Wyszukiwanie dokumentu po ogniwie łańcucha dokumentów (także obcych) Dowód mat. / Przyjęcie tow. Faktura / Kontrola rach. Faktura kor. / Wezwanie do korekty Oferta / Zapytanie Zlecenie / Zamówienie ew. zlecenie ramowe / zamówienie ramowe ew. zlecenie do kontraktu / kontrakt zakupowy

82 MIS – wyszukiwanie dokumentów poprzez powiązanie dokumentów
B1_0119 MIS – wyszukiwanie dokumentów poprzez powiązanie dokumentów Wywołanie Powiązanie dokumentów w MIS – Sprzedaż / Zakupy Wprowadzenie numeru dokumentu (również dokumentu obcego jeżeli założony) lub wyszukiwanie w przeglądzie Przycisk Znajdź dokument/ dokument obcy Wynik wyszukiwania: Wszystkie dokumenty powiązane z szukanym dokumentem

83 System informacyjny proALPHA® ...
B1_0120 MIS System informacyjny proALPHA® ... Informacje szczegółowe o danych podstawowych i danych o transakcjach Wielokrotne powiązanie rekordów danych w banku danych poprzez relacje 1 : 1 oraz 1 : n Powiązanie danych podstawowych i danych o transakcjach

84 Ćwiczenie Ćwiczenie 6

85 Listwy cech – przykład listwy cech
X_0006 Listwy cech – przykład listwy cech Listwa cech rzeczowych Śruby Cecha Średnica Długość Materiał Wartość cechy M5 M6 M8 M10 M12 20 25 30 35 40 ( mm )

86 Listwa cech Zastosowanie: Cecha 1 Cecha 2 Listwy cech - przegląd
B1_0080 Listwy cech - przegląd Listwa cech Zastosowanie: artykuły klienci dostawcy projekty reklamacje zmiany rysunki procesy prod. zasoby i inne Cecha 1 Cecha 2 Wartości cech Wartości cech

87 Listwy cech – kategorie
B1_0081 Listwy cech – kategorie Kategorie Podsumowanie i hierarchiczna struktura listw cech na wielu poziomach Explorer Wyszukiwanie właściwej listwy cech Zakładanie i edycja poprzez menu kontekstowe Orientacja w oknie nawigacji

88 Listwy cech – wyszukiwanie rekordów danych za pomocą listwy cech
B1_0082 Listwy cech – wyszukiwanie rekordów danych za pomocą listwy cech Kombinacja klawiszy Ctrl + F W oknie kryteriów wyszukiwania wybór poprzez Ctrl + A listwy cech i widoku Wybór żądanej wartości cechy poprzez Ctrl + A powiązanie ORAZ cechy wartości cech „od ... – do ...“ Akcja Znajdź

89 Listwy cech – wynik wyszukiwania za pomocą listwy cech
B1_0083 Listwy cech – wynik wyszukiwania za pomocą listwy cech Wyświetlane zostają rekordy danych odpowiednie dla podanych kryteriów wyszukiwania W danych o artykułach dalszy wybór poprzez grupę opcji: zarchiwizowane nie zarchiwizowane wszystkie

90 Listwy cech – wyszukiwanie kombinacyjne
Wyszukiwanie w wielu listwach cech I Ponowny wybór akcji Filtr Wybór w oknie wyszukiwania dalszych listw cech Wybór żądanych wartości cech Akcja Kombi

91 Listwy cech – wyszukiwanie kombinacyjne
Wyszukiwanie w wielu listwach cech II Jako wynik wyszukiwania wyświetlane są rekordy danych spełniające kryteria obu listw cech Wzorzec wyszukiwania może zostać zapisany poprzez menu kontekstowe i w razie potrzeby ponownie załadowany

92 Przyporządkowanie listwy cech
B1_0086 Przyporządkowanie listwy cech Listwa cech X Listwa cech Y Cecha X1 Kolor Cecha Y1 Amper Cecha Y3 X 11 X 1 2 X 13 nieb cze ziel Y 11 Y 1 2 Y 1 3 16A 3 2 A 64A Y 31 Y 3 2 Y 3 X 11 cze Y 2 Y 33 Y 3 4 X 12 X 1 3 cze X 24 32A cze Y 1 2 Y 1 3 32A Y 2 4 Art Art Art

93 Listwy cech - przyporządkowanie listwy cech
B1_0087 Listwy cech - przyporządkowanie listwy cech Wywołanie w wierszu menu obiektu proALPHA® Funkcje Cechy Przez przeglądanie listw cech wybór tej, która ma być opracowana (uwzgl. ustawienia Opcji!) Wybór w oknie danych cechy akcji Edycja Wywołanie i przyporządkowanie wartości cechy dla cechy za pomocą Ctrl + A

94 Ćwiczenie Ćwiczenie 7

95 B1_0093 Workflow Proces biznesowy Uporządkowana, logiczna kolejność wykonywania zadań w przedsiębiorstwie, np. kalkulacja oferty, inwentaryzacja, obrót płatniczy Workflow Organizacyjna i techniczna realizacja procesów biznesowych. Określa, jak i z pomocą jakich środków realizowane są procesy biznesowe Elementy Workflow zdarzenia stany operacje grupy rozdzielnika 1 2 3 5 6 4 10 © 2005 proALPHA Software AG

96 Przekazywanie rekordów danych Rekordy danych
X_0142 Ręczny workflow Przekazywanie rekordów danych Rekordy danych dane podstawowe dokumenty Przyporządkowanie operacji Tekst wskazówki wskazówka opracowania Odbiorca użytkownik rozdzielnik Przypomnienie u nadawcy, jeśli nie został opracowany przez odbiorcę Rekordy danych mogą być przekazywane tylko do użytkowników założonych w systemie proALPHA®

97 Przekazywanie rekordów danych
B1_0132 Ręczny workflow Przekazywanie rekordów danych Przekazanie do dalszej oprac. danych lub dokumentu W oknie danych akcja Utwórz otwarte działania Nadawca Edycja okna dialogowego Przekazanie poprzez akcję Utwórz otwarte działania Otwarte działania w monitorze działań odbiorcy Odbiorca Edycja otwartego działania i zgłoszenie zakończenia Nadawca Przy przekroczeniu terminu przypomnienie u nadawcy Akcja jest zakończona

98 Funkcja przypomnienia dla dokumentów
X_0140 Ręczny workflow Funkcja przypomnienia dla dokumentów Przypomnienie

99 Funkcja przypomnienia dla dokumentów
B1_0131 Ręczny workflow Przypomnienie dokumentów Edycja nagłówka i parametrów dokumentu Funkcja przypomnienia dla dokumentów Nadawca i odbiorca mogą być różnymi, ale również tymi samymi użytkownikami Nadawca Zakończenie przez polecenie Zapisz Dokument przypomnienia w dacie przypomnienia w monitorze działań odbiorcy Odbiorca Edycja przypomnienia i zgłoszenie zakończenia Akcja jest zakończona

100 Ćwiczenie Ćwiczenie 8

101 WorkflowAutomation – zdarzenia
X_0007 WorkflowAutomation – zdarzenia Zdarzenie wystąpienie określonej sytuacji Przykłady zdarzeń założenie nowego artykułu, klienta ... założenie nowego zlecenia ... przekroczenie limitu kredytu wąskie gardło przy zaplanowaniu zlecenia produkcyjnego ... © 2005 proALPHA Software AG

102 Stany sterują wykorzystaniem rekordów danych
X_0008 Workflow – stany Stany Stany sterują wykorzystaniem rekordów danych Funkcje stanów określają odpowiednie zachowanie: Blokada: Rekord danych nie może być edytowany i dalej wykorzystywany Ostrzeżenie: Użytkownik decyduje, czy mimo ostrzeżenia rekord danych może być edytowany i wykorzystany Info: Rekord danych może być edytowany i dalej wykorzystywany Różne obszary (-robocze) mogą mieć przyporządkowane różne funkcje stanów © 2005 proALPHA Software AG

103 Workflow – definicja obszarów
X_0009 Workflow – definicja obszarów Stany Stany ustawiane są automatycznie lub ręcznie automatycznie: jeśli przyporządkowane są do zdarzeń ręcznie: jeśli przyporządkowane są bezpośrednio do rekordów danych Warunek:  Ręczne opracowanie pozwala ręcznie przyporządkowywać i usuwać stany Przy ręcznym lub automatycznym usuwaniu przyporządkowania stanów do rekordów danych nie zostaje on skasowany lecz zarchiwizowany (Info – archiw. stanów) Warunek:  Archiwizuj © 2005 proALPHA Software AG

104 Założenie nowego artykułu
X_0133 Workflow Workflow sterowany zdarzeniami Założenie nowego artykułu Zdarzenie Został wprowadzony nowy artykuł. Pielęgnacja danych podstawowych nie została zakończona Stan Info Ostrzeżenie Blokada Dane podst. Artykuły Obszar Zapytanie Zamówienie Zlecenie Dyspozycja © 2005 proALPHA Software AG

105 Zadanie cząstkowe (etap pracy) w ramach workflow
X_0134 Workflow Operacja Zadanie cząstkowe (etap pracy) w ramach workflow Do każdej operacji przyporządkowany jest jeden użytkownik © 2005 proALPHA Software AG

106 Workflow – grupy rozdzielnika
X_0135 Workflow – grupy rozdzielnika Grupa rozdzielnika Przyporządkowuje użytkowników do operacji Rozdziela operacje do monitorów działań użytkowników Nadzoruje opracowanie operacji poprzez przypomnienie © 2005 proALPHA Software AG

107 Sterowanie zdarzeniami Workflow
X_0136 Workflow Założenie nowego artykułu Sterowanie zdarzeniami Workflow Zdarzenie Grupa rozdzielnika Fert00 Grupa rozdz. Założenie danych sprzedaży Stworzenie rysunku Pielęgnacja Listwy cech Operacja Założenie danych zakupów Założenie danych GosMat Zakończenie zakładania nowego artyk. Zdarzenie © 2005 proALPHA Software AG

108 Workflow Workflow Zdarzenia Operacje Dane Założenie
X_0010 Workflow Workflow Zdarzenia Operacje Dane Założenie Dokument w ponow. przedłoż. Zdarzenie w produkcji Otwarte działania (Użyt.) Pielęgnacja danych artykułu 4712 Art. A Dane dyspo 4713 Art. C Dane dyspo 4711 Art. A Dane zakupowe Dostawca : OPN : Cana(zak) : Pielęgnacja danych zakupowych 4711 Artykuł A Dane artyk. Otwarte działania Blokada Założ. DZ Dane artyk. Zatwierdzenie © 2005 proALPHA Software AG

109 Zawiera wszystkie otwarte działania użytkownika:
X_0011 Workflow Monitor działań Okno głównego menu Zawiera wszystkie otwarte działania użytkownika: ze sterowania zdarzeniami ręczne przekazane dalej w przypomnieniu Opracowanie operacji poprzez podwójne kliknięcie w przeglądzie/filtrze © 2005 proALPHA Software AG

110 Narzędzia - Ustawienia: autom. aktualizacja filtr (workflow):
B1_0103 Workflow Monitor działań II Narzędzia - Ustawienia: autom. aktualizacja filtr (workflow): selekcja czynności o statusie: wygenerowany aktywny oczekujący opracowany monitor działań: na pierwszym planie w proALPHA® na pierwszym planie we wszystkich aplikacjach Selekcja działań wg daty przypomnienia © 2005 proALPHA Software AG

111 Bezpośrednia opracowanie z monitora działań
X_0137 Workflow Bezpośrednia opracowanie z monitora działań Podwójne kliknięcie Podwójne kliknięcie Podwójne kliknięcie © 2005 proALPHA Software AG

112 Opracowanie operacji zakończone
B1_0105 Workflow Bezpośrednia opracowanie z monitora działań Opracowanie operacji zakończone © 2005 proALPHA Software AG

113 Bezpośrednie opracowanie z monitora działań
X_0138 Workflow Start Monitor działań w menu głównym Wybór działania (podw.klik.) Edycja diagramu operacji Przekazanie operacji dalej Wybór i edycja operacji (pod.klik.) Zgłoszenie zakończenia operacji Filtr operacji Przegląd operacji Edycja akt. operacji Info edycji operacji Opuszczenie monitora działań Bezpośrednie opracowanie z monitora działań © 2005 proALPHA Software AG

114 Określenie funkcji stanów w obszarach
X_0053 Workflow Ustawienie Workflow Zdefiniowanie stanów Określenie funkcji stanów w obszarach Przyporządkowanie stanów do zdarzeń Utworzenie grupy rozdzielnika Przyporządkowanie użytkowników do operacji w grupie rozdzielnika Wprowadzenie grupy rozdzielnika do rekordu danych © 2005 proALPHA Software AG

115 System pomocy – struktura
B1_0043 System pomocy – struktura System pomocy pomoc (Alt + F1) pomoc do pola (F1) Ogólna pomoc specyfika firmy Pomoc użytkownika specyfika użytkownika Ctrl + T

116 System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation – Spis treści
B1_0044 System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation – Spis treści Pomoc (Alt + F1) Spis treści Katalog zawartości i systematyczne struktura doku- mentacji online Drukowanie tekst grafika

117 System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation - Index
B1_0045 System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation - Index Pomoc (Alt + F1) Indeks Zawartość dokumentacji online wg słów kluczowych Funkcja wyszukiwania Początkowe znaki Drukowanie Tekst Grafika

118 System pomocy – proALPHA Online-Dokumentation – Szukaj i Ulubione
Pomoc (Alt + F1) Szukanie informacji Funkcje wyszukiwania AND, OR, NEAR, NOT znaki-wypełniacze (*) zgodność odsyłacze do zawartości Szukanie w tekście Ctrl + F Ulubione

119 System pomocy – pomoc do pola
B1_0048 System pomocy – pomoc do pola Pomoc do zawartości pola Kursor w polu danych Klawisz F1

120 System pomocy – pomoc ogólna
B1_0049 System pomocy – pomoc ogólna Ctrl + T Jednolicie w całej firmie Typ tekstu program pole tabela / pole program / pole Edycja w edytorze tekstu tylko przez administratora systemu wielojęzykowość

121 System pomocy – pomoc użytkownika
B1_0050 System pomocy – pomoc użytkownika Ctrl + T Indywidualne opracowanie przez użytkownika Typy tekstu program pole tabela / pole program / pole

122 Ćwiczenie Ćwiczenie 9

123 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Podstawy obsługi systemu proALPHA®"

Podobne prezentacje


Reklamy Google