Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Kalinowska Martyna Szymańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Kalinowska Martyna Szymańska"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Kalinowska Martyna Szymańska
Kontrakty forward, w tym FRA i futures (na papiery, stopy i waluty) i ich zastosowania Joanna Kalinowska Martyna Szymańska

2 Kontrakty Futures Kontrakt terminowy futures to umowa kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego po ustalonej cenie w określonym terminie.

3 Na czym polega inwestowanie w kontrakty futures?
Inwestor uważa, że w najbliższym czasie nastroje na parkiecie giełdowym będą pozytywne na przykład informacje napływające zza oceanu przyczynią się do wzrostu indeksu WIG20. Otwiera więc długą pozycję w kontakcie futures na ten indeks, kupując 5 kontraktów terminowych. Jeśli po otwarciu pozycji oczekiwania Inwestora się sprawdzą i wartość indeksu faktycznie wzrośnie, wtedy osiągnie on zysk. Wynika to z faktu, że przy wzroście indeksu wzrasta kurs kontraktu i Inwestor sprzeda go po wyższej cenie niż cena kupna. Jednak w sytuacji, gdy indeks spadnie, Inwestor poniesie stratę. Aby zakończyć inwestycję Inwestor sprzeda 5 kontraktów, zamykając tym samym otwartą wcześniej pozycję.

4 Kontrakty forward Kontrakt terminowy forward jest umową zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia określonego dobra w ustalonym terminie w przyszłości, w określonej ilości oraz określonej jakości po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy.

5 Różnice między forward i futures
Źródło: Opracowanie na podstawie Tarczyński, Zwolankowski (1999)

6 FRA Forward rate agreement to umowa, w ramach której dwaj kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu. W kontrakcie FRA wyróżnia się dwie strony transakcji: pozycja długa pozycja krótka

7 Wykorzystanie kontraktów terminowych
Kontrakty terminowe są zawierane w celu: Dokonania hedgingu; Dokonania arbitrażu; Dokonania spekulacji;

8 Hedging Hedging jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego, na przykład: ceny dobra, kursu waluty, stopy procentowej.

9 Przykład hedgingu Pewien polski inwestor mógłby chcieć zwiększyć swoją ekspozycję na brytyjski rynek akcji, ale nie na ryzyko walutowe związane z nieoczekiwanymi wahaniami pary GBPPLN. W rezultacie zainwestowałby na brytyjskim rynku akcji, stosując hedging walutowy poprzez sprzedaż kontraktu forward na funta brytyjskiego w celu ustalenia jego jutrzejszej ceny, a także wyeliminowania ryzyka walutowego związanego z jego pozycją na brytyjskim rynku akcji.

10 Arbitraż Arbitraż to transakcja mająca na celu wykorzystanie różnicy w cenach tego samego dobra na dwóch różnych rynkach lub na tym samym rynku, lecz w dwóch różnych postaciach Arbitraż najczęściej wykonywany jest na: Walutach Akcjach Derywatywach Obligacjach Towarach masowych (np. ropa, węgiel)

11 Arbitraż inter-market na walutach
Przykładem arbitrażu na walutach mogłaby być sytuacja, w której w Nowym Jorku ceny walut wyglądają następująco: 1EUR = 2USD a w Warszawie 1EUR = 1.9USD. Przeprowadzając arbitraż, inwestor mógłby kupować Euro za dolary w Warszawie i sprzedawać w Nowym Jorku, za każdym razem uzyskując 10USD na każdych 100 EUR.

12 Spekulacja Spekulacja oznacza jeden z rodzajów transakcji kupna-sprzedaży określonej rzeczy. Celem spekulacji jest osiągnięcie (raczej ponadprzeciętnego) dochodu przez inwestora poprzez wykorzystanie przewidywanych zmian cenowych w określonym czasie pomiędzy danym terminem zawarcia określonej umowy, a jej terminem realizacji.

13 Przykład spekulacji Spekulant przewidujący wzrost kursów akcji na GPW kupił kontrakt na WIG20 po kursie 3200 pkt. Mnożnik dla tego kontraktu wynosi 10 PLN (każdy punkt na kontraktach jest warty 10 zł). Po wzroście kursu kontraktu do 3300 pkt. inwestycja przyniesie zysk: (3300 – 3200) x 10 = 1000 PLN Taką samą stratę poniesie inwestor, który nie był optymistą i zajął krótką pozycje w tym kontrakcie.

14 Dziękujemy za uwagę !!


Pobierz ppt "Joanna Kalinowska Martyna Szymańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google