Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

program edukacji ekologicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "program edukacji ekologicznej"— Zapis prezentacji:

1 program edukacji ekologicznej
prezentuje ZAADOPTUJ RZEKĘ program edukacji ekologicznej

2 zaadoptuj rzekę O KLUBIE GAJA
w w w . k l u b g a j a . p l O KLUBIE GAJA Klub Gaja jest jedną z najstarszych, niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce. Został założony przez Jacka Bożka w 1988. Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego i bioróżnorodności dla nas i dla przyszłych pokoleń. Wilkowice 2010

3 zaadoptuj rzekę Jak działamy 22 lata dla Ziemi inspirujemy
w w w . k l u b g a j a . p l Jak działamy inspirujemy chronimy przyrodę ratujemy zwierzęta edukujemy 22 lata dla Ziemi współpracujemy Wilkowice 2010

4 Dlaczego rzeki są ważne?
zaadoptuj rzekę w w w . k l u b g a j a . p l Dlaczego rzeki są ważne? Doliny rzeczne są ważnymi korytarzami ekologicznymi dla wielu gatunków zwierząt. Wokół rzek koncentruje się życie społeczne i kulturalne, od wieków nad rzekami zakładano miasta i grody warowne. Konieczne jest, aby korzystając z zasobów wodnych lokalne społeczności dostrzegały zależności pomiędzy rzekami i ich zlewniami, a także rzekami i morzem, do którego wpływają. Wilkowice 2010

5 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła 1994
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła 1994 Klub Gaja rozpoczyna Ogólnopolską Kampanię „Teraz Wisła”. Głównym celem kampanii, obejmującej zlewnię rzeki Wisły, jest poprawienie jakości wody i jej racjonalne wykorzystywanie, ochrona bioróżnorodności i wartości kulturowych poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz edukację ekologiczną. Wilkowice 2010

6 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła Wisła to ostatnia duża rzeka Europy zbliżona do naturalnej. Ostoja cennych gatunków zwierząt, ptaków i roślin. Od źródeł do ujścia stanowi zróżnicowany biologicznie korytarz ekologiczny. W nadrzecznych łęgach znajduje schronienie 62% gatunków śródlądowych ptaków naszego kontynentu. Łęgi są najbogatszym środowiskiem leśnym Europy. Wilkowice 2010

7 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła Dolina Wisły to kolebka polskiej kultury. Nad Wisłą powstały najważniejsze polskie miasta. Rzeka łączy legendy, teraźniejszość i tożsamość Polaków w jedną całość. Wisłę dostrzeżono jako jedną z pięciu najważniejszych światowych rzek, obok Nigru, Orinoko, Mekongu i Jangcy. Wilkowice 2010

8 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła Zapory stanowią problem ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Dla ryb, ssaków i innych organizmów żywych są przeszkodą nie do przebycia. Klub Gaja wspiera alternatywne rozwiązania problemów wokół tamy we Włocławku i jest za pozostawieniem rzekom naturalnej przestrzeni. W 2002 roku polski rząd dzięki naszej kampanii odstąpił od pomysłu budowy Kaskady Dolnej Wisły. Wilkowice 2010

9 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła W 1994 roku zainicjowaliśmy wydarzenie „Święto Wisły”, które odbywa się każdego roku. Do tej pory odbyło się w kilkudziesięciu miastach. Wilkowice 2010

10 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła Zorganizowaliśmy trzy trasy edukacyjne Klubu Gaja ( w tym jedną międzynarodową) wzdłuż Wisły. Podczas tras odbyły się akcje uliczne, wystawy, spotkania z samorządami, konferencje, w sumie w ponad 20 miastach. Wilkowice 2010

11 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła W 2005 roku Klub Gaja koordynował w Polsce wydarzenie Big Jump. Ideą Big Jump jest odnowienie więzi, które niegdyś łączyły nas z miejscami wzdłuż rzek. Sprawienie, aby rzeki znowu były czyste i żyjące oraz zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. BIG JUMP odbędzie się w latach 2010 i 2015, kiedy to zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną wszystkie obszary wodne Europy powinny spełniać ekologiczne standardy jakości. Wilkowice 2010

12 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła W latach 2004 – 2005 Klub Gaja uczestniczył w pracach nad opracowaniem „Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”, które Minister Środowiska zalecił do zastosowania. Wilkowice 2010

13 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła W maju 2006 roku Klub Gaja jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa z Polski został przyjęty do Dams and Development Forum Narodów Zjednoczonych, które zajmuje się badaniem zależności pomiędzy budowami wielkich zapór wodnych, a rozwojem regionalnym i ponadregionalnym, W skład forum wchodzą przedstawiciele rządów, organizacje międzynarodowe, związki zawodowe, NGO'sy, naukowcy, biznes. Wilkowice 2010

14 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła
w w w . k l u b g a j a . p l Teraz Wisła W 1997 roku wydaliśmy książkę Jak uratować rzekę, która została przetłumaczona na język angielski. W 2003 roku Klub Gaja jako pierwsza organizacja pozarządowa na świecie przetłumaczył i wydał Raport Światowej Komisji Zapór Wodnych Zapory a Rozwój. Nowe wytyczne dla podejmowania decyzji. W 2006 roku wydaliśmy film Jak uratować rzekę. Od początku kampanii wydaliśmy 43 numery biuletynu Wisła Fax. Wilkowice 2010

15 zaadoptuj rzekę Teraz Wisła- nagrody
w w w . k l u b g a j a . p l r. I nagroda przyznana przez Ministerstwo Środowiska, Fundację Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. r. nagroda z okazji 5-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej. r. nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla zespołu Ogólnopolskiej Kampanii Teraz Wisła. r. III miejsce w konkursie W harmonii z przyrodą organizowanym przez firmę Hewlett - Packard. Teraz Wisła- nagrody Wilkowice 2010

16 zaadoptuj rzekę Chronimy rzeki
w w w . k l u b g a j a . p l Chronimy rzeki Od początku działalności podejmujemy interwencje w obronie rzek, m.in. w r ochroniliśmy rzeki Sarkandrowiec, Boguniówka, Krasna, Dziunia, Pilica, Jamna, Lublinica, Szeroki. Wilkowice 2010

17 zaadoptuj rzekę Chronimy rzeki
w w w . k l u b g a j a . p l Chronimy rzeki W 2008 roku sukcesem zakończyły się trzyletnie starania Klubu Gaja i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem, jednego z największych rezerwatów ornitologicznych w Polsce o pow ha. Wilkowice 2010

18 Program Zaadoptuj rzekę
w w w . k l u b g a j a . p l Program Zaadoptuj rzekę Program edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę realizowany jest od 2005 roku jest to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, którego tematem jest woda, w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie. Program opiera się na aktywności lokalnych społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, we współpracy z samorządami, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i biznesem Wilkowice 2010

19 zaadoptuj rzekę cele programu
w w w . k l u b g a j a . p l cele programu ochrona rzek, dolin rzecznych i Morza Bałtyckiego propagowanie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony różnorodności biologicznej zainspirowanie lokalnych społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących ochrony rzek i Morza Bałtyckiego podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ryb – wędrujących i bałtyckich oraz zrównoważonego rybołówstwa Wilkowice 2010

20 zaadoptuj rzekę Odbiorcy programu 2010 -2011
w w w . k l u b g a j a . p l Odbiorcy programu placówki oświatowe, w tym przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe – placówek w całym kraju inne podmioty – Wydziały Edukacji i Ochrony Środowiska UM i UG, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, organizacje pozarządowe, biznes – podmiotów ogół społeczeństwa poprzez media – prasa, radio, telewizja, internet Wilkowice 2010

21 zaadoptuj rzekę Jak zaadoptować rzekę?
w w w . k l u b g a j a . p l Jak zaadoptować rzekę? Kiedy mówimy o adoptowaniu rzeki, chodzi nam o wzięcie na siebie roli stróża i otoczenie jej opieką, a także dostrzeganie i rozumienie globalnych zależności oraz relacji pomiędzy rzekami, ich zlewniami i morzami. Wilkowice 2010

22 zaadoptuj rzekę edukujemy
w w w . k l u b g a j a . p l edukujemy Wykłady, warsztaty i wycieczki edukacyjne, sprzątanie rzek, zajęcia terenowe, konkursy Wilkowice 2010

23 zaadoptuj rzekę inspirujemy Ryba z żywych ludzi!
w w w . k l u b g a j a . p l inspirujemy Ryba z żywych ludzi! happening z okazji Światowego Dnia bez Zakupów w Limanowej Wilkowice 2010

24 materiały edukacyjno-informacyjne
zaadoptuj rzekę w w w . k l u b g a j a . p l materiały edukacyjno-informacyjne Plakaty, publikacje, animacja 2010 Wilkowice 2010

25 budowanie partnerstwa dla rzek
zaadoptuj rzekę w w w . k l u b g a j a . p l budowanie partnerstwa dla rzek Porozumienie dla Parsęty – dobra praktyka Porozumienie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem w celu ochrony rzek. Do Porozumienia dla Parsęty przystąpiły: Gmina Gościno, Gmina Dygowo, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regionalny Oddział w Koszalinie, Troton w Ząbrowie, K.W.S. Salmo Kołobrzeg, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie, Zespół Szkół w Gościnie, Klub Gaja Wilkowice 2010

26 budowanie partnerstwa dla rzek
zaadoptuj rzekę w w w . k l u b g a j a . p l budowanie partnerstwa dla rzek Powiat Limanowa Współpraca z Powiatowym Centrum Ekologicznym działającym w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Działania edukacyjne objęły nie tylko dzieci i młodzież ale także urzędników i samorządowców. Wilkowice 2010

27 zaadoptuj rzekę rezultaty
w w w . k l u b g a j a . p l rezultaty zaadoptowaliśmy ponad 320 rzek, strumieni, stawów, źródeł w całej Polsce, nawet Bałtyk w programie wzięło udział ponad osób Wilkowice 2010

28 zaadoptuj rzekę Best Practice 2008
w w w . k l u b g a j a . p l Best Practice 2008 Program Zaadoptuj rzekę wśród najlepszych programów środowiskowych w Europie w październiku 2008 projekt Zaadoptuj rzekę był prezentowany na spotkaniu The Green Spider Network (GSN) we Francji wśród 5 prezentacji z Węgier, Belgii, Niemiec, Danii i Polski nominowanych do Best Practice 2008 Competition projekt Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja zajął 3 miejsce Wilkowice 2010

29 zaadoptuj rzekę Co możesz zrobić? sprzątanie rzeki i jej brzegów,
w w w . k l u b g a j a . p l Co możesz zrobić? sprzątanie rzeki i jej brzegów, zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geografii rzeki, lekcje tematyczne dotyczące ochrony rzek, zajęcia terenowe – dokumentowanie fauny i flory, badanie jakości wody – temperatura, pH, ilość tlenu w wodzie, monitorowanie jakości wody, objęcie ochroną, jako pomnika przyrody rosnących nad rzekami drzew, zajęcia plastyczne, np.: tworzenie rzeźb ze znalezionych śmieci, konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, przedstawienia i happeningi, nadawanie nazw bezimiennym potokom lub najciekawszym fragmentom rzeki, wycieczki i rajdy wzdłuż rzek, szukanie źródeł rzeki, zachęcanie lokalnych władz do poprawy stanu czystości rzeki, zawiązywanie porozumień dla rzeki, organizacja Światowego Dnia wody – Dnia Bałtyku(22 marca) odnajdywanie i nazywanie budowli hydrotechnicznych nadawanie administratorom rzek(np.. RZGW) tytułu Dobrego Gospodarza Rzek. Wilkowice 2010

30 Program Zaadoptuj rzekę 2010/2011 Patronat Ministra Środowiska
w w w . k l u b g a j a . p l Program Zaadoptuj rzekę 2010/2011 Patronat Ministra Środowiska Program Zaadoptuj rzekę dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wilkowice 2010

31 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ Więcej informacji: Jacek Bożek, Prezes KLUBU GAJA
ul. Parkowa 10, Wilkowice, tel./fax ,


Pobierz ppt "program edukacji ekologicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google