Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Firmy w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w 2013 roku Opracowanie: Aneta Milczarczyk Marzena Mażewska Anna Szynka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Firmy w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w 2013 roku Opracowanie: Aneta Milczarczyk Marzena Mażewska Anna Szynka."— Zapis prezentacji:

1 Firmy w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w 2013 roku Opracowanie: Aneta Milczarczyk Marzena Mażewska Anna Szynka

2 Badanie firm w parkach i inkubatorach technologicznych na przełomie 2013/2014 Przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku badanie firm objęło 31parków ( w 2012 było ich 22) zlokalizowane w różnych regionach kraju. Łącznie zebrano dane o 1165 firmach parkowych ( w 2012 było ich 898). Do badania ankietowego przystąpiło 13 parków, a w nich 290 (45%) firm wypełniło ankietę dotyczącą wdrożonych innowacji i ich współpracy ze środowiskiem naukowym. =

3 Badanie firm w parkach i inkubatorach technologicznych na przełomie 2013/2014 Badanie obejmowało podstawowe dane w obszarze charakterystyki firm parkowych, obejmujące między innymi: nazwę i lokalizację, region i rok rejestracji, rodzaj działalności według PKD, formę prawną i strukturę własnościową, liczbę właścicieli i zarządzających, innowacyjność według kryteriów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wielkość sprzedaży. Ponadto pytano o wdrożone innowacje, współpracę ze światem nauki oraz korzystanie z dotacji unijnych.

4 Charakterystyka firm w polskich parkach i inkubatorach technologicznych

5 Firmy według formy prawnej w 2013 r

6 Firmy w według formy prawnej w latach 2009 - 2013 ( w %)

7 Firmy w parkach i inkubatorach technologicznych wg. własności

8 Firmy według wieku w 2013 roku ( w %)

9 Zarządzający wg. grup wiekowych firm w 2013 r.

10 Firmy w parkach i inkubatorach wg PKD

11 Innowacyjne firmy według wg. działów PKD w 2013 roku (%)

12 Firmy innowacyjne wg. PKD w latach 2009- 2013 (w %)

13 Firmy według innowacyjnych branż PKD w latach 2009-2013 (jako % firm innowacyjnych)

14 Współpraca firm ze światem nauki

15 Współpraca firm parkowych ze sferą nauki procent firm współpracujących ze światem nauki

16 Współpraca firm Parkowych ze sferą nauki korzystanie z infrastruktury badawczej W ostatnich 3 latach 15% z 290 firm badanych przy pomocy ankiety korzystało z infrastruktury badawczej. W tej grupie najczęściej firmy korzystały z : laboratoriów uczelnianych - 88,64% Wzorcowni - 9,09% Bibliotek - 6,82% Prototypowni - 2,27% Innych¹ obszarów współpracy – 9,09% 1. Jako inne były wymieniane: współpraca z Biurem Karier, konferencje naukowe, pomiary na ETI/PG Próba: 290 badanych podmiotów

17 Współpraca firm parkowych z naukowcami Firmy najchętniej zatrudniają naukowców na etacie, w drugiej kolejności pożądana jest współpraca z podmiotem gospodarczym zarządzanym przez naukowca, na trzecim miejscu preferencji znajdują się umowy cywilnoprawne.

18 Innowacje w firmach w parkach i inkubatorach technologicznych

19 Innowacje wdrożone w firmach w parkach i inkubatorach technologicznych

20 Liczba innowacji na firmę według kryterium ich oddziaływania Próba: 290 badanych podmiotów

21 Firmy ubiegające się o dotacje unijne w badanych parkach (w %)

22 Korzystanie ze środków unijnych

23 Korzystanie przez firmy ze wsparcia dotacyjnego Próba: 290 badanych podmiotów

24 Korzystanie przez firmy ze wsparcia dotacyjnego NCBR Skuteczność ubiegania się o dotację 23 %

25 Korzystanie przez firmy ze wsparcia dotacyjnego PO IG Skuteczność ubiegania się o dotację 100%

26 Wykorzystanie wsparcia miękkiego i kooperacyjnego Próba: 290 badanych podmiotów

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Firmy w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w 2013 roku Opracowanie: Aneta Milczarczyk Marzena Mażewska Anna Szynka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google